New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (91) Translated (91) Untranslated (0) Waiting (0) Changes requested (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 7
Prio Original string Translation
Move, transfer, copy, migrate, and backup a site with 1-click. Quick, easy, and reliable.
Priority: high
Zhvendosni, shpërngulni, kopjoni, migroni dhe kopjeruani një sajt me 1 klikim. Shpejt, lehtë dhe pa telashe. Details
Move, transfer, copy, migrate, and backup a site with 1-click. Quick, easy, and reliable.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-12-07 15:57:04 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
All-in-One WP Migration
Priority: high
All-in-One WP Migration Details
All-in-One WP Migration
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-10-07 11:30:18 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
Accessible for individuals with disabilities (WCAG 2.1 AA Level compliant) E përdorshme për individë me aftësi të kufizuara (E përputhshme me WCAG 2.1 AA Level) Details
Accessible for individuals with disabilities (WCAG 2.1 AA Level compliant)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-12 18:25:43 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
All-in-One WP Migration is designed to fully respect and protect the personal information of its users. It asks for your consent to collect the user's email address when filling the plugin's contact form. All-in-One WP Migration is in full compliance with General Data Protection Regulation (GDPR). See our <a href="https://www.iubenda.com/privacy-policy/946881">GDPR Compliant Privacy Policy here</a>. All-in-One WP Migration është konceptuar për të respektuar dhe mbrojtur plotësisht informacionin personal të përdoruesve të vet. Kërkohet pranimi nga ju për të grumbulluar adresën email të përdoruesit, kur plotësohet formulari i kontaktit të shtojcës. All-in-One WP Migration është në pajtim të plotë me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Shihni <a href="https://www.iubenda.com/privacy-policy/946881">Rregulla Privatësie tonat të përputhshme me GDPR-në këtu</a>. Details
All-in-One WP Migration is designed to fully respect and protect the personal information of its users. It asks for your consent to collect the user's email address when filling the plugin's contact form. All-in-One WP Migration is in full compliance with General Data Protection Regulation (GDPR). See our <a href="https://www.iubenda.com/privacy-policy/946881">GDPR Compliant Privacy Policy here</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-12 18:25:43 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
All-in-One WP Migration supports and syncs seamlessly with top cloud storage services. The plugin comes preinstalled on all Bitnami WordPress sites running on AWS, Google Compute Cloud, and Microsoft Azure. All-in-One WP Migration mbulon dhe njëkohësohet pa ven me shërbimet kryesuese të depozitimit në re. Shtojca vjen e instaluar paraprakisht në krejt sajtet Bitnami WordPress që xhirojnë në AWS, Google Compute Cloud dhe Microsoft Azure. Details
All-in-One WP Migration supports and syncs seamlessly with top cloud storage services. The plugin comes preinstalled on all Bitnami WordPress sites running on AWS, Google Compute Cloud, and Microsoft Azure.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-12 18:25:43 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Cloud Storage Supported:</strong> <strong>Mbulim Depozitimesh në Re:</strong> Details
<strong>Cloud Storage Supported:</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-12 18:25:43 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
All-in-One WP Migration has been extensively tested and confirmed to be compatible with most WordPress plugins and themes. This means you don't get to experience cross-plugin compatibility issues that can slow down, bug, or break down your WordPress website when you install and use All-in-One WP Migration. As a matter of fact, All-in-One WP Migration has partnered with multiple theme/plugin vendors to distribute their themes/plugins with us as a single, easy to use, easy to install package. These vendors trust us and our plugin to provide their customers with reliable product delivery, support, migrations, and backups. All-in-One WP Migration është testuar gjerësisht dhe provuar se është e përputhshme me shumicën e shtojcave dhe temave për WordPress. Kjo do të thotë se nuk do t’ju dalin probleme përputhshmërish mes shtojcash, të cilat mund të ngadalësojnë, cenojnë ose nxjerrin jashtë funksionimi sajtin tuaj WordPress, kur instaloni dhe përdorni All-in-One WP Migration. Në fakt, All-in-One WP Migration ka bashkëpunuar me shumë tregtues temash/shtojcash për të shpërndarë temat/shtojcat e tyre tok me ne, si një paketë e vetme, e lehtë për t’u instaluar dhe e lehtë për t’u përdorur. Këta tregues na e besojnë neve dhe shtojcës tonë dhënien klientëve të tyre produkte, asistencë, migrime dhe kopjeruajtje të besueshme. Details
All-in-One WP Migration has been extensively tested and confirmed to be compatible with most WordPress plugins and themes. This means you don't get to experience cross-plugin compatibility issues that can slow down, bug, or break down your WordPress website when you install and use All-in-One WP Migration. As a matter of fact, All-in-One WP Migration has partnered with multiple theme/plugin vendors to distribute their themes/plugins with us as a single, easy to use, easy to install package. These vendors trust us and our plugin to provide their customers with reliable product delivery, support, migrations, and backups.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-12 18:25:43 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Full Compatibility and Support:</strong> <strong>Përputhshmëri e Plotë dhe Asistencë:</strong> Details
<strong>Full Compatibility and Support:</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-12 18:25:43 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Many enterprise customers, government organizations, and universities use, love, and trust All-in-One WP Migration. Here are some: Boeing, NASA, VW, IBM, Harvard University, Stanford University, Lego, P&amp;G, Automattic, State of California, State of Hawaii. This broad adoption and usage of All-in-One WP Migration demonstrate how <strong>safe, reliable and adaptable</strong> the plugin is for just about any website migration need. Mjaft klientë në shkallë ndërmarrjesh, ente qeveritare dhe universitete përdorin, e duan dhe e besojnë All-in-One WP Migration. Ja ca prej tyre: Boeing, NASA, VW, IBM, Harvard University, Stanford University, Lego, P&amp;G, Automattic, Shteti i Kalifornisë, Shteti i Havait. Ky adoptim dhe përdorim i gjerë i All-in-One WP Migration tregon se sa <strong>e parrezik, e besueshme dhe e adaptueshme</strong> është shtojca për thuajse çfarëdo nevojash migrimi sajti. Details
Many enterprise customers, government organizations, and universities use, love, and trust All-in-One WP Migration. Here are some: Boeing, NASA, VW, IBM, Harvard University, Stanford University, Lego, P&amp;G, Automattic, State of California, State of Hawaii. This broad adoption and usage of All-in-One WP Migration demonstrate how <strong>safe, reliable and adaptable</strong> the plugin is for just about any website migration need.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2023-01-24 22:00:44 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Trusted by the Government and Big Corporations:</strong> <strong>E besuar nga Qeveri dhe Korporata të Mëdha:</strong> Details
<strong>Trusted by the Government and Big Corporations:</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-12 18:25:43 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Here are other reasons to use All-in-One WP Migration ... Ja arsye të tjera për të përdorur All-in-One WP Migration … Details
Here are other reasons to use All-in-One WP Migration ...
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-12 18:25:43 UTC
Last modified:
2021-11-12 18:25:44 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Features Spotlight:</strong> <strong>Veçori të Nxjerra Në Pah:</strong> Details
<strong>Features Spotlight:</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-12 18:25:44 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
If you have WordPress version between 3.3 and 6.0 and PHP version between 5.3 and 8.1.12, you are good to go. All-in-One WP Migration also supports all versions of MySQL and MariaDB. Nëse keni një version WordPress-i mes 3.3 dhe 6.0 dhe version PHP mes 5.3 dhe 8.1.12, jeni në rregull. All-in-One WP Migration mbulon gjithashtu krejt versionet e MySQL-së dhe MariaDB-së. Details
If you have WordPress version between 3.3 and 6.0 and PHP version between 5.3 and 8.1.12, you are good to go. All-in-One WP Migration also supports all versions of MySQL and MariaDB.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-11-25 20:54:55 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
One feature that makes All-in-One WP Migration widely loved (to the tune of over 6,000 5-star user reviews) is that the technical requirements for installing the plugin are simple. Një veçori që e bën gjerësisht të dashur All-in-One WP Migration (në shkallën e 6 mijë shqyrtimesh përdoruesi me vlerësim me 5 yje) është se domosdoshmëritë teknike për instalimin e shtojcës janë të thjeshta. Details
One feature that makes All-in-One WP Migration widely loved (to the tune of over 6,000 5-star user reviews) is that the technical requirements for installing the plugin are simple.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-12 18:25:44 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Follow these three simple steps, and your site will be live at its new location with minimal stress and <strong>zero downtime</strong>! Ndiqni këto tre hapa të thjeshtë dhe sajti juaj do të jetë në punë në vendndodhjen e tij të re me stres minimal dhe <strong>zero kohë mosfunksionimi</strong>! Details
Follow these three simple steps, and your site will be live at its new location with minimal stress and <strong>zero downtime</strong>!
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-11-12 18:25:44 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3 7

Export as