New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Norwegian (Nynorsk)

Filter ↓ Sort ↓ All (43) Translated (8) Untranslated (35) Waiting (0) Changes requested (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (8)
1
Prio Original string Translation
Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to prevent your site from publishing malicious content. You can review the comment spam it catches on your blog's "Comments" admin screen. Akismet kontrollerar kommentarar/innspel og kontaktskjemainnsendingar mot vår globale database med spam for å forhindre at nettstaden din publiserar skadeleg innhald. På styringspanelet under "Innspel" kan du sjå igjennom søppelposten som vert fanga på bloggen din. Details
Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to prevent your site from publishing malicious content. You can review the comment spam it catches on your blog's "Comments" admin screen.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-11-04 21:23:53 UTC
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Automatically checks all comments and filters out the ones that look like spam. Kontollerar automatisk alle kommentarar og filtrerar ut dei som ser ut som søppelpost. Details
Automatically checks all comments and filters out the ones that look like spam.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-17 12:56:13 UTC
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Major features in Akismet include: Viktige funksjonar i Akismet er: Details
Major features in Akismet include:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-17 13:05:33 UTC
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Each comment has a status history, so you can easily see which comments were caught or cleared by Akismet and which were spammed or unspammed by a moderator. Kvar kommentar har ein statushistorikk, slik at du lett kan sjå kva for kommentarar som vart fanga eller klaret av Akismet og kva som vart vudert av ein moderator. Details
Each comment has a status history, so you can easily see which comments were caught or cleared by Akismet and which were spammed or unspammed by a moderator.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-17 13:09:49 UTC
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Moderators can see the number of approved comments for each user. Moderatorane kan sjå antal godkjende kommentarar for kvar brukar. Details
Moderators can see the number of approved comments for each user.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-17 13:18:25 UTC
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
URLs are shown in the comment body to reveal hidden or misleading links. Nettadressar vert vist i kommentar teksten for å avsløre sjulte eller villeiande lenker. Details
URLs are shown in the comment body to reveal hidden or misleading links.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-17 13:19:13 UTC
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
A discard feature that outright blocks the worst spam, saving you disk space and speeding up your site. Ein kaste-funksjon som regelrett blokkerar den verste søppelposten, sparar deg for diskplass og held oppe farten på nettstaden. Details
A discard feature that outright blocks the worst spam, saving you disk space and speeding up your site.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-17 13:24:49 UTC
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
1, 2, 3: You're done! 1, 2, 3: Du er ferdig! Details
1, 2, 3: You're done!
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-10-17 13:56:48 UTC
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1

Export as