WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Swedish

Filter ↓ Sort ↓ All (206) Translated (198) Untranslated (8) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 14
Prio Original string Translation
Export role(s) » You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Export role(s) »

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Choose one or more roles: Välj en eller flera roller: Details
Choose one or more roles:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-04 19:37:33 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
Yes, I know the risks. Ja, jag vet riskerna. Details
Yes, I know the risks.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-07 12:31:30 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
Use this option to clean your database from all the entries created by this plugin. Deactivating or uninstalling the plugin <strong>will not</strong> clean the database entries. Använd det här alternativet för att rensa din databas från alla poster som skapats av detta tillägg. Att inaktivera eller avinstallera tillägget <strong>rensar inte</strong> databasposterna. Details
Use this option to clean your database from all the entries created by this plugin. Deactivating or uninstalling the plugin <strong>will not</strong> clean the database entries.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-13 14:13:46 GMT
Translated by:
Joakim Lindgren (Kozley)
Approved by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
It is not possible to find a file in %s Det gick inte att hitta någon fil i %s Details
It is not possible to find a file in %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-12-14 17:35:52 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Please upload a valid .json file, Extension check. Your file have the extension %s. Var vänlig och ladda upp en giltig .json-fil, Filändelsekontroll. Din fil har filändelsen %s. Details
Please upload a valid .json file, Extension check. Your file have the extension %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-12-14 17:46:14 GMT
Translated by:
Chris Gardenberg (mnchga)
Priority of the original:
normal
After activation of this checkbox you will loose the easy access to the settings area inside the menu. Efter aktivering av denna kryssruta förlorar du enkel åtkomst till inställningsområdet i menyn. Details
After activation of this checkbox you will loose the easy access to the settings area inside the menu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-13 14:12:19 GMT
Translated by:
Joakim Lindgren (Kozley)
Approved by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
Add New Lägg till ny Details

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-07 12:17:08 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
For better performance on sites with many users, you should load userlist data before making any changes in the theme options for users. För bättre prestanda på webbplatser med många användare, bör du ladda användarlistsdatan innan du gör ändringar i temats alternativ för användare. Details
For better performance on sites with many users, you should load userlist data before making any changes in the theme options for users.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-12-14 17:48:54 GMT
Translated by:
Chris Gardenberg (mnchga)
Approved by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
Show bbPress roles for each area to allow bbPress specific user settings. Visa bbPress-roller för varje del för att tillåta bbPress-specifika användarinställningar. Details
Show bbPress roles for each area to allow bbPress specific user settings.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-12-14 20:25:22 GMT
Translated by:
Chris Gardenberg (mnchga)
Priority of the original:
normal
To hide an option for a user with multiple roles, the option must be selected for every role of that user. If the option is not selected for one of the user's roles, then the item will appear. You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

To hide an option for a user with multiple roles, the option must be selected for every role of that user. If the option is not selected for one of the user's roles, then the item will appear.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
You have activated the Plugin for your Multisite Network. By default you will have all active menu items and plugins. The settings are for all network sites, you can set it from any site and it will be set for all network. You should also update the settings on every network site to include every custom items that might exist for each of it. Du har aktiverat pluginet på ditt multisitenätverk. Som standard så kommer du ha alla aktiva menyval och plugin. Inställningarna är för alla nätverkswebbplatser, du kan sätta de från alla siter och det kommer sättas för hela nätverket. Du borde också uppdatera inställningarna på varje nätverkswebbplats för att inkludera varje anpassat objekt som kan finnas för varje webbplats. Details
You have activated the Plugin for your Multisite Network. By default you will have all active menu items and plugins. The settings are for all network sites, you can set it from any site and it will be set for all network. You should also update the settings on every network site to include every custom items that might exist for each of it.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-12-14 21:58:37 GMT
Translated by:
Chris Gardenberg (mnchga)
Priority of the original:
normal
Activate this option to allow access to pages of the back end, even if it's hidden to a user role. Aktivera det här alternativet för att tillåta åtkomst till sidor i backend, även om det är dolt för en användarroll. Details
Activate this option to allow access to pages of the back end, even if it's hidden to a user role.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-12-14 21:59:16 GMT
Translated by:
Chris Gardenberg (mnchga)
Priority of the original:
normal
Allow Page Access Tillåt sidåtkomst Details
Allow Page Access

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-12-14 18:04:22 GMT
Translated by:
Chris Gardenberg (mnchga)
Priority of the original:
normal
After activate the checkbox you will loose its easy access in the menu. Efter aktiveringen av kryssrutan, så kommer du förlora dess enkla tillgång i menyn. Details
After activate the checkbox you will loose its easy access in the menu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-12-14 21:38:30 GMT
Translated by:
Chris Gardenberg (mnchga)
Priority of the original:
normal
1 2 3 14
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as