New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Turkish

Filter ↓ Sort ↓ All (355) Translated (331) Untranslated (23) Waiting (0) Fuzzy (1) Warnings (0) Current Filter (330)
1 2 3 22
Prio Original string Translation
Ad Inserter - Ad Manager & AdSense Ads
Priority: high
Ad Inserter - Reklam Yöneticisi ve AdSense Reklamları Details
Ad Inserter - Ad Manager & AdSense Ads
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-01-24 22:32:04 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
high
Manage Google AdSense, Media.net, Amazon banners, ads.txt, ad rotation, sticky widgets, AMP ads, DFP, tracking, AdSense header and footer code
Priority: high
Google AdSense, Media.net, Amazon banner'larını, ads.txt, reklam rotasyonu, yapışkan bileşenleri, AMP reklamlarını, DFP'yi, izlemeyi, AdSense başlığını ve altbilgi kodunu yönetme Details
Manage Google AdSense, Media.net, Amazon banners, ads.txt, ad rotation, sticky widgets, AMP ads, DFP, tracking, AdSense header and footer code
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 06:59:30 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
high
<a href="https://wordpress.org/plugins/quantcast-choice/">Quantcast Choice</a> or any other solution based on IAB TCF 2.0 - For Google ads (AdSense) whitelist <code>tcf-google, tcf-no-gdpr</code> <a href="https://wordpress.org/plugins/quantcast-choice/">Quantcast Choice</a> ya da IAB TCF 2.0 tabanlı çözüm - Google ads (AdSense) beyaz listesi için <code>tcf-google, tcf-no-gdpr</code> Details
<a href="https://wordpress.org/plugins/quantcast-choice/">Quantcast Choice</a> or any other solution based on IAB TCF 2.0 - For Google ads (AdSense) whitelist <code>tcf-google, tcf-no-gdpr</code>
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-01-12 00:20:53 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
<a href="https://wordpress.org/plugins/cookie-law-info/">CookieYes | GDPR Cookie Consent &amp; Compliance Notice</a> - Whitelist <code>cookielawinfo-checkbox-advertisement=yes</code> <a href="https://wordpress.org/plugins/cookie-law-info/">CookieYes | GDPR Cookie Consent &amp; Compliance Notice</a> - Beyaz liste <code>cookielawinfo-checkbox-advertisement=yes</code> Details
<a href="https://wordpress.org/plugins/cookie-law-info/">CookieYes | GDPR Cookie Consent &amp; Compliance Notice</a> - Whitelist <code>cookielawinfo-checkbox-advertisement=yes</code>
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-01-12 00:20:53 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
Pages with debugging info are not cached - the debugging process will not be visible to anybody else. Once the help is not needed anymore you can disable remote debugging. Hata ayıklama bilgilerine sahip sayfalar önbelleğe alınmaz - hata ayıklama işlemi başka kimse tarafından görülmez. Artık yardıma ihtiyacınız kalmadığında uzaktan hata ayıklamayı devre dışı bırakabilirsiniz. Details
Pages with debugging info are not cached - the debugging process will not be visible to anybody else. Once the help is not needed anymore you can disable remote debugging.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 06:59:30 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
This will allow the support team to: Bu, destek ekibinin şunları yapmasına izin verir: Details
This will allow the support team to:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 06:59:30 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
Those tools are normally available to the administrator of the website and are shown as a menu item in the admin bar. When you will ask for help on the <a href="https://wordpress.org/support/plugin/ad-inserter/">support forum</a> we'll ask you to enable remote debugging so the support team will be able to access debugging tools via url. Bu araçlar normalde web sitesinin yöneticisi tarafından kullanılabilir ve yönetici çubuğunda bir menü öğesi olarak gösterilir. <a href="https://wordpress.org/support/plugin/ad-inserter/">Destek forumunda</a> yardım istediğinizde, destek ekibinin URL üzerinden hata ayıklama araçlarına erişebilmesi için uzaktan hata ayıklamayı etkinleştirmenizi isteyeceğiz. Details
Those tools are normally available to the administrator of the website and are shown as a menu item in the admin bar. When you will ask for help on the <a href="https://wordpress.org/support/plugin/ad-inserter/">support forum</a> we'll ask you to enable remote debugging so the support team will be able to access debugging tools via url.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 06:59:30 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
Ad Inserter is basically used to insert ad codes according to the settings. When the code is not inserted where it is expected or the inserted HTML/Javascript code does not display anything, you as the site administrator can use <a href="https://adinserter.pro/documentation/debugging">debugging functions</a> to diagnose insertions. Ad Inserter temel olarak ayarlara göre reklam kodları eklemek için kullanılır. Kod beklendiği yere eklenmezse veya eklenen HTML/Javascript kodu hiçbir şey görüntülemediğinde, site yöneticisi olarak eklemeleri tanılamak için <a href="https://adinserter.pro/documentation/debugging">hata ayıklama işlevlerini</a> kullanabilirsiniz. Details
Ad Inserter is basically used to insert ad codes according to the settings. When the code is not inserted where it is expected or the inserted HTML/Javascript code does not display anything, you as the site administrator can use <a href="https://adinserter.pro/documentation/debugging">debugging functions</a> to diagnose insertions.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 06:59:30 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
Disable block insertions - sometimes the issues are caused by the inserted code - this way the support will be able to quickly disable insertions of Ad Inserter blocks to see the difference Blok eklemelerini devre dışı bırakma - bazen sorunlar eklenen koddan kaynaklanır - bu şekilde destek ekibi farkı görebilmek için Ad Inserter bloklarının eklemelerini hızlı bir şekilde devre dışı bırakabilir Details
Disable block insertions - sometimes the issues are caused by the inserted code - this way the support will be able to quickly disable insertions of Ad Inserter blocks to see the difference
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 06:59:30 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
See processing log - the log is inserted as HTML comment at the end of the page and shows data and settings used by Ad Inserter and the log of the plugin functions/hooks called during page generation - the support will be able to see the reason why some block was not inserted, how many times <code>the_content</code> hook is called, etc. İşleme günlüğüne bakın - günlük sayfanın sonuna HTML yorumu olarak eklenir ve Ad Inserter tarafından kullanılan verileri ve ayarları ve sayfa oluşturma sırasında çağrılan eklenti işlevlerinin/kancalarının günlüğünü gösterir - destek, bazı blokların neden eklenmediğini, kaç kez <code>the_content</code> kanca çağrıldığını vb. inceleyebilir. Details
See processing log - the log is inserted as HTML comment at the end of the page and shows data and settings used by Ad Inserter and the log of the plugin functions/hooks called during page generation - the support will be able to see the reason why some block was not inserted, how many times <code>the_content</code> hook is called, etc.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 06:59:30 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
Show possible positions for automatic insertion - in places where WP hooks are called a label is placed so the support will be able to see where your theme calls WP hooks Otomatik ekleme için olası konumları göster - WP kancalarının etiket olarak adlandırıldığı yerlerde, destek ekibi temanızın WP kancalarını nerede çağırdığını görebilecektir Details
Show possible positions for automatic insertion - in places where WP hooks are called a label is placed so the support will be able to see where your theme calls WP hooks
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 06:59:30 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
Label inserted blocks - a border will be drawn around the blocks and a bar will be shown above them so the support will be able to see if/where and which blocks are inserted. Etiket ekli bloklar - blokların etrafına bir kenarlık çizilecek ve üstlerinde bir çubuk gösterilecektir, böylece destek blokların eklenmiş olup olmadığını/nereye ve hangi blokların eklendiğini görebilecektir. Details
Label inserted blocks - a border will be drawn around the blocks and a bar will be shown above them so the support will be able to see if/where and which blocks are inserted.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 06:59:30 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
What is remote debugging? Uzaktan hata ayıklama nedir? Details
What is remote debugging?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 06:59:30 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
Make sure <strong>Dynamic blocks</strong> are set to <strong>Client-side insert</strong> (tab &#9881; / tab General). For more details please check <a href="https://adinserter.pro/faq/gdpr-compliance-cookies-consent">How to show ads based on visitors' consent</a>. <strong>Dinamik blokların</strong> istemci <strong>tarafı ekleme</strong> (sekme &#9881; / sekme Genel) olarak ayarlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için lütfen <a href="https://adinserter.pro/faq/gdpr-compliance-cookies-consent">ziyaretçilerin onayına göre reklamlar nasıl gösterilir</a> sayfasını inceleyin. Details
Make sure <strong>Dynamic blocks</strong> are set to <strong>Client-side insert</strong> (tab &#9881; / tab General). For more details please check <a href="https://adinserter.pro/faq/gdpr-compliance-cookies-consent">How to show ads based on visitors' consent</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 10:31:12 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
You can use any plugin for GDPR compliance / cookie consent. You can also prevent inserting ad codes and displaying ads before the consent is given - check <a href="https://adinserter.pro/faq/gdpr-compliance-cookies-consent">How to show ads based on visitors' consent</a>. GDPR uyumluluğu / çerez onayı için herhangi bir eklentiyi kullanabilirsiniz. Ayrıca, onay verilmeden önce reklam kodları eklemeyi ve reklam görüntülemeyi de engelleyebilirsiniz - <a href="https://adinserter.pro/faq/gdpr-compliance-cookies-consent">ziyaretçilerin onayına göre reklamlar nasıl gösterilir</a> sayfasını inceleyin. Details
You can use any plugin for GDPR compliance / cookie consent. You can also prevent inserting ad codes and displaying ads before the consent is given - check <a href="https://adinserter.pro/faq/gdpr-compliance-cookies-consent">How to show ads based on visitors' consent</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-14 10:31:12 UTC
Translated by:
Emre Erkan (wordpress-tr)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 22

Export as