WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Nepali

Filter ↓ Sort ↓ All (77) Translated (0) Untranslated (66) Waiting (11) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 6
Prio Original string Translation
Accordion for WordPress - Accordion, FAQ, Tabs Shortcode and Widgets
Priority: high
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Accordion for WordPress - Accordion, FAQ, Tabs Shortcode and Widgets
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
high
This plugin help you to make accordion of post type, category, tags, taxonomy, menu etc. You can show accordion from accordion post widget, accordion …
Priority: high
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

This plugin help you to make accordion of post type, category, tags, taxonomy, menu etc. You can show accordion from accordion post widget, accordion …
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
high
Plugin Demo : <a href="https://demo.themeegg.com/plugins/accordion-for-wp/">https://demo.themeegg.com/plugins/accordion-for-wp/</a>
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Plugin Demo : <a href="https://demo.themeegg.com/plugins/accordion-for-wp/">https://demo.themeegg.com/plugins/accordion-for-wp/</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Supprot URL : <a href="http://themeegg.com/support-forum/">http://themeegg.com/support-forum/</a>
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Supprot URL : <a href="http://themeegg.com/support-forum/">http://themeegg.com/support-forum/</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
You can make accordion of post type, category, tags or taxonomy also.
तपाईं पोस्ट प्रकार, कोटि, ट्याग वा वर्गीकरणको पनि accordion बनाउन सक्नुहुन्छ। Details
You can make accordion of post type, category, tags or taxonomy also.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2017-09-02 04:25:39 UTC
Translated by:
Theme Egg (themeegg)
Priority of the original:
normal
All WP_Query arguments args accepts by this plugin.
सबै WP_Query तर्कहरू यो प्लगइन द्वारा स्वीकार गर्दछ। Details
All WP_Query arguments args accepts by this plugin.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2017-09-02 04:25:56 UTC
Translated by:
Theme Egg (themeegg)
Priority of the original:
normal
Yes, the plugin is designed to work with any themes that have been coded following WordPress guidelines.
हो, प्लगइन कुनै पनि थीमहरूसँग काम गर्न डिजाइन गरिएको हो जुन वर्डप्रेस दिशानिर्देशहरू निम्नलिखित कोडित गरिएको छ। Details
Yes, the plugin is designed to work with any themes that have been coded following WordPress guidelines.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2017-09-02 04:26:16 UTC
Translated by:
Theme Egg (themeegg)
Priority of the original:
normal
This plugin is released under a GPL license.
यो प्लगइन एक GPL लाइसेन्स अन्तर्गत जारी गरिएको छ। Details
This plugin is released under a GPL license.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2017-09-02 04:26:41 UTC
Translated by:
Theme Egg (themeegg)
Priority of the original:
normal
Can we make accordion of post type?
के हामी पोस्ट प्रकारको सम्मोदन गर्न सक्छौं? Details
Can we make accordion of post type?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2017-09-02 04:27:01 UTC
Translated by:
Theme Egg (themeegg)
Priority of the original:
normal
How many argument accepts by this shortcode plugin?
यो छोटो प्लगइन द्वारा कति तर्कहरू स्वीकार गर्दछ? Details
How many argument accepts by this shortcode plugin?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2017-09-02 04:27:21 UTC
Translated by:
Theme Egg (themeegg)
Priority of the original:
normal
Does the plugin work with any WordPress themes?
के प्लगइन कुनै पनि WordPress विषयहरूको साथ काम गर्दछ? Details
Does the plugin work with any WordPress themes?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2017-09-02 04:27:56 UTC
Translated by:
Theme Egg (themeegg)
Priority of the original:
normal
What is this plugin license?
यो प्लगइन लाइसेन्स के हो? Details
What is this plugin license?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2017-09-02 04:28:32 UTC
Translated by:
Theme Egg (themeegg)
Priority of the original:
normal
Installation Instructions
स्थापना निर्देश Details
Installation Instructions
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2017-09-02 04:28:47 UTC
Translated by:
Theme Egg (themeegg)
Priority of the original:
normal
Also you can change attribute of shortcode as you needed, it support all arguments from <a href="https://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query">WP_Query</a>.
साथै तपाइँले आवश्यक पर्दा शर्टको विशेषता परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै तर्कहरू समर्थन गर्दछ <a href="https://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query">WP_Query</a>. Details
Also you can change attribute of shortcode as you needed, it support all arguments from <a href="https://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query">WP_Query</a>.
Comment

Found in installation list item, faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2017-09-02 04:29:27 UTC
Translated by:
Theme Egg (themeegg)
Priority of the original:
normal
Put shortcode to anywhere [afwp_accordion post_type="post" posts_per_page="3"][/afwp_accordion]
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Put shortcode to anywhere [afwp_accordion post_type="post" posts_per_page="3"][/afwp_accordion]
Comment

Found in installation list item, faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
1 2 3 6
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as