WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of WordPress.org: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (1,027) Translated (847) Untranslated (174) Waiting (3) Fuzzy (3) Warnings (0) Current Filter (11)
1
Prio Original string Translation
More Image Caption Chi tiết Details
More
Context Image Caption
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-20 01:15:47 GMT
Translated by:
Nam Truong (namncn)
Approved by:
Tung Du (dinhtungdu)
Priority of the original:
normal
Gallery Image Caption Bộ sưu tập Details
Gallery
Context Image Caption
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-20 01:16:46 GMT
Translated by:
Nam Truong (namncn)
Approved by:
Tung Du (dinhtungdu)
Priority of the original:
normal
WordPress.org shall maintain WordCamp attendee data for 3 years to better track and foster community growth, and then automatically delete non-essential data collected via registration. Attendee names and email addresses will be retained indefinitely, to preserve our ability to respond to code of conduct reports. WordPress.org sẽ duy trì dữ liệu người tham dự WordCamp trong 3 năm để theo dõi tốt hơn và thúc đẩy tăng trưởng cộng đồng, và sau đó tự động xóa dữ liệu không cần thiết được thu thập thông qua đăng ký. Tên người nhận và địa chỉ email sẽ được giữ lại vô thời hạn, để duy trì khả năng của chúng tôi phản hồi mã báo cáo hành vi. Details
WordPress.org shall maintain WordCamp attendee data for 3 years to better track and foster community growth, and then automatically delete non-essential data collected via registration. Attendee names and email addresses will be retained indefinitely, to preserve our ability to respond to code of conduct reports.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 01:33:31 GMT
Translated by:
Nam Truong (namncn)
Approved by:
Tung Du (dinhtungdu)
Priority of the original:
normal
explicit consent that you have given; sự đồng ý rõ ràng mà bạn đã đưa ra; Details
explicit consent that you have given;

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 01:26:02 GMT
Translated by:
Nam Truong (namncn)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
legal obligations. nghĩa vụ pháp lý. Details
legal obligations.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 01:26:12 GMT
Translated by:
Nam Truong (namncn)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Controlling Cookies Kiểm soát Cookies Details
Controlling Cookies

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 01:27:14 GMT
Translated by:
Nam Truong (namncn)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Remember User session Ghi nhớ phiên người dùng Details
Remember User session

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 01:27:30 GMT
Translated by:
Nam Truong (namncn)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Test if cookie can be set Kiểm tra nếu cookie có thể được đặt Details
Test if cookie can be set

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 01:30:45 GMT
Translated by:
Nam Truong (namncn)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Verifies that a user answered the math problem correctly while logging in. Xác minh rằng người dùng đã trả lời đúng bài toán thử thách khi đăng nhập. Details
Verifies that a user answered the math problem correctly while logging in.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 01:39:58 GMT
Translated by:
Nam Truong (namncn)
Approved by:
Tung Du (dinhtungdu)
Priority of the original:
normal
Used for maintaining Jetpack State Được sử dụng để duy trì trạng thái Jetpack Details
Used for maintaining Jetpack State

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 01:40:14 GMT
Translated by:
Nam Truong (namncn)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Plugins Gói mở rộng Details
Plugins

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-20 01:10:56 GMT
Translated by:
Nam Truong (namncn)
Approved by:
Tung Du (dinhtungdu)
Priority of the original:
normal
1
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as