WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of WordPress.org: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (1,035) Translated (847) Untranslated (182) Waiting (3) Fuzzy (3) Warnings (0) Current Filter (235)
1 14 15 16
Prio Original string Translation
Discover why WordPress powers more than %1$s%% of the web. WordPress is a simple, flexible, user-friendly platform, with key features that include media management, SEO, and endless options for customization. More than %2$s plugins extend the core functionality of WordPress even more. Build your site today.
Khám phá lý do tại sao WordPress cung cấp nhiều hơn %1$s%% của web. WordPress là một nền tảng đơn giản, linh hoạt, thân thiện với người dùng, với các tính năng chính bao gồm quản lý phương tiện, SEO và các tùy chọn vô tận để tùy chỉnh. Hơn %2$s plugin mở rộng chức năng cốt lõi của WordPress hơn nữa. Xây dựng trang web của bạn ngay hôm nay. Details
Discover why WordPress powers more than %1$s%% of the web. WordPress is a simple, flexible, user-friendly platform, with key features that include media management, SEO, and endless options for customization. More than %2$s plugins extend the core functionality of WordPress even more. Build your site today.
Comment

1: WordPress market share: 30 – Note: The following percent sign is ‘%%’ for escaping purposes; 2: Number of WordPress.org hosted plugins;

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-05-30 10:28:50 UTC
Last modified:
2018-08-24 09:32:13 UTC
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
WordPress domains and site names can be very flexible; however, top-level domains can’t use the word WordPress. Find out what is allowed and what constitutes a trademark violation, as well as policies on subdomain use. Review the list of official WordPress sites to know how to recognize and advise violators.
Tên miền WordPress và tên trang có thể rất linh hoạt; tuy nhiên, các tên miền cấp cao nhất không thể sử dụng từ WordPress. Tìm hiểu những gì được cho phép và những gì cấu thành một vi phạm nhãn hiệu, cũng như các chính sách về sử dụng tên miền phụ. Xem lại danh sách các trang web WordPress chính thức để biết cách nhận biết và tư vấn cho những kẻ vi phạm. Details
WordPress domains and site names can be very flexible; however, top-level domains can’t use the word WordPress. Find out what is allowed and what constitutes a trademark violation, as well as policies on subdomain use. Review the list of official WordPress sites to know how to recognize and advise violators.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-05-30 10:32:05 UTC
Last modified:
2018-08-24 09:32:13 UTC
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
WordPress Domains
Tên miền WordPress Details
WordPress Domains

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-05-30 10:32:19 UTC
Last modified:
2018-08-24 09:32:13 UTC
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Hassle-free WordPress hosting
WordPress lưu trữ miễn phí Details
Hassle-free WordPress hosting

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-05-30 10:32:48 UTC
Last modified:
2018-08-24 09:32:13 UTC
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Fast, slick forums built on WordPress
Diễn đàn nhanh, mượt mà được xây dựng trên WordPress Details
Fast, slick forums built on WordPress

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-05-30 10:32:58 UTC
Last modified:
2018-08-24 09:32:13 UTC
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Ideas
Ý tưởng Details
Ideas

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-05-30 10:33:06 UTC
Last modified:
2018-08-24 09:32:13 UTC
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
Make your WordPress pretty
Làm cho WordPress của bạn đẹp Details
Make your WordPress pretty

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-05-30 10:33:16 UTC
Last modified:
2018-08-24 09:32:13 UTC
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
WordPress Logotype - Standard
Biểu trưng WordPress - Chuẩn Details
WordPress Logotype - Standard

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-05-30 10:33:35 UTC
Last modified:
2018-08-24 09:32:13 UTC
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
WordPress Logotype - Alternative
WordPress Logo - Thay thế Details
WordPress Logotype - Alternative

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-05-30 10:33:49 UTC
Last modified:
2018-08-24 09:32:13 UTC
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
WordPress Logotypes - All Versions
Biểu trưng WordPress - Tất cả các phiên bản Details
WordPress Logotypes - All Versions

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-05-30 10:34:06 UTC
Last modified:
2018-08-24 09:32:13 UTC
Translated by:
ThanhVo (minhtran1134)
Approved by:
Khoi Pro (khoipro)
Priority of the original:
normal
1 14 15 16
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as