WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of WordPress.org: Ukrainian

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All (878) Untranslated (231) Waiting (38) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
See how WordPress works under the hood, and contribute your own code to the world’s most popular content management system. Подивіться, як WordPress працює під капотом, і внесіть свій власний код до найпопулярнішої у світі системи управління контентом. Details
See how WordPress works under the hood, and contribute your own code to the world’s most popular content management system.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-05 23:05:39 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
Browse and download previous versions of WordPress for testing and development. Переглядайте та завантажуйте попередні версії WordPress для тестування та розробки. Details
Browse and download previous versions of WordPress for testing and development.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-05 23:05:50 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
Get the latest, unstable or work-in-progress versions of WordPress for testing and development. Отримайте найсвіжіші, нестабільні або незавершені версії WordPress для тестування та розробки. Details
Get the latest, unstable or work-in-progress versions of WordPress for testing and development.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-05 23:05:58 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
Download WordPress today, and get started on creating your website with one of the most powerful, popular, and customizable platforms in the world. Завантажити WordPress сьогодні, і почати роботу з створення вашого сайту з одним з найбільш потужних, популярних і настроюваних платформ у світі. Details
Download WordPress today, and get started on creating your website with one of the most powerful, popular, and customizable platforms in the world.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-05 23:06:08 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
If you want to build an application, WordPress can help with that too. WordPress provides a lot of the features under the hood that your app will need: translations, user management, HTTP requests, databases, URL routing and much, much more. You can also use our <a href="%s">REST API</a> to interact with it. Якщо ви хочете створити програму, WordPress також може допомогти. WordPress надає безліч можливостей під капотом, які знадобляться вашому додатку: переклади, керування користувачами, HTTP запити, бази даних, маршрутизація URL-адрес і багато іншого. Ви також можете використовувати наш <a href="%s">REST API</a> для взаємодії з ним. Details
If you want to build an application, WordPress can help with that too. WordPress provides a lot of the features under the hood that your app will need: translations, user management, HTTP requests, databases, URL routing and much, much more. You can also use our <a href="%s">REST API</a> to interact with it.
Comment

%s: Link to REST API Handbook

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-05 23:09:17 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
WordPress has always been easy to install and upgrade. Plenty of web hosts offer one-click <a href="%s">WordPress installers</a> that let you install WordPress with, well, just one click! Or, if you&#8217;re happy using an FTP program, you can create a database, upload WordPress using FTP, and run the installer. WordPress завжди було легко встановити та оновити. Велика кількість веб-хостів пропонують <a href="%s">інсталятори WordPress</a> одним натисканням, які дозволяють встановлювати WordPress за допомогою одного клацання! Або, якщо ви задоволені використанням програми FTP, ви можете створити базу даних, завантажити WordPress за допомогою FTP і запустити інсталятор. Details
WordPress has always been easy to install and upgrade. Plenty of web hosts offer one-click <a href="%s">WordPress installers</a> that let you install WordPress with, well, just one click! Or, if you&#8217;re happy using an FTP program, you can create a database, upload WordPress using FTP, and run the installer.
Comment

Link to "Automated Installation" support article

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-23 22:21:51 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
WordPress combines simplicity for users and publishers with under-the-hood complexity for developers. This makes it flexible while still being easy-to-use. The following is a list of some of the features that come as standard with WordPress; however, there are literally thousands of plugins that extend what WordPress does, so the actual functionality is nearly limitless. You are also free to do whatever you like with the WordPress code, extend it or modify in any way or use it for commercial projects without any licensing fees. That is the beauty of free software, free refers not only to price but also the freedom to have complete control over it. WordPress поєднує в собі простоту для користувачів і видавців, які мають невисоку складність для розробників. Це робить її гнучкою, хоча й простою у використанні. Нижче наведено список деяких функцій, які є стандартними для WordPress; однак, є буквально тисячі плагінів, які розширюють те, що робить WordPress, тому фактична функціональність майже безмежна. Ви також можете робити все, що завгодно, з кодом WordPress, розширювати його або змінювати будь-яким способом або використовувати для комерційних проектів без будь-яких ліцензійних зборів. Тобто краса вільного програмного забезпечення, вільна відноситься не тільки до ціни, але і до свободи мати повний контроль над нею. Details
WordPress combines simplicity for users and publishers with under-the-hood complexity for developers. This makes it flexible while still being easy-to-use. The following is a list of some of the features that come as standard with WordPress; however, there are literally thousands of plugins that extend what WordPress does, so the actual functionality is nearly limitless. You are also free to do whatever you like with the WordPress code, extend it or modify in any way or use it for commercial projects without any licensing fees. That is the beauty of free software, free refers not only to price but also the freedom to have complete control over it.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-05 23:09:36 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
While we expect to need most or all of 2019 to finish phase 2 of Gutenberg, there are already plans for Phase 3 and 4. Phase 3 will focus on collaboration and multi-user editing. Phase 4 will contain support for multilingual sites. Хоча ми очікуємо, що більшість або весь 2019 рік потрібно завершити 2-ю фазу Гутенберга, вже є плани на 3 і 4 етап. Фаза 4 буде містити підтримку багатомовних сайтів. Details
While we expect to need most or all of 2019 to finish phase 2 of Gutenberg, there are already plans for Phase 3 and 4. Phase 3 will focus on collaboration and multi-user editing. Phase 4 will contain support for multilingual sites.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-05 23:09:48 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
Here are the current planned releases, and links to their respective milestones in our <a href="%s">issue tracker</a>. Any projected dates are for discussion and planning purposes, and will be firmed up as we get closer to release. Нижче наведені поточні заплановані релізи та посилання на їх відповідні етапи в нашому <a href="%s"> трекері випусків </a>. Будь-які плановані дати призначені для обговорення та планування, і будуть підтверджені в міру наближення до виходу публікації Details
Here are the current planned releases, and links to their respective milestones in our <a href="%s">issue tracker</a>. Any projected dates are for discussion and planning purposes, and will be firmed up as we get closer to release.
Comment

%s: Link to Core Trac

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-23 22:23:16 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
Want to get involved? Head on over to <a href="%s">Make WordPress</a>! We can always use more people to help translate, design, document, develop and market WordPress. Хочеш взяти участь? Перейдіть на <a href="%s">Зробити WordPress</a>! Ми завжди можемо залучити більше людей для надання допомоги в перекладі, проектуванні, документуванні, розробці та просуванні WordPress. Details
Want to get involved? Head on over to <a href="%s">Make WordPress</a>! We can always use more people to help translate, design, document, develop and market WordPress.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-23 22:24:23 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
Form a Triage team to tackle our <a href="%s">6,500 open issues on Trac</a>. Створіть Triage команду, щоб вирішити наші <a href="%s">6500 відкритих питань на Trac</a> . Details
Form a Triage team to tackle our <a href="%s">6,500 open issues on Trac</a>.
Comment

%s: Link to open tickets in Core Trac

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-23 22:25:21 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
Build a WordPress.org directory for discovering blocks, and a way to seamlessly install them. Створіть WordPress.org директорію для дослідження блоків та спосіб їх легко встановити. Details
Build a WordPress.org directory for discovering blocks, and a way to seamlessly install them.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-23 22:26:23 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
Provide a way for users to opt-in to automatic updates of major Core releases. Надайте користувачам можливість ввімкнути автоматичне оновлення основних версій Core. Details
Provide a way for users to opt-in to automatic updates of major Core releases.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-23 22:26:37 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
Provide a way for users to opt-in to automatic plugin and theme updates. Надайте користувачам можливість ввімкнути автоматичне оновлення плагінів і тем. Details
Provide a way for users to opt-in to automatic plugin and theme updates.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-23 22:26:46 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
Merge <a href="%s">the site health check plugin</a> into Core, to assist with debugging and encourage good software hygiene. Об'єднайте <a href="%s">плагін перевірки стану сайту</a> в Core, щоб допомогти з налагодженням і заохочувати гарну гігієну програмного забезпечення. Details
Merge <a href="%s">the site health check plugin</a> into Core, to assist with debugging and encourage good software hygiene.
Comment

%s: Link to Health Check plugin

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-02-23 22:26:54 GMT
Translated by:
websaitua
Priority of the original:
normal
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar