New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of WordPress.org: Ukrainian

Filter ↓ Sort ↓ All (1,162) Translated (653) Untranslated (470) Waiting (33) Changes requested (0) Fuzzy (6) Warnings (0) Current Filter (7)
1
Prio Original string Translation
Either way, you can use your WordPress through a web browser and with <a href="%s">our mobile apps</a>. У будь-якому випадку, ви можете використовувати свій WordPress через веб-браузер та за допомогою <a href="%s">наших мобільних додатків</a>. Details
Either way, you can use your WordPress through a web browser and with <a href="%s">our mobile apps</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-01-20 14:33:01 UTC
Translated by:
neviksasha
Priority of the original:
normal
Why is WordPress recommended as a secure website-building solution? With a passionate open source community and an extensible, easy-to-use platform, WordPress provides flexible and secure options for all levels of users, from beginners to pros. Learn how WordPress guarantees the security of %s%% of the web. Чому WordPress рекомендується як безпечне рішення для створення веб-сайтів? Завдяки пристрасному співтовариству з відкритим кодом та розширюваній, простій у використанні платформі, WordPress пропонує гнучкі та безпечні варіанти для всіх рівнів користувачів, від початківців до професіоналів. Дізнайтеся, як WordPress гарантує безпеку %s%% Інтернету. Details
Why is WordPress recommended as a secure website-building solution? With a passionate open source community and an extensible, easy-to-use platform, WordPress provides flexible and secure options for all levels of users, from beginners to pros. Learn how WordPress guarantees the security of %s%% of the web.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-01-20 12:42:08 UTC
Translated by:
neviksasha
Priority of the original:
normal
WordPress is committed to transparency, and you can get a better sense of its constant worldwide growth through the statistics we share. Review key WordPress stats including usage breakdown by WordPress versions, PHP and MySQL versions being run, and locales of use, and see how WordPress expands its global reach. WordPress прагне до прозорості, і вам буде легше відчути його зростання, завдяки нашій відкритій статистиці. Перегляньте ключові статистичні дані WordPress, включаючи розбивку за версіями WordPress, використовувані версії PHP і MySQL, а також використовувані локалі. Переконайтеся в тому, як WordPress розширює своє глобальне охоплення. Details
WordPress is committed to transparency, and you can get a better sense of its constant worldwide growth through the statistics we share. Review key WordPress stats including usage breakdown by WordPress versions, PHP and MySQL versions being run, and locales of use, and see how WordPress expands its global reach.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-01-20 14:27:42 UTC
Translated by:
neviksasha
Priority of the original:
normal
The WordPress Roadmap lists major releases by date, includes details about the features of each release, and acknowledges the contributing community members. Learn about the status of upcoming releases, development cycles, issues, and milestones. Follow the progress of WordPress development week after week! Дорожня карта WordPress містить перелік основних випусків за датою, включає подробиці про особливості кожного випуску та вказує учасників спільноти, що приймають участь. Дізнайтеся про стан майбутніх випусків, цикли розробки, проблеми та етапи. Слідкуйте за розвитком WordPress тиждень за тижнем! Details
The WordPress Roadmap lists major releases by date, includes details about the features of each release, and acknowledges the contributing community members. Learn about the status of upcoming releases, development cycles, issues, and milestones. Follow the progress of WordPress development week after week!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-01-20 12:48:36 UTC
Translated by:
neviksasha
Priority of the original:
normal
Running WordPress doesn&#8217;t require a lot, but your host will still need to meet a few minimum requirements. Learn about the website hosting requirements to run WordPress, including our recommendation to support PHP %s+ and HTTPS. Not sure how to ask your host for these details? Use the sample email we include. Запуск WordPress не вимагає забагато, але вашому хостингу все одно доведеться відповідати мінімальним вимогам. Дізнайтеся про вимоги до хостингу веб-сайту для запуску WordPress, включаючи нашу рекомендацію щодо підтримки PHP %s+ та HTTPS. Не знаєте, як запитати у підтримки хостингу ці дані? Використовуйте наведений приклад запиту в технічну підтримку. Details
Running WordPress doesn&#8217;t require a lot, but your host will still need to meet a few minimum requirements. Learn about the website hosting requirements to run WordPress, including our recommendation to support PHP %s+ and HTTPS. Not sure how to ask your host for these details? Use the sample email we include.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-01-20 12:51:07 UTC
Translated by:
neviksasha
Priority of the original:
normal
Like other major software platforms, WordPress gathers and collects statistics and analytical data. Privacy is key in this endeavor and WordPress never discloses any personally identifiable data. Review the WordPress Privacy Policy to learn how, as a participant in this community, you&#8217;re privacy is protected. Як і інші основні програмні платформи, WordPress збирає та зберігає статистику та аналітичні дані. Конфіденційність є ключовим фактором у цій справі, і WordPress ніколи не розголошує будь-які особисті дані. Ознайомтеся з Політикою конфіденційності WordPress, щоб дізнатись, як захищена ваша конфіденційність, як учасника цієї спільноти. Details
Like other major software platforms, WordPress gathers and collects statistics and analytical data. Privacy is key in this endeavor and WordPress never discloses any personally identifiable data. Review the WordPress Privacy Policy to learn how, as a participant in this community, you&#8217;re privacy is protected.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-01-20 14:10:32 UTC
Translated by:
neviksasha
Priority of the original:
normal
At the core of the WordPress philosophy is our commitment to the open web and to building software that works for everyone, from a new user to an advanced developer. Our philosophy pushes WordPress to remain flexible, adaptable, and easy-to-use. Learn about WordPress&#8217;s philosophy and how it shapes our community. В основі філософії WordPress лежить наше прагнення до відкритого Інтернету та створення програмного забезпечення, яке працює для всіх - від нового користувача до просунутого розробника. Наша філософія штовхає WordPress до того, щоб залишатися гнучким, адаптованим та простим у використанні. Дізнайтеся про філософію WordPress і про те, як вона формує нашу спільноту. Details
At the core of the WordPress philosophy is our commitment to the open web and to building software that works for everyone, from a new user to an advanced developer. Our philosophy pushes WordPress to remain flexible, adaptable, and easy-to-use. Learn about WordPress&#8217;s philosophy and how it shapes our community.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-01-20 14:25:48 UTC
Translated by:
neviksasha
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1

Export as