New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of WordCamp.org: Nepali

Filter ↓ Sort ↓ All (2,361) Translated (135) Untranslated (2,226) Waiting (0) Changes requested (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 9
Prio Original string Translation
In progress प्रगति हुदैछ Details
In progress

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-04-15 17:09:13 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
No application data found. कुनै अनुप्रयोग डाटा फेला परेन। Details
No application data found.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-04-15 17:09:29 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Move to Pending पेन्डिंगमा सार्नुहोस् Details
Move to Pending

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:06:34 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Move this comment to pending यस टिप्पणीलाई पेन्डिंगमा सार्नुहोस् Details
Move this comment to pending

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:07:40 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
View Feedback प्रतिक्रिया हेर्नुहोस् Details
View Feedback

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:07:56 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Sincerely, The %s organizing team %s आयोजक टीम Details
Sincerely, The %s organizing team
Comment

%s is the name of the WordCamp.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:08:12 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Hi %s, नमस्ते %s Details
Hi %s,

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:09:08 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Mark as Spam
comment
स्पामको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् Details
Mark as Spam

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:09:22 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Unmark as Inappropriate अनुपयुक्त को रूपमा चिन्ह हटाउनुहोस् Details
Unmark as Inappropriate

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:09:35 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Mark as Inappropriate अनुपयुक्तको रूपमा चिन्ह लगाउनुहोस् Details
Mark as Inappropriate

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:09:52 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Embed सम्मिलित गर्नुहोस् Details
Embed

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:10:06 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Note: If you're using a mobile device, YouTube may block you from viewing the live chat above. You may be able to access it through their native apps. नोट: यदि तपाई मोबाईल उपकरण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, YouTube ले तपाईंलाई माथि लाइभ च्याट हेर्नबाट रोक्न सक्दछ। तपाईं तिनीहरूको नेटिभ अनुप्रयोगहरू मार्फत यसलाई पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। Details
Note: If you're using a mobile device, YouTube may block you from viewing the live chat above. You may be able to access it through their native apps.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:10:38 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Select speakers वक्ता चयन गर्नुहोस् Details
Select speakers

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:10:53 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Session Length सत्र लम्बाई Details
Session Length

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:11:18 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Link to video on WordPress.tv WordPress.tv मा भिडियोमा लिंक गर्नुहोस् Details
Link to video on WordPress.tv

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-01 16:11:56 UTC
Last modified:
2022-02-22 15:33:24 UTC
Translated by:
Ravi Khadka (ravikhadka)
Approved by:
Ananta Mishra (anantamishra)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3 9

Export as