Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Rosetta: Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (231) Translated (230) Untranslated (1) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (9)
1
Prio Original string Translation
Resources for translation contributors Zdroje pre prispievateľov prekladu Details
Resources for translation contributors

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-17 15:24:11 GMT
Translated by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
The locale does not exist yet. Tento jazyk ešte neexistuje. Details
The locale does not exist yet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-03-10 18:41:02 GMT
Translated by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Howdy ###USERNAME###, We are happy to inform you that you have been successfully added as a Project Translation Editor for ###LOCALENAME### for the following projects: ###PROJECTLIST### You have been added to these projects either by your own request or by the request of the project author. Before translating, please get to know how the team works by reading the Translators Handbook – https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/, a good place to start is the General Expectations page. Your local translation team can be found on https://make.wordpress.org/polyglots/teams/. Make sure you get familiar with the documentation about translating in your language that other contributors from your team have prepared. ###RESOURCESLIST### The Polyglots team connects on Slack. Check out https://make.wordpress.org/meetings/#polyglots for upcoming team meetings. We’d love to have you there if you can make it. Register from https://chat.wordpress.org/. If you have any questions about the processes or need any help, reach the team on Slack or on https://make.wordpress.org/polyglots/. Welcome to the WordPress Polyglots team and happy translating. Zdravíme vás ###USERNAME###, Radi by sme vás informovali, že ste boli úspešne pridaný ako Project Translation Editor pre ###LOCALENAME### a nasledovné projekty: ###PROJECTLIST### Do týchto projektov ste boli pridaný buď na základe vlastnej žiadosti alebo na základe žiadosti autora projektu. Predtým ako začnete prekladať, oboznámte sa s prácou tímu prekladateľov prečítaním Príručky prekladateľov [EN] – https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/, dobré miesto na začiatok je stránka Všeobecné očakávania. Váš miestny prekladateľský tím môžete nájst na odkaze na https://make.wordpress.org/polyglots/teams/. Uistite sa, že ste sa oboznámili s dokumentáciou o preklade vo vašom jazyku, ktorú pripravili ďalší prispievatelia vášho tímu. ###RESOURCESLIST### Tím prekladateľov sa pripája na Slack minimálne raz týždenne o 11:00 UTC každú stredu. Ak je to len trochu možné, radi vás tam privítame. Zaregistrujte sa prostredníctvom https://chat.wordpress.org/. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa procesov alebo potrebujete nejakú pomoc, obráťte sa na tím na Slacku alebo na https://make.wordpress.org/polyglots/. Vitajte v tíme prekladateľov a prajeme vám úspešné prekladanie. Details
Howdy ###USERNAME###, We are happy to inform you that you have been successfully added as a Project Translation Editor for ###LOCALENAME### for the following projects: ###PROJECTLIST### You have been added to these projects either by your own request or by the request of the project author. Before translating, please get to know how the team works by reading the Translators Handbook – https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/, a good place to start is the General Expectations page. Your local translation team can be found on https://make.wordpress.org/polyglots/teams/. Make sure you get familiar with the documentation about translating in your language that other contributors from your team have prepared. ###RESOURCESLIST### The Polyglots team connects on Slack. Check out https://make.wordpress.org/meetings/#polyglots for upcoming team meetings. We’d love to have you there if you can make it. Register from https://chat.wordpress.org/. If you have any questions about the processes or need any help, reach the team on Slack or on https://make.wordpress.org/polyglots/. Welcome to the WordPress Polyglots team and happy translating.
Comment

Do not translate the placeholders USERNAME, LOCALENAME, PROJECTLIST, RESOURCESLIST.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-27 06:45:24 GMT
Translated by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Howdy ###USERNAME###, We are happy to inform you that you have been successfully added as a General Translation Editor of WordPress for ###LOCALENAME###. As a General Translation Editor you have access to submit and approve translations for all projects available at ###LOCALEURL###. Alongside WordPress itself, it’s good to prioritize translating the projects that ship with it first – The default themes like Twenty Seventeen or Twenty Sixteen, and Akismet. Please get to know how the team works by reading the Translators Handbook – https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/, a good place to start is the General Expectations page. As a General Translation Editor for the locale, we request that you fill out your WordPress.org profile (https://profiles.wordpress.org/profile/), register on Slack and provide a way for translation contributors to reach you. We also ask all WordPress General Translation Editors to subscribe for notifications for their locales, you can find the notification subscription settings in your profile settings (https://profiles.wordpress.org/profile/notifications/). The Polyglots team connects on Slack. Check out https://make.wordpress.org/meetings/#polyglots for upcoming team meetings. We’d love to have you there if you can make it. Register from https://chat.wordpress.org. If you have any questions about the processes or need any help, reach the team on Slack or on https://make.wordpress.org/polyglots/. Welcome to the WordPress Polyglots team and happy translating! Zdravíme vás ###USERNAME###, Radi by sme vás informovali, že ste boli úspešne pridaní ako General Translation Editor WordPress pre ###LOCALENAME###. Ako General Translation Editor máte prístup k pridávaniu a schvaľovaniu prekladov pre všetky projekty dostupné na ###LOCALEURL###. Popri samotnom WordPress, je dobré uprednostniť preklad projektov, ktoré sú dodávané spolu s ním - Predvolené témy ako Twenty Seventeen alebo Twenty Sixteen, a Akismet. Ak sa chcete dozvedieť, ako tím prekladateľov pracuje, prečítajte si Príručku prekladateľov – https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/. Dobré miesto ako začať je stránka Všeobecné očakávania. Ako od General Translation Editor pre lokalitu, od vás požadujeme, aby ste si vyplnili svoj profil na WordPress.org (https://profiles.wordpress.org/profile/), zaregistrovali sa na Slack a poskytli možnosti pre prispievateľov spojiť sa s vami. Od všetkých General Translation Editorov tiež vyžadujeme, aby sa prihlásili k odberu upozornení z ich lokality, nastavenia prihlásenia k odberu upozornení nájdete v nastaveniach svojho profilu (https://profiles.wordpress.org/profile/notifications/). Tím prekladateľov sa pripája na Slack minimálne raz týždenne o 11:00 UTC každú stredu. Ak je to len trochu možné, radi vás tam privítame. Zaregistrujte sa prostredníctvom https://chat.wordpress.org. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa procesov alebo potrebujete nejakú pomoc, obráťte sa na tím na Slacku alebo na https://make.wordpress.org/polyglots/. Vitajte v tíme prekladateľov a prajeme vám úspešné prekladanie. Details
Howdy ###USERNAME###, We are happy to inform you that you have been successfully added as a General Translation Editor of WordPress for ###LOCALENAME###. As a General Translation Editor you have access to submit and approve translations for all projects available at ###LOCALEURL###. Alongside WordPress itself, it’s good to prioritize translating the projects that ship with it first – The default themes like Twenty Seventeen or Twenty Sixteen, and Akismet. Please get to know how the team works by reading the Translators Handbook – https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/, a good place to start is the General Expectations page. As a General Translation Editor for the locale, we request that you fill out your WordPress.org profile (https://profiles.wordpress.org/profile/), register on Slack and provide a way for translation contributors to reach you. We also ask all WordPress General Translation Editors to subscribe for notifications for their locales, you can find the notification subscription settings in your profile settings (https://profiles.wordpress.org/profile/notifications/). The Polyglots team connects on Slack. Check out https://make.wordpress.org/meetings/#polyglots for upcoming team meetings. We’d love to have you there if you can make it. Register from https://chat.wordpress.org. If you have any questions about the processes or need any help, reach the team on Slack or on https://make.wordpress.org/polyglots/. Welcome to the WordPress Polyglots team and happy translating!
Comment

Do not translate the placeholders USERNAME, LOCALENAME, LOCALEURL.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-27 06:41:31 GMT
Translated by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
You have been added to a WordPress project as a translation editor Boli ste pridaný k WordPress projektu ako editor prekladov. Details
You have been added to a WordPress project as a translation editor

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-16 15:08:50 GMT
Translated by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Locale Manager Správca jazyka Details
Locale Manager

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-26 17:09:16 GMT
Translated by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
<strong>Hint:</strong> You can delete all the old builds you don&#8217;t need. <strong>Tip:</strong> Môžete zmazať všetky staré vydania, ktoré nepotrebujete. Details
<strong>Hint:</strong> You can delete all the old builds you don&#8217;t need.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-21 17:05:54 GMT
Translated by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Locale: Jazyk: Details
Locale:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-16 15:10:43 GMT
Translated by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
low
Please provide a locale and a subdomain. Zadajte jazyk a subdoménu. Details
Please provide a locale and a subdomain.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-16 15:10:36 GMT
Translated by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
low
1
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as