New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of WordPress Plugin Directory: Polish

Filter ↓ Sort ↓ All (716) Translated (603) Untranslated (106) Waiting (7) Fuzzy (0) Warnings (0)
1
Prio Original string Translation
Unfortunately your plugin submission for %1$s (%2$s), submitted on %3$s, has been rejected from the WordPress Plugin Directory. Plugins are rejected after three months (90 days) when there has not been significant progress made on the review. If this is not the case for your plugin, you will receive a followup email explaining the reason for this decision within the next 24 hours. Please wait for that email before requesting further details. If you believe this to be in error, please email %4$s with your plugin attached as a zip and explain why you feel your plugin should not have been rejected. If you're still working on your code, don't panic. You can reply to the original review (or even this email) with your updated code for as long as needed. Even years. All we ask is you do not resubmit your plugin until asked to do so. Niestety Twoja wtyczka dla %1$s (%2$s), zgłoszona w dniu %3$s, została odrzucona z Katalogu wtyczek WordPress. Wtyczki są odrzucane po trzech miesiącach (90 dniach), jeśli nie poczyniono znaczących postępów w ich przeglądaniu. Jeśli nie dotyczy to Twojej wtyczki, w ciągu najbliższych 24 godzin otrzymasz wiadomość e-mail z wyjaśnieniem przyczyny tej decyzji. Poczekaj na tę wiadomość, zanim poprosisz o dalsze szczegóły. Jeśli uważasz, że to był błąd, wyślij wiadomość e-mail do %4$s z załączoną wtyczką jako plik zip i wyjaśnij, dlaczego uważasz, że Twoja wtyczka nie powinna zostać odrzucona. Jeśli nadal pracujesz nad swoim kodem, nie wpadaj w panikę. Możesz odpowiedzieć na oryginalną recenzję (lub nawet na tego maila) ze swoim zaktualizowanym kodem tak długo, jak będzie to potrzebne. Nawet przez wiele lat. Prosimy tylko, abyś nie przesyłał ponownie swojej wtyczki, dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Details
Unfortunately your plugin submission for %1$s (%2$s), submitted on %3$s, has been rejected from the WordPress Plugin Directory. Plugins are rejected after three months (90 days) when there has not been significant progress made on the review. If this is not the case for your plugin, you will receive a followup email explaining the reason for this decision within the next 24 hours. Please wait for that email before requesting further details. If you believe this to be in error, please email %4$s with your plugin attached as a zip and explain why you feel your plugin should not have been rejected. If you're still working on your code, don't panic. You can reply to the original review (or even this email) with your updated code for as long as needed. Even years. All we ask is you do not resubmit your plugin until asked to do so.
Comment

1: plugin name, 2: plugin permalink, 3: date of submission, 4: plugins@wordpress.org

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2022-04-15 15:05:18 UTC
Translated by:
Mariusz Szatkowski (motylanogha)
Priority of the original:
normal
block.json[script] At least one of the following properties must be present: %s block.json[script] Musi być obecna co najmniej jedna z następujących właściwości: %s Details
block.json[script] At least one of the following properties must be present: %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2022-04-15 15:05:40 UTC
Translated by:
Mariusz Szatkowski (motylanogha)
Priority of the original:
normal
This plugin, all included libraries, and any other included assets are licenced as GPL or are under a GPL compatible license. Ta wtyczka, wszystkie dołączone biblioteki oraz wszelkie inne dołączone zasoby są objęte licencją GPL lub licencją zgodną z GPL. Details
This plugin, all included libraries, and any other included assets are licenced as GPL or are under a GPL compatible license.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2022-04-15 15:05:50 UTC
Translated by:
Mariusz Szatkowski (motylanogha)
Priority of the original:
normal
I have permission to upload this plugin to WordPress.org for others to use and share. Mam pozwolenie na przesłanie tej wtyczki do WordPress.org, aby inni mogli jej używać i udostępniać. Details
I have permission to upload this plugin to WordPress.org for others to use and share.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2022-04-15 15:06:07 UTC
Translated by:
Mariusz Szatkowski (motylanogha)
Priority of the original:
normal
This plugin complies with all of the <a href="%s">Plugin Developer Guidelines</a>. Ta wtyczka jest zgodna ze wszystkimi wytycznymi <a href="%s">Wytycznych dla programistów wtyczek</a>. Details
This plugin complies with all of the <a href="%s">Plugin Developer Guidelines</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2022-04-15 15:06:46 UTC
Translated by:
Mariusz Szatkowski (motylanogha)
Priority of the original:
normal
Error: The plugin name includes a restricted term. Błąd: Nazwa wtyczki zawiera termin zastrzeżony. Details
Error: The plugin name includes a restricted term.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2022-04-15 15:08:32 UTC
Translated by:
Mariusz Szatkowski (motylanogha)
Priority of the original:
normal
 • Singular:
  Extend your WordPress experience! Browse %s free plugin.
 • Plural:
  Extend your WordPress experience! Browse %s free plugins.
 • 1:
  Rozszerz swoje doświadczenia z WordPressem! Przeglądaj %s darmową wtyczkę.
 • 2, 3, 4:
  Rozszerz swoje doświadczenia z WordPressem! Przeglądaj %s darmowe wtyczki.
 • 0, 5, 6:
  Rozszerz swoje doświadczenia z WordPressem! Przeglądaj %s darmowe wtyczki.
Details
Singular: Extend your WordPress experience! Browse %s free plugin.
Plural: Extend your WordPress experience! Browse %s free plugins.
Comment

Total number of plugins.

References
Form:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2022-04-15 15:09:15 UTC
Translated by:
Mariusz Szatkowski (motylanogha)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1

Export as