New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Forums: Latvian

Filter ↓ Sort ↓ All (566) Translated (566) Untranslated (0) Waiting (0) Changes requested (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 38
Prio Original string Translation
https://wordpress.org/documentation/
header menu
https://wordpress.org/documentation/ Details
https://wordpress.org/documentation/
Context header menu
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2023-01-26 21:54:48 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
Disable the <a href="%s">Block Editor</a> for new topics and replies. Izslēgt <a href="%s">Bloku redaktoru</a> jaunām tēmām un atbildēm. Details
Disable the <a href="%s">Block Editor</a> for new topics and replies.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-25 10:03:48 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
Account Konts Details
Account

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-25 10:02:09 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
https://wordpress.org/support/article/wordpress-editor/ https://wordpress.org/support/article/wordpress-editor/ Details
https://wordpress.org/support/article/wordpress-editor/
Comment

Link to the WordPress Editor article, used as the forum ‘Help & Support’ destination.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:46:28 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
Help & Support Palīdzība un atbalsts Details
Help & Support
Comment

Link title to the WordPress Editor support article.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:46:25 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
Dear Hosting Provider,<br><br>I want my WordPress website to be as performant and<br>secure as possible with the latest version of PHP.<br>If the server my site is hosted on is not already on<br>the latest version of PHP, please let me know what<br>steps I need to take to update it.<br><br>Thanks! Cien. mitināšanas nodrošinātāj!<br><br>Es vēlos, lai mana WordPress vietne būtu pēc iespējas efektīvāka un<br>drošāka ar jaunāko PHP versiju.<br>Ja serverī, kurā tiek mitināta mana vietne, vēl nav ieslēgta<br> >jaunākā PHP versija, lūdzu, dariet man zināmu, kādas<br>darbības man jāveic, lai to atjaunotu.<br><br>Paldies! Details
Dear Hosting Provider,<br><br>I want my WordPress website to be as performant and<br>secure as possible with the latest version of PHP.<br>If the server my site is hosted on is not already on<br>the latest version of PHP, please let me know what<br>steps I need to take to update it.<br><br>Thanks!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:46:21 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
PHP is installed on your website&#8217;s server, so updating it involves either interacting with your host&#8217;s settings or asking your provider to do it for you. PHP ir instalēts jūsu vietnes serverī, tāpēc, lai to modernizētu, ir jāveic mijiedarbība ar jūsu mitinātāja iestatījumiem vai jāprasa pakalpojumu sniedzējam to izdarīt jūsu vietā. Details
PHP is installed on your website&#8217;s server, so updating it involves either interacting with your host&#8217;s settings or asking your provider to do it for you.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:42:50 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
<strong>Update WordPress, themes, and plugins:</strong> from your WordPress Dashboard, head to the Updates page under the <em>Dashboard &gt; Updates</em> menu, and then update everything. You should do this regularly anyway :). When done, check that your site is working as expected. <strong>WordPress, motīvu un spraudņu atjaunošana:</strong> savā WordPress informācijas panelī atveriet lapu Atjauninājumi sadaļā <em>Informācijas panelis > Izvēlnē Atjauninājumi</em> un pēc tam atjauniniet visu. Jums tas jebkurā gadījumā jādara regulāri :). Kad tas ir izdarīts, pārbaudiet, vai jūsu vietne darbojas, kā paredzēts. Details
<strong>Update WordPress, themes, and plugins:</strong> from your WordPress Dashboard, head to the Updates page under the <em>Dashboard &gt; Updates</em> menu, and then update everything. You should do this regularly anyway :). When done, check that your site is working as expected.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:41:12 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
Updating your PHP version should not be a problem, but we can&#8217;t <em>guarantee</em> that it&#8217;s not. WordPress itself works with PHP as far back as version %s, but we don&#8217;t know if your themes or plugins will work on newer versions. They should, and popular or reputable ones almost certainly will, but they should be tested to make sure. PHP versijas atjaunošanai nevajadzētu sagādāt problēmas, taču mēs nevaram <em>garantēt</em>, ka tas tā būs. Pats WordPress darbojas ar PHP līdz pat %s versijai, bet mēs nezinām, vai jūsu tēmas vai spraudņi darbosies jaunākās versijās. Tām vajadzētu, un populāras vai cienījamas gandrīz noteikti darbosies, taču tās ir jāpārbauda, lai pārliecinātos.s. Details
Updating your PHP version should not be a problem, but we can&#8217;t <em>guarantee</em> that it&#8217;s not. WordPress itself works with PHP as far back as version %s, but we don&#8217;t know if your themes or plugins will work on newer versions. They should, and popular or reputable ones almost certainly will, but they should be tested to make sure.
Comment

%s: minimum required PHP version

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:40:29 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
However, if your site is lower than the recommended version, running on an outdated and insecure version of PHP, then it&#8217;s time to update. You also may have noticed a warning such as "PHP Update Required" or "PHP Update Recommended" on the Dashboard or in Site Health – these serve as important reminders to update PHP and make your site more secure. Tomēr, ja jūsu vietnē ir senāka versija par ieteikto un tā izmanto novecojušu un mazāk drošu PHP versiju, ir pienācis laiks to atjaunot. Iespējams, informācijas panelī vai vietnes veselībā esat pamanījis brīdinājumu, piemēram, “Nepieciešams PHP atjaunojums” vai “Ieteicams PHP atjaunojums” — tie kalpo kā svarīgi atgādinājumi, lai atjaunotu PHP un padarītu vietni drošāku. Details
However, if your site is lower than the recommended version, running on an outdated and insecure version of PHP, then it&#8217;s time to update. You also may have noticed a warning such as "PHP Update Required" or "PHP Update Recommended" on the Dashboard or in Site Health – these serve as important reminders to update PHP and make your site more secure.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:29:09 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
If this number is at or higher than PHP %s, then you don&#8217;t need to update PHP at this time! Ja šis skaitlis ir PHP %s vai lielāks par to, jums pašlaik nav jāatjauno PHP! Details
If this number is at or higher than PHP %s, then you don&#8217;t need to update PHP at this time!
Comment

%s: recommended PHP version

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:25:05 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
To check what version of PHP your WordPress site is using, from the WordPress Dashboard, select <em>Tools &gt; Site Health</em> from the sidebar menu, and then select the Info tab. Expand the Server section and scroll down until you see <strong>PHP version</strong>. Lai pārbaudītu, kura PHP versija tiek izmantota jūsu WordPress vietnē, WordPress informācijas panelī atlasiet <em>Rīki > Sānjoslas izvēlnē Site Health</em>un pēc tam atlasiet cilni Informācija. Izvērsiet sadaļu Serveris un ritiniet uz leju, līdz redzat <strong>PHP versija</strong>. Details
To check what version of PHP your WordPress site is using, from the WordPress Dashboard, select <em>Tools &gt; Site Health</em> from the sidebar menu, and then select the Info tab. Expand the Server section and scroll down until you see <strong>PHP version</strong>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:24:46 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
How to check your PHP version Kā pārbaudīt vietnes PHP versiju Details
How to check your PHP version

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:23:39 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
https://wordpress.org/about/requirements/
link URL to WordPress requirements page
https://wordpress.org/about/requirements/ Details
https://wordpress.org/about/requirements/
Context link URL to WordPress requirements page
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:23:13 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
<strong>Your website may be faster</strong> because PHP becomes more efficient with each new version. Updating to <a href="%1$s">WordPress&#8217;s recommended PHP version</a> (currently %2$s or higher) can deliver a performance increase that will benefit all visitors to your website. <strong>Jūsu vietne var būt ātrāka</strong>jo PHP kļūst efektīvāka ar katru jauno versiju. Atjaunošana uz <a href="%1$s">WordPress ieteikto PHP versiju</a> (pašlaik %2$s vai jaunāka) var nodrošināt veiktspējas pieaugumu, kas būs ieguvums visiem jūsu vietnes apmeklētājiem. Details
<strong>Your website may be faster</strong> because PHP becomes more efficient with each new version. Updating to <a href="%1$s">WordPress&#8217;s recommended PHP version</a> (currently %2$s or higher) can deliver a performance increase that will benefit all visitors to your website.
Comment

1: link URL to WordPress requirements page, 2: recommended PHP version

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-12-09 09:22:56 UTC
Translated by:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3 38

Export as