WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development: Swedish

Filter ↓ Sort ↓ All (2,771) Translated (2,771) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (1,683)
1 2 3 113
Prio Original string Translation
Follow topics reader_title_interests Följda ämnen Details
Follow topics
Context reader_title_interests

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-05 09:57:05 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Download activity_log_backup_download_notice_download_action Ladda ner Details
Download
Context activity_log_backup_download_notice_download_action

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-03 20:03:56 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Dismiss activity_log_backup_download_notice_dismiss_action Stäng Details
Dismiss
Context activity_log_backup_download_notice_dismiss_action

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-03 20:04:02 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
A new way to create and publish engaging content on your site. stories_intro_main_subtitle Ett nytt sätt att skapa och publicera engagerande innehåll på din webbplats. Details
A new way to create and publish engaging content on your site.
Context stories_intro_main_subtitle

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-03-03 20:04:25 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
The scan found %1s potential threats with %2s. Please review them below and take action or tap the fix all button. We are %3$s if you need us. scan_idle_threats_description_plural Genomsökningen hittade %1s potentiella hot hos %2s. Granska dem nedan och vidta åtgärder eller tryck på knappen ”Åtgärda allt”. Vi finns %3$s om du behöver vår hjälp. Details
The scan found %1s potential threats with %2s. Please review them below and take action or tap the fix all button. We are %3$s if you need us.
Context scan_idle_threats_description_plural

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 08:19:31 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
We're hard at work in the background fixing these threats. In the meantime feel free to continue to use your site as normal, you can check the progress at anytime. scan_fixing_threats_description_plural Vi arbetar intensivt med att rätta dessa hot i bakgrunden. Under tiden får du gärna fortsätta att använda din webbplats som vanligt. Du kan när som helst kolla hur arbetet fortskrider. Details
We're hard at work in the background fixing these threats. In the meantime feel free to continue to use your site as normal, you can check the progress at anytime.
Context scan_fixing_threats_description_plural

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 08:20:42 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Edit focal point gutenberg_native_edit_focal_point Ändra plats i fokus Details
Edit focal point
Context gutenberg_native_edit_focal_point

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 08:21:10 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
<b>All tasks completed</b><br/>You’ll reach more people. Nice job! quick_start_completed_type_grow_message <b>Alla uppgifter är utförda</b><br/>Nu kommer du att nå fler. Bra gjort! Details
<b>All tasks completed</b><br/>You’ll reach more people. Nice job!
Context quick_start_completed_type_grow_message

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 08:21:50 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Double tap to open Action Sheet to edit, replace, or clear the image gutenberg_native_double_tap_to_open_action_sheet_to_edit_replace_or_clear_the_imag Dubbeltryck för att öppna åtgärdsbladet där du kan redigera, ersätta eller ta bort bilden Details
Double tap to open Action Sheet to edit, replace, or clear the image
Context gutenberg_native_double_tap_to_open_action_sheet_to_edit_replace_or_clear_the_imag

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 08:32:04 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Double tap to open Bottom Sheet to edit, replace, or clear the image gutenberg_native_double_tap_to_open_bottom_sheet_to_edit_replace_or_clear_the_imag Dubbeltryck för att öppna nedre bladet där du kan redigera, ersätta eller ta bort bilden Details
Double tap to open Bottom Sheet to edit, replace, or clear the image
Context gutenberg_native_double_tap_to_open_bottom_sheet_to_edit_replace_or_clear_the_imag

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 08:32:30 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
<b>All tasks completed</b><br/>You’ve customized your site. Well done! quick_start_completed_type_customize_message <b>Alla uppgifter är utförda</b><br/>Nu har du anpassat webbplatsen. Bra gjort! Details
<b>All tasks completed</b><br/>You’ve customized your site. Well done!
Context quick_start_completed_type_customize_message

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 08:33:29 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Didn't mean to create a new account? Go back to re-enter your email address. magic_link_not_meaning_to_create_account Vill du inte registrera ett nytt konto? Gå tillbaka för att mata in e-postadressen igen. Details
Didn't mean to create a new account? Go back to re-enter your email address.
Context magic_link_not_meaning_to_create_account

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 08:40:49 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Use this link to onboard your team members without having to invite them one by one. Anybody visiting this URL will be able to sign up to your organization, even if they received the link from somebody else, so make sure that you share it with trusted people. invite_links_helper_text Använd denna länk för att låta dina teammedlemmar gå med utan att behöva bjuda in dem en och en. Vem som helst som besöker denna URL kan registrera sig till din organisation, även om de har fått länken från någon annan, så se till att du delar den med betrodda personer. Details
Use this link to onboard your team members without having to invite them one by one. Anybody visiting this URL will be able to sign up to your organization, even if they received the link from somebody else, so make sure that you share it with trusted people.
Context invite_links_helper_text

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 08:41:48 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Unknown error fetching invite links data invite_links_generic_get_data_error Ett okänt fel inträffade när uppgifter om inbjudningslänkar skulle hämtas Details
Unknown error fetching invite links data
Context invite_links_generic_get_data_error

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 08:42:17 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
There was an error getting roles invite_links_cannot_get_roles_error Ett fel inträffade när rollerna skulle hämtas Details
There was an error getting roles
Context invite_links_cannot_get_roles_error

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-27 08:42:46 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
1 2 3 113
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as