New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Tagalog

Pakahuluganan ng mga salitang malalabo sa Ingles ng Tagalog

Item Part of speech Translation Comments
action hook noun action hook

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
activate verb paganahin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
activated adjective gumagana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
admin bar noun admin bar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
admin panel noun admin panel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
administrator noun tagapamahala

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
administrator noun tagapangasiwa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
After the Deadline noun After the Deadline

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
all adjective lahat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Appearance noun Hitsura

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
archive noun arkibo Pagsasalin mula sa Wikipedia Tagalog

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
archive verb arkibo Pagsasalin mula sa Wikipedia Tagalog

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
argument noun argumento Ito ay isang termino

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
array noun array

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
attachment noun pagkakabit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
audio noun awdio

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
author noun may-akda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
binary noun binary

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
bookmarklet noun bookmarklet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
browser noun browser

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
BuddyPress noun BuddyPress

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
category noun kategorya

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
character code noun character code

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
character entity reference noun character entity reference

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
character set noun set ng karakter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
character set noun character set

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
chracteter code noun hudyat ng karakter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
color scheme noun iskema ng kulay

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
comment noun puna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
comment verb punain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
computer noun kompyuter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
conditional tag noun kondisyunal na kataga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
constant noun tapat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
contact form noun form upang makipag-alam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Cookie noun Cookie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Custom Post Type noun Pasadyang Uri ng Post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
customize verb baguhin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Dashboard noun Dashbord

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
deactivate verb buwagin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
default noun default

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
default theme noun default na tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
deprecated adjective hindi ginagamit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
developer noun nag-develop

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
developer noun gumawa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
directories noun mga sanggunian

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
directory noun sanggunian

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Distraction Free Writing noun Walang Abalang Pagsusulat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
domain mapping noun pagmamapa ng domain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
domain registrar noun tagatala ng domain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
draft noun plano

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
eCommerce noun eCommerce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
editor noun patnugot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
email noun email

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
error noun pagkakamali

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
excerpt noun sipi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Facebook noun Facebook

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
featured image noun itinatampok na larawan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
featured post noun itinatampok na post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
feed noun feed

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
filter noun panala

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
filter verb salain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
filter hook noun panalang hook

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
folder noun polder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
front end adjective pangharap

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
front end noun harap

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
gallery noun galerya

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Happiness Engineers noun Inhinyero ng Kaligayahan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
hosting provider noun tagapagtustos ng host

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
hosts noun mga host

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
invalid adjective walang bisa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
IP address noun IP address

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
log in noun pumasok Getting in (Pumasok)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
log out noun lumbas Getting out (Lumabas)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
logged in adjective nakapasok na Getting in (Pumasok)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
logged out adjective nakalabas na Getting out (Lumabas)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
login verb pumasok Getting in (Pumasok)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
logout verb lumabas Getting out (Lumabas)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Media Uploader noun Media Uploader

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
meta noun meta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
multisite noun multisite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
My Upgrades noun Mga Pagpapaunlad Ko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
name server noun name server

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
nameserver noun nameserver

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
navigation noun nabigasyon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
next post noun susunod na post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
nonce noun nonce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
not sticky adjective hindi nakadikit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
older post noun lumang post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
option noun pagpipilian

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
page noun pahina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
parameter noun parametro

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
permalink noun permalink

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
permission noun pahintulot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
ping noun ping

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
pingback noun i-ping pabalik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
plugin noun plugin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
poll noun pagtatala ng mga boto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Polldaddy noun Polldaddy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post noun post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post verb ipaskil

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post format noun ayos ng post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post status noun estado ng post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post thumbnail noun maliit na larawan ng post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post type noun uri ng post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Press This noun Press This

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
previous post noun nakaraang post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
query noun tanong

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Quick Post noun Mabilisang Post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
reader noun mambabasa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
referrer noun tagatukoy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
registrar noun tagapagtala

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
required noun kailangan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
responsive adjective sumsang-ayon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
return value noun binabalik na halaga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
role noun tungkulin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
RSS noun RSS

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
self-hosted adjective sariling host

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
server noun server

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
sidebar noun sidebar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
single post noun nag-iisang post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
site noun site

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
slug noun slug

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
spam noun spam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
status noun estado

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
stick verb idikit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
sticky adjective nakadikit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
string noun string

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
subpanel noun subpanel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Subversion noun Subversion

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
survey noun pagsisiyasat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
tag noun kataga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
tagline noun tagline

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
taxonomy noun taxonomy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
template hierarchy noun ayos ng template

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
term noun termino

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
text editor noun editor ng teksto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
theme noun tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Toolbar noun Gamit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
trackback noun balik-subaybay

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Transient noun Nawawala

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
troubleshooting noun pagsasaayos

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Twitter noun Twitter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
two factor authentication noun dalawang salik sa pagpapatunay

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
upgrade noun pagpapaunlad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
uploader noun pang-upload

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
URI noun URI

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
user noun gumagamit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
valid adjective mabisa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
video noun bidyo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
view verb tignan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
web server noun web server

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
website noun website

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
WordCamp noun WordCamp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
WordPress noun WordPress

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
WordPress Dashboard noun WordPress Dashboard

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
WordPress.com noun WordPress.com

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
XML-RPC noun XML-RPC

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:

Export as CSV