New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Tagalog

Pakahuluganan ng mga salitang malalabo sa Ingles ng Tagalog

Item Part of speech Translation Comments
action hook noun action hook

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
activate verb paganahin

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
activated adjective gumagana

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
admin bar noun admin bar

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
admin panel noun admin panel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
administrator noun tagapamahala

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
administrator noun tagapangasiwa

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
After the Deadline noun After the Deadline

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
all adjective lahat

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Appearance noun Hitsura

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
archive noun arkibo Pagsasalin mula sa Wikipedia Tagalog

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
archive verb arkibo Pagsasalin mula sa Wikipedia Tagalog

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
argument noun argumento Ito ay isang termino

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
array noun array

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
attachment noun pagkakabit

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
audio noun awdio

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
author noun may-akda

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
binary noun binary

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
bookmarklet noun bookmarklet

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
browser noun browser

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
BuddyPress noun BuddyPress

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
category noun kategorya

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
character code noun character code

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
character entity reference noun character entity reference

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
character set noun set ng karakter

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
character set noun character set

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
chracteter code noun hudyat ng karakter

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
color scheme noun iskema ng kulay

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
comment noun puna

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
comment verb punain

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
computer noun kompyuter

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
conditional tag noun kondisyunal na kataga

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
constant noun tapat

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
contact form noun form upang makipag-alam

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Cookie noun Cookie

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Custom Post Type noun Pasadyang Uri ng Post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
customize verb baguhin

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Dashboard noun Dashbord

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
deactivate verb buwagin

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
default noun default

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
default theme noun default na tema

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
deprecated adjective hindi ginagamit

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
developer noun nag-develop

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
developer noun gumawa

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
directories noun mga sanggunian

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
directory noun sanggunian

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Distraction Free Writing noun Walang Abalang Pagsusulat

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
domain mapping noun pagmamapa ng domain

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
domain registrar noun tagatala ng domain

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
draft noun plano

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
eCommerce noun eCommerce

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
editor noun patnugot

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
email noun email

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
error noun pagkakamali

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
excerpt noun sipi

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Facebook noun Facebook

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
featured image noun itinatampok na larawan

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
featured post noun itinatampok na post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
feed noun feed

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
filter noun panala

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
filter verb salain

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
filter hook noun panalang hook

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
folder noun polder

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
front end adjective pangharap

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
front end noun harap

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
gallery noun galerya

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Happiness Engineers noun Inhinyero ng Kaligayahan

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
hosting provider noun tagapagtustos ng host

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
hosts noun mga host

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
invalid adjective walang bisa

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
IP address noun IP address

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
log in noun pumasok Getting in (Pumasok)

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
log out noun lumbas Getting out (Lumabas)

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
logged in adjective nakapasok na Getting in (Pumasok)

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
logged out adjective nakalabas na Getting out (Lumabas)

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
login verb pumasok Getting in (Pumasok)

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
logout verb lumabas Getting out (Lumabas)

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Media Uploader noun Media Uploader

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
meta noun meta

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
multisite noun multisite

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:28
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
My Upgrades noun Mga Pagpapaunlad Ko

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:31
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
name server noun name server

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
nameserver noun nameserver

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
navigation noun nabigasyon

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
next post noun susunod na post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
nonce noun nonce

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
not sticky adjective hindi nakadikit

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
older post noun lumang post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
option noun pagpipilian

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
page noun pahina

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
parameter noun parametro

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
permalink noun permalink

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
permission noun pahintulot

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
ping noun ping

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
pingback noun i-ping pabalik

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
plugin noun plugin

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
poll noun pagtatala ng mga boto

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Polldaddy noun Polldaddy

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post noun post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post verb ipaskil

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post format noun ayos ng post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post status noun estado ng post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post thumbnail noun maliit na larawan ng post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
post type noun uri ng post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Press This noun Press This

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
previous post noun nakaraang post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
query noun tanong

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Quick Post noun Mabilisang Post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
reader noun mambabasa

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
referrer noun tagatukoy

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
registrar noun tagapagtala

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
required noun kailangan

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
responsive adjective sumsang-ayon

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
return value noun binabalik na halaga

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
role noun tungkulin

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
RSS noun RSS

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
self-hosted adjective sariling host

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
server noun server

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
sidebar noun sidebar

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
single post noun nag-iisang post

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
site noun site

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
slug noun slug

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
spam noun spam

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
status noun estado

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
stick verb idikit

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
sticky adjective nakadikit

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
string noun string

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
subpanel noun subpanel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Subversion noun Subversion

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
survey noun pagsisiyasat

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
tag noun kataga

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
tagline noun tagline

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
taxonomy noun taxonomy

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
template hierarchy noun ayos ng template

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
term noun termino

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
text editor noun editor ng teksto

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
theme noun tema

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Toolbar noun Gamit

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
trackback noun balik-subaybay

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Transient noun Nawawala

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
troubleshooting noun pagsasaayos

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
Twitter noun Twitter

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
two factor authentication noun dalawang salik sa pagpapatunay

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
upgrade noun pagpapaunlad

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
uploader noun pang-upload

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
URI noun URI

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
user noun gumagamit

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
valid adjective mabisa

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
video noun bidyo

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
view verb tignan

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:16:32
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
web server noun web server

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
website noun website

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
WordCamp noun WordCamp

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
WordPress noun WordPress

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
WordPress Dashboard noun WordPress Dashboard

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
WordPress.com noun WordPress.com

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:
XML-RPC noun XML-RPC

Meta

Last Modified:
2014-12-03 14:22:29
By:
Ephramar (krzheiyah)
Actions:

Export as CSV