New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Swedish

Här nedan listas kommentarer och våra normala översättningar av olika termer som förekommer.
Se även stilguide och startanvisningar, där det också finns en hel del information om hur vi arbetar rent praktist med översättning till svenska.

Item Part of speech Translation Comments
@ noun kl. Denote time with "kl." if another placeholder for time has been used in English, for example @ in "M j, Y @ g:i a" = "j M, Y kl. H:i" ("Jan 1, 2015 @ 1:06 pm" = "1 jan, 2015 kl. 13:06").

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:14
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
a11y noun tillgänglighet Accesibility (talet 11 motsvarar antalet ersatta bokstäver). Avser stöd för webbplatsers tillgänglighet för användare med t.ex. nedsatt syn. Hit hör fokus på god kontrast och läsbarhet, men även stöd för alternativa sätt att konsumera en webbplats, t.ex. med hjälp av skärmläsare.

Meta

Last Modified:
2018-03-20 16:52:54
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
above preposition ovan Försöker hålla oss borta från "ovanför"

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:52:02
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
above preposition över Försöker hålla oss borta från "ovanför"

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:51:51
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accent color noun accentfärg Refers to colors used in the Customizer for the blog palette, e.g. “Accent Color One”; “Accent Color Two”

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:14
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
accept verb godkänn När du ska godkänna något, t.ex. ”I accept the terms and conditions” = ”Jag godkänner villkoren”

Meta

Last Modified:
2017-10-02 12:20:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accept verb ta emot När det gäller att ta emot något, t.ex. ”Do you accept credit cards?” = ”Tar du emot kreditkort?”

Meta

Last Modified:
2017-10-02 12:24:17
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accept verb acceptera

Meta

Last Modified:
2017-10-02 12:24:30
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accessibilty noun tillgänglighet Ibland skrivet som a11y. Avser stöd för webbplatsers tillgänglighet för användare med t.ex. nedsatt syn. Hit hör fokus på god kontrast och läsbarhet, men även stöd för alternativa sätt att konsumera en webbplats, t.ex. med hjälp av skärmläsare.

Meta

Last Modified:
2018-03-20 16:53:08
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
achievement noun trofé

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:14
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
activate verb aktivera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
activated adjective aktiverad

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
activation e-mail noun e-postaktivering Automated email sent when registering a new address with WordPress.com

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
active adjective aktiv

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
add email expression lägg till e-post

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:43:53
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
add-on noun utökning Används exempelvis för teman och tillägg som är gratis där man sedan kan köpa till fler funktioner.

Meta

Last Modified:
2018-01-16 11:14:25
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
addon noun utökning Används exempelvis för teman och tillägg som är gratis där man sedan kan köpa till fler funktioner.

Meta

Last Modified:
2018-01-16 11:14:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
address verb adress

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
admin bar noun adminmeny

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
admin panel noun adminpanel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
admin toolbar noun admin-verktygsfält

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
administrator noun administratör Användartypen med mest behörighet i en WordPress-installation (borträknat WordPress Multisite)

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:42:34
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Akismet noun Akismet

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
allow verb tillåt Ex.vis.: "This file type is not allowed" = "Denna filtyp är inte tillåten"

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:44:21
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
ancestor noun överordnat Ancestor block – tillåten relation mellan block av olika typer. Se https://make.wordpress.org/core/2022/05/03/block-editor-miscellaneous-dev-notes-for-wordpress-6-0/#ancestor

Meta

Last Modified:
2022-05-08 18:47:17
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
app noun app

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Appearance noun Utseende En gruppering för menyval i WordPress adminpanel.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:42:11
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Apply verb Tillämpa "Tillämpa" när "Verkställ" kanske inte riktigt passar in, t.ex. "Apply Filter" = "Tillämpa filter". Här kan man behöva kolla i koden för att se hur strängen används.

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:53:32
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Apply verb Ansök "Ansök" när det handlar om en ansökan, t.ex. "Apply for membership" = "Ansök om medlemskap"

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:53:49
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Apply verb Verkställ "Verkställ" när det handlar om att exempelvis spara ändringar, t.ex. "Apply" på en knapp = "Verkställ".

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:54:04
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
approve verb godkänn Ex: "Approve this comment" = "Godkänn denna kommentar"

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
archive noun arkiv

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
archive verb arkivera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
archives noun arkiv Older (vs. Most recent) posts on a blog. Archives can be displayed by month, by category, by tag, etc.

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
are you sure you want expression är du säker på att du vill

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
array noun array En lista över datavärden av samma typ.

Meta

Last Modified:
2017-09-30 13:43:54
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
article noun artikel Kan hänvisa till antingen sidor eller inlägg, beroende på temat.

Meta

Last Modified:
2020-02-29 13:47:10
By:
Fredrik (elbogen)
Actions:
ascending adjective stigande I sammanhanget när något sorteras, t.ex. en kolumn

Meta

Last Modified:
2017-10-28 08:53:12
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
aside noun notis Kort inläggsformat som stöds av vissa teman

Meta

Last Modified:
2019-03-23 01:07:12
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
asides noun notiser Kort inläggsformat som stöds av vissa teman

Meta

Last Modified:
2019-03-23 01:07:22
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
asset noun fil Används ofta som sammanfattande benämning på JavaScript- CSS-, bild- m.fl. filer som behövs i ett block eller på en sida.

Meta

Last Modified:
2020-07-20 17:50:18
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
at noun kl. Denote time with "kl." if another placeholder for time has been used in English, for example "at" in "M j, Y at g:i a" = "j M, Y kl. H:i" ("Jan 1, 2015 at 1:06 pm" = "1 jan, 2015 kl. 13:06").

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
at the bottom preposition längst ner

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
at the top preposition högst upp

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
attachment noun bilaga

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
attachment page noun bilagssidan

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
audio noun ljud

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:55:47
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authenticate verb autentisera Exempel: ”Authenticate with Google Analytics” = ”Autentisera med Google Analytics”

Meta

Last Modified:
2018-03-08 07:17:36
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authentication noun autentisering Exempel: ”Require authentication for this” = ”Kräv autentisering för detta”

Meta

Last Modified:
2017-09-30 17:42:23
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
author noun författare Författare av innehåll så som inlägg och sidor samt författare av tillägg / teman.

Meta

Last Modified:
2017-09-18 14:03:52
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authorization noun auktorisering Exempel: ”This requires authorization” = ”Detta kräver auktorisering”

Meta

Last Modified:
2018-02-28 19:45:28
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authorize verb auktorisera Ex "Authorize Jetpack" = "Auktorisera Jetpack"

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
authorized noun behörighet Ex "You're not authorized to do that" = "Du har inte behörighet att göra detta"

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:56:23
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Automattic noun Automattic Företaget bakom WordPress.com och andra tjänster. Mer info: http://automattic.com/about/

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:41:32
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
autosave noun autospara

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
avatar noun profilbild An image or picture that represents a user.

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
average noun genomsnittligt

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:57:25
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
average noun i snitt

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:57:03
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
average noun genomsnitt

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:57:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
back end noun back-end Den del av webbplatsen där man gör ändringar och som inte visas för besökare.

Meta

Last Modified:
2017-12-26 20:26:48
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
back up verb säkerhetskopiera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
backend noun back-end Den del av webbplatsen där man gör ändringar och som inte visas för besökare.

Meta

Last Modified:
2017-12-26 20:26:52
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
background noun bakgrund Back image or color of a blog. More info: http://en.support.wordpress.com/themes/custom-backgrounds/

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
background color noun bakgrundsfärg

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
background image noun bakgrundsbild

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
background pattern noun bakgrundsmönster Ett mönster som används som bakgrund, eller som en del av en bakgrund för en sida eller ett objekt på en sida.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:40:43
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
backup noun säkerhetskopia

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
backup verb säkerhetskopiera

Meta

Last Modified:
2017-09-18 14:06:27
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
backup code noun reservkod

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
badge noun märke

Meta

Last Modified:
2017-05-01 17:22:43
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
below preposition under Försöker hålla oss borta från "nedanför"

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:58:31
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
below preposition nedan Försöker hålla oss borta från "nedanför"

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:58:23
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
billing noun fakturering Exempel: ”Billing History” = ”Faktureringshistorik”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:59:48
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
binary noun binär

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
blog noun blogg A type of website that is sometimes compared to online journaling. Blogs come in many varieties, but most incorporate an interactive element such as comments and are comprised of posts, rather than static pages.

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
blog verb publicera generellt pratar vi om att "publicera" ett inlägg

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
blog address noun bloggadress URL där det finns en blogg, kan t.ex. vara "blog.minwebbplats.domän"

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:53:10
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
blog post noun blogginlägg Ett mer direkt sätt att tala om ett inlägg i en WordPress-installation. Mer info: se "inlägg".

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:52:21
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
bookmarklet noun skriptbokmärke

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
breadcrumb noun synlig sökväg A "breadcrumb" path leading up to your current level of navigation, resembling a tasty albeit messy trail of breadcrumbs.

Meta

Last Modified:
2017-09-18 14:08:36
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
browser noun webbläsare A web browser is the software used to access the web. Common browsers include Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, and Internet Explorer.

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
BuddyPress noun BuddyPress Ett WordPress-tillägg som lägger till ett socialt nätverk i en WordPress-installation - http://buddypress.org/

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:55:36
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
bulk action noun massåtgärd

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
bulk actions noun massåtgärder

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
button noun knapp Hänvisar till en knapp som användaren förväntas eller instrueras att använda.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:56:40
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
call noun anrop t.ex. funktionsanrop

Meta

Last Modified:
2017-02-21 10:32:41
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
call verb anropa t.ex. en funktion anropar en annan funktion

Meta

Last Modified:
2017-02-21 10:33:17
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
callback noun återanrop

Meta

Last Modified:
2016-11-21 02:23:33
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
cancel verb avsluta Exempel: ”Cancel subscription” = ”Avsluta uppgradering”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:01:40
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cancel verb avbryt Exempel: ”Cancel [action]” = ”Avbryt [aktivitet]”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:02:06
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Cancelled noun Avbruten Orderstatus i WooCommerce

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:55:17
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cancelled adjective avslutad Exempel: ”Cancelled subscription” = ”Avslutad prenumeration”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:03:24
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cancelled adjective avbruten Exempel: ”Cancelled action” = ”Avbruten aktivitet”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:03:07
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
capability noun behörighet Exempel: ”Edit the capability of this user” = ”Ändra behörigheten för denna användare”

Meta

Last Modified:
2018-03-07 13:19:52
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
capture verb genomför När det gäller betalningar, t.ex. ”Capture payment" = ”Genomför betalning”.

Meta

Last Modified:
2020-05-31 17:35:55
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cart noun varukorg En plats där produkter man valt att köpa går att se och hantera (alternativt kundvagn).

Meta

Last Modified:
2017-02-10 09:26:38
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
categories noun kategorier Ett sätt att gruppera innehåll som sidor på en webbplats baserade på vad de handlar om i stora svep. Kategorier kan också ha under- och överkategorier. Mer info: http://support.wordpress.com/posts/categories/

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:58:50
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
category noun kategori Ett sätt att gruppera innehåll som sidor på en webbplats baserade på vad de handlar om i stora svep. Kategorier kan också ha under- och överkategorier. Mer info: http://support.wordpress.com/posts/categories/

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:58:29
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
center preposition centrerat Vid justering av text eller innehåll.

Meta

Last Modified:
2016-08-29 04:30:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
changeset noun anpassningspaket Endast om det gäller anpassningspaket i verktyget Anpassa.

Meta

Last Modified:
2016-11-21 02:19:36
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
character code noun teckenkod

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
character entity reference noun teckenenhetsreferens

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
character set noun teckenuppsättning

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
check verb kontrollera Att kontrollera något, t.ex. "Check user before registering" = "Kontrollera användaren innan registrering"

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:05:20
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
check verb kryssa i Att kryssa i eller markera en ruta, motsats ”bocka av”. T.ex. ”Check the box to receive hugs” = "Kryssa i rutan för att få kramar".

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:04:42
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
check verb kolla in Att kolla in en annan sida, t.ex. ”Check out the Forums” = ”Kolla in forumen”.

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:05:11
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
checkbox noun kryssruta

Meta

Last Modified:
2017-10-03 08:04:05
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
child noun barn- / under- Theme strings commonly talk about “Child themes”. In this case it’s the norm to translate using “barn-“, so “child theme” = “barntema”. For most other cases, though, it’s best to use “under-“. So “child page” = “undersida”, “child category” = “underkategori”.

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
child theme noun barntema Ett tema som ärver allting i ett ett annat tema (huvudtemat) och sedan kan innehålla extra CSS, andra funktioner (eller funktioner som "målar över" motsvarande funktioner i huvudtemat eller i WordPress kärna.

Meta

Last Modified:
2019-10-07 19:48:36
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
click verb klick

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
collapse verb minimera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
color scheme noun färgschema

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
column noun kolumn (i tabell), spalt (i layout)

Meta

Last Modified:
2022-01-04 15:41:22
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
comment verb kommentera Att kommentera betyder att man lämnar en kommentar för andra att se på en sida eller i ett inlägg. Notera att engelskan använder verbet och susbstantivet "comment" även om de betyder olika saker.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:01:55
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
comment noun kommentar En kommentar är oftast ett svar på en sida eller ett inlägg. De är ett sätt för läsare av innehåll på nätet att komma i kontakt med dem som har publicerat det. Notera att engelskan använder verbet och susbstantivet "comment" även om de betyder olika saker.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:01:07
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Completed noun Färdigbehandlad Orderstatus i WooCommerce

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:55:42
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
computer noun dator

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
conditional tag noun villkorsstyrd tagg

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
configure verb konfigurera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
connect verb anslut

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
connected adjective ansluten

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:06:41
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
connection noun anslutning

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
consent noun samtycke

Meta

Last Modified:
2018-06-12 12:48:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
constant noun konstant

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
contact form noun kontaktformulär Ett formulär som låter besökare kontakta webbplatsadministratören utan att nödvändigtvis känna till deras e-postadress.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:03:24
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Content noun innehåll

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Content Area noun Innehållsområde Där huvuddelen av en webbplats innehåll visas. For example: “Content Area Background” = "Bakgrund för innehållsområde"

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:02:36
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
contribute verb bidra

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Controller noun personuppgiftsansvarig Roll inom GDPR

Meta

Last Modified:
2018-05-21 18:42:33
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
convert verb konvertera

Meta

Last Modified:
2017-09-14 12:20:42
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Cookie noun Cookie Browser cookie

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
correct adjective korrekt Använd "rätt" i de flesta fall, men vid avslutande meningar använd "korrekt", t.ex. "The e-mail adress isn't correct" = "E-postadressen är inte korrekt".

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:10:25
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
correct adjective rätt Använd ”rätt” i de flesta fall, men vid avslutande meningar använd ”korrekt”, t.ex. ”The e-mail adress isn't correct” = ”E-postadressen är inte korrekt”.

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:10:20
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
coupon noun rabattkod En kod man anger i en webbshop för att få rabatt på sitt köp.

Meta

Last Modified:
2018-01-14 08:19:00
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
crop verb beskär Att ta bort delar av en bild för att skapa en ny bild. Mer info: https://en.support.wordpress.com/images/image-editing/#cropping

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:05:06
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
CSS Editor noun CSS-redigeraren

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
custom adjective anpassad

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:10:44
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Custom Header Image noun Anpassad sidhuvudsbild

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Custom Post Type noun Anpassad inläggstyp

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
customize verb anpassa

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Customizer noun Anpassare En funktion och menyval i WordPress adminpanel som låter användaren förändra utseendet på sin webbplats och samtidigt se resultatet i realtid bredvid. I anpassaren kan man också redigera webbplatsikonen, sidans titel, m.m. Mer info: http://en.support.wordpress.com/customizer/

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:04:31
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Dashboard noun Adminpanel Your Dashboard is the administrative center for your blog. Via your Dashboard, you can create new posts, change your theme, or update your blog settings.

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Data controller noun personuppgiftsansvarig Roll i GDPR

Meta

Last Modified:
2018-05-22 13:32:53
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Data Processor noun personuppgiftsbiträde Roll i GDPR

Meta

Last Modified:
2018-05-22 13:33:12
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Data Protection Officer noun Personuppgiftsombud Roll i GDPR

Meta

Last Modified:
2018-05-22 13:33:23
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
data subject noun den registrerade Roll i GDPR

Meta

Last Modified:
2018-05-21 18:55:26
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
deactivate verb inaktivera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
default noun standard

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
default setting noun standardinställning

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
default theme noun standardtema

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Delete verb Ta bort

Meta

Last Modified:
2017-09-13 11:52:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
deleted verb borttaget

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:11:05
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
deleted verb borttagen

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:11:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
deleted verb tas bort

Meta

Last Modified:
2017-10-04 13:33:10
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
deprecated adjective föråldrad Även "Taget ur bruk"

Meta

Last Modified:
2018-09-05 22:02:26
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
descending adjective fallande I sammanhanget när något sorteras, t.ex. en kolumn

Meta

Last Modified:
2017-10-28 08:55:21
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
developer noun utvecklare

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:22
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
directory noun katalog

Meta

Last Modified:
2017-09-30 17:36:24
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
disable verb inaktivera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:22
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
disabled adjective inaktiverat

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:11:51
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
disabled adjective inaktiverad

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:11:48
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
disconnect verb koppla från Exempel: Disconnect from Jetpack = "Koppla från Jetpack"

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:22
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
disconnecting verb kopplar ifrån Exempel: Disconnecting Jetpack = "Kopplar från Jetpack"

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:22
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
discussion noun diskussion

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:22
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Dismiss verb Avfärda

Meta

Last Modified:
2017-09-14 12:21:17
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Distraction Free Writing noun Fullskärmsläge Ett fullskärmsläge utan distraherande element för inläggsredigeraren.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:08:24
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
domain noun domän Ett domännamn (förkortning "domän") är addressen till en webbplats på nätet. T.ex. "https://sv.wordpress.org/"

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:08:59
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
domain name noun domännamn Ett domännamn (förkortning "domän") är addressen till en webbplats på nätet. T.ex. "https://sv.wordpress.org/"

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:09:32
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
donor noun givare

Meta

Last Modified:
2018-03-25 15:46:56
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
download noun nedladdning En fil som kan laddas ner. Notera att detta inte är verb-formen.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:10:26
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
download verb ladda ner alternativt "hämta"

Meta

Last Modified:
2021-09-09 18:01:57
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
DPO noun Personuppgiftsombud Data Protection Officer, roll inom GDPR

Meta

Last Modified:
2018-05-21 18:44:44
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
draft noun utkast

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
drop down noun rullgardinsmeny

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:38:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
drop-in noun insticksprogram

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
easy-to-use adjective användarvänlig

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:12:38
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
edit verb redigera ”redigera” = oftast när det handlar om flera element eller en hel sida kollektivt. När det handlar om att radikalt förändra innehållet på en sida genom att gå till en annan sida (t ex redigera ”bloggar jag följer”) eller redigera ordningen på flera element.

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:14:00
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
edit verb ändra ”ändra” = oftast när det handlar om ett enda element/fält och utan att lämna sidan. Det kan handla om att ändra en rubrik eller en liten sak på en sida, generellt utan att ladda om sidan.

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:13:36
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
editor noun redigerare Editing tool (e.g. visual editor, theme editor, plugin editor).

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
editor noun redaktör Användarroll i WordPress med stor behörighet, dock inte lika extensiv tillgång till alla funktioner som en administratör.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:13:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
email noun e-post Om det handlar om e-post generellt, t.ex. i inställningar. Singular blir "e-post", t.ex. "Your email" = "Din e-post", "Email delivery settings" = "Inställningar för e-post"

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
email address noun e-postadress Describes the inbox that email messages are sent to. An example is myname@gmail.com.

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Embed verb Bädda in

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:13:58
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Embed noun Inbäddning Notera att detta är substantiv-formen. Verbet "embed" ska översättas som "bädda in".

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:14:39
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
emoticon noun emotikon

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
enable verb aktivera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
enabled adjective aktiverad

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:16:58
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
enabled adjective aktiverat

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:16:52
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
endpoint noun ändpunkt Ett koncept för API som ungefär motsvarar en visad webbsida.

Meta

Last Modified:
2017-01-27 05:07:45
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
enter verb ange Vanligtvis används detta i formulär för att säga till användaren att ange information. T.ex. "Enter your email address" = "Ange din e-postadress". I många fall går det också bra att skriva ”mata in”

Meta

Last Modified:
2017-12-19 20:31:44
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
entry noun inlägg Ett annat ord för "post", båda översätts som "inlägg".
För databaser och formulär kan ordet "post" fungera bättre.

Meta

Last Modified:
2018-07-09 18:48:45
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
entry title noun inläggsrubrik En rubrik för ett inlägg.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:16:52
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
error noun fel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
event noun händelse Exempel: ”Events in the calender” = ”Händelser i kalendern”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:18:53
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
event noun evenemang Exempel: ”Festival event” = ”Festivalevenemang”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:18:06
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
event noun fall Exempel: ”In this case…” = ”I detta fall…”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:18:32
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
excerpt noun utdrag A shortened description of your blog post. More info: http://support.wordpress.com/splitting-content/excerpts/

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
exist noun finns "The post doesn't exist." = "Inlägget finns inte."

Meta

Last Modified:
2016-11-02 11:26:09
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
existing adjective befintlig

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
expand verb förstora

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:19:26
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
expand verb expandera

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:19:11
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
expand verb maximera

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:19:22
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
expire verb löper ut Ex.vis.: "The upgrade expires on %s" = "Uppgraderingen löper ut %s"

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:17:47
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
explore verb utforska

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
export verb exportera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
export noun export

Meta

Last Modified:
2016-11-02 10:44:05
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
exports noun exporter Plural av "export"

Meta

Last Modified:
2016-11-02 10:45:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
extend verb utöka

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
extension noun utökning Används exempelvis för teman och tillägg som är gratis där man sedan kan köpa till fler funktioner.

Meta

Last Modified:
2018-01-16 11:14:04
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Facebook noun Facebook Ett blått socialt nätverk. Mer info: http://facebook.com/

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:18:40
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Failed noun Misslyckad Orderstatus i WooCommerce

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:56:06
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
failed verb misslyckades

Meta

Last Modified:
2017-09-10 17:44:10
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
FAQ expression Vanliga frågor (Engelsk förkortning: Frequently asked questions)

Meta

Last Modified:
2017-05-04 16:28:52
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
favicon noun favicon Den lilla bilden som visas i webbläsarens flik när en webbplats besöks. Se även "Site Icon".

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:19:02
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
feature noun funktion I vissa fall "egenskap".

Meta

Last Modified:
2020-07-23 22:33:06
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
featured adjective utvald Exempel: ”Featured image” = ”Utvald bild”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:22:37
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
featured adjective utvalt Exempel: ”Featured post” = ”Utvalt inlägg”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:20:35
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
featured image noun utvald bild

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:25
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
featured post noun utvalt inlägg

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:25
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
feed noun webbflöde T. ex. "RSS-flöde"

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:19:21
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
feedback noun återkoppling Även: kommentar eller feedback kan användas, beroende på kontext.

Meta

Last Modified:
2021-04-30 13:27:05
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
filter verb filtrera

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:19:46
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
filter noun filter Notera att detta är substantivet "filter". Verbet "filter" skall översättas "filtrera".

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:20:24
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
filter hook noun filter-hook WordPress development term

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:25
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
find out more expression få reda på mer

Meta

Last Modified:
2017-10-02 11:45:10
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
finish verb slutför T.ex. när man klickar på en knapp för att slutföra något.

Meta

Last Modified:
2018-10-28 18:14:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
folder noun mapp

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:25
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Follow verb Följ Vanligtvis en knapp som låter dig få uppdateringar om vad en annan person eller tjänst gör i framtiden.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:21:10
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Follower noun Följare En benämning på en person som har valt att få uppdateringar om vad en annan person eller tjänst gör.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:21:43
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Following verb Följer In indikation för att användaren redan har valt att följa en person eller tjänst, detta kan t.ex. visas i en knapp där det tidigare stod "Följ", nu "Följer". Det kan också vara en titel på en lista som visar personer som användaren följer.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:22:36
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
font noun typsnitt Font/fonts = typsnitt

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:25
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
footer noun sidfot Utrymmet längst ner i en sidmall som vanligtvis innehåller någon eller flera av följande: Widgetar, menyer, reklam, copyright-notiser.

Meta

Last Modified:
2017-01-11 12:35:51
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Forum noun Forum En plats att diskutera saker och/eller få hjälp med något. Användare skapar inlägg i trådar som kan svaras på i kronologisk ordning.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:23:33
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
forwarding verb vidarebefordran Använd ”vidarebefordring” om det handlar om e-postinställningar eller jämförelsebara funktioner.

Meta

Last Modified:
2020-02-27 10:33:30
By:
Fredrik (elbogen)
Actions:
free adjective gratis I bemärkelsen att något inte kostar, t.ex. ”This plugin is free” = ”Detta tillägg är gratis”

Meta

Last Modified:
2017-10-03 11:05:12
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
front end noun front-end Den del av webbplatsen som visas för besökaren.

Meta

Last Modified:
2017-12-26 20:16:54
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
front page noun startsida

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:26
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
frontend noun front-end Den del av webbplatsen som visas för besökaren.

Meta

Last Modified:
2017-12-26 20:17:09
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
FSE expression Redigering av hela webbplatsen FSE – full site editing är steg 2 i Gutenbergprojektet, vilket för in blockredigering i anpassaren och delvis lanseras med WordPress 5.8. Skriv helst ut "redigering av hela webbplatsen" om det ryms. Använd annars den engelska förkortningen.

Meta

Last Modified:
2021-04-28 11:52:50
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Full Site Editing expression Redigering av hela webbplatsen Redigering av hela webbplatsen

Meta

Last Modified:
2021-07-01 08:48:03
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
gallery noun galleri En samling bilder som lagts till i ett inlägg eller på en sida. Denna term beskriver också samlingen i sig i Mediebiblioteket. Oftast visas ett galleri som miniatyrer på rad i publicerat innehåll, men utformningen varierar.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:26:28
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
general noun allmänt Ex.vis.: "General settings" = "Allmänna inställningar"

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:28:59
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Get Started expression Kom igång

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:27:00
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Gravatar noun Gravatar En bild som representerar en användare, med den unika funktionen att den kan visas var som helst på nätet där man uppger sin e-postadress. Fotnot: Avatar betyder "profilbild".

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:28:42
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Gravatar Profile noun Gravatarprofil En profilsida från tjänsten Gravatar. Se http://gravatar.com/matt

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:27:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
grid noun rutnät

Meta

Last Modified:
2017-09-26 08:28:03
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Ham noun Ej skräppost Humorous term for "not spam". Suggest translating as "not spam" to avoid confusion.

Meta

Last Modified:
2021-04-30 13:28:04
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
header noun sidhuvud Om det handlar om toppen på sidan, det så kallade sidhuvudet. Kan även referera till den visuella sidstrukturen, t.ex. rubriken ”Arkiv” på en webbplats arkivsida. I sådana falls översätts det som ”rubrik”. För HTTP header använder vi det engelska ordet header.

Meta

Last Modified:
2018-11-07 09:39:30
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Headers noun Rubriker Om det handlar om den visuella sidstrukturen, ex.vis rubriken "Arkiv" på en webbplats arkivsida. Header kan även referera till ”Sidhuvud”. För HTTP headers (t.ex. i felmeddelandet Headers already sent) använder vi ”Headers”.

Meta

Last Modified:
2018-11-07 09:38:58
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
helpdesk noun kundtjänst

Meta

Last Modified:
2018-01-16 11:28:02
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hidden adjective dold

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:28:38
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hide verb dölj

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:15:46
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
home page noun startsida

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:27
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
homepage noun startsida

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:27
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
hook noun åtgärds-hook en åtgärds-hook eller en hook.är ett utvecklarbegrepp som används när teman och tillägg kopplar in sin funktionalitet i ramverket för WordPress

Meta

Last Modified:
2020-02-27 10:35:43
By:
Fredrik (elbogen)
Actions:
host noun server Den plats på nätet där webbplatsen finns och skickas till besökare.

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:35:01
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
host noun webbhotell En tjänst som tillhandahåller serverutrymme för webbplatser, oftast mot en avgift.

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:35:26
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hosting noun webbhotell En tjänst som tillhandahåller serverutrymme för webbplatser, oftast mot en avgift.

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:35:24
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hosting provider noun webbhotell En tjänst som tillhandahåller serverutrymme för webbplatser, oftast mot en avgift.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:30:36
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
hover verb föra över e.g. hover the mouse. Även "hovra"

Meta

Last Modified:
2021-12-18 11:01:12
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
hover adjective föra över e.g. link hover - additional changes to the original string might be needed.
"vid hovring"

Meta

Last Modified:
2021-12-18 11:02:09
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
hovercard noun hovercard

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:27
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
howdy expression hej Används ibland i kommunikation istället för andra mer traditionella hälsningsfraser. "Howdy" härstammar från amerikanska södern, så vi gör samma sak och översätter med "Hej", alltså samma sätt som man hälsar på varandra i Skåne och i hela resten av landet för den delen.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:32:43
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
identifier noun ID ”ID” eller ”ID-sträng” beroende på typ av ID (numerisk eller alfanumerisk)

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:38:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
identifier noun ID-sträng ”ID” eller ”ID-sträng” beroende på typ av ID (numerisk eller alfanumerisk)

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:38:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
IDs noun ID:n

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:50:40
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
import verb importera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:28
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Import noun Import

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:28
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
imports noun importer

Meta

Last Modified:
2016-11-02 10:44:40
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
in the Dashboard expression i adminpanelen

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:34:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
inactivate verb inaktivera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:28
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
inactive adjective inaktiverad

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:39:00
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
inactive adjective inaktiverat

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:39:08
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
inactive adjective inaktiv

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:39:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
incorrect adjective felaktigt

Meta

Last Modified:
2017-09-13 13:03:54
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
individual adjective enskilda

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:39:55
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
individual adjective enskild

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:39:38
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Inserter noun infogaren Namnet på en speciell knapp med ett plustecken i redigeringsmiljön Gutenberg

Meta

Last Modified:
2018-08-10 07:41:49
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
instant adjective omedelbar

Meta

Last Modified:
2017-10-03 11:07:06
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
invalid adjective ogiltig

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:41:35
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
invalid adjective ogiltigt

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:41:40
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
IP address noun IP-adress A unique numerical address (e.g., 12.34.56.789) assigned to a computer, website, or web server.

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:28
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
item noun objekt Beroende på kontext även: artikel (eller vara), post (i databas), objekt (generellt)

Meta

Last Modified:
2021-09-02 08:53:00
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Jetpack noun Jetpack Namn på tillägget Jetpack från Automattic - http://jetpack.me/

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:34:02
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Keyphrase noun nyckelordsfras SEO related

Meta

Last Modified:
2018-10-17 12:06:20
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
keyword noun nyckelord A word that describes the content of your website or blog.

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:29
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
knowledge base noun kunskapsbas En samling artiklar och fakta om ett visst ämnesområde.

Meta

Last Modified:
2018-03-30 08:29:22
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
layout noun layout

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:29
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
learn more expression lär dig mer eller "läs mer"

Meta

Last Modified:
2017-12-19 20:35:46
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
lightbox noun lightbox Strikt översättning skulle bli "ljusbord", men termen lightbox är så inarbetad att vi behåller den på engelska.

Meta

Last Modified:
2019-04-07 11:37:53
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
like noun gillar Använd "gillar" när det handlar om själva saken (som bloggaren själv ser). Verbet "like" ska vara "gilla".

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:36:58
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
like verb gilla "Like this" = "Gilla detta"

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:36:10
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
liked verb gillar "Someone liked this comment" = "Någon gillar denna kommentar"

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:36:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
likes noun gillar Plural av "Like", t.ex. "2 like this" = "2 gillar detta"

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:36:44
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
limit verb begränsa Ex "Limit results" = "begränsa resultat"

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:21:41
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
line wrap noun automatiskt radbyte

Meta

Last Modified:
2018-05-20 09:10:58
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Link Hover noun Länkhovring An event of hovering over a hypertext link on a webpage. On link hover, the link text color usually changes (and the user can change the settings to choose this color)

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:29
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
list item noun listobjekt

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:29
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
live adverb live live-förhandsvisning, förhandsvisa live
MEN: live broadcast = direktsändning

Meta

Last Modified:
2017-10-10 12:16:12
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
live chat noun chattsupport Ett sätt att få hjälp med en produkt eller tjänst via ett chattfönster.

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:38:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
loading verb hämtar Generellt ”laddar in”. Exempel: ”Loading options” = ”Laddar in alternativ”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:45:30
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
loading verb laddar in Generellt ”laddar in”. Exempel: ”Loading options” = ”Laddar in alternativ”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:45:48
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
locale noun språkversion Eventuellt även ”kod för språkversion” (om t.ex. sv_SE eller sv avses).
”Språkvariant” för varianter inom språkversionen, t.ex. de_DE_formal

Meta

Last Modified:
2017-12-28 14:05:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
log in verb logga in

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
log in noun inloggning

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
log out verb logga ut

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
log out noun utloggning

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logged in adjective inloggad

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logged out adjective utloggad

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
login verb logga in

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logo noun logga

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logout verb logga ut

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
M d noun datum! se upp för formatering! Datum och tid får man vara försiktig med. Detta verkar vara en sträng för ett datumformat. Generellt så antar de flesta strängar på WordPress.com amerikansk formatering, vilket inte passar i Sverige. Till exempel denna sträng: "M d, Y @ g:ia" blir, formaterad: "Jan 01, 2014 @ 1:37pm". I svenska så är det bättre att hålla sig till Dag/Månad/År, i den ordningen. Tid ska givetvis visas i en 24-timmars klocka. Exempel på ett bra alternativ för ovenstående sträng fast översatt: "j M Y kl H:i" blir, formaterad: "1 Jan 2014 kl 13:37" --- Mer information om tid- och datumformatering:http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
magazine noun magasin

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
manage verb hantera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
management noun hantering

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
mandatory adjective obligatorisk Beroende på kontext kan också "nödvändig" användas

Meta

Last Modified:
2020-12-01 11:11:37
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
mapping noun ompekning

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
match verb matcha when the string is a search or search terms

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
matches verb matchar when the string is a search or search terms

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
media item noun mediaobjekt Media file, for example, an image or an audio file

Meta

Last Modified:
2019-04-10 14:23:20
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
media library noun mediabibliotek

Meta

Last Modified:
2019-01-16 20:28:59
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Media Uploader noun mediauppladdaren

Meta

Last Modified:
2019-01-16 20:29:28
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
menu item noun menyval

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
meta noun meta

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
migrate verb flytta Exempel: ”Migrate this site to another host” = ”Flytta denna webbplats till ett annat webbhotell”

Meta

Last Modified:
2017-10-03 08:26:08
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
minimal noun minimalistisk

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
minimalist theme noun minimalistiskt tema A theme with few design elements and minimalist aesthetic

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
mobile device noun mobilenhet A device such as iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Samsung tablet, or BlackBerry

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
moderate verb granska Manage comments, for example approve or mark as spam. More info: http://en.support.wordpress.com/manage-comments/

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
moderation noun granskning När en kommentar eller trackback ska "modereras" är "granskning"/"granska" att föredra. Ex "Din kommentar inväntar granskning." Notera att själva verbet (på knappar och i statusmeddelanden) ska fortfarande vara "moderera"/"moderering"/"modererar" etc.

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
modern design noun modern design Design with modern, contemporary aesthetic

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
modified verb ändrades

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:31:18
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
modified verb redigerades Använd om det handlar om fler än ett fält, t.ex. en sida eller en sektion på en sida.

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:32:07
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Movable Type noun Movable Type Movable Type is a CMS from Six Apart, and had a significant portion of the blog market in the past. https://www.movabletype.com/

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
multisite noun multisite Alternativt ”nätverksinstallation av WordPress” om utrymmet tillåter.

Meta

Last Modified:
2019-06-03 15:40:10
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
must-use plugin expression permanentaktiverat tillägg Avser tillägg som ligger i katalogen mu-plugins och därför alltid laddas in och som inte är synliga i listan över installerade tillägg i adminpanelen.

Meta

Last Modified:
2018-06-06 09:25:42
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
namespace noun namnrymd

Meta

Last Modified:
2018-10-20 13:22:24
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
navigation noun navigation

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:46:53
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
navigation noun navigering

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:46:49
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
newer post noun nyare inlägg

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
next post noun nästa inlägg

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
nickname noun smeknamn

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
No Ads noun Inga annonser Upgrade that removes ads from the user's WordPress.com blog. More info: http://en.support.wordpress.com/no-ads/

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
nonce noun engångskod nonce = engångskod som utväxlas mellan server och webbläsare för att säkerställa att insända formulärdata är giltiga

Meta

Last Modified:
2017-04-01 23:55:44
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
normal visitor noun normal besökare As opposed to “search engines”, human visitors who access the blog given the link. Context is privacy settings: http://en.support.wordpress.com/settings/privacy-settings/

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
not allowed expression saknar behörighet you are not allowed = du saknar behörighet
This is not allowed = ...inte tillåtet

Meta

Last Modified:
2017-03-17 06:37:18
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
not sticky adjective ej klistrad For sticky post status.

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:57:33
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
note verb obs/observera Används för att uppmärksamma användare på något, t.ex. ”Note: This requires that…" = "Obs: detta kräver att…"

Meta

Last Modified:
2018-02-05 07:27:53
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Notifications noun aviseringar Pop-up or email messages displaying latest events on the site. More info: More info: http://en.support.wordpress.com/followers/
(Även Notiser)

Meta

Last Modified:
2018-10-11 17:14:25
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
occurred verb uppstod Generally used in the context of an error message. "An error occured" = "Ett fel uppstod"

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
offset noun förskjutning När det gäller t.ex. CSS-kod.

Meta

Last Modified:
2018-03-28 10:43:05
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
oh no interjection åh nej

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
older post noun äldre inlägg

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
On hold noun Pausad Orderstatus i WooCommerce

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:54:08
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
on top noun högst upp

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
On-hold noun Pausad Orderstatus i WooCommerce

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:54:41
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
oops interjection hoppsan

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
opt-in expression tacka ja eller "ge ditt samtycke" / "samtycker" / "accepterar"

Meta

Last Modified:
2018-05-22 00:03:08
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
opt-out expression tacka nej ... eller kanske "välja bort" / "motsätter dig detta"

Meta

Last Modified:
2018-05-22 00:02:23
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
option noun alternativ

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:58:23
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
option noun val

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:58:21
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
optional noun valfritt i formulär o likn, ex "Tags (optional, comma separated)" = "Etiketter (valfritt, separera med komma)"

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
options noun alternativ

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
or not expression eller ej "Should comments be on or not?" = "Ska kommentarer vara på eller ej?"

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:38:54
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
overlay noun överlägg ..overlay ska inte vara så vanligt. Förhoppningsvis.
För ett område med egna funktioner: panel
För ett delvis genomskinligt skikt över t.ex. en bild: överlägg

Meta

Last Modified:
2018-10-17 10:28:33
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
override verb åsidosätta Ex "This option overrides all other settings" = "Detta alternativ åsidosätter alla andra inställningar"

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
padding noun padding Utrymmet mellan innersta kanten av ett element och dess innehåll.
Kan även översättas som ”utfyllnad”, men för att göra det enklare för användaren att förstå vad som menas bör ”padding” användas.

Meta

Last Modified:
2017-10-03 10:59:28
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
page noun sida Used to present static information about yourself or your site, and which may make up the content of your navigation menu. A good example of a Page is your “About me” page. Pages do not usually have dates or authors attached to them.

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Pages noun Sidor When capitalized, "Pages" references a page within the admin called "Pages": "Go to Pages" = "Gå till Sidor" (jfr. "Gå till sidorna")

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
pagination noun sidonumrering

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:59:14
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
pagination noun paginering

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:59:13
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
parameter noun parameter

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
parent adjective förälder

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:59:33
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
parent noun överordnad

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:48:40
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
parent theme noun huvudtema Ett tema som har minst ett barntema. Ett barntema är ett tema som har modifierat ett annat tema (huvudtemat) till viss del, men behållit mycket av originalet.

Meta

Last Modified:
2019-10-07 19:49:46
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
particular adjective viss

Meta

Last Modified:
2016-11-21 02:07:44
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
payment gateway noun betalningslösning

Meta

Last Modified:
2017-09-13 13:48:14
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
payment method noun betalsätt

Meta

Last Modified:
2017-09-13 12:54:18
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
pending adjective inväntar granskning

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
pending comment noun kommentar inväntar granskning

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Pending payment noun Inväntar betalning Orderstatus i WooCommerce

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:56:30
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
performed verb utförd

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
permalink noun permalänk A unique URL, or site address, for a specific page or post on your site. For example, https://wordpress.org/support/

Meta

Last Modified:
2017-10-01 16:01:39
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
permission noun behörighet Behörighet om det handlar om användarens befogenheter, t.ex. ”You don't have the permission to do that” = ”Du har inte behörighet att göra det”

Meta

Last Modified:
2017-10-01 16:02:57
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
permission noun tillåtelse Tillåtelse om det handlar om användarens förhållande med tjänsten, t.ex. ”We won't do this before asking your permission” = ”Vi kommer inte att göra detta utan din tillåtelse” eller ”...fråga dig först”.

Meta

Last Modified:
2017-10-01 16:02:43
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
personal blog noun personlig blogg A blog written from a personal perspective, or by one person (but possibly still focused on a specific topic), as opposed to a blog that represents a business

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
personal blogger noun personlig bloggare A blogger writing primarily about their personal life (as opposed to business or another specific topic)

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
PIN lock noun PIN-lås Four digit code used for protection, typically on mobile app

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
ping noun ping

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
ping verb pinga

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
pingback noun pingback

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
plain text noun oformaterad text

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
plan noun paket As in Basic/Premium/Business Plan, type of WordPress.com blog. More info: http://store.wordpress.com/bundles/

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
please interjection vänligen I känsliga situationer eller vid instruktioner (särskilt när det handlar om betalningar/pengar) är "vänligen" att föredra, t.ex. "Please confirm your email address" = "Vänligen bekräfta din e-postadress", “Please update your payment information” = “Vänligen uppdatera din betalningsinformation”
Men i många fall går det utmärkt att hoppa över ordet please och direkt översätta själva uppmaningen.

Meta

Last Modified:
2017-05-11 07:15:20
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Please interjection Vänligen I känsliga situationer eller vid instruktioner (särskilt när det handlar om betalningar/pengar) är "vänligen" att föredra, t.ex. "Please confirm your email address" = "Vänligen bekräfta din e-postadress", “Please update your payment information” = “Vänligen uppdatera din betalningsinformation”
Men i många fall går det utmärkt att hoppa över ordet please och direkt översätta själva uppmaningen.

Meta

Last Modified:
2017-05-11 07:15:40
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
plugin noun tillägg

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
plugins noun tillägg

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
poll noun omröstning

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
poll verb fråga

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Polldaddy noun Polldaddy Online survey tool - https://polldaddy.com/

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
portfolio noun portfölj En lista över projekt inom en organisation.

Meta

Last Modified:
2017-10-01 16:05:36
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Portfolio Page noun Portföljsida A website page that displays visual projects, such as artwork and photography. Specific use example in Illustratr theme: https://theme.wordpress.com/themes/illustratr/

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
portfolio theme noun portföljtema WordPress theme tailored to showcase artwork, photography, or anything visual. More info: https://theme.wordpress.com/themes/subjects/portfolio/ and https://en.wordpress.com/portfolios/

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
position noun position

Meta

Last Modified:
2017-09-19 13:25:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
post noun inlägg

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
post verb publicera

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
post noun inlägg When referring to blog posts

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Post Carousel noun Inläggskarusell A way to display posts from all or one specific category in a slideshow. Specific example from Antenna theme: https://theme.wordpress.com/themes/antenna/

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
post format adjective inläggsformat Ex: "Select post format" = "Välj inläggsformat"