WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Swedish

Här nedan listas kommentarer och våra normala översättningar av olika termer som förekommer.
Se även stilguide och startanvisningar, där det också finns en hel del information om hur vi arbetar rent praktist med översättning till svenska.

Item Part of speech Translation Comments
@ noun kl. Denote time with "kl." if another placeholder for time has been used in English, for example @ in "M j, Y @ g:i a" = "j M, Y kl. H:i" ("Jan 1, 2015 @ 1:06 pm" = "1 jan, 2015 kl. 13:06").

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:14
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
a11y noun tillgänglighet Accesibility (talet 11 motsvarar antalet ersatta bokstäver). Avser stöd för webbplatsers tillgänglighet för användare med t.ex. nedsatt syn. Hit hör fokus på god kontrast och läsbarhet, men även stöd för alternativa sätt att konsumera en webbplats, t.ex. med hjälp av skärmläsare.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-20 16:52:54
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
above preposition ovan Försöker hålla oss borta från "ovanför"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:52:02
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
above preposition över Försöker hålla oss borta från "ovanför"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:51:51
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accent color noun accentfärg Refers to colors used in the Customizer for the blog palette, e.g. “Accent Color One”; “Accent Color Two”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:14
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
accept verb godkänn När du ska godkänna något, t.ex. ”I accept the terms and conditions” = ”Jag godkänner villkoren”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-02 12:20:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accept verb ta emot När det gäller att ta emot något, t.ex. ”Do you accept credit cards?” = ”Tar du emot kreditkort?”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-02 12:24:17
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accept verb acceptera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-02 12:24:30
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accessibilty noun tillgänglighet Ibland skrivet som a11y. Avser stöd för webbplatsers tillgänglighet för användare med t.ex. nedsatt syn. Hit hör fokus på god kontrast och läsbarhet, men även stöd för alternativa sätt att konsumera en webbplats, t.ex. med hjälp av skärmläsare.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-20 16:53:08
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
achievement noun trofé

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:14
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
activate verb aktivera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
activated adjective aktiverad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
activation e-mail noun e-postaktivering Automated email sent when registering a new address with WordPress.com

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
active adjective aktiv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
add email expression lägg till e-post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:43:53
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
add-on noun utökning Används exempelvis för teman och tillägg som är gratis där man sedan kan köpa till fler funktioner.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-16 11:14:25
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
addon noun utökning Används exempelvis för teman och tillägg som är gratis där man sedan kan köpa till fler funktioner.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-16 11:14:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
address verb adress

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
admin bar noun adminmeny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
admin panel noun adminpanel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
admin toolbar noun admin-verktygsfält

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
administrator noun administratör Användartypen med mest behörighet i en WordPress-installation (borträknat WordPress Multisite)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:42:34
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Akismet noun Akismet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
allow verb tillåt Ex.vis.: "This file type is not allowed" = "Denna filtyp är inte tillåten"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:44:21
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
app noun app

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:15
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Appearance noun Utseende En gruppering för menyval i WordPress adminpanel.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:42:11
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Apply verb Tillämpa "Tillämpa" när "Verkställ" kanske inte riktigt passar in, t.ex. "Apply Filter" = "Tillämpa filter". Här kan man behöva kolla i koden för att se hur strängen används.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:53:32
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Apply verb Ansök "Ansök" när det handlar om en ansökan, t.ex. "Apply for membership" = "Ansök om medlemskap"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:53:49
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Apply verb Verkställ "Verkställ" när det handlar om att exempelvis spara ändringar, t.ex. "Apply" på en knapp = "Verkställ".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:54:04
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
approve verb godkänn Ex: "Approve this comment" = "Godkänn denna kommentar"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
archive noun arkiv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
archive verb arkivera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
archives noun arkiv Older (vs. Most recent) posts on a blog. Archives can be displayed by month, by category, by tag, etc.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
are you sure you want expression är du säker på att du vill

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
array noun array En lista över datavärden av samma typ.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 13:43:54
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
article noun artikel Kan hänvisa till antingen sidor eller inlägg, beroende på temat.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-02-29 13:47:10
By:
Fredrik (elbogen)
Actions:
ascending adjective stigande I sammanhanget när något sorteras, t.ex. en kolumn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-28 08:53:12
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
aside noun notis Kort inläggsformat som stöds av vissa teman

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-23 01:07:12
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
asides noun notiser Kort inläggsformat som stöds av vissa teman

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-23 01:07:22
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
asset noun fil Används ofta som sammanfattande benämning på JavaScript- CSS-, bild- m.fl. filer som behövs i ett block eller på en sida.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-07-20 17:50:18
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
at noun kl. Denote time with "kl." if another placeholder for time has been used in English, for example "at" in "M j, Y at g:i a" = "j M, Y kl. H:i" ("Jan 1, 2015 at 1:06 pm" = "1 jan, 2015 kl. 13:06").

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
at the bottom preposition längst ner

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
at the top preposition högst upp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
attachment noun bilaga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
attachment page noun bilagssidan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
audio noun ljud

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:55:47
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authenticate verb autentisera Exempel: ”Authenticate with Google Analytics” = ”Autentisera med Google Analytics”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-08 07:17:36
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authentication noun autentisering Exempel: ”Require authentication for this” = ”Kräv autentisering för detta”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 17:42:23
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
author noun författare Författare av innehåll så som inlägg och sidor samt författare av tillägg / teman.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-18 14:03:52
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authorization noun auktorisering Exempel: ”This requires authorization” = ”Detta kräver auktorisering”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-28 19:45:28
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authorize verb auktorisera Ex "Authorize Jetpack" = "Auktorisera Jetpack"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
authorized noun behörighet Ex "You're not authorized to do that" = "Du har inte behörighet att göra detta"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:56:23
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Automattic noun Automattic Företaget bakom WordPress.com och andra tjänster. Mer info: http://automattic.com/about/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:41:32
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
autosave noun autospara

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
avatar noun profilbild An image or picture that represents a user.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
average noun genomsnittligt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:57:25
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
average noun i snitt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:57:03
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
average noun genomsnitt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:57:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
back end noun back-end Den del av webbplatsen där man gör ändringar och som inte visas för besökare.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 20:26:48
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
back up verb säkerhetskopiera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
backend noun back-end Den del av webbplatsen där man gör ändringar och som inte visas för besökare.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 20:26:52
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
background noun bakgrund Back image or color of a blog. More info: http://en.support.wordpress.com/themes/custom-backgrounds/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
background color noun bakgrundsfärg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
background image noun bakgrundsbild

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
background pattern noun bakgrundsmönster Ett mönster som används som bakgrund, eller som en del av en bakgrund för en sida eller ett objekt på en sida.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:40:43
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
backup noun säkerhetskopia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
backup verb säkerhetskopiera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-18 14:06:27
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
backup code noun reservkod

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:17
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
badge noun märke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-01 17:22:43
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
below preposition under Försöker hålla oss borta från "nedanför"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:58:31
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
below preposition nedan Försöker hålla oss borta från "nedanför"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:58:23
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
billing noun fakturering Exempel: ”Billing History” = ”Faktureringshistorik”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 07:59:48
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
binary noun binär

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
blog noun blogg A type of website that is sometimes compared to online journaling. Blogs come in many varieties, but most incorporate an interactive element such as comments and are comprised of posts, rather than static pages.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
blog verb publicera generellt pratar vi om att "publicera" ett inlägg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
blog address noun bloggadress URL där det finns en blogg, kan t.ex. vara "blog.minwebbplats.domän"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:53:10
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
blog post noun blogginlägg Ett mer direkt sätt att tala om ett inlägg i en WordPress-installation. Mer info: se "inlägg".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:52:21
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
bookmarklet noun skriptbokmärke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
breadcrumb noun synlig sökväg A "breadcrumb" path leading up to your current level of navigation, resembling a tasty albeit messy trail of breadcrumbs.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-18 14:08:36
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
browser noun webbläsare A web browser is the software used to access the web. Common browsers include Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, and Internet Explorer.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
BuddyPress noun BuddyPress Ett WordPress-tillägg som lägger till ett socialt nätverk i en WordPress-installation - http://buddypress.org/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:55:36
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
bulk action noun massåtgärd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:18
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
bulk actions noun massåtgärder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
button noun knapp Hänvisar till en knapp som användaren förväntas eller instrueras att använda.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:56:40
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
call noun anrop t.ex. funktionsanrop

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-02-21 10:32:41
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
call verb anropa t.ex. en funktion anropar en annan funktion

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-02-21 10:33:17
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
callback noun återanrop

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-21 02:23:33
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
cancel verb avsluta Exempel: ”Cancel subscription” = ”Avsluta uppgradering”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:01:40
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cancel verb avbryt Exempel: ”Cancel [action]” = ”Avbryt [aktivitet]”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:02:06
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Cancelled noun Avbruten Orderstatus i WooCommerce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:55:17
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cancelled adjective avslutad Exempel: ”Cancelled subscription” = ”Avslutad prenumeration”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:03:24
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cancelled adjective avbruten Exempel: ”Cancelled action” = ”Avbruten aktivitet”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:03:07
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
capability noun behörighet Exempel: ”Edit the capability of this user” = ”Ändra behörigheten för denna användare”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-07 13:19:52
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
capture verb genomför När det gäller betalningar, t.ex. ”Capture payment" = ”Genomför betalning”.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-31 17:35:55
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cart noun varukorg En plats där produkter man valt att köpa går att se och hantera (alternativt kundvagn).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-02-10 09:26:38
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
categories noun kategorier Ett sätt att gruppera innehåll som sidor på en webbplats baserade på vad de handlar om i stora svep. Kategorier kan också ha under- och överkategorier. Mer info: http://support.wordpress.com/posts/categories/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:58:50
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
category noun kategori Ett sätt att gruppera innehåll som sidor på en webbplats baserade på vad de handlar om i stora svep. Kategorier kan också ha under- och överkategorier. Mer info: http://support.wordpress.com/posts/categories/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 22:58:29
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
center preposition centrerat Vid justering av text eller innehåll.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-08-29 04:30:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
changeset noun anpassningspaket Endast om det gäller anpassningspaket i verktyget Anpassa.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-21 02:19:36
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
character code noun teckenkod

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
character entity reference noun teckenenhetsreferens

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
character set noun teckenuppsättning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
check verb kontrollera Att kontrollera något, t.ex. "Check user before registering" = "Kontrollera användaren innan registrering"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:05:20
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
check verb kryssa i Att kryssa i eller markera en ruta, motsats ”bocka av”. T.ex. ”Check the box to receive hugs” = "Kryssa i rutan för att få kramar".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:04:42
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
check verb kolla in Att kolla in en annan sida, t.ex. ”Check out the Forums” = ”Kolla in forumen”.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:05:11
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
checkbox noun kryssruta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-03 08:04:05
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
child noun barn- / under- Theme strings commonly talk about “Child themes”. In this case it’s the norm to translate using “barn-“, so “child theme” = “barntema”. For most other cases, though, it’s best to use “under-“. So “child page” = “undersida”, “child category” = “underkategori”.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
child theme noun barntema Ett tema som ärver allting i ett ett annat tema (huvudtemat) och sedan kan innehålla extra CSS, andra funktioner (eller funktioner som "målar över" motsvarande funktioner i huvudtemat eller i WordPress kärna.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-10-07 19:48:36
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
click verb klick

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:19
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
collapse verb minimera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
color scheme noun färgschema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
column noun kolumn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
comment verb kommentera Att kommentera betyder att man lämnar en kommentar för andra att se på en sida eller i ett inlägg. Notera att engelskan använder verbet och susbstantivet "comment" även om de betyder olika saker.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:01:55
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
comment noun kommentar En kommentar är oftast ett svar på en sida eller ett inlägg. De är ett sätt för läsare av innehåll på nätet att komma i kontakt med dem som har publicerat det. Notera att engelskan använder verbet och susbstantivet "comment" även om de betyder olika saker.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:01:07
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Completed noun Färdigbehandlad Orderstatus i WooCommerce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:55:42
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
computer noun dator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
conditional tag noun villkorsstyrd tagg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
configure verb konfigurera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
connect verb anslut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
connected adjective ansluten

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:06:41
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
connection noun anslutning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
consent noun samtycke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-06-12 12:48:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
constant noun konstant

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
contact form noun kontaktformulär Ett formulär som låter besökare kontakta webbplatsadministratören utan att nödvändigtvis känna till deras e-postadress.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:03:24
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Content noun innehåll

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Content Area noun Innehållsområde Där huvuddelen av en webbplats innehåll visas. For example: “Content Area Background” = "Bakgrund för innehållsområde"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:02:36
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
contribute verb bidra

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Controller noun personuppgiftsansvarig Roll inom GDPR

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-21 18:42:33
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
convert verb konvertera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-14 12:20:42
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Cookie noun Cookie Browser cookie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:20
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
correct adjective korrekt Använd "rätt" i de flesta fall, men vid avslutande meningar använd "korrekt", t.ex. "The e-mail adress isn't correct" = "E-postadressen är inte korrekt".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:10:25
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
correct adjective rätt Använd ”rätt” i de flesta fall, men vid avslutande meningar använd ”korrekt”, t.ex. ”The e-mail adress isn't correct” = ”E-postadressen är inte korrekt”.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:10:20
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
coupon noun rabattkod En kod man anger i en webbshop för att få rabatt på sitt köp.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-14 08:19:00
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
crop verb beskär Att ta bort delar av en bild för att skapa en ny bild. Mer info: https://en.support.wordpress.com/images/image-editing/#cropping

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:05:06
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
CSS Editor noun CSS-redigeraren

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
custom adjective anpassad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:10:44
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Custom Header Image noun Anpassad sidhuvudsbild

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Custom Post Type noun Anpassad inläggstyp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
customize verb anpassa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Customizer noun Anpassare En funktion och menyval i WordPress adminpanel som låter användaren förändra utseendet på sin webbplats och samtidigt se resultatet i realtid bredvid. I anpassaren kan man också redigera webbplatsikonen, sidans titel, m.m. Mer info: http://en.support.wordpress.com/customizer/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:04:31
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Dashboard noun Adminpanel Your Dashboard is the administrative center for your blog. Via your Dashboard, you can create new posts, change your theme, or update your blog settings.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Data controller noun personuppgiftsansvarig Roll i GDPR

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-22 13:32:53
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Data Processor noun personuppgiftsbiträde Roll i GDPR

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-22 13:33:12
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Data Protection Officer noun Personuppgiftsombud Roll i GDPR

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-22 13:33:23
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
data subject noun den registrerade Roll i GDPR

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-21 18:55:26
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
deactivate verb inaktivera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
default noun standard

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
default setting noun standardinställning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
default theme noun standardtema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:21
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Delete verb Ta bort

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 11:52:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
deleted verb borttaget

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:11:05
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
deleted verb borttagen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:11:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
deleted verb tas bort

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-04 13:33:10
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
deprecated adjective föråldrad Även "Taget ur bruk"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-09-05 22:02:26
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
descending adjective fallande I sammanhanget när något sorteras, t.ex. en kolumn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-28 08:55:21
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
developer noun utvecklare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:22
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
directory noun katalog

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 17:36:24
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
disable verb inaktivera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:22
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
disabled adjective inaktiverat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:11:51
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
disabled adjective inaktiverad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:11:48
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
disconnect verb koppla från Exempel: Disconnect from Jetpack = "Koppla från Jetpack"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:22
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
disconnecting verb kopplar ifrån Exempel: Disconnecting Jetpack = "Kopplar från Jetpack"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:22
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
discussion noun diskussion

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:22
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Dismiss verb Avfärda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-14 12:21:17
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Distraction Free Writing noun Fullskärmsläge Ett fullskärmsläge utan distraherande element för inläggsredigeraren.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:08:24
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
domain noun domän Ett domännamn (förkortning "domän") är addressen till en webbplats på nätet. T.ex. "https://sv.wordpress.org/"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:08:59
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
domain name noun domännamn Ett domännamn (förkortning "domän") är addressen till en webbplats på nätet. T.ex. "https://sv.wordpress.org/"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:09:32
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
donor noun givare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-25 15:46:56
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
download noun nedladdning En fil som kan laddas ner. Notera att detta inte är verb-formen.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:10:26
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
download verb ladda ner alternativt "hämta"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-09-09 18:01:57
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
DPO noun Personuppgiftsombud Data Protection Officer, roll inom GDPR

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-21 18:44:44
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
draft noun utkast

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
drop down noun rullgardinsmeny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:38:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
drop-in noun insticksprogram

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
easy-to-use adjective användarvänlig

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:12:38
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
edit verb redigera ”redigera” = oftast när det handlar om flera element eller en hel sida kollektivt. När det handlar om att radikalt förändra innehållet på en sida genom att gå till en annan sida (t ex redigera ”bloggar jag följer”) eller redigera ordningen på flera element.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:14:00
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
edit verb ändra ”ändra” = oftast när det handlar om ett enda element/fält och utan att lämna sidan. Det kan handla om att ändra en rubrik eller en liten sak på en sida, generellt utan att ladda om sidan.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:13:36
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
editor noun redigerare Editing tool (e.g. visual editor, theme editor, plugin editor).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
editor noun redaktör Användarroll i WordPress med stor behörighet, dock inte lika extensiv tillgång till alla funktioner som en administratör.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:13:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
email noun e-post Om det handlar om e-post generellt, t.ex. i inställningar. Singular blir "e-post", t.ex. "Your email" = "Din e-post", "Email delivery settings" = "Inställningar för e-post"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
email address noun e-postadress Describes the inbox that email messages are sent to. An example is myname@gmail.com.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Embed verb Bädda in

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:13:58
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Embed noun Inbäddning Notera att detta är substantiv-formen. Verbet "embed" ska översättas som "bädda in".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:14:39
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
emoticon noun emotikon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:23
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
enable verb aktivera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
enabled adjective aktiverad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:16:58
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
enabled adjective aktiverat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:16:52
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
endpoint noun ändpunkt Ett koncept för API som ungefär motsvarar en visad webbsida.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-01-27 05:07:45
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
enter verb ange Vanligtvis används detta i formulär för att säga till användaren att ange information. T.ex. "Enter your email address" = "Ange din e-postadress". I många fall går det också bra att skriva ”mata in”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-19 20:31:44
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
entry noun inlägg Ett annat ord för "post", båda översätts som "inlägg".
För databaser och formulär kan ordet "post" fungera bättre.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-07-09 18:48:45
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
entry title noun inläggsrubrik En rubrik för ett inlägg.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:16:52
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
error noun fel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
event noun händelse Exempel: ”Events in the calender” = ”Händelser i kalendern”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:18:53
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
event noun evenemang Exempel: ”Festival event” = ”Festivalevenemang”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:18:06
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
event noun fall Exempel: ”In this case…” = ”I detta fall…”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:18:32
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
excerpt noun utdrag A shortened description of your blog post. More info: http://support.wordpress.com/splitting-content/excerpts/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
exist noun finns "The post doesn't exist." = "Inlägget finns inte."

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-02 11:26:09
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
existing adjective befintlig

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
expand verb förstora

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:19:26
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
expand verb expandera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:19:11
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
expand verb maximera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:19:22
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
expire verb löper ut Ex.vis.: "The upgrade expires on %s" = "Uppgraderingen löper ut %s"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:17:47
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
explore verb utforska

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
export verb exportera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
export noun export

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-02 10:44:05
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
exports noun exporter Plural av "export"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-02 10:45:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
extend verb utöka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:24
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
extension noun utökning Används exempelvis för teman och tillägg som är gratis där man sedan kan köpa till fler funktioner.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-16 11:14:04
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Facebook noun Facebook Ett blått socialt nätverk. Mer info: http://facebook.com/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:18:40
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Failed noun Misslyckad Orderstatus i WooCommerce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:56:06
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
failed verb misslyckades

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-10 17:44:10
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
FAQ expression Vanliga frågor (Engelsk förkortning: Frequently asked questions)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-04 16:28:52
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
favicon noun favicon Den lilla bilden som visas i webbläsarens flik när en webbplats besöks. Se även "Site Icon".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:19:02
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
feature noun funktion I vissa fall "egenskap".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-07-23 22:33:06
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
featured adjective utvald Exempel: ”Featured image” = ”Utvald bild”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:22:37
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
featured adjective utvalt Exempel: ”Featured post” = ”Utvalt inlägg”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:20:35
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
featured image noun utvald bild

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:25
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
featured post noun utvalt inlägg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:25
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
feed noun webbflöde T. ex. "RSS-flöde"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:19:21
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
feedback noun återkoppling Även: kommentar eller feedback kan användas, beroende på kontext.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-04-30 13:27:05
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
filter verb filtrera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:19:46
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
filter noun filter Notera att detta är substantivet "filter". Verbet "filter" skall översättas "filtrera".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:20:24
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
filter hook noun filter-hook WordPress development term

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:25
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
find out more expression få reda på mer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-02 11:45:10
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
finish verb slutför T.ex. när man klickar på en knapp för att slutföra något.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-28 18:14:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
folder noun mapp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:25
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Follow verb Följ Vanligtvis en knapp som låter dig få uppdateringar om vad en annan person eller tjänst gör i framtiden.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:21:10
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Follower noun Följare En benämning på en person som har valt att få uppdateringar om vad en annan person eller tjänst gör.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:21:43
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Following verb Följer In indikation för att användaren redan har valt att följa en person eller tjänst, detta kan t.ex. visas i en knapp där det tidigare stod "Följ", nu "Följer". Det kan också vara en titel på en lista som visar personer som användaren följer.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:22:36
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
font noun typsnitt Font/fonts = typsnitt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:25
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
footer noun sidfot Utrymmet längst ner i en sidmall som vanligtvis innehåller någon eller flera av följande: Widgetar, menyer, reklam, copyright-notiser.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-01-11 12:35:51
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Forum noun Forum En plats att diskutera saker och/eller få hjälp med något. Användare skapar inlägg i trådar som kan svaras på i kronologisk ordning.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:23:33
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
forwarding verb vidarebefordran Använd ”vidarebefordring” om det handlar om e-postinställningar eller jämförelsebara funktioner.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-02-27 10:33:30
By:
Fredrik (elbogen)
Actions:
free adjective gratis I bemärkelsen att något inte kostar, t.ex. ”This plugin is free” = ”Detta tillägg är gratis”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-03 11:05:12
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
front end noun front-end Den del av webbplatsen som visas för besökaren.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 20:16:54
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
front page noun startsida

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:26
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
frontend noun front-end Den del av webbplatsen som visas för besökaren.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 20:17:09
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
FSE expression Redigering av hela webbplatsen FSE – full site editing är steg 2 i Gutenbergprojektet, vilket för in blockredigering i anpassaren och delvis lanseras med WordPress 5.8. Skriv helst ut "redigering av hela webbplatsen" om det ryms. Använd annars den engelska förkortningen.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-04-28 11:52:50
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Full Site Editing expression Redigering av hela webbplatsen Redigering av hela webbplatsen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-07-01 08:48:03
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
gallery noun galleri En samling bilder som lagts till i ett inlägg eller på en sida. Denna term beskriver också samlingen i sig i Mediebiblioteket. Oftast visas ett galleri som miniatyrer på rad i publicerat innehåll, men utformningen varierar.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:26:28
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
general noun allmänt Ex.vis.: "General settings" = "Allmänna inställningar"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:28:59
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Get Started expression Kom igång

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:27:00
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Gravatar noun Gravatar En bild som representerar en användare, med den unika funktionen att den kan visas var som helst på nätet där man uppger sin e-postadress. Fotnot: Avatar betyder "profilbild".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:28:42
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Gravatar Profile noun Gravatarprofil En profilsida från tjänsten Gravatar. Se http://gravatar.com/matt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:27:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
grid noun rutnät

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-26 08:28:03
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Ham noun Ej skräppost Humorous term for "not spam". Suggest translating as "not spam" to avoid confusion.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-04-30 13:28:04
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
header noun sidhuvud Om det handlar om toppen på sidan, det så kallade sidhuvudet. Kan även referera till den visuella sidstrukturen, t.ex. rubriken ”Arkiv” på en webbplats arkivsida. I sådana falls översätts det som ”rubrik”. För HTTP header använder vi det engelska ordet header.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-07 09:39:30
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Headers noun Rubriker Om det handlar om den visuella sidstrukturen, ex.vis rubriken "Arkiv" på en webbplats arkivsida. Header kan även referera till ”Sidhuvud”. För HTTP headers (t.ex. i felmeddelandet Headers already sent) använder vi ”Headers”.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-07 09:38:58
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
helpdesk noun kundtjänst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-16 11:28:02
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hidden adjective dold

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:28:38
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hide verb dölj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:15:46
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
home page noun startsida

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:27
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
homepage noun startsida

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:27
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
hook noun åtgärds-hook en åtgärds-hook eller en hook.är ett utvecklarbegrepp som används när teman och tillägg kopplar in sin funktionalitet i ramverket för WordPress

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-02-27 10:35:43
By:
Fredrik (elbogen)
Actions:
host noun server Den plats på nätet där webbplatsen finns och skickas till besökare.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:35:01
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
host noun webbhotell En tjänst som tillhandahåller serverutrymme för webbplatser, oftast mot en avgift.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:35:26
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hosting noun webbhotell En tjänst som tillhandahåller serverutrymme för webbplatser, oftast mot en avgift.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:35:24
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hosting provider noun webbhotell En tjänst som tillhandahåller serverutrymme för webbplatser, oftast mot en avgift.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:30:36
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
hover verb föra över e.g. hover the mouse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:27
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
hover adjective föra över e.g. link hover - additional changes to the original string might be needed.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:27
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
hovercard noun hovercard

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:27
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
howdy expression hej Används ibland i kommunikation istället för andra mer traditionella hälsningsfraser. "Howdy" härstammar från amerikanska södern, så vi gör samma sak och översätter med "Hej", alltså samma sätt som man hälsar på varandra i Skåne och i hela resten av landet för den delen.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:32:43
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
identifier noun ID ”ID” eller ”ID-sträng” beroende på typ av ID (numerisk eller alfanumerisk)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:38:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
identifier noun ID-sträng ”ID” eller ”ID-sträng” beroende på typ av ID (numerisk eller alfanumerisk)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:38:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
IDs noun ID:n

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:50:40
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
import verb importera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:28
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Import noun Import

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:28
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
imports noun importer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-02 10:44:40
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
in the Dashboard expression i adminpanelen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:34:16
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
inactivate verb inaktivera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:28
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
inactive adjective inaktiverad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:39:00
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
inactive adjective inaktiverat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:39:08
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
inactive adjective inaktiv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:39:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
incorrect adjective felaktigt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 13:03:54
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
individual adjective enskilda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:39:55
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
individual adjective enskild

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:39:38
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Inserter noun infogaren Namnet på en speciell knapp med ett plustecken i redigeringsmiljön Gutenberg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-08-10 07:41:49
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
instant adjective omedelbar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-03 11:07:06
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
invalid adjective ogiltig

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:41:35
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
invalid adjective ogiltigt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:41:40
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
IP address noun IP-adress A unique numerical address (e.g., 12.34.56.789) assigned to a computer, website, or web server.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:28
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
item noun objekt Beroende på kontext även: artikel (eller vara), post (i databas), objekt (generellt)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-09-02 08:53:00
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Jetpack noun Jetpack Namn på tillägget Jetpack från Automattic - http://jetpack.me/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:34:02
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Keyphrase noun nyckelordsfras SEO related

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-17 12:06:20
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
keyword noun nyckelord A word that describes the content of your website or blog.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:29
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
knowledge base noun kunskapsbas En samling artiklar och fakta om ett visst ämnesområde.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-30 08:29:22
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
layout noun layout

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:29
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
learn more expression lär dig mer eller "läs mer"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-19 20:35:46
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
lightbox noun lightbox Strikt översättning skulle bli "ljusbord", men termen lightbox är så inarbetad att vi behåller den på engelska.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-07 11:37:53
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
like noun gillar Använd "gillar" när det handlar om själva saken (som bloggaren själv ser). Verbet "like" ska vara "gilla".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:36:58
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
like verb gilla "Like this" = "Gilla detta"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:36:10
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
liked verb gillar "Someone liked this comment" = "Någon gillar denna kommentar"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:36:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
likes noun gillar Plural av "Like", t.ex. "2 like this" = "2 gillar detta"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:36:44
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
limit verb begränsa Ex "Limit results" = "begränsa resultat"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:21:41
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
line wrap noun automatiskt radbyte

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-20 09:10:58
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Link Hover noun Länkhovring An event of hovering over a hypertext link on a webpage. On link hover, the link text color usually changes (and the user can change the settings to choose this color)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:29
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
list item noun listobjekt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:29
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
live adverb live live-förhandsvisning, förhandsvisa live
MEN: live broadcast = direktsändning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-10 12:16:12
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
live chat noun chattsupport Ett sätt att få hjälp med en produkt eller tjänst via ett chattfönster.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-23 23:38:20
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
loading verb hämtar Generellt ”laddar in”. Exempel: ”Loading options” = ”Laddar in alternativ”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:45:30
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
loading verb laddar in Generellt ”laddar in”. Exempel: ”Loading options” = ”Laddar in alternativ”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:45:48
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
locale noun språkversion Eventuellt även ”kod för språkversion” (om t.ex. sv_SE eller sv avses).
”Språkvariant” för varianter inom språkversionen, t.ex. de_DE_formal

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-28 14:05:15
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
log in verb logga in

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
log in noun inloggning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
log out verb logga ut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
log out noun utloggning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logged in adjective inloggad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logged out adjective utloggad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
login verb logga in

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logo noun logga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logout verb logga ut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
M d noun datum! se upp för formatering! Datum och tid får man vara försiktig med. Detta verkar vara en sträng för ett datumformat. Generellt så antar de flesta strängar på WordPress.com amerikansk formatering, vilket inte passar i Sverige. Till exempel denna sträng: "M d, Y @ g:ia" blir, formaterad: "Jan 01, 2014 @ 1:37pm". I svenska så är det bättre att hålla sig till Dag/Månad/År, i den ordningen. Tid ska givetvis visas i en 24-timmars klocka. Exempel på ett bra alternativ för ovenstående sträng fast översatt: "j M Y kl H:i" blir, formaterad: "1 Jan 2014 kl 13:37" --- Mer information om tid- och datumformatering:http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
magazine noun magasin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
manage verb hantera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
management noun hantering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:30
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
mandatory adjective obligatorisk Beroende på kontext kan också "nödvändig" användas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-12-01 11:11:37
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
mapping noun ompekning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
match verb matcha when the string is a search or search terms

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
matches verb matchar when the string is a search or search terms

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
media item noun mediaobjekt Media file, for example, an image or an audio file

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-10 14:23:20
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
media library noun mediabibliotek

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-01-16 20:28:59
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Media Uploader noun mediauppladdaren

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-01-16 20:29:28
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
menu item noun menyval

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
meta noun meta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
migrate verb flytta Exempel: ”Migrate this site to another host” = ”Flytta denna webbplats till ett annat webbhotell”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-03 08:26:08
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
minimal noun minimalistisk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
minimalist theme noun minimalistiskt tema A theme with few design elements and minimalist aesthetic

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
mobile device noun mobilenhet A device such as iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Samsung tablet, or BlackBerry

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
moderate verb granska Manage comments, for example approve or mark as spam. More info: http://en.support.wordpress.com/manage-comments/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
moderation noun granskning När en kommentar eller trackback ska "modereras" är "granskning"/"granska" att föredra. Ex "Din kommentar inväntar granskning." Notera att själva verbet (på knappar och i statusmeddelanden) ska fortfarande vara "moderera"/"moderering"/"modererar" etc.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
modern design noun modern design Design with modern, contemporary aesthetic

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
modified verb ändrades

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:31:18
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
modified verb redigerades Använd om det handlar om fler än ett fält, t.ex. en sida eller en sektion på en sida.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:32:07
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Movable Type noun Movable Type Movable Type is a CMS from Six Apart, and had a significant portion of the blog market in the past. https://www.movabletype.com/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:31
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
multisite noun multisite Alternativt ”nätverksinstallation av WordPress” om utrymmet tillåter.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-03 15:40:10
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
must-use plugin expression permanentaktiverat tillägg Avser tillägg som ligger i katalogen mu-plugins och därför alltid laddas in och som inte är synliga i listan över installerade tillägg i adminpanelen.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-06-06 09:25:42
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
namespace noun namnrymd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 13:22:24
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
navigation noun navigation

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:46:53
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
navigation noun navigering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 08:46:49
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
newer post noun nyare inlägg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
next post noun nästa inlägg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
nickname noun smeknamn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
No Ads noun Inga annonser Upgrade that removes ads from the user's WordPress.com blog. More info: http://en.support.wordpress.com/no-ads/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
nonce noun engångskod nonce = engångskod som utväxlas mellan server och webbläsare för att säkerställa att insända formulärdata är giltiga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-04-01 23:55:44
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
normal visitor noun normal besökare As opposed to “search engines”, human visitors who access the blog given the link. Context is privacy settings: http://en.support.wordpress.com/settings/privacy-settings/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
not allowed expression saknar behörighet you are not allowed = du saknar behörighet
This is not allowed = ...inte tillåtet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-17 06:37:18
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
not sticky adjective ej klistrad For sticky post status.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:57:33
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
note verb obs/observera Används för att uppmärksamma användare på något, t.ex. ”Note: This requires that…" = "Obs: detta kräver att…"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-05 07:27:53
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Notifications noun aviseringar Pop-up or email messages displaying latest events on the site. More info: More info: http://en.support.wordpress.com/followers/
(Även Notiser)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-11 17:14:25
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
occurred verb uppstod Generally used in the context of an error message. "An error occured" = "Ett fel uppstod"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
offset noun förskjutning När det gäller t.ex. CSS-kod.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-28 10:43:05
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
oh no interjection åh nej

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
older post noun äldre inlägg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
On hold noun Pausad Orderstatus i WooCommerce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:54:08
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
on top noun högst upp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:32
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
On-hold noun Pausad Orderstatus i WooCommerce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:54:41
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
oops interjection hoppsan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
opt-in expression tacka ja eller "ge ditt samtycke" / "samtycker" / "accepterar"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-22 00:03:08
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
opt-out expression tacka nej ... eller kanske "välja bort" / "motsätter dig detta"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-22 00:02:23
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
option noun alternativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:58:23
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
option noun val

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:58:21
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
optional noun valfritt i formulär o likn, ex "Tags (optional, comma separated)" = "Etiketter (valfritt, separera med komma)"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
options noun alternativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
or not expression eller ej "Should comments be on or not?" = "Ska kommentarer vara på eller ej?"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:38:54
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
overlay noun överlägg ..overlay ska inte vara så vanligt. Förhoppningsvis.
För ett område med egna funktioner: panel
För ett delvis genomskinligt skikt över t.ex. en bild: överlägg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-17 10:28:33
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
override verb åsidosätta Ex "This option overrides all other settings" = "Detta alternativ åsidosätter alla andra inställningar"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
padding noun padding Utrymmet mellan innersta kanten av ett element och dess innehåll.
Kan även översättas som ”utfyllnad”, men för att göra det enklare för användaren att förstå vad som menas bör ”padding” användas.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-03 10:59:28
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
page noun sida Used to present static information about yourself or your site, and which may make up the content of your navigation menu. A good example of a Page is your “About me” page. Pages do not usually have dates or authors attached to them.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Pages noun Sidor When capitalized, "Pages" references a page within the admin called "Pages": "Go to Pages" = "Gå till Sidor" (jfr. "Gå till sidorna")

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
pagination noun sidonumrering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:59:14
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
pagination noun paginering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:59:13
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
parameter noun parameter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
parent adjective förälder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 15:59:33
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
parent noun överordnad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-21 01:48:40
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
parent theme noun huvudtema Ett tema som har minst ett barntema. Ett barntema är ett tema som har modifierat ett annat tema (huvudtemat) till viss del, men behållit mycket av originalet.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-10-07 19:49:46
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
particular adjective viss

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-21 02:07:44
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
payment gateway noun betalningslösning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 13:48:14
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
payment method noun betalsätt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-13 12:54:18
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
pending adjective inväntar granskning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
pending comment noun kommentar inväntar granskning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Pending payment noun Inväntar betalning Orderstatus i WooCommerce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:56:30
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
performed verb utförd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:33
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
permalink noun permalänk A unique URL, or site address, for a specific page or post on your site. For example, https://wordpress.org/support/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 16:01:39
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
permission noun behörighet Behörighet om det handlar om användarens befogenheter, t.ex. ”You don't have the permission to do that” = ”Du har inte behörighet att göra det”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 16:02:57
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
permission noun tillåtelse Tillåtelse om det handlar om användarens förhållande med tjänsten, t.ex. ”We won't do this before asking your permission” = ”Vi kommer inte att göra detta utan din tillåtelse” eller ”...fråga dig först”.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 16:02:43
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
personal blog noun personlig blogg A blog written from a personal perspective, or by one person (but possibly still focused on a specific topic), as opposed to a blog that represents a business

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
personal blogger noun personlig bloggare A blogger writing primarily about their personal life (as opposed to business or another specific topic)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
PIN lock noun PIN-lås Four digit code used for protection, typically on mobile app

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
ping noun ping

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
ping verb pinga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
pingback noun pingback

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
plain text noun oformaterad text

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
plan noun paket As in Basic/Premium/Business Plan, type of WordPress.com blog. More info: http://store.wordpress.com/bundles/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
please interjection vänligen I känsliga situationer eller vid instruktioner (särskilt när det handlar om betalningar/pengar) är "vänligen" att föredra, t.ex. "Please confirm your email address" = "Vänligen bekräfta din e-postadress", “Please update your payment information” = “Vänligen uppdatera din betalningsinformation”
Men i många fall går det utmärkt att hoppa över ordet please och direkt översätta själva uppmaningen.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-11 07:15:20
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Please interjection Vänligen I känsliga situationer eller vid instruktioner (särskilt när det handlar om betalningar/pengar) är "vänligen" att föredra, t.ex. "Please confirm your email address" = "Vänligen bekräfta din e-postadress", “Please update your payment information” = “Vänligen uppdatera din betalningsinformation”
Men i många fall går det utmärkt att hoppa över ordet please och direkt översätta själva uppmaningen.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-05-11 07:15:40
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
plugin noun tillägg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
plugins noun tillägg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
poll noun omröstning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
poll verb fråga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:34
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Polldaddy noun Polldaddy Online survey tool - https://polldaddy.com/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
portfolio noun portfölj En lista över projekt inom en organisation.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 16:05:36
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Portfolio Page noun Portföljsida A website page that displays visual projects, such as artwork and photography. Specific use example in Illustratr theme: https://theme.wordpress.com/themes/illustratr/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
portfolio theme noun portföljtema WordPress theme tailored to showcase artwork, photography, or anything visual. More info: https://theme.wordpress.com/themes/subjects/portfolio/ and https://en.wordpress.com/portfolios/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
position noun position

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-19 13:25:16
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
post noun inlägg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
post verb publicera

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
post noun inlägg When referring to blog posts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Post Carousel noun Inläggskarusell A way to display posts from all or one specific category in a slideshow. Specific example from Antenna theme: https://theme.wordpress.com/themes/antenna/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
post format adjective inläggsformat Ex: "Select post format" = "Välj inläggsformat"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Post List noun Inläggslista A list of posts, on a separate page or in a widget, displayed according to specific settings. Specific usage example from Antenna theme: https://theme.wordpress.com/themes/antenna/ More info: https://en.support.wordpress.com/display-posts-shortcode/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Post Meta noun Metadata för inlägg Used for themes. Post meta in themes usually includes the author's name, publish date, categories and tags

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
post status noun inläggsstatus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
post thumbnail noun inläggsminiatyr

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
post type noun inläggstyp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
posted verb publicerad Exempel: ”Posted by %s” = ”Publicerat av %s”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 16:06:36
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
posted verb publicerat Exempel: ”Posted by %s” = ”Publicerat av %s”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 16:06:33
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
poster image noun posterbild Stillbild som visas innan man spelar upp ett videoklipp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-03-06 11:10:04
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
posting goal noun mål för bloggande A goal of certain number of posts in a time period

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
preferences noun alternativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
prefilled noun förifyllda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:35
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
premium noun premium

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Premium plan noun Premium-paket

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
premium theme noun premium-tema WordPress.com product name (paid upgrade)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
premium upgrade noun premium-uppgradering A service you can purchase from WordPress.com to get premium features. More info: http://en.support.wordpress.com/upgrades/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Press This noun Blogga detta WordPress.com tool name

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
preview verb förhandsgranska

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
preview noun förhandsgranskning If you'd like to emphasize changes aren't being saved, you can use preview

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
previous post noun föregående inlägg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
privacy noun integritet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Privacy Policy noun Integritetspolicy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-19 10:00:00
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Privacy Protection noun Integritetsskydd WordPress.com product name (paid upgrade)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Private Whois upgrade noun Dold Whois-uppgradering/Integritetsskydd Same as “Privacy Protection”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Pro noun Pro

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:36
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Processing noun Behandlas Orderstatus i WooCommerce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-25 12:56:59
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
profile noun profil Information shown along with the user's name when the user comments on WordPress.com sites. More info: https://en.support.wordpress.com/manage-my-profile/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
promote verb främja framhäva, främja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-05 16:37:57
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
public adjective Offentlig

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Publicize noun Offentliggör WordPress.com tool name. Publicize ("Offentliggör") är samlingsnamnet för funktioner som låter bloggare dela sina inlägg automatiskt i sociala medier.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Publicize Jetpack noun Offentliggör Jetpack Feature name in Jetpack

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Publish verb Publicera Inte "Posta" el likn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
publisher blog noun utgivarblogg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
publishing platform noun publiceringsplattform A platform for publishing content and files, such as WordPress.com

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
query noun sökning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 19:41:20
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
query noun query

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-01 19:41:19
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
queue noun invänta [granskning] / kö Generally "queue" is only used in the context of comments and holding comments in a "moderation queue". Should be rewritten to detail that comments are awaiting investigation: "Keep comments containing %s or more links in the queue" = "Låt kommentarer som innehåller %s eller fler länkar invänta granskning", "Turn on moderation" = "Slå på granskning", "spam queue" is direct so should be translated with "kö", i.e. "skräppost-kö".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Quick Post noun Quick Post Widget name.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
QuickPress noun QuickPress

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Reader noun Läsare The part of WordPress.com where the user reads updates from other blogs, specifically http://en.support.wordpress.com/reader/ (also available on mobile devices)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
reader noun läsare A person reading the blog.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Reading noun Läsa ENDAST när det handlar om "Reading"-panelen i wp-admin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Reblog verb Reblogga A way to share posts published by other WordPress.com users on your own blog. More info: http://en.support.wordpress.com/reblogs/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-06 12:11:37
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Reblog noun Rebloggade / Reblogg A post reblogged on another user's blog. More info: http://en.support.wordpress.com/reblogs/