New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Swedish

Här nedan listas kommentarer och våra normala översättningar av olika termer som förekommer.
Se även stilguide och startanvisningar, där det också finns en hel del information om hur vi arbetar rent praktist med översättning till svenska.

Item Part of speech Translation Comments Last Modified
@ noun kl. Denote time with "kl." if another placeholder for time has been used in English, for example @ in "M j, Y @ g:i a" = "j M, Y kl. H:i" ("Jan 1, 2015 @ 1:06 pm" = "1 jan, 2015 kl. 13:06"). April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
a11y noun tillgänglighet Accesibility (talet 11 motsvarar antalet ersatta bokstäver). Avser stöd för webbplatsers tillgänglighet för användare med t.ex. nedsatt syn. Hit hör fokus på god kontrast och läsbarhet, men även stöd för alternativa sätt att konsumera en webbplats, t.ex. med hjälp av skärmläsare. March 20, 2018 at 4:52 pm

Meta

Last Modified:
March 20, 2018 at 4:52 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
above preposition ovan Försöker hålla oss borta från "ovanför" October 1, 2017 at 7:52 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:52 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
above preposition över Försöker hålla oss borta från "ovanför" October 1, 2017 at 7:51 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:51 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accent color noun accentfärg Refers to colors used in the Customizer for the blog palette, e.g. “Accent Color One”; “Accent Color Two” April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
accept verb godkänn När du ska godkänna något, t.ex. ”I accept the terms and conditions” = ”Jag godkänner villkoren” October 2, 2017 at 12:20 pm

Meta

Last Modified:
October 2, 2017 at 12:20 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accept verb ta emot När det gäller att ta emot något, t.ex. ”Do you accept credit cards?” = ”Tar du emot kreditkort?” October 2, 2017 at 12:24 pm

Meta

Last Modified:
October 2, 2017 at 12:24 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accept verb acceptera October 2, 2017 at 12:24 pm

Meta

Last Modified:
October 2, 2017 at 12:24 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
accessibilty noun tillgänglighet Ibland skrivet som a11y. Avser stöd för webbplatsers tillgänglighet för användare med t.ex. nedsatt syn. Hit hör fokus på god kontrast och läsbarhet, men även stöd för alternativa sätt att konsumera en webbplats, t.ex. med hjälp av skärmläsare. March 20, 2018 at 4:53 pm

Meta

Last Modified:
March 20, 2018 at 4:53 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
activate verb aktivera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
activated adjective aktiverad April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
activation e-mail noun e-postaktivering Automated email sent when registering a new address with WordPress.com April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
active adjective aktiv April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
add email expression lägg till e-post April 6, 2016 at 12:43 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:43 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
add-on noun utökning Används exempelvis för teman och tillägg som är gratis där man sedan kan köpa till fler funktioner. January 16, 2018 at 11:14 am

Meta

Last Modified:
January 16, 2018 at 11:14 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
addon noun utökning Används exempelvis för teman och tillägg som är gratis där man sedan kan köpa till fler funktioner. January 16, 2018 at 11:14 am

Meta

Last Modified:
January 16, 2018 at 11:14 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
address verb adress April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
admin bar noun adminfält March 14, 2024 at 11:20 pm

Meta

Last Modified:
March 14, 2024 at 11:20 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
admin panel noun adminpanel April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
admin toolbar noun admin-verktygsfält April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
administrator noun administratör Användartypen med mest behörighet i en WordPress-installation (borträknat WordPress Multisite) April 23, 2016 at 11:42 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:42 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Akismet noun Akismet WordPress-tillägg från Automattic för spamfiltrering March 14, 2024 at 11:22 pm

Meta

Last Modified:
March 14, 2024 at 11:22 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
allow verb tillåt Ex.vis.: "This file type is not allowed" = "Denna filtyp är inte tillåten" April 23, 2016 at 11:44 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:44 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
ancestor noun överordnat Ancestor block – tillåten relation mellan block av olika typer. Se https://make.wordpress.org/core/2022/05/03/block-editor-miscellaneous-dev-notes-for-wordpress-6-0/#ancestor May 8, 2022 at 6:47 pm

Meta

Last Modified:
May 8, 2022 at 6:47 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
app noun app April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Appearance noun Utseende En gruppering för menyval i WordPress adminpanel. April 23, 2016 at 11:42 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:42 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Apply verb Tillämpa "Tillämpa" när "Verkställ" kanske inte riktigt passar in, t.ex. "Apply Filter" = "Tillämpa filter". Här kan man behöva kolla i koden för att se hur strängen används. October 1, 2017 at 7:53 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:53 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Apply verb Ansök "Ansök" när det handlar om en ansökan, t.ex. "Apply for membership" = "Ansök om medlemskap" October 1, 2017 at 7:53 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:53 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Apply verb Verkställ "Verkställ" när det handlar om att exempelvis spara ändringar, t.ex. "Apply" på en knapp = "Verkställ". October 1, 2017 at 7:54 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:54 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
approve verb godkänn Ex: "Approve this comment" = "Godkänn denna kommentar" April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
archive noun arkiv April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
archive verb arkivera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
are you sure you want expression är du säker på att du vill April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
array noun array En lista över datavärden av samma typ. September 30, 2017 at 1:43 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 1:43 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
article noun artikel Kan hänvisa till antingen sidor eller inlägg, beroende på temat. February 29, 2020 at 1:47 pm

Meta

Last Modified:
February 29, 2020 at 1:47 pm
By:
Fredrik (elbogen)
Actions:
ascending adjective stigande I sammanhanget när något sorteras, t.ex. en kolumn October 28, 2017 at 8:53 am

Meta

Last Modified:
October 28, 2017 at 8:53 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
aside noun notis Kort inläggsformat som stöds av vissa teman March 23, 2019 at 1:07 am

Meta

Last Modified:
March 23, 2019 at 1:07 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
asset noun fil Används ofta som sammanfattande benämning på JavaScript- CSS-, bild- m.fl. filer som behövs i ett block eller på en sida. July 20, 2020 at 5:50 pm

Meta

Last Modified:
July 20, 2020 at 5:50 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
at noun kl. Denote time with "kl." if another placeholder for time has been used in English, for example "at" in "M j, Y at g:i a" = "j M, Y kl. H:i" ("Jan 1, 2015 at 1:06 pm" = "1 jan, 2015 kl. 13:06"). April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
at the bottom preposition längst ner April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
at the top preposition högst upp April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
attachment noun bilaga April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
attachment page noun bilagssidan April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
audio noun ljud October 1, 2017 at 7:55 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:55 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authenticate verb autentisera Exempel: ”Authenticate with Google Analytics” = ”Autentisera med Google Analytics” March 8, 2018 at 7:17 am

Meta

Last Modified:
March 8, 2018 at 7:17 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authentication noun autentisering Exempel: ”Require authentication for this” = ”Kräv autentisering för detta” September 30, 2017 at 5:42 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 5:42 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
author noun författare Författare av innehåll så som inlägg och sidor samt författare av tillägg / teman. September 18, 2017 at 2:03 pm

Meta

Last Modified:
September 18, 2017 at 2:03 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authorization noun auktorisering Exempel: ”This requires authorization” = ”Detta kräver auktorisering” February 28, 2018 at 7:45 pm

Meta

Last Modified:
February 28, 2018 at 7:45 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
authorize verb auktorisera Ex "Authorize Jetpack" = "Auktorisera Jetpack" April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
authorized verb behörighet Ex "You're not authorized to do that" = "Du har inte behörighet att göra detta" March 14, 2024 at 11:24 pm

Meta

Last Modified:
March 14, 2024 at 11:24 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Automattic noun Automattic Företaget bakom WordPress.com och andra tjänster. Mer info: http://automattic.com/about/ April 23, 2016 at 11:41 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:41 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
autosave noun autospara April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
avatar noun profilbild An image or picture that represents a user. April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
average noun genomsnittligt October 1, 2017 at 7:57 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:57 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
average noun i snitt October 1, 2017 at 7:57 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:57 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
average noun genomsnitt October 1, 2017 at 7:57 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:57 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
back end noun back-end Den del av webbplatsen där man gör ändringar och som inte visas för besökare. December 26, 2017 at 8:26 pm

Meta

Last Modified:
December 26, 2017 at 8:26 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
back up verb säkerhetskopiera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
backend noun back-end Den del av webbplatsen där man gör ändringar och som inte visas för besökare. December 26, 2017 at 8:26 pm

Meta

Last Modified:
December 26, 2017 at 8:26 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
background noun bakgrund Back image or color of a blog. More info: http://en.support.wordpress.com/themes/custom-backgrounds/ April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
background color noun bakgrundsfärg April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
background image noun bakgrundsbild April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
background pattern noun bakgrundsmönster Ett mönster som används som bakgrund, eller som en del av en bakgrund för en sida eller ett objekt på en sida. April 23, 2016 at 11:40 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:40 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
backup noun säkerhetskopia April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
backup verb säkerhetskopiera September 18, 2017 at 2:06 pm

Meta

Last Modified:
September 18, 2017 at 2:06 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
backup code noun reservkod April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
badge noun märke May 1, 2017 at 5:22 pm

Meta

Last Modified:
May 1, 2017 at 5:22 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
below preposition under Försöker hålla oss borta från "nedanför" October 1, 2017 at 7:58 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:58 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
below preposition nedan Försöker hålla oss borta från "nedanför" October 1, 2017 at 7:58 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:58 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
billing noun fakturering Exempel: ”Billing History” = ”Faktureringshistorik” October 1, 2017 at 7:59 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 7:59 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
binary noun binär April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
blog noun blogg A type of website that is sometimes compared to online journaling. Blogs come in many varieties, but most incorporate an interactive element such as comments and are comprised of posts, rather than static pages. April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
blog verb publicera generellt pratar vi om att "publicera" ett inlägg April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
blog address noun bloggadress URL där det finns en blogg, kan t.ex. vara "blog.minwebbplats.domän" April 23, 2016 at 10:53 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 10:53 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
blog post noun blogginlägg Ett mer direkt sätt att tala om ett inlägg i en WordPress-installation. Mer info: se "inlägg". April 23, 2016 at 10:52 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 10:52 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
bookmarklet noun skriptbokmärke April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
breadcrumb noun synlig sökväg A "breadcrumb" path leading up to your current level of navigation, resembling a tasty albeit messy trail of breadcrumbs. September 18, 2017 at 2:08 pm

Meta

Last Modified:
September 18, 2017 at 2:08 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
browser noun webbläsare A web browser is the software used to access the web. Common browsers include Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, and Internet Explorer. April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
BuddyPress noun BuddyPress Ett WordPress-tillägg som lägger till ett socialt nätverk i en WordPress-installation - http://buddypress.org/ April 23, 2016 at 10:55 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 10:55 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
bulk action noun massåtgärd April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
bulk actions noun massåtgärder April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
button noun knapp Hänvisar till en knapp som användaren förväntas eller instrueras att använda. April 23, 2016 at 10:56 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 10:56 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
call noun anrop t.ex. funktionsanrop February 21, 2017 at 10:32 am

Meta

Last Modified:
February 21, 2017 at 10:32 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
call verb anropa t.ex. en funktion anropar en annan funktion February 21, 2017 at 10:33 am

Meta

Last Modified:
February 21, 2017 at 10:33 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
callback noun återanrop November 21, 2016 at 2:23 am

Meta

Last Modified:
November 21, 2016 at 2:23 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
cancel verb avsluta Exempel: ”Cancel subscription” = ”Avsluta uppgradering” October 1, 2017 at 8:01 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:01 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cancel verb avbryt Exempel: ”Cancel [action]” = ”Avbryt [aktivitet]” October 1, 2017 at 8:02 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:02 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Cancelled noun Avbruten Orderstatus i WooCommerce October 25, 2018 at 12:55 pm

Meta

Last Modified:
October 25, 2018 at 12:55 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cancelled adjective avslutad Exempel: ”Cancelled subscription” = ”Avslutad prenumeration” October 1, 2017 at 8:03 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:03 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cancelled adjective avbruten Exempel: ”Cancelled action” = ”Avbruten aktivitet” October 1, 2017 at 8:03 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:03 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
capability noun behörighet Exempel: ”Edit the capability of this user” = ”Ändra behörigheten för denna användare” March 7, 2018 at 1:19 pm

Meta

Last Modified:
March 7, 2018 at 1:19 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
capture verb genomför När det gäller betalningar, t.ex. ”Capture payment" = ”Genomför betalning”. May 31, 2020 at 5:35 pm

Meta

Last Modified:
May 31, 2020 at 5:35 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
cart noun varukorg En plats där produkter man valt att köpa går att se och hantera (alternativt kundvagn). February 10, 2017 at 9:26 am

Meta

Last Modified:
February 10, 2017 at 9:26 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
categories noun kategorier Ett sätt att gruppera innehåll som sidor på en webbplats baserade på vad de handlar om i stora svep. Kategorier kan också ha under- och överkategorier. Mer info: http://support.wordpress.com/posts/categories/ April 23, 2016 at 10:58 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 10:58 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
category noun kategori Ett sätt att gruppera innehåll som sidor på en webbplats baserade på vad de handlar om i stora svep. Kategorier kan också ha under- och överkategorier. Mer info: http://support.wordpress.com/posts/categories/ April 23, 2016 at 10:58 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 10:58 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
center preposition centrerat Vid justering av text eller innehåll. August 29, 2016 at 4:30 am

Meta

Last Modified:
August 29, 2016 at 4:30 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
changeset noun anpassningspaket Endast om det gäller anpassningspaket i verktyget Anpassa. November 21, 2016 at 2:19 am

Meta

Last Modified:
November 21, 2016 at 2:19 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
character code noun teckenkod April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
character entity reference noun teckenenhetsreferens April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
character set noun teckenuppsättning April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
check verb kontrollera Att kontrollera något, t.ex. "Check user before registering" = "Kontrollera användaren innan registrering" October 1, 2017 at 8:05 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:05 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
check verb kryssa i Att kryssa i eller markera en ruta, motsats ”bocka av”. T.ex. ”Check the box to receive hugs” = "Kryssa i rutan för att få kramar". October 1, 2017 at 8:04 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:04 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
check verb kolla in Att kolla in en annan sida, t.ex. ”Check out the Forums” = ”Kolla in forumen”. October 1, 2017 at 8:05 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:05 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
checkbox noun kryssruta October 3, 2017 at 8:04 am

Meta

Last Modified:
October 3, 2017 at 8:04 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
child noun barn- / under- Theme strings commonly talk about “Child themes”. In this case it’s the norm to translate using “barn-“, so “child theme” = “barntema”. For most other cases, though, it’s best to use “under-“. So “child page” = “undersida”, “child category” = “underkategori”. April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
child theme noun barntema Ett tema som ärver allting i ett ett annat tema (huvudtemat) och sedan kan innehålla extra CSS, andra funktioner (eller funktioner som "målar över" motsvarande funktioner i huvudtemat eller i WordPress kärna. October 7, 2019 at 7:48 pm

Meta

Last Modified:
October 7, 2019 at 7:48 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
click verb klick April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
collapse verb minimera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
color scheme noun färgschema April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
column noun kolumn (i tabell), spalt (i layout) January 4, 2022 at 3:41 pm

Meta

Last Modified:
January 4, 2022 at 3:41 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
comment verb kommentera Att kommentera betyder att man lämnar en kommentar för andra att se på en sida eller i ett inlägg. Notera att engelskan använder verbet och susbstantivet "comment" även om de betyder olika saker. April 23, 2016 at 11:01 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:01 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
comment noun kommentar En kommentar är oftast ett svar på en sida eller ett inlägg. De är ett sätt för läsare av innehåll på nätet att komma i kontakt med dem som har publicerat det. Notera att engelskan använder verbet och susbstantivet "comment" även om de betyder olika saker. April 23, 2016 at 11:01 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:01 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Completed noun Färdigbehandlad Orderstatus i WooCommerce October 25, 2018 at 12:55 pm

Meta

Last Modified:
October 25, 2018 at 12:55 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
computer noun dator April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
conditional tag noun villkorsstyrd tagg April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
configure verb konfigurera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
connect verb anslut April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
connected adjective ansluten October 1, 2017 at 8:06 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:06 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
connection noun anslutning April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
consent noun samtycke June 12, 2018 at 12:48 pm

Meta

Last Modified:
June 12, 2018 at 12:48 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
constant noun konstant April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
contact form noun kontaktformulär Ett formulär som låter besökare kontakta webbplatsadministratören utan att nödvändigtvis känna till deras e-postadress. April 23, 2016 at 11:03 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:03 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Content noun innehåll April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Content Area noun Innehållsområde Där huvuddelen av en webbplats innehåll visas. For example: “Content Area Background” = "Bakgrund för innehållsområde" April 23, 2016 at 11:02 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:02 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
contribute verb bidra April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Controller noun personuppgiftsansvarig Roll inom GDPR May 21, 2018 at 6:42 pm

Meta

Last Modified:
May 21, 2018 at 6:42 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
conversion noun konvertering In marketing the fact when someone performs a desired action (for instance makes a purchase from an ad) August 10, 2022 at 10:02 am

Meta

Last Modified:
August 10, 2022 at 10:02 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
convert verb konvertera September 14, 2017 at 12:20 pm

Meta

Last Modified:
September 14, 2017 at 12:20 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Cookie noun Cookie Browser cookie April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
correct adjective korrekt Använd "rätt" i de flesta fall, men vid avslutande meningar använd "korrekt", t.ex. "The e-mail adress isn't correct" = "E-postadressen är inte korrekt". October 1, 2017 at 8:10 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:10 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
correct adjective rätt Använd ”rätt” i de flesta fall, men vid avslutande meningar använd ”korrekt”, t.ex. ”The e-mail adress isn't correct” = ”E-postadressen är inte korrekt”. October 1, 2017 at 8:10 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:10 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
coupon noun rabattkod En kod man anger i en webbshop för att få rabatt på sitt köp. January 14, 2018 at 8:19 am

Meta

Last Modified:
January 14, 2018 at 8:19 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
crop verb beskära Att ta bort delar av en bild för att skapa en ny bild. Mer info: https://en.support.wordpress.com/images/image-editing/#cropping March 14, 2024 at 11:27 pm

Meta

Last Modified:
March 14, 2024 at 11:27 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
CSS Editor noun CSS-redigeraren April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
custom adjective anpassad October 1, 2017 at 8:10 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:10 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Custom Header Image noun Anpassad sidhuvudsbild April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Custom Post Type noun Anpassad inläggstyp April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
customize verb anpassa April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Customizer noun Anpassare En funktion och menyval i WordPress adminpanel som låter användaren förändra utseendet på sin webbplats och samtidigt se resultatet i realtid bredvid. I anpassaren kan man också redigera webbplatsikonen, sidans titel, m.m. Mer info: http://en.support.wordpress.com/customizer/ April 23, 2016 at 11:04 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:04 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Dashboard noun Adminpanel Your Dashboard is the administrative center for your blog. Via your Dashboard, you can create new posts, change your theme, or update your blog settings. April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Data controller noun personuppgiftsansvarig Roll i GDPR May 22, 2018 at 1:32 pm

Meta

Last Modified:
May 22, 2018 at 1:32 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Data Processor noun personuppgiftsbiträde Roll i GDPR May 22, 2018 at 1:33 pm

Meta

Last Modified:
May 22, 2018 at 1:33 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Data Protection Officer noun Personuppgiftsombud Roll i GDPR May 22, 2018 at 1:33 pm

Meta

Last Modified:
May 22, 2018 at 1:33 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
data subject noun den registrerade Roll i GDPR May 21, 2018 at 6:55 pm

Meta

Last Modified:
May 21, 2018 at 6:55 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
deactivate verb inaktivera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
default noun standard April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
default setting noun standardinställning April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
default theme noun standardtema April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Delete verb Ta bort September 13, 2017 at 11:52 am

Meta

Last Modified:
September 13, 2017 at 11:52 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
deleted verb borttaget October 1, 2017 at 8:11 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:11 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
deleted verb borttagen October 1, 2017 at 8:11 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:11 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
deprecated adjective föråldrad Även "Taget ur bruk" September 5, 2018 at 10:02 pm

Meta

Last Modified:
September 5, 2018 at 10:02 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
descending adjective fallande I sammanhanget när något sorteras, t.ex. en kolumn October 28, 2017 at 8:55 am

Meta

Last Modified:
October 28, 2017 at 8:55 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
developer noun utvecklare April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
directory noun katalog September 30, 2017 at 5:36 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 5:36 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
disable verb inaktivera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
disabled adjective inaktiverat October 1, 2017 at 8:11 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:11 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
disabled adjective inaktiverad October 1, 2017 at 8:11 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:11 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
disconnect verb koppla från Exempel: Disconnect from Jetpack = "Koppla från Jetpack" April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
disconnecting verb kopplar ifrån Exempel: Disconnecting Jetpack = "Kopplar från Jetpack" April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
discussion noun diskussion April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Dismiss verb Avfärda September 14, 2017 at 12:21 pm

Meta

Last Modified:
September 14, 2017 at 12:21 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Distraction Free Writing noun Fullskärmsläge Ett fullskärmsläge utan distraherande element för inläggsredigeraren. April 23, 2016 at 11:08 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:08 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
domain noun domän Ett domännamn (förkortning "domän") är addressen till en webbplats på nätet. T.ex. "https://sv.wordpress.org/" April 23, 2016 at 11:08 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:08 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
domain name noun domännamn Ett domännamn (förkortning "domän") är addressen till en webbplats på nätet. T.ex. "https://sv.wordpress.org/" April 23, 2016 at 11:09 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:09 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
donor noun givare March 25, 2018 at 3:46 pm

Meta

Last Modified:
March 25, 2018 at 3:46 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
download noun nedladdning En fil som kan laddas ner. Notera att detta inte är verb-formen. April 23, 2016 at 11:10 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:10 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
download verb ladda ner alternativt "hämta" September 9, 2021 at 6:01 pm

Meta

Last Modified:
September 9, 2021 at 6:01 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
DPO noun Personuppgiftsombud Data Protection Officer, roll inom GDPR May 21, 2018 at 6:44 pm

Meta

Last Modified:
May 21, 2018 at 6:44 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
draft noun utkast April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
drop down noun rullgardinsmeny April 6, 2016 at 12:38 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:38 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
drop-in noun insticksprogram April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
easy-to-use adjective användarvänlig October 1, 2017 at 8:12 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:12 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
edit verb redigera ”redigera” = oftast när det handlar om flera element eller en hel sida kollektivt. När det handlar om att radikalt förändra innehållet på en sida genom att gå till en annan sida (t ex redigera ”bloggar jag följer”) eller redigera ordningen på flera element. October 1, 2017 at 8:14 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:14 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
edit verb ändra ”ändra” = oftast när det handlar om ett enda element/fält och utan att lämna sidan. Det kan handla om att ändra en rubrik eller en liten sak på en sida, generellt utan att ladda om sidan. October 1, 2017 at 8:13 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:13 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
editor noun redigerare Editing tool (e.g. visual editor, theme editor, plugin editor). April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
editor noun redaktör Användarroll i WordPress med stor behörighet, dock inte lika extensiv tillgång till alla funktioner som en administratör. April 23, 2016 at 11:13 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:13 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
email noun e-post Om det handlar om e-post generellt, t.ex. i inställningar. Singular blir "e-post", t.ex. "Your email" = "Din e-post", "Email delivery settings" = "Inställningar för e-post" April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
email address noun e-postadress Describes the inbox that email messages are sent to. An example is myname@gmail.com. April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Embed verb Bädda in April 23, 2016 at 11:13 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:13 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Embed noun Inbäddning Notera att detta är substantiv-formen. Verbet "embed" ska översättas som "bädda in". April 23, 2016 at 11:14 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:14 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
emoticon noun emotikon April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
enable verb aktivera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
enabled adjective aktiverad October 1, 2017 at 8:16 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:16 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
enabled adjective aktiverat October 1, 2017 at 8:16 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:16 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
endpoint noun ändpunkt Ett koncept för API som ungefär motsvarar en visad webbsida. January 27, 2017 at 5:07 am

Meta

Last Modified:
January 27, 2017 at 5:07 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
enter verb ange Vanligtvis används detta i formulär för att säga till användaren att ange information. T.ex. "Enter your email address" = "Ange din e-postadress". I många fall går det också bra att skriva ”mata in” December 19, 2017 at 8:31 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2017 at 8:31 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
entry noun inlägg Ett annat ord för "post", båda översätts som "inlägg".
För databaser och formulär kan ordet "post" fungera bättre.
July 9, 2018 at 6:48 pm

Meta

Last Modified:
July 9, 2018 at 6:48 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
entry title noun inläggsrubrik En rubrik för ett inlägg. April 23, 2016 at 11:16 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:16 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
error noun fel April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
event noun händelse Exempel: ”Events in the calender” = ”Händelser i kalendern” October 1, 2017 at 8:18 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:18 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
event noun evenemang Exempel: ”Festival event” = ”Festivalevenemang” October 1, 2017 at 8:18 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:18 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
event noun fall Exempel: ”In this case…” = ”I detta fall…” October 1, 2017 at 8:18 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:18 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
excerpt noun utdrag A shortened description of your blog post. More info: http://support.wordpress.com/splitting-content/excerpts/ April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
exist noun finns "The post doesn't exist." = "Inlägget finns inte." November 2, 2016 at 11:26 am

Meta

Last Modified:
November 2, 2016 at 11:26 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
existing adjective befintlig April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
expand verb förstora October 1, 2017 at 8:19 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:19 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
expand verb expandera October 1, 2017 at 8:19 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:19 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
expand verb maximera October 1, 2017 at 8:19 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:19 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
expire verb löper ut Ex.vis.: "The upgrade expires on %s" = "Uppgraderingen löper ut %s" April 23, 2016 at 11:17 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:17 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
explore verb utforska April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
export verb exportera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
export noun export November 2, 2016 at 10:44 am

Meta

Last Modified:
November 2, 2016 at 10:44 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
extend verb utöka April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
extension noun utökning Används exempelvis för teman och tillägg som är gratis där man sedan kan köpa till fler funktioner. January 16, 2018 at 11:14 am

Meta

Last Modified:
January 16, 2018 at 11:14 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Facebook noun Facebook Ett blått socialt nätverk. Mer info: http://facebook.com/ April 23, 2016 at 11:18 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:18 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Failed noun Misslyckad Orderstatus i WooCommerce October 25, 2018 at 12:56 pm

Meta

Last Modified:
October 25, 2018 at 12:56 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
failed verb misslyckades September 10, 2017 at 5:44 pm

Meta

Last Modified:
September 10, 2017 at 5:44 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
FAQ expression Vanliga frågor (Engelsk förkortning: Frequently asked questions) May 4, 2017 at 4:28 pm

Meta

Last Modified:
May 4, 2017 at 4:28 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
favicon noun favicon Den lilla bilden som visas i webbläsarens flik när en webbplats besöks. Se även "Site Icon". April 23, 2016 at 11:19 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:19 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
feature noun funktion I vissa fall "egenskap". July 23, 2020 at 10:33 pm

Meta

Last Modified:
July 23, 2020 at 10:33 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
featured adjective utvald Exempel: ”Featured image” = ”Utvald bild” October 1, 2017 at 8:22 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:22 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
featured adjective utvalt Exempel: ”Featured post” = ”Utvalt inlägg” October 1, 2017 at 8:20 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:20 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
featured image noun utvald bild April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
featured post noun utvalt inlägg April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
feed noun flöde T. ex. "RSS-flöde", webbflöde March 14, 2024 at 11:30 pm

Meta

Last Modified:
March 14, 2024 at 11:30 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
feedback noun återkoppling Även: kommentar eller feedback kan användas, beroende på kontext. April 30, 2021 at 1:27 pm

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 1:27 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
filter verb filtrera April 23, 2016 at 11:19 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:19 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
filter noun filter Notera att detta är substantivet "filter". Verbet "filter" skall översättas "filtrera". April 23, 2016 at 11:20 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:20 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
filter hook noun filter-hook WordPress development term April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
find out more expression få reda på mer October 2, 2017 at 11:45 am

Meta

Last Modified:
October 2, 2017 at 11:45 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
finish verb slutför T.ex. när man klickar på en knapp för att slutföra något. October 28, 2018 at 6:14 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2018 at 6:14 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
folder noun mapp April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Follow verb Följ Vanligtvis en knapp som låter dig få uppdateringar om vad en annan person eller tjänst gör i framtiden. April 23, 2016 at 11:21 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:21 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Follower noun Följare En benämning på en person som har valt att få uppdateringar om vad en annan person eller tjänst gör. April 23, 2016 at 11:21 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:21 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Following verb Följer In indikation för att användaren redan har valt att följa en person eller tjänst, detta kan t.ex. visas i en knapp där det tidigare stod "Följ", nu "Följer". Det kan också vara en titel på en lista som visar personer som användaren följer. April 23, 2016 at 11:22 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:22 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
font noun typsnitt Font/fonts = typsnitt April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
footer noun sidfot Utrymmet längst ner i en sidmall som vanligtvis innehåller någon eller flera av följande: Widgetar, menyer, reklam, copyright-notiser. January 11, 2017 at 12:35 pm

Meta

Last Modified:
January 11, 2017 at 12:35 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Forum noun Forum En plats att diskutera saker och/eller få hjälp med något. Användare skapar inlägg i trådar som kan svaras på i kronologisk ordning. April 23, 2016 at 11:23 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:23 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
forwarding verb vidarebefordran Använd ”vidarebefordring” om det handlar om e-postinställningar eller jämförelsebara funktioner. February 27, 2020 at 10:33 am

Meta

Last Modified:
February 27, 2020 at 10:33 am
By:
Fredrik (elbogen)
Actions:
free adjective gratis I bemärkelsen att något inte kostar, t.ex. ”This plugin is free” = ”Detta tillägg är gratis” October 3, 2017 at 11:05 am

Meta

Last Modified:
October 3, 2017 at 11:05 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
front end noun front-end Den del av webbplatsen som visas för besökaren. December 26, 2017 at 8:16 pm

Meta

Last Modified:
December 26, 2017 at 8:16 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
front page noun startsida April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
frontend noun front-end Den del av webbplatsen som visas för besökaren. December 26, 2017 at 8:17 pm

Meta

Last Modified:
December 26, 2017 at 8:17 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
FSE expression Redigering av hela webbplatsen FSE – full site editing är steg 2 i Gutenbergprojektet, vilket för in blockredigering i anpassaren och delvis lanseras med WordPress 5.8. Skriv helst ut "redigering av hela webbplatsen" om det ryms. Använd annars den engelska förkortningen. April 28, 2021 at 11:52 am

Meta

Last Modified:
April 28, 2021 at 11:52 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Full Site Editing expression Redigering av hela webbplatsen Redigering av hela webbplatsen July 1, 2021 at 8:48 am

Meta

Last Modified:
July 1, 2021 at 8:48 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
gallery noun galleri En samling bilder som lagts till i ett inlägg eller på en sida. Denna term beskriver också samlingen i sig i Mediebiblioteket. Oftast visas ett galleri som miniatyrer på rad i publicerat innehåll, men utformningen varierar. April 23, 2016 at 11:26 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:26 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
general noun allmänt Ex.vis.: "General settings" = "Allmänna inställningar" April 23, 2016 at 11:28 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:28 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Get Started expression Kom igång April 23, 2016 at 11:27 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:27 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Gravatar noun Gravatar En bild som representerar en användare, med den unika funktionen att den kan visas var som helst på nätet där man uppger sin e-postadress. Fotnot: Avatar betyder "profilbild". April 23, 2016 at 11:28 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:28 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Gravatar Profile noun Gravatarprofil En profilsida från tjänsten Gravatar. Se http://gravatar.com/matt April 23, 2016 at 11:27 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:27 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
grid noun rutnät Layout- och CSS-term March 14, 2024 at 11:31 pm

Meta

Last Modified:
March 14, 2024 at 11:31 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Ham noun Ej skräppost Humorous term for "not spam". Suggest translating as "not spam" to avoid confusion. April 30, 2021 at 1:28 pm

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 1:28 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
header noun sidhuvud Om det handlar om toppen på sidan, det så kallade sidhuvudet. Kan även referera till den visuella sidstrukturen, t.ex. rubriken ”Arkiv” på en webbplats arkivsida. I sådana falls översätts det som ”rubrik”. För HTTP header använder vi det engelska ordet header. November 7, 2018 at 9:39 am

Meta

Last Modified:
November 7, 2018 at 9:39 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Headers noun Rubriker Om det handlar om den visuella sidstrukturen, ex.vis rubriken "Arkiv" på en webbplats arkivsida. Header kan även referera till ”Sidhuvud”. För HTTP headers (t.ex. i felmeddelandet Headers already sent) använder vi ”Headers”. November 7, 2018 at 9:38 am

Meta

Last Modified:
November 7, 2018 at 9:38 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
helpdesk noun kundtjänst January 16, 2018 at 11:28 am

Meta

Last Modified:
January 16, 2018 at 11:28 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hidden adjective dold October 1, 2017 at 8:28 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:28 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hide verb dölj November 21, 2016 at 1:15 am

Meta

Last Modified:
November 21, 2016 at 1:15 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
home page noun startsida April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
homepage noun startsida April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
hook noun åtgärds-hook en åtgärds-hook eller en hook.är ett utvecklarbegrepp som används när teman och tillägg kopplar in sin funktionalitet i ramverket för WordPress February 27, 2020 at 10:35 am

Meta

Last Modified:
February 27, 2020 at 10:35 am
By:
Fredrik (elbogen)
Actions:
host noun server Den plats på nätet där webbplatsen finns och skickas till besökare. October 1, 2017 at 8:35 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:35 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
host noun webbhotell En tjänst som tillhandahåller serverutrymme för webbplatser, oftast mot en avgift. October 1, 2017 at 8:35 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:35 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hosting noun webbhotell En tjänst som tillhandahåller serverutrymme för webbplatser, oftast mot en avgift. October 1, 2017 at 8:35 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:35 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
hosting provider noun webbhotell En tjänst som tillhandahåller serverutrymme för webbplatser, oftast mot en avgift. April 23, 2016 at 11:30 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:30 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
hover verb föra över e.g. hover the mouse. Även "hovra" December 18, 2021 at 11:01 am

Meta

Last Modified:
December 18, 2021 at 11:01 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
hovercard noun hovercard April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
howdy expression hej Används ibland i kommunikation istället för andra mer traditionella hälsningsfraser. "Howdy" härstammar från amerikanska södern, så vi gör samma sak och översätter med "Hej", alltså samma sätt som man hälsar på varandra i Skåne och i hela resten av landet för den delen. April 23, 2016 at 11:32 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:32 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
identifier noun ID ”ID” eller ”ID-sträng” beroende på typ av ID (numerisk eller alfanumerisk) October 1, 2017 at 8:38 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:38 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
identifier noun ID-sträng ”ID” eller ”ID-sträng” beroende på typ av ID (numerisk eller alfanumerisk) October 1, 2017 at 8:38 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:38 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
IDs noun ID:n November 21, 2016 at 1:50 am

Meta

Last Modified:
November 21, 2016 at 1:50 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
import verb importera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Import noun Import April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
in the Dashboard expression i adminpanelen April 6, 2016 at 12:34 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:34 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
inactivate verb inaktivera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
inactive adjective inaktiverad October 1, 2017 at 8:39 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:39 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
inactive adjective inaktiverat October 1, 2017 at 8:39 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:39 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
inactive adjective inaktiv October 1, 2017 at 8:39 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:39 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
incorrect adjective felaktigt September 13, 2017 at 1:03 pm

Meta

Last Modified:
September 13, 2017 at 1:03 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
individual adjective enskilda October 1, 2017 at 8:39 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:39 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
individual adjective enskild October 1, 2017 at 8:39 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:39 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Inserter noun infogaren Namnet på en speciell knapp med ett plustecken i redigeringsmiljön Gutenberg August 10, 2018 at 7:41 am

Meta

Last Modified:
August 10, 2018 at 7:41 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
instant adjective omedelbar October 3, 2017 at 11:07 am

Meta

Last Modified:
October 3, 2017 at 11:07 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
invalid adjective ogiltig October 1, 2017 at 8:41 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:41 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
invalid adjective ogiltigt October 1, 2017 at 8:41 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:41 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
IP address noun IP-adress A unique numerical address (e.g., 12.34.56.789) assigned to a computer, website, or web server. April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
item noun objekt Beroende på kontext även: artikel (eller vara), post (i databas), objekt (generellt) September 2, 2021 at 8:53 am

Meta

Last Modified:
September 2, 2021 at 8:53 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Jetpack noun Jetpack Namn på tillägget Jetpack från Automattic - http://jetpack.me/ April 23, 2016 at 11:34 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:34 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Keyphrase noun nyckelordsfras SEO related October 17, 2018 at 12:06 pm

Meta

Last Modified:
October 17, 2018 at 12:06 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
keyword noun nyckelord A word that describes the content of your website or blog. April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
knowledge base noun kunskapsbas En samling artiklar och fakta om ett visst ämnesområde. March 30, 2018 at 8:29 am

Meta

Last Modified:
March 30, 2018 at 8:29 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
layout noun layout April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
learn more expression lär dig mer eller "läs mer" December 19, 2017 at 8:35 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2017 at 8:35 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
lightbox noun lightbox Strikt översättning skulle bli "ljusbord", men termen lightbox är så inarbetad att vi behåller den på engelska. April 7, 2019 at 11:37 am

Meta

Last Modified:
April 7, 2019 at 11:37 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
like noun gillar Använd "gillar" när det handlar om själva saken (som bloggaren själv ser). Verbet "like" ska vara "gilla". April 23, 2016 at 11:36 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:36 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
like verb gilla "Like this" = "Gilla detta" April 23, 2016 at 11:36 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:36 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
liked verb gillar "Someone liked this comment" = "Någon gillar denna kommentar" April 23, 2016 at 11:36 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:36 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
likes noun gillar Plural av "Like", t.ex. "2 like this" = "2 gillar detta" April 23, 2016 at 11:36 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:36 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
limit verb begränsa Ex "Limit results" = "begränsa resultat" November 21, 2016 at 1:21 am

Meta

Last Modified:
November 21, 2016 at 1:21 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
line wrap noun automatiskt radbyte May 20, 2018 at 9:10 am

Meta

Last Modified:
May 20, 2018 at 9:10 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Link Hover noun Länkhovring An event of hovering over a hypertext link on a webpage. On link hover, the link text color usually changes (and the user can change the settings to choose this color) April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
list item noun listobjekt April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
live adverb live live-förhandsvisning, förhandsvisa live
MEN: live broadcast = direktsändning
October 10, 2017 at 12:16 pm

Meta

Last Modified:
October 10, 2017 at 12:16 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
live chat noun chattsupport Ett sätt att få hjälp med en produkt eller tjänst via ett chattfönster. April 23, 2016 at 11:38 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2016 at 11:38 pm
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
loading verb hämtar Generellt ”laddar in”. Exempel: ”Loading options” = ”Laddar in alternativ” October 1, 2017 at 8:45 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:45 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
loading verb laddar in Generellt ”laddar in”. Exempel: ”Loading options” = ”Laddar in alternativ” October 1, 2017 at 8:45 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:45 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
locale noun språkversion Eventuellt även ”kod för språkversion” (om t.ex. sv_SE eller sv avses).
”Språkvariant” för varianter inom språkversionen, t.ex. de_DE_formal
December 28, 2017 at 2:05 pm

Meta

Last Modified:
December 28, 2017 at 2:05 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
log in verb logga in April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
log in noun inloggning April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
log out verb logga ut April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
log out noun utloggning April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logged in adjective inloggad April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logged out adjective utloggad April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
login verb logga in April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logo noun logga April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
logout verb logga ut April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
M d noun datum! se upp för formatering! Datum och tid får man vara försiktig med. Detta verkar vara en sträng för ett datumformat. Generellt så antar de flesta strängar på WordPress.com amerikansk formatering, vilket inte passar i Sverige. Till exempel denna sträng: "M d, Y @ g:ia" blir, formaterad: "Jan 01, 2014 @ 1:37pm". I svenska så är det bättre att hålla sig till Dag/Månad/År, i den ordningen. Tid ska givetvis visas i en 24-timmars klocka. Exempel på ett bra alternativ för ovenstående sträng fast översatt: "j M Y kl H:i" blir, formaterad: "1 Jan 2014 kl 13:37" --- Mer information om tid- och datumformatering:http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
magazine noun magasin April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
manage verb hantera April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
management noun hantering April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
mandatory adjective obligatorisk Ibland bättre med "nödvändig" eller omskrivning med verbet "krävs" March 21, 2024 at 10:59 pm

Meta

Last Modified:
March 21, 2024 at 10:59 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
mapping noun ompekning April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
match verb matcha when the string is a search or search terms April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
matches verb matchar when the string is a search or search terms April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
media item noun mediaobjekt Media file, for example, an image or an audio file April 10, 2019 at 2:23 pm

Meta

Last Modified:
April 10, 2019 at 2:23 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
media library noun mediabibliotek January 16, 2019 at 8:28 pm

Meta

Last Modified:
January 16, 2019 at 8:28 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Media Uploader noun mediauppladdaren January 16, 2019 at 8:29 pm

Meta

Last Modified:
January 16, 2019 at 8:29 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
menu item noun menyval April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
meta noun meta April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
migrate verb flytta Exempel: ”Migrate this site to another host” = ”Flytta denna webbplats till ett annat webbhotell” October 3, 2017 at 8:26 am

Meta

Last Modified:
October 3, 2017 at 8:26 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
minimal noun minimalistisk April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
minimalist theme noun minimalistiskt tema A theme with few design elements and minimalist aesthetic April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
mobile device noun mobilenhet A device such as iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Samsung tablet, or BlackBerry April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
moderate verb granska Manage comments, for example approve or mark as spam. More info: http://en.support.wordpress.com/manage-comments/ April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
moderation noun granskning När en kommentar eller trackback ska "modereras" är "granskning"/"granska" att föredra. Ex "Din kommentar inväntar granskning." Notera att själva verbet (på knappar och i statusmeddelanden) ska fortfarande vara "moderera"/"moderering"/"modererar" etc. April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
modern design noun modern design Design with modern, contemporary aesthetic April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
modified verb ändrades November 21, 2016 at 1:31 am

Meta

Last Modified:
November 21, 2016 at 1:31 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
modified verb redigerades Använd om det handlar om fler än ett fält, t.ex. en sida eller en sektion på en sida. November 21, 2016 at 1:32 am

Meta

Last Modified:
November 21, 2016 at 1:32 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
Movable Type noun Movable Type Movable Type is a CMS from Six Apart, and had a significant portion of the blog market in the past. https://www.movabletype.com/ April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
multisite noun multisite Alternativt ”nätverksinstallation av WordPress” om utrymmet tillåter. June 3, 2019 at 3:40 pm

Meta

Last Modified:
June 3, 2019 at 3:40 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
must-use plugin expression permanentaktiverat tillägg Avser tillägg som ligger i katalogen mu-plugins och därför alltid laddas in och som inte är synliga i listan över installerade tillägg i adminpanelen. June 6, 2018 at 9:25 am

Meta

Last Modified:
June 6, 2018 at 9:25 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
namespace noun namnrymd October 20, 2018 at 1:22 pm

Meta

Last Modified:
October 20, 2018 at 1:22 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
navigation noun navigation October 1, 2017 at 8:46 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:46 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
navigation noun navigering October 1, 2017 at 8:46 am

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 8:46 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
newer post noun nyare inlägg April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
next post noun nästa inlägg April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
nickname noun smeknamn April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
No Ads noun Inga annonser Upgrade that removes ads from the user's WordPress.com blog. More info: http://en.support.wordpress.com/no-ads/ April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
nonce noun engångskod nonce = engångskod som utväxlas mellan server och webbläsare för att säkerställa att insända formulärdata är giltiga April 1, 2017 at 11:55 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2017 at 11:55 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
normal visitor noun normal besökare As opposed to “search engines”, human visitors who access the blog given the link. Context is privacy settings: http://en.support.wordpress.com/settings/privacy-settings/ April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
not allowed expression saknar behörighet you are not allowed = du saknar behörighet
This is not allowed = ...inte tillåtet
March 17, 2017 at 6:37 am

Meta

Last Modified:
March 17, 2017 at 6:37 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
not sticky adjective ej klistrad For sticky post status. October 1, 2017 at 3:57 pm

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 3:57 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
note verb obs/observera Används för att uppmärksamma användare på något, t.ex. ”Note: This requires that…" = "Obs: detta kräver att…" February 5, 2018 at 7:27 am

Meta

Last Modified:
February 5, 2018 at 7:27 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
Notifications noun aviseringar Pop-up or email messages displaying latest events on the site. More info: More info: http://en.support.wordpress.com/followers/
(Även Notiser)
October 11, 2018 at 5:14 pm

Meta

Last Modified:
October 11, 2018 at 5:14 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
occurred verb uppstod Generally used in the context of an error message. "An error occured" = "Ett fel uppstod" April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
offset noun förskjutning När det gäller t.ex. CSS-kod. March 28, 2018 at 10:43 am

Meta

Last Modified:
March 28, 2018 at 10:43 am
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
oh no interjection åh nej April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
older post noun äldre inlägg April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
On hold noun Pausad Orderstatus i WooCommerce October 25, 2018 at 12:54 pm

Meta

Last Modified:
October 25, 2018 at 12:54 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
on top noun högst upp April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
On-hold noun Pausad Orderstatus i WooCommerce October 25, 2018 at 12:54 pm

Meta

Last Modified:
October 25, 2018 at 12:54 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
oops interjection hoppsan April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
opt-in expression tacka ja eller "ge ditt samtycke" / "samtycker" / "accepterar" May 22, 2018 at 12:03 am

Meta

Last Modified:
May 22, 2018 at 12:03 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
opt-out expression tacka nej ... eller kanske "välja bort" / "motsätter dig detta" May 22, 2018 at 12:02 am

Meta

Last Modified:
May 22, 2018 at 12:02 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
option noun alternativ October 1, 2017 at 3:58 pm

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 3:58 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
option noun val October 1, 2017 at 3:58 pm

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 3:58 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
optional noun valfritt i formulär o likn, ex "Tags (optional, comma separated)" = "Etiketter (valfritt, separera med komma)" April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
options noun alternativ April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
or not expression eller ej "Should comments be on or not?" = "Ska kommentarer vara på eller ej?" November 21, 2016 at 1:38 am

Meta

Last Modified:
November 21, 2016 at 1:38 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
overlay noun överlägg ..overlay ska inte vara så vanligt. Förhoppningsvis.
För ett område med egna funktioner: panel
För ett delvis genomskinligt skikt över t.ex. en bild: överlägg
October 17, 2018 at 10:28 am

Meta

Last Modified:
October 17, 2018 at 10:28 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
override verb åsidosätta Ex "This option overrides all other settings" = "Detta alternativ åsidosätter alla andra inställningar" April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
padding noun padding CSS-term: Utrymmet mellan innersta kanten av ett element och dess innehåll. Kan även översättas som ”utfyllnad”, men padding är att föredrag för entydighet. March 14, 2024 at 11:37 pm

Meta

Last Modified:
March 14, 2024 at 11:37 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
page noun sida Used to present static information about yourself or your site, and which may make up the content of your navigation menu. A good example of a Page is your “About me” page. Pages do not usually have dates or authors attached to them. April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Pages noun Sidor When capitalized, "Pages" references a page within the admin called "Pages": "Go to Pages" = "Gå till Sidor" (jfr. "Gå till sidorna") April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
pagination noun sidonumrering October 1, 2017 at 3:59 pm

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 3:59 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
pagination noun paginering October 1, 2017 at 3:59 pm

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 3:59 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
parameter noun parameter April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
parent adjective förälder October 1, 2017 at 3:59 pm

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 3:59 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
parent noun överordnad November 21, 2016 at 1:48 am

Meta

Last Modified:
November 21, 2016 at 1:48 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
parent theme noun huvudtema Ett tema som har minst ett barntema. Ett barntema är ett tema som har modifierat ett annat tema (huvudtemat) till viss del, men behållit mycket av originalet. October 7, 2019 at 7:49 pm

Meta

Last Modified:
October 7, 2019 at 7:49 pm
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
particular adjective viss November 21, 2016 at 2:07 am

Meta

Last Modified:
November 21, 2016 at 2:07 am
By:
Isaac Keyet (isaackeyet)
Actions:
payment gateway noun betalningslösning September 13, 2017 at 1:48 pm

Meta

Last Modified:
September 13, 2017 at 1:48 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
payment method noun betalsätt September 13, 2017 at 12:54 pm

Meta

Last Modified:
September 13, 2017 at 12:54 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
pending adjective inväntar granskning April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
pending comment noun kommentar inväntar granskning April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
Pending payment noun Inväntar betalning Orderstatus i WooCommerce October 25, 2018 at 12:56 pm

Meta

Last Modified:
October 25, 2018 at 12:56 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
performed verb utförd April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
permalink noun permalänk A unique URL, or site address, for a specific page or post on your site. For example, https://wordpress.org/support/ October 1, 2017 at 4:01 pm

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 4:01 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
permission noun behörighet Behörighet om det handlar om användarens befogenheter, t.ex. ”You don't have the permission to do that” = ”Du har inte behörighet att göra det”
October 1, 2017 at 4:02 pm

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 4:02 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
permission noun tillåtelse Tillåtelse om det handlar om användarens förhållande med tjänsten, t.ex. ”We won't do this before asking your permission” = ”Vi kommer inte att göra detta utan din tillåtelse” eller ”...fråga dig först”. October 1, 2017 at 4:02 pm

Meta

Last Modified:
October 1, 2017 at 4:02 pm
By:
Johan Yourstone (jyourstone)
Actions:
personal blog noun personlig blogg A blog written from a personal perspective, or by one person (but possibly still focused on a specific topic), as opposed to a blog that represents a business April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
PIN lock noun PIN-lås Four digit code used for protection, typically on mobile app April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
ping noun ping April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
ping verb pinga April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
pingback noun pingback April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
plain text noun oformaterad text April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
plan noun paket As in Basic/Premium/Business Plan, type of WordPress.com blog. More info: http://store.wordpress.com/bundles/ April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
please interjection vänligen I känsliga situationer eller vid instruktioner (särskilt när det handlar om betalningar/pengar) är "vänligen" att föredra, t.ex. "Please confirm your email address" = "Vänligen bekräfta din e-postadress", “Please update your payment information” = “Vänligen uppdatera din betalningsinformation”
Men i många fall går det utmärkt att hoppa över ordet please och direkt översätta själva uppmaningen.
May 11, 2017 at 7:15 am

Meta

Last Modified:
May 11, 2017 at 7:15 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
Please interjection Vänligen I känsliga situationer eller vid instruktioner (särskilt när det handlar om betalningar/pengar) är "vänligen" att föredra, t.ex. "Please confirm your email address" = "Vänligen bekräfta din e-postadress", “Please update your payment information” = “Vänligen uppdatera din betalningsinformation”
Men i många fall går det utmärkt att hoppa över ordet please och direkt översätta själva uppmaningen.
May 11, 2017 at 7:15 am

Meta

Last Modified:
May 11, 2017 at 7:15 am
By:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Actions:
plugin noun tillägg April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
plugins noun tillägg April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
poll noun omröstning April 6, 2016 at 12:11 pm

Meta

Last Modified:
April 6, 2016 at 12:11 pm
By:
Mattias Tengblad (DaMsT)
Actions:
poll verb fråga April 6, 2016 at 12:11 pm