New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Serbian

Изрази који се користе у српском преводу. Детаљнија правила и смернице се налазе на засебној страници.

Item Part of speech Translation Comments Last Modified
account noun налог November 6, 2016 at 6:56 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:56 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
action noun радња, поступак, акција December 13, 2017 at 11:13 pm

Meta

Last Modified:
December 13, 2017 at 11:13 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
activate verb укључити додатак или тему November 6, 2016 at 6:45 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:45 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
active adjective укључен/укључена/укључено додатак или тема August 18, 2017 at 8:33 am

Meta

Last Modified:
August 18, 2017 at 8:33 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
admin bar noun управљачка трака November 12, 2016 at 8:18 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:18 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
AI noun вештачка интелигенција December 19, 2023 at 4:43 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2023 at 4:43 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
Appearance noun Изглед April 23, 2023 at 12:17 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2023 at 12:17 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
apply verb применити November 6, 2016 at 6:37 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:37 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
area noun простор November 12, 2016 at 8:19 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:19 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
array noun низ November 29, 2016 at 7:38 pm

Meta

Last Modified:
November 29, 2016 at 7:38 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
assign verb доделити November 29, 2016 at 7:41 pm

Meta

Last Modified:
November 29, 2016 at 7:41 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
attach verb придружити садржај чланку November 8, 2016 at 11:50 am

Meta

Last Modified:
November 8, 2016 at 11:50 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
attachment noun прилог November 29, 2016 at 7:37 pm

Meta

Last Modified:
November 29, 2016 at 7:37 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
audio noun звучни запис November 12, 2016 at 10:24 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:24 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
background noun позадина November 8, 2016 at 11:53 am

Meta

Last Modified:
November 8, 2016 at 11:53 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
Block noun Блок April 23, 2023 at 12:08 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2023 at 12:08 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
block widget noun виџет блок December 11, 2023 at 8:13 am

Meta

Last Modified:
December 11, 2023 at 8:13 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
breadcrumbs noun мрвице May 11, 2019 at 2:03 pm

Meta

Last Modified:
May 11, 2019 at 2:03 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
browser noun прегледач веба, датотека... November 12, 2016 at 10:47 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:47 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
bug noun грешка September 30, 2017 at 1:49 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 1:49 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
builder noun градитељ May 11, 2019 at 9:55 am

Meta

Last Modified:
May 11, 2019 at 9:55 am
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
bulk actions noun масовне радње April 30, 2020 at 4:16 pm

Meta

Last Modified:
April 30, 2020 at 4:16 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
button noun дугме November 12, 2016 at 10:48 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:48 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
callout noun истакнути садржај November 19, 2020 at 7:52 pm

Meta

Last Modified:
November 19, 2020 at 7:52 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
carousel noun вртешка December 14, 2023 at 1:47 pm

Meta

Last Modified:
December 14, 2023 at 1:47 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
cart noun корпа April 23, 2023 at 12:18 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2023 at 12:18 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
changelog noun Белешка о изменама January 24, 2019 at 6:15 am

Meta

Last Modified:
January 24, 2019 at 6:15 am
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
checkout noun потврда куповине, потврда наплатe checkout page = страница за наплату December 19, 2023 at 4:12 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2023 at 4:12 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
checkout page noun страница за наплату December 19, 2023 at 4:12 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2023 at 4:12 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
child category noun подређена категорија May 11, 2019 at 2:02 pm

Meta

Last Modified:
May 11, 2019 at 2:02 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
child page noun подстраница April 30, 2020 at 4:46 pm

Meta

Last Modified:
April 30, 2020 at 4:46 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
child theme noun изведена тема May 11, 2019 at 2:00 pm

Meta

Last Modified:
May 11, 2019 at 2:00 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
Children noun Потомци У случају када се односи на све објекте који могу имати подобјекат: и страница и категорија и изборник итд. April 30, 2020 at 4:45 pm

Meta

Last Modified:
April 30, 2020 at 4:45 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
clean noun прегледан clean (design, dashboard, layout) April 30, 2020 at 5:38 pm

Meta

Last Modified:
April 30, 2020 at 5:38 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
clear verb поништи February 15, 2019 at 7:33 am

Meta

Last Modified:
February 15, 2019 at 7:33 am
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
collapse verb скупи December 16, 2020 at 7:58 pm

Meta

Last Modified:
December 16, 2020 at 7:58 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
collapsed verb скупљено December 16, 2020 at 7:58 pm

Meta

Last Modified:
December 16, 2020 at 7:58 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
column noun колона December 11, 2023 at 8:10 am

Meta

Last Modified:
December 11, 2023 at 8:10 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
Command Palette noun Командна палета December 11, 2023 at 8:28 am

Meta

Last Modified:
December 11, 2023 at 8:28 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
compatible adjective усклађен/усклађена/усклађено October 7, 2017 at 5:09 pm

Meta

Last Modified:
October 7, 2017 at 5:09 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
convert verb претворити November 6, 2016 at 6:57 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:57 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
cookie noun колачић December 10, 2023 at 10:35 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 10:35 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
crawl verb пописати Нпр. to crawl a website - пописати веб место
Изведенице:
crawl, n. - пописивање
crawler, n. - пописивач (нпр. AdSense пописивач)
October 1, 2019 at 2:04 pm

Meta

Last Modified:
October 1, 2019 at 2:04 pm
By:
Gala (drmiletic)
Actions:
create verb направити November 12, 2016 at 10:49 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:49 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
crop noun рез December 10, 2023 at 11:11 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 11:11 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
crop verb опсеци December 16, 2023 at 9:52 pm

Meta

Last Modified:
December 16, 2023 at 9:52 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
CSS noun CSS December 10, 2023 at 10:54 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 10:54 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
custom adjective прилагођен/прилагођена/прилагођено November 8, 2016 at 11:51 am

Meta

Last Modified:
November 8, 2016 at 11:51 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
custom post type noun прилагођена врста чланка September 30, 2017 at 12:17 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 12:17 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
customize verb прилагодити November 6, 2016 at 6:43 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:43 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
customizer noun прилагођавач November 8, 2016 at 11:50 am

Meta

Last Modified:
November 8, 2016 at 11:50 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
dashboard noun контролна табла November 27, 2018 at 9:23 pm

Meta

Last Modified:
November 27, 2018 at 9:23 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
database noun база података November 12, 2016 at 8:23 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:23 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
deactivate verb искључити додатак или тему November 6, 2016 at 6:46 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:46 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
debug noun отклањање грешке September 30, 2017 at 1:54 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 1:54 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
default adjective подразумевано, уобичајено December 14, 2017 at 4:38 am

Meta

Last Modified:
December 14, 2017 at 4:38 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
define verb одредити November 29, 2016 at 7:34 pm

Meta

Last Modified:
November 29, 2016 at 7:34 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
delete verb избрисати December 13, 2017 at 11:11 pm

Meta

Last Modified:
December 13, 2017 at 11:11 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
description noun опис November 6, 2016 at 6:35 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:35 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
Detach verb Откачити December 10, 2023 at 9:29 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 9:29 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
develop verb изградити November 8, 2016 at 12:01 pm

Meta

Last Modified:
November 8, 2016 at 12:01 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
developer noun градитељ November 8, 2016 at 12:02 pm

Meta

Last Modified:
November 8, 2016 at 12:02 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
display noun приказ February 5, 2019 at 4:33 pm

Meta

Last Modified:
February 5, 2019 at 4:33 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
display verb приказати February 5, 2019 at 4:33 pm

Meta

Last Modified:
February 5, 2019 at 4:33 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
distraction free writing expression писање без ометања November 12, 2016 at 10:45 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:45 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
download verb преузети November 6, 2016 at 6:14 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:14 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
draft noun нацрт November 6, 2016 at 6:25 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:25 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
drag and drop expression повуци и пусти November 12, 2016 at 8:16 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:16 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
edit verb уредити November 6, 2016 at 6:16 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:16 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
editor noun уређивач November 6, 2016 at 6:20 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:20 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
email noun е-пошта November 6, 2016 at 6:19 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:19 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
embed verb угнездити November 12, 2016 at 8:14 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:14 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
error noun грешка November 12, 2016 at 10:40 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:40 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
event listener noun детектор догађаја May 11, 2019 at 11:37 am

Meta

Last Modified:
May 11, 2019 at 11:37 am
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
excerpt noun одломак December 13, 2017 at 10:44 pm

Meta

Last Modified:
December 13, 2017 at 10:44 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
Expiry period noun Период истека December 19, 2023 at 4:24 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2023 at 4:24 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
export verb извести November 6, 2016 at 6:17 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:17 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
extension noun прикључак December 19, 2023 at 4:35 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2023 at 4:35 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
extensions noun прикључци December 19, 2023 at 4:35 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2023 at 4:35 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
feature noun особина, карактеристика, функционалност December 14, 2017 at 12:31 am

Meta

Last Modified:
December 14, 2017 at 12:31 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
featured adjective издвојен/издвојена/издвојено November 8, 2016 at 11:48 am

Meta

Last Modified:
November 8, 2016 at 11:48 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
fee noun накнада, провизија December 30, 2017 at 12:12 am

Meta

Last Modified:
December 30, 2017 at 12:12 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
feed noun довод November 6, 2016 at 7:02 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 7:02 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
feedback noun повратна информација, утисак Примити повратну информацију или послати утисак. January 30, 2020 at 2:24 pm

Meta

Last Modified:
January 30, 2020 at 2:24 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
field noun поље November 6, 2016 at 6:18 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:18 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
file noun датотека November 6, 2016 at 6:17 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:17 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
flat rate expression фиксна цена December 30, 2017 at 12:25 am

Meta

Last Modified:
December 30, 2017 at 12:25 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
flexible noun променљиве величине April 10, 2023 at 7:47 am

Meta

Last Modified:
April 10, 2023 at 7:47 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
folder noun фасцикла November 6, 2016 at 7:04 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 7:04 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
footer noun подножје November 6, 2016 at 6:29 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:29 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
footnote noun фуснота December 10, 2023 at 9:16 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 9:16 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
form noun образац November 29, 2016 at 7:36 pm

Meta

Last Modified:
November 29, 2016 at 7:36 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
format noun облик November 6, 2016 at 6:59 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:59 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
free noun бесплатно April 23, 2023 at 12:17 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2023 at 12:17 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
gateway noun посредник приликом плаћања September 30, 2017 at 2:31 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 2:31 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
gist noun суштина May 28, 2020 at 4:33 pm

Meta

Last Modified:
May 28, 2020 at 4:33 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
grid noun мрежа February 8, 2022 at 9:38 pm

Meta

Last Modified:
February 8, 2022 at 9:38 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
guide noun упутство April 30, 2020 at 5:10 pm

Meta

Last Modified:
April 30, 2020 at 5:10 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
header noun заглавље November 6, 2016 at 6:29 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:29 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
heading noun заглавље July 24, 2021 at 12:00 pm

Meta

Last Modified:
July 24, 2021 at 12:00 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
hero adjective истакнут January 24, 2019 at 4:03 pm

Meta

Last Modified:
January 24, 2019 at 4:03 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
hint noun савет December 11, 2023 at 9:03 am

Meta

Last Modified:
December 11, 2023 at 9:03 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
hook noun копча November 8, 2016 at 11:58 am

Meta

Last Modified:
November 8, 2016 at 11:58 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
Icon noun Иконица March 25, 2022 at 7:56 am

Meta

Last Modified:
March 25, 2022 at 7:56 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
import verb увести November 6, 2016 at 6:17 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:17 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
inbox noun пријемно сандуче April 23, 2020 at 5:59 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2020 at 5:59 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
insert verb уметнути November 12, 2016 at 11:01 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 11:01 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
install verb поставити додатак, тему или превод November 6, 2016 at 6:44 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:44 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
invalid adjective неисправан May 14, 2020 at 6:01 pm

Meta

Last Modified:
May 14, 2020 at 6:01 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
inventory noun инвентар December 16, 2023 at 7:07 pm

Meta

Last Modified:
December 16, 2023 at 7:07 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
item noun ставка September 30, 2017 at 12:24 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 12:24 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
JavaScript noun JavaScript December 10, 2023 at 10:13 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 10:13 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
label noun етикета April 16, 2020 at 5:06 pm

Meta

Last Modified:
April 16, 2020 at 5:06 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
layout noun распоред November 29, 2016 at 7:29 pm

Meta

Last Modified:
November 29, 2016 at 7:29 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
Lazy loading noun Условно учитавање January 22, 2024 at 7:18 am

Meta

Last Modified:
January 22, 2024 at 7:18 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
Library noun Библиотека April 23, 2023 at 12:07 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2023 at 12:07 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
link noun веза November 6, 2016 at 6:30 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:30 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
List price noun Каталошка цена December 15, 2023 at 11:12 pm

Meta

Last Modified:
December 15, 2023 at 11:12 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
Local Pickup noun Лично преузимање January 5, 2024 at 4:12 am

Meta

Last Modified:
January 5, 2024 at 4:12 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
locale noun локализација November 12, 2016 at 3:17 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 3:17 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
log noun дневник April 23, 2020 at 5:58 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2020 at 5:58 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
log file noun дневничка датотека April 23, 2020 at 5:58 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2020 at 5:58 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
maintain verb одржавати October 7, 2017 at 5:11 pm

Meta

Last Modified:
October 7, 2017 at 5:11 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
maintenance noun одржавање October 7, 2017 at 5:10 pm

Meta

Last Modified:
October 7, 2017 at 5:10 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
manage verb управљати November 6, 2016 at 6:42 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:42 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
manually adjective ручно/ручна/ручно November 12, 2016 at 10:52 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:52 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
maximum adjective највећи/највећа/највеће November 12, 2016 at 10:58 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:58 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
media noun садржај December 10, 2023 at 10:23 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 10:23 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
member noun члан November 12, 2016 at 8:27 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:27 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
menu noun изборник November 6, 2016 at 6:30 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:30 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
message noun порука November 12, 2016 at 10:40 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:40 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
meta box noun кутијица April 10, 2023 at 7:41 am

Meta

Last Modified:
April 10, 2023 at 7:41 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
minimize verb умањити November 12, 2016 at 10:57 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:57 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
minimum adjective најмањи/најмања/најмање November 12, 2016 at 10:59 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:59 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
mode noun режим November 12, 2016 at 10:46 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:46 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
multisite noun мрежа сајтова July 31, 2022 at 4:18 pm

Meta

Last Modified:
July 31, 2022 at 4:18 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
newsletter noun билтен January 21, 2019 at 10:07 pm

Meta

Last Modified:
January 21, 2019 at 10:07 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
nonce noun једнократни узорак August 10, 2019 at 3:00 pm

Meta

Last Modified:
August 10, 2019 at 3:00 pm
By:
Gala (drmiletic)
Actions:
notice noun објава / напомена (зависно од контекста) December 9, 2023 at 5:17 pm

Meta

Last Modified:
December 9, 2023 at 5:17 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
notification noun обавештење November 6, 2016 at 6:33 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:33 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
option noun могућност, опција, избор December 13, 2017 at 11:10 pm

Meta

Last Modified:
December 13, 2017 at 11:10 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
order noun наруџбина September 30, 2017 at 1:32 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 1:32 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
order verb поређати December 16, 2023 at 8:46 pm

Meta

Last Modified:
December 16, 2023 at 8:46 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
orphaned adjective напуштен July 31, 2022 at 4:20 pm

Meta

Last Modified:
July 31, 2022 at 4:20 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
overlay noun преклапање October 20, 2023 at 5:08 am

Meta

Last Modified:
October 20, 2023 at 5:08 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
padding noun одстојање December 10, 2023 at 9:39 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 9:39 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
page noun страница December 10, 2023 at 2:40 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 2:40 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
paralax noun паралакс паралакс вишеслојни ефекат April 16, 2020 at 5:08 pm

Meta

Last Modified:
April 16, 2020 at 5:08 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
parent category noun надређена категорија May 11, 2019 at 2:02 pm

Meta

Last Modified:
May 11, 2019 at 2:02 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
parent theme noun матична тема May 11, 2019 at 2:00 pm

Meta

Last Modified:
May 11, 2019 at 2:00 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
password noun лозинка November 6, 2016 at 6:19 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:19 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
paste verb налепи December 11, 2023 at 9:05 am

Meta

Last Modified:
December 11, 2023 at 9:05 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
path noun путања August 25, 2017 at 6:32 pm

Meta

Last Modified:
August 25, 2017 at 6:32 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
pattern noun мустра March 25, 2022 at 7:32 am

Meta

Last Modified:
March 25, 2022 at 7:32 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
payment noun плаћање September 30, 2017 at 12:32 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 12:32 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
permalink noun стална веза November 12, 2016 at 8:13 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:13 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
permission noun дозвола November 12, 2016 at 8:25 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:25 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
pingback noun повратна веза November 12, 2016 at 8:10 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:10 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
Placeholder image noun Заменска слика December 19, 2023 at 5:03 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2023 at 5:03 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
plugin noun додатак November 6, 2016 at 6:12 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:12 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
plugin directory noun складиште додатака на WordPress.org November 8, 2016 at 12:04 pm

Meta

Last Modified:
November 8, 2016 at 12:04 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
post noun чланак November 6, 2016 at 6:15 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:15 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
post type noun врста чланка September 30, 2017 at 12:17 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 12:17 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
postage noun поштарина December 19, 2023 at 2:23 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2023 at 2:23 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
preload noun учитај унапред December 14, 2023 at 11:05 am

Meta

Last Modified:
December 14, 2023 at 11:05 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
Presets noun Предефинисана подешавања October 5, 2019 at 4:02 pm

Meta

Last Modified:
October 5, 2019 at 4:02 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
pricing noun ценовник April 23, 2020 at 4:47 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2020 at 4:47 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
pricing table noun табела са ценама April 23, 2020 at 4:48 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2020 at 4:48 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
product noun производ September 30, 2017 at 12:23 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 12:23 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
publish verb објавити November 6, 2016 at 6:25 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:25 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
query noun упит November 8, 2016 at 11:59 am

Meta

Last Modified:
November 8, 2016 at 11:59 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
Query block noun Блок упита December 10, 2023 at 1:34 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 1:34 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
rating noun оцена November 6, 2016 at 6:37 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:37 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
React noun React December 10, 2023 at 10:14 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 10:14 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
redirect verb преусмерити February 13, 2018 at 9:53 pm

Meta

Last Modified:
February 13, 2018 at 9:53 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
refund noun повраћај новца September 30, 2017 at 2:34 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 2:34 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
release noun објава / издање December 11, 2023 at 8:19 am

Meta

Last Modified:
December 11, 2023 at 8:19 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
relevance noun релевантност December 30, 2017 at 12:10 am

Meta

Last Modified:
December 30, 2017 at 12:10 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
Remove verb Уклони April 23, 2023 at 12:17 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2023 at 12:17 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
request noun захтев November 12, 2016 at 10:41 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:41 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
reset verb поновно постављање, ресетовање September 2, 2020 at 3:26 pm

Meta

Last Modified:
September 2, 2020 at 3:26 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
response noun одговор May 11, 2019 at 1:42 pm

Meta

Last Modified:
May 11, 2019 at 1:42 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
responsive adjective одговарајући/одговарајућа/одговарајуће изглед November 12, 2016 at 10:37 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:37 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
REST API noun REST API December 10, 2023 at 10:13 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 10:13 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
retrieving noun дохватити, приступити, повратити April 30, 2020 at 5:43 pm

Meta

Last Modified:
April 30, 2020 at 5:43 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
Reusable noun Поново користиви December 10, 2023 at 10:50 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 10:50 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
revamped adjective прерађено December 11, 2023 at 8:25 am

Meta

Last Modified:
December 11, 2023 at 8:25 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
review noun рецензија April 23, 2020 at 5:28 pm

Meta

Last Modified:
April 23, 2020 at 5:28 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
revisions noun ревизије December 13, 2017 at 10:54 pm

Meta

Last Modified:
December 13, 2017 at 10:54 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
ribbon noun етикета May 14, 2020 at 4:55 pm

Meta

Last Modified:
May 14, 2020 at 4:55 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
role noun улога November 6, 2016 at 6:53 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:53 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
sale noun распродаја December 30, 2023 at 11:07 am

Meta

Last Modified:
December 30, 2023 at 11:07 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
save verb сачувати November 6, 2016 at 6:17 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:17 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
screen noun екран November 12, 2016 at 10:48 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:48 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
search verb претражити September 30, 2017 at 2:25 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 2:25 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
search noun претрага September 30, 2017 at 2:25 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 2:25 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
section noun одељак November 12, 2016 at 8:17 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:17 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
security noun сигурност, безбедност Уколико је у питању заштита веб места додацима, лозинкама и сл. онда је "безбедност". April 30, 2020 at 5:16 pm

Meta

Last Modified:
April 30, 2020 at 5:16 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
select verb означити/одабрати у зависности од смисла реченице September 30, 2017 at 12:37 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 12:37 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
session noun сеанса February 13, 2018 at 9:52 pm

Meta

Last Modified:
February 13, 2018 at 9:52 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
setting noun подешавање November 6, 2016 at 6:18 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:18 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
share verb поделити September 30, 2017 at 2:27 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 2:27 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
shipping noun достава December 16, 2023 at 7:07 pm

Meta

Last Modified:
December 16, 2023 at 7:07 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
Shortcode noun Кратки кôд December 19, 2023 at 4:10 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2023 at 4:10 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
show verb прикажи May 11, 2019 at 1:23 pm

Meta

Last Modified:
May 11, 2019 at 1:23 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
sidebar noun бочна трака November 6, 2016 at 6:29 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:29 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
single noun појединачни April 16, 2020 at 5:46 pm

Meta

Last Modified:
April 16, 2020 at 5:46 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
SKU noun шифрa производа December 13, 2017 at 11:00 pm

Meta

Last Modified:
December 13, 2017 at 11:00 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
slider noun клизач December 19, 2023 at 3:29 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2023 at 3:29 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
slug noun подложак November 6, 2016 at 6:31 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:31 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
social noun друштвено, друштвене December 14, 2023 at 12:44 pm

Meta

Last Modified:
December 14, 2023 at 12:44 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
Something went wrong noun Нешто је пошло по злу почетак грешке April 30, 2020 at 4:50 pm

Meta

Last Modified:
April 30, 2020 at 4:50 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
Sorry, you are not allowed to expression Жао нам је, није вам дозвољено да почетак грешке November 12, 2016 at 9:04 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 9:04 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
spam noun непожељно коментар, корисник... November 11, 2016 at 11:16 am

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 11:16 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
spotlight noun рефлектор December 10, 2023 at 9:25 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 9:25 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
status noun стање November 6, 2016 at 6:26 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:26 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
sticky adjective лепљив/лепљива/лепљиво November 12, 2016 at 10:14 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:14 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
stock noun залиха October 5, 2017 at 7:28 pm

Meta

Last Modified:
October 5, 2017 at 7:28 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
store noun продавница WooCommerce/e-Shop Store December 30, 2017 at 12:18 am

Meta

Last Modified:
December 30, 2017 at 12:18 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
submenu noun подизборник December 14, 2023 at 10:49 am

Meta

Last Modified:
December 14, 2023 at 10:49 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
submit verb предати November 6, 2016 at 6:14 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:14 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
subscriber noun претплатник January 23, 2019 at 3:49 pm

Meta

Last Modified:
January 23, 2019 at 3:49 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
suggestion noun предлог May 11, 2019 at 1:23 pm

Meta

Last Modified:
May 11, 2019 at 1:23 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
tag noun ознака November 6, 2016 at 6:24 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:24 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
tagline noun поднаслов December 14, 2023 at 12:59 pm

Meta

Last Modified:
December 14, 2023 at 12:59 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
tax noun порез September 30, 2017 at 12:32 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 12:32 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
Tax Rate noun Пореска стопа December 27, 2023 at 11:03 am

Meta

Last Modified:
December 27, 2023 at 11:03 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
tax rates noun пореске стопе December 13, 2017 at 11:05 pm

Meta

Last Modified:
December 13, 2017 at 11:05 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
taxonomy noun таксономија November 12, 2016 at 8:20 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:20 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
template noun шаблон September 30, 2017 at 12:20 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 12:20 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
term noun члан, израз део таксономије March 3, 2021 at 10:18 am

Meta

Last Modified:
March 3, 2021 at 10:18 am
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
theme noun тема November 6, 2016 at 6:13 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:13 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
theme directory noun складиште тема на WordPress.org November 8, 2016 at 12:04 pm

Meta

Last Modified:
November 8, 2016 at 12:04 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
title noun наслов November 6, 2016 at 6:55 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:55 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
toggle verb пребаци December 10, 2023 at 3:08 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2023 at 3:08 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
tool noun алат, алатка December 13, 2017 at 11:38 pm

Meta

Last Modified:
December 13, 2017 at 11:38 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
toolbar noun трака са алаткама November 12, 2016 at 8:17 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:17 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
trackback noun праћење December 13, 2023 at 7:01 am

Meta

Last Modified:
December 13, 2023 at 7:01 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
transients noun прелази December 13, 2017 at 10:52 pm

Meta

Last Modified:
December 13, 2017 at 10:52 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
trash noun отпад November 6, 2016 at 6:24 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:24 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
update noun ажурирање November 6, 2016 at 6:22 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:22 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
upload verb отпремити November 6, 2016 at 6:13 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:13 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
uploader noun отпремач November 12, 2016 at 8:26 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 8:26 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
user noun корисник November 6, 2016 at 6:51 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:51 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
username noun корисничко име November 6, 2016 at 6:36 pm

Meta

Last Modified:
November 6, 2016 at 6:36 pm
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
valid adjective исправан, потврђен May 14, 2020 at 6:01 pm

Meta

Last Modified:
May 14, 2020 at 6:01 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
validating verb потврдити, нострификовати, оверити May 14, 2020 at 6:02 pm

Meta

Last Modified:
May 14, 2020 at 6:02 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
variation noun варијација December 19, 2023 at 4:47 pm

Meta

Last Modified:
December 19, 2023 at 4:47 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
verified noun верификовано, потврђено May 14, 2020 at 5:21 pm

Meta

Last Modified:
May 14, 2020 at 5:21 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
version noun издање издање софтвера/додатка/теме May 11, 2019 at 1:30 pm

Meta

Last Modified:
May 11, 2019 at 1:30 pm
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
video noun видео запис November 12, 2016 at 10:24 am

Meta

Last Modified:
November 12, 2016 at 10:24 am
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
view noun погледати/прегледати March 25, 2022 at 7:58 am

Meta

Last Modified:
March 25, 2022 at 7:58 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
webhook noun веб копча August 15, 2017 at 9:43 am

Meta

Last Modified:
August 15, 2017 at 9:43 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
website noun веб место Може да се јави и у скраћеном облику као 'site', што се исто преводи као 'веб место'. October 1, 2019 at 2:14 pm

Meta

Last Modified:
October 1, 2019 at 2:14 pm
By:
Gala (drmiletic)
Actions:
widget noun виџет December 11, 2023 at 8:07 am

Meta

Last Modified:
December 11, 2023 at 8:07 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
WooCommerce noun WooCommerce December 15, 2023 at 11:19 pm

Meta

Last Modified:
December 15, 2023 at 11:19 pm
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
WordPress noun Вордпрес December 14, 2023 at 11:56 am

Meta

Last Modified:
December 14, 2023 at 11:56 am
By:
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:

Export as CSV