New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Serbian

Изрази који се користе у српском преводу. Детаљнија правила и смернице се налазе на засебној страници.

Item Part of speech Translation Comments
account noun налог

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:56:19
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
action noun радња, поступак, акција

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:13:51
By:
lanche86
Actions:
activate verb укључити додатак или тему

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:45:39
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
active adjective укључен/укључена/укључено додатак или тема

Meta

Last Modified:
2017-08-18 08:33:16
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
admin bar noun управљачка трака

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:18:11
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
apply verb применити

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:37:28
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
area noun простор

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:19:20
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
array noun низ

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:38:05
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
assign verb доделити

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:41:51
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
attach verb придружити садржај чланку

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:50:01
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
attachment noun прилог

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:37:10
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
audio noun звучни запис

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:24:49
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
background noun позадина

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:53:21
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
breadcrumbs noun мрвице

Meta

Last Modified:
2019-05-11 14:03:22
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
browser noun прегледач веба, датотека...

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:47:45
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
bug noun грешка

Meta

Last Modified:
2017-09-30 13:49:41
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
builder noun градитељ

Meta

Last Modified:
2019-05-11 09:55:13
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
bulk actions noun масовне радње

Meta

Last Modified:
2020-04-30 16:16:35
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
button noun дугме

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:48:50
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
callout noun истакнути садржај

Meta

Last Modified:
2020-11-19 19:52:28
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
changelog noun Белешка о изменама

Meta

Last Modified:
2019-01-24 06:15:16
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
checkout noun потврда куповине/наплата checkout page = страница за наплату

Meta

Last Modified:
2020-04-23 17:56:05
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
child category noun подређена категорија

Meta

Last Modified:
2019-05-11 14:02:57
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
child page noun подстраница

Meta

Last Modified:
2020-04-30 16:46:34
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
child theme noun изведена тема

Meta

Last Modified:
2019-05-11 14:00:41
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
Children noun Потомци У случају када се односи на све објекте који могу имати подобјекат: и страница и категорија и изборник итд.

Meta

Last Modified:
2020-04-30 16:45:15
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
clean noun прегледан clean (design, dashboard, layout)

Meta

Last Modified:
2020-04-30 17:38:11
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
clear verb поништи

Meta

Last Modified:
2019-02-15 07:33:16
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
collapse verb скупи

Meta

Last Modified:
2020-12-16 19:58:36
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
collapsed verb скупљено

Meta

Last Modified:
2020-12-16 19:58:12
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
compatible adjective усклађен/усклађена/усклађено

Meta

Last Modified:
2017-10-07 17:09:26
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
convert verb претворити

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:57:54
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
crawl verb пописати Нпр. to crawl a website - пописати веб место
Изведенице:
crawl, n. - пописивање
crawler, n. - пописивач (нпр. AdSense пописивач)

Meta

Last Modified:
2019-10-01 14:04:12
By:
Gala (drmiletic)
Actions:
create verb направити

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:49:56
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
custom adjective прилагођен/прилагођена/прилагођено

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:51:57
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
custom post type noun прилагођена врста чланка

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:17:05
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
customize verb прилагодити

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:43:12
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
customizer noun прилагођавач

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:50:50
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
dashboard noun контролна табла

Meta

Last Modified:
2018-11-27 21:23:00
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
database noun база података

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:23:02
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
deactivate verb искључити додатак или тему

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:46:13
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
debug noun отклањање грешке

Meta

Last Modified:
2017-09-30 13:54:06
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
default adjective подразумевано, уобичајено

Meta

Last Modified:
2017-12-14 04:38:43
By:
lanche86
Actions:
define verb одредити

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:34:10
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
delete verb избрисати

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:11:35
By:
lanche86
Actions:
description noun опис

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:35:09
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
develop verb изградити

Meta

Last Modified:
2016-11-08 12:01:50
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
developer noun градитељ

Meta

Last Modified:
2016-11-08 12:02:19
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
display noun приказ

Meta

Last Modified:
2019-02-05 16:33:01
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
display verb приказати

Meta

Last Modified:
2019-02-05 16:33:45
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
distraction free writing expression писање без ометања

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:45:46
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
download verb преузети

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:14:10
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
draft noun нацрт

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:25:06
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
drag and drop expression повуци и пусти

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:16:28
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
edit verb уредити

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:16:50
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
editor noun уређивач

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:20:49
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
email noun е-пошта

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:19:43
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
embed verb угнездити

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:14:39
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
error noun грешка

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:40:59
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
event listener noun детектор догађаја

Meta

Last Modified:
2019-05-11 11:37:56
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
excerpt noun одломак

Meta

Last Modified:
2017-12-13 22:44:05
By:
lanche86
Actions:
export verb извести

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:17:22
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
feature noun особина, карактеристика, функционалност

Meta

Last Modified:
2017-12-14 00:31:26
By:
lanche86
Actions:
featured adjective издвојен/издвојена/издвојено

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:48:29
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
fee noun накнада, провизија

Meta

Last Modified:
2017-12-30 00:12:54
By:
lanche86
Actions:
feed noun довод

Meta

Last Modified:
2016-11-06 19:02:59
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
feedback noun повратна информација, утисак Примити повратну информацију или послати утисак.

Meta

Last Modified:
2020-01-30 14:24:59
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
field noun поље

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:18:40
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
file noun датотека

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:17:58
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
flat rate expression фиксна цена

Meta

Last Modified:
2017-12-30 00:25:24
By:
lanche86
Actions:
folder noun фасцикла

Meta

Last Modified:
2016-11-06 19:04:54
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
footer noun подножје

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:29:29
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
form noun образац

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:36:36
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
format noun облик

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:59:17
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
gateway noun посредник приликом плаћања

Meta

Last Modified:
2017-09-30 14:31:57
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
gist noun суштина

Meta

Last Modified:
2020-05-28 16:33:44
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
grid noun мрежа

Meta

Last Modified:
2022-02-08 21:38:12
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
guide noun упутство

Meta

Last Modified:
2020-04-30 17:10:35
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
header noun заглавље

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:29:09
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
heading noun заглавље

Meta

Last Modified:
2021-07-24 12:00:19
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
hero adjective истакнут

Meta

Last Modified:
2019-01-24 16:03:40
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
hook noun копча

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:58:16
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
Icon noun Иконица

Meta

Last Modified:
2022-03-25 07:56:14
By:
lanche86
Actions:
import verb увести

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:17:04
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
inbox noun пријемно сандуче

Meta

Last Modified:
2020-04-23 17:59:16
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
insert verb уметнути

Meta

Last Modified:
2016-11-12 11:01:41
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
install verb поставити додатак, тему или превод

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:44:40
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
invalid adjective неисправан

Meta

Last Modified:
2020-05-14 18:01:55
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
item noun ставка

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:24:16
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
label noun етикета

Meta

Last Modified:
2020-04-16 17:06:38
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
layout noun распоред

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:29:36
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
link noun веза

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:30:04
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
locale noun локализација

Meta

Last Modified:
2016-11-12 03:17:10
By:
lanche86
Actions:
log noun дневник

Meta

Last Modified:
2020-04-23 17:58:00
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
log file noun дневничка датотека

Meta

Last Modified:
2020-04-23 17:58:12
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
maintain verb одржавати

Meta

Last Modified:
2017-10-07 17:11:51
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
maintenance noun одржавање

Meta

Last Modified:
2017-10-07 17:10:52
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
manage verb управљати

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:42:19
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
manually adjective ручно/ручна/ручно

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:52:13
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
maximum adjective највећи/највећа/највеће

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:58:25
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
member noun члан

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:27:10
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
menu noun изборник

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:30:22
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
message noun порука

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:40:29
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
minimize verb умањити

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:57:50
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
minimum adjective најмањи/најмања/најмање

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:59:01
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
mode noun режим

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:46:31
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
navigation noun кретање или навигација

Meta

Last Modified:
2022-03-25 07:50:48
By:
lanche86
Actions:
newsletter noun билтен

Meta

Last Modified:
2019-01-21 22:07:58
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
nonce noun једнократни узорак

Meta

Last Modified:
2019-08-10 15:00:09
By:
Gala (drmiletic)
Actions:
notice noun објава

Meta

Last Modified:
2020-04-30 16:12:48
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
notification noun обавештење

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:33:51
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
option noun могућност, опција, избор

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:10:52
By:
lanche86
Actions:
order noun наруџбина

Meta

Last Modified:
2017-09-30 13:32:01
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
paralax noun паралакс паралакс вишеслојни ефекат

Meta

Last Modified:
2020-04-16 17:08:58
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
parent category noun надређена категорија

Meta

Last Modified:
2019-05-11 14:02:27
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
parent theme noun матична тема

Meta

Last Modified:
2019-05-11 14:00:07
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
password noun лозинка

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:19:28
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
path noun путања

Meta

Last Modified:
2017-08-25 18:32:06
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
pattern noun мустра

Meta

Last Modified:
2022-03-25 07:32:15
By:
lanche86
Actions:
payment noun плаћање

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:32:34
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
permalink noun стална веза

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:13:30
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
permission noun дозвола

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:25:41
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
pingback noun повратна веза

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:10:19
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
plugin noun додатак

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:12:50
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
plugin directory noun складиште додатака на WordPress.org

Meta

Last Modified:
2016-11-08 12:04:24
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
post noun чланак

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:15:31
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
post type noun врста чланка

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:17:26
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
Presets noun Предефинисана подешавања

Meta

Last Modified:
2019-10-05 16:02:08
By:
lanche86
Actions:
pricing noun ценовник

Meta

Last Modified:
2020-04-23 16:47:56
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
pricing table noun табела са ценама

Meta

Last Modified:
2020-04-23 16:48:40
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
product noun производ

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:23:12
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
publish verb објавити

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:25:22
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
query noun упит

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:59:15
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
rating noun оцена

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:37:55
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
redirect verb преусмерити

Meta

Last Modified:
2018-02-13 21:53:36
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
refund noun повраћај новца

Meta

Last Modified:
2017-09-30 14:34:36
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
release noun објава

Meta

Last Modified:
2016-11-11 10:55:43
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
relevance noun релевантност

Meta

Last Modified:
2017-12-30 00:10:10
By:
lanche86
Actions:
request noun захтев

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:41:55
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
reset verb поновно постављање, ресетовање

Meta

Last Modified:
2020-09-02 15:26:33
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
response noun одговор

Meta

Last Modified:
2019-05-11 13:42:14
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
responsive adjective одговарајући/одговарајућа/одговарајуће изглед

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:37:49
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
retrieving noun дохватити, приступити, повратити

Meta

Last Modified:
2020-04-30 17:43:27
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
review noun рецензија

Meta

Last Modified:
2020-04-23 17:28:40
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
revisions noun ревизије

Meta

Last Modified:
2017-12-13 22:54:34
By:
lanche86
Actions:
ribbon noun етикета

Meta

Last Modified:
2020-05-14 16:55:22
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
role noun улога

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:53:12
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
save verb сачувати

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:17:42
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
screen noun екран

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:48:25
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
search verb претражити

Meta

Last Modified:
2017-09-30 14:25:22
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
search noun претрага

Meta

Last Modified:
2017-09-30 14:25:46
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
section noun одељак

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:17:02
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
security noun сигурност, безбедност Уколико је у питању заштита веб места додацима, лозинкама и сл. онда је "безбедност".

Meta

Last Modified:
2020-04-30 17:16:21
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
select verb означити/одабрати у зависности од смисла реченице

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:37:25
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
session noun сеанса

Meta

Last Modified:
2018-02-13 21:52:06
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
setting noun подешавање

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:18:26
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
share verb поделити

Meta

Last Modified:
2017-09-30 14:27:28
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
show verb прикажи

Meta

Last Modified:
2019-05-11 13:23:20
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
sidebar noun бочна трака

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:29:45
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
single noun појединачни

Meta

Last Modified:
2020-04-16 17:46:15
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
SKU noun шифрa производа

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:00:15
By:
lanche86
Actions:
slug noun подложак

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:31:08
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
Something went wrong noun Нешто је пошло по злу почетак грешке

Meta

Last Modified:
2020-04-30 16:50:15
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
Sorry, you are not allowed to expression Жао нам је, није вам дозвољено да почетак грешке

Meta

Last Modified:
2016-11-12 09:04:51
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
spam noun непожељно коментар, корисник...

Meta

Last Modified:
2016-11-11 11:16:34
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
status noun стање

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:26:07
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
sticky adjective лепљив/лепљива/лепљиво

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:14:24
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
stock noun залиха

Meta

Last Modified:
2017-10-05 19:28:32
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
store noun продавница WooCommerce/e-Shop Store

Meta

Last Modified:
2017-12-30 00:18:36
By:
lanche86
Actions:
string noun ниска

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:38:56
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
submit verb предати

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:14:42
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
subscriber noun претплатник

Meta

Last Modified:
2019-01-23 15:49:10
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
suggestion noun предлог

Meta

Last Modified:
2019-05-11 13:23:48
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
tag noun ознака

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:24:10
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
tax noun порез

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:32:07
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
tax rates noun пореске стопе

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:05:15
By:
lanche86
Actions:
taxonomy noun таксономија

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:20:55
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
template noun шаблон

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:20:36
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
term noun члан, израз део таксономије

Meta

Last Modified:
2021-03-03 10:18:26
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
theme noun тема

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:13:07
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
theme directory noun складиште тема на WordPress.org

Meta

Last Modified:
2016-11-08 12:04:57
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
title noun наслов

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:55:11
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
tool noun алат, алатка

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:38:19
By:
lanche86
Actions:
toolbar noun трака са алаткама

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:17:50
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
trackback noun повратна веза

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:09:55
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
transients noun прелази

Meta

Last Modified:
2017-12-13 22:52:24
By:
lanche86
Actions:
trash noun отпад

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:24:32
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
update noun ажурирање

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:22:33
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
upload verb отпремити

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:13:48
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
uploader noun отпремач

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:26:12
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
user noun корисник

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:51:29
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
username noun корисничко име

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:36:24
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
valid adjective исправан, потврђен

Meta

Last Modified:
2020-05-14 18:01:30
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
validating verb потврдити, нострификовати, оверити

Meta

Last Modified:
2020-05-14 18:02:32
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
verified noun верификовано, потврђено

Meta

Last Modified:
2020-05-14 17:21:09
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
version noun издање издање софтвера/додатка/теме

Meta

Last Modified:
2019-05-11 13:30:00
By:
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
video noun видео запис

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:24:33
By:
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
view noun погледати/прегледати

Meta

Last Modified:
2022-03-25 07:58:42
By:
lanche86
Actions:
webhook noun веб копча

Meta

Last Modified:
2017-08-15 09:43:41
By:
lanche86
Actions:
website noun веб место Може да се јави и у скраћеном облику као 'site', што се исто преводи као 'веб место'.

Meta

Last Modified:
2019-10-01 14:14:49
By:
Gala (drmiletic)
Actions:

Export as CSV