WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Serbian

Изрази који се користе у српском преводу. Детаљнија правила и смернице се налазе на засебној страници.

Item Part of speech Translation Comments
account noun налог

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:56:19
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
action noun радња, поступак, акција

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:13:51
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
activate verb укључити додатак или тему

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:45:39
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
active adjective укључен/укључена/укључено додатак или тема

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-18 08:33:16
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
admin bar noun управљачка трака

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:18:11
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
apply verb применити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:37:28
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
area noun простор

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:19:20
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
array noun низ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:38:05
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
assign verb доделити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:41:51
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
attach verb придружити садржај чланку

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:50:01
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
attachment noun прилог

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:37:10
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
audio noun звучни запис

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:24:49
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
background noun позадина

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:53:21
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
breadcrumbs noun мрвице

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-11 14:03:22
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
browser noun прегледач веба, датотека...

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:47:45
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
bug noun грешка

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 13:49:41
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
builder noun градитељ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-11 09:55:13
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
button noun дугме

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:48:50
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
changelog noun Белешка о изменама

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-01-24 06:15:16
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
checkout noun потврда куповине

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-14 03:54:32
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
child category noun подређена категорија

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-11 14:02:57
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
child theme noun изведена тема

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-11 14:00:41
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
clear verb поништи

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-02-15 07:33:16
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
compatible adjective усклађен/усклађена/усклађено

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-07 17:09:26
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
convert verb претворити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:57:54
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
create verb направити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:49:56
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
custom adjective прилагођен/прилагођена/прилагођено

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:51:57
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
custom post type noun прилагођена врста чланка

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:17:05
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
customize verb прилагодити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:43:12
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
customizer noun прилагођавач

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:50:50
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
dashboard noun контролна табла

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-27 21:23:00
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
database noun база података

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:23:02
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
deactivate verb искључити додатак или тему

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:46:13
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
debug noun отклањање грешке

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 13:54:06
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
default adjective подразумевано, уобичајено

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-14 04:38:43
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
define verb одредити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:34:10
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
delete verb избрисати

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:11:35
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
description noun опис

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:35:09
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
develop verb изградити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 12:01:50
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
developer noun градитељ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 12:02:19
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
display noun приказ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-02-05 16:33:01
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
display verb приказати

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-02-05 16:33:45
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
distraction free writing expression писање без ометања

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:45:46
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
download verb преузети

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:14:10
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
draft noun нацрт

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:25:06
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
drag and drop expression повуци и пусти

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:16:28
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
edit verb уредити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:16:50
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
editor noun уређивач

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:20:49
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
email noun е-пошта

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:19:43
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
embed verb угнездити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:14:39
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
error noun грешка

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:40:59
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
event listener noun детектор догађаја

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-11 11:37:56
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
excerpt noun одломак

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-13 22:44:05
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
export verb извести

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:17:22
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
feature noun особина, карактеристика, функционалност

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-14 00:31:26
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
featured adjective издвојен/издвојена/издвојено

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:48:29
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
fee noun накнада, провизија

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-30 00:12:54
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
feed noun довод

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 19:02:59
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
field noun поље

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:18:40
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
file noun датотека

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:17:58
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
flat rate expression фиксна цена

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-30 00:25:24
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
folder noun фасцикла

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 19:04:54
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
footer noun подножје

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:29:29
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
form noun образац

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:36:36
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
format noun облик

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:59:17
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
gateway noun посредник приликом плаћања

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 14:31:57
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
header noun заглавље

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:29:09
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
hero adjective истакнут

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-01-24 16:03:40
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
hook noun копча

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:58:16
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
import verb увести

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:17:04
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
insert verb уметнути

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 11:01:41
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
install verb поставити додатак, тему или превод

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:44:40
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
item noun ставка

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:24:16
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
layout noun распоред

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:29:36
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
link noun веза

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:30:04
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
locale noun локализација

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 03:17:10
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
maintain verb одржавати

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-07 17:11:51
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
maintenance noun одржавање

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-07 17:10:52
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
manage verb управљати

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:42:19
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
manually adjective ручно/ручна/ручно

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:52:13
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
maximum adjective највећи/највећа/највеће

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:58:25
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
member noun члан

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:27:10
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
menu noun изборник

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:30:22
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
message noun порука

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:40:29
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
minimize verb умањити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:57:50
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
minimum adjective најмањи/најмања/најмање

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:59:01
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
mode noun режим

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:46:31
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
navigation noun кретање

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 12:00:23
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
newsletter noun билтен

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-01-21 22:07:58
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
notification noun обавештење

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:33:51
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
option noun могућност, опција, избор

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:10:52
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
order noun наруџбина

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 13:32:01
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
parent category noun надређена категорија

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-11 14:02:27
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
parent theme noun матична тема

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-11 14:00:07
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
password noun лозинка

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:19:28
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
path noun путања

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-25 18:32:06
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
payment noun плаћање

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:32:34
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
permalink noun стална веза

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:13:30
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
permission noun дозвола

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:25:41
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
pingback noun повратна веза

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:10:19
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
plugin noun додатак

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:12:50
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
plugin directory noun складиште додатака на WordPress.org

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 12:04:24
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
post noun чланак

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:15:31
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
post type noun врста чланка

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:17:26
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
product noun производ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:23:12
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
publish verb објавити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:25:22
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
query noun упит

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 11:59:15
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
rating noun оцена

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:37:55
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
redirect verb преусмерити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-13 21:53:36
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
refund noun повраћај новца

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 14:34:36
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
release noun објава

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-11 10:55:43
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
relevance noun релевантност

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-30 00:10:10
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
request noun захтев

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:41:55
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
response noun одговор

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-11 13:42:14
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
responsive adjective одговарајући/одговарајућа/одговарајуће изглед

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:37:49
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
revisions noun ревизије

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-13 22:54:34
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
role noun улога

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:53:12
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
save verb сачувати

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:17:42
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
screen noun екран

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:48:25
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
search verb претражити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 14:25:22
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
search noun претрага

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 14:25:46
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
section noun одељак

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:17:02
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
security noun сигурност, безбедност

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-30 00:21:53
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
select verb означити/одабрати у зависности од смисла реченице

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:37:25
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
session noun сеанса

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-13 21:52:06
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
setting noun подешавање

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:18:26
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
share verb поделити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 14:27:28
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
show verb прикажи

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-11 13:23:20
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
sidebar noun бочна трака

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:29:45
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
SKU noun шифрa производа

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:00:15
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
slug noun подложак

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:31:08
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
Sorry, you are not allowed to expression Жао нам је, није вам дозвољено да почетак грешке

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 09:04:51
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
spam noun непожељно коментар, корисник...

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-11 11:16:34
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
status noun стање

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:26:07
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
sticky adjective лепљив/лепљива/лепљиво

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:14:24
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
stock noun залиха

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-05 19:28:32
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
store noun продавница WooCommerce/e-Shop Store

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-30 00:18:36
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
string noun ниска

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-29 19:38:56
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
submit verb предати

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:14:42
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
subscriber noun претплатник

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-01-23 15:49:10
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
suggestion noun предлог

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-11 13:23:48
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
tag noun ознака

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:24:10
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
tax noun порез

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:32:07
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
tax rates noun пореске стопе

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:05:15
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
taxonomy noun таксономија

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:20:55
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
template noun шаблон

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-30 12:20:36
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
term noun члан део таксономије

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:22:16
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
theme noun тема

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:13:07
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
theme directory noun складиште тема на WordPress.org

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-08 12:04:57
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
title noun наслов

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:55:11
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
tool noun алат, алатка

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-13 23:38:19
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
toolbar noun трака са алаткама

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:17:50
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
trackback noun повратна веза

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:09:55
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
transients noun прелази

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-13 22:52:24
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:
trash noun отпад

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:24:32
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
update noun ажурирање

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:22:33
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
upload verb отпремити

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:13:48
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
uploader noun отпремач

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 08:26:12
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
user noun корисник

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:51:29
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
username noun корисничко име

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-06 18:36:24
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
version noun издање издање софтвера/додатка/теме

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-11 13:30:00
Milana Cap (milana_cap)
Actions:
video noun видео запис

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-12 10:24:33
Milan Dinić (dimadin)
Actions:
webhook noun веб копча

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-15 09:43:41
Milan Ivanovic (lanche86)
Actions:

Export as CSV

Skip to toolbar