New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Somali

Qaamuuska Ereyada WordPress Soomaali

Item Part of speech Translation Comments Last Modified
Activate verb Falgeli, Falgelid August 29, 2021 at 4:17 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:17 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Activate noun Falgelin August 29, 2021 at 4:17 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:17 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Anonymous noun Dahsoon November 11, 2016 at 9:34 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:34 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Approve verb Ansixi November 11, 2016 at 7:40 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:40 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Archive noun Arkiifiyaha September 6, 2021 at 3:06 pm

Meta

Last Modified:
September 6, 2021 at 3:06 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Array noun Teed November 11, 2016 at 7:55 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:55 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Attachment noun Lifaaq August 29, 2021 at 4:19 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:19 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Audio noun Maqal August 29, 2021 at 4:19 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:19 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Automatic adjective Iswad November 11, 2016 at 8:59 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 8:59 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Background noun Dibyaal August 28, 2021 at 8:55 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 8:55 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Banned noun La mamnuucay September 12, 2021 at 11:20 pm

Meta

Last Modified:
September 12, 2021 at 11:20 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Base noun Sal November 11, 2016 at 9:00 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:00 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Bio noun Mahadho April 21, 2022 at 1:30 am

Meta

Last Modified:
April 21, 2022 at 1:30 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Bitrate noun Xaddi-ineed Xaddi + in. (in, sida in yar) November 11, 2016 at 7:58 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:58 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Block noun Xayndaab, Xayndaabka September 13, 2021 at 3:55 pm

Meta

Last Modified:
September 13, 2021 at 3:55 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Blocks noun Xayndaabyo, Xayndaabyada September 13, 2021 at 3:55 pm

Meta

Last Modified:
September 13, 2021 at 3:55 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Blog noun Balog August 28, 2021 at 11:34 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 11:34 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Boolean noun Bool November 11, 2016 at 7:56 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:56 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Branch noun Laan, Laanta August 28, 2021 at 9:44 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:44 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Browser noun Sahmiye August 29, 2021 at 4:49 am

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:49 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Button noun Badhan August 29, 2021 at 4:21 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:21 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Cancel verb Laal November 11, 2016 at 7:39 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:39 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Card noun Kaar September 12, 2021 at 10:35 pm

Meta

Last Modified:
September 12, 2021 at 10:35 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Cards noun Kaarar, Kaararka September 12, 2021 at 10:36 pm

Meta

Last Modified:
September 12, 2021 at 10:36 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Categories noun Khaanado August 28, 2021 at 8:50 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 8:50 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Category noun Khaanad August 28, 2021 at 8:50 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 8:50 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Class noun Need Qaamuuska Ereybixinta ee Xisaabta, Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta, Xafiiska Horumarinta Manaahijta, Muqdisho 1987 November 11, 2016 at 7:57 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:57 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Code noun Afgarad November 11, 2016 at 7:54 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:54 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Column noun Joogutax, Dacal November 27, 2021 at 11:32 pm

Meta

Last Modified:
November 27, 2021 at 11:32 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Comment noun Faallo November 11, 2016 at 6:40 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 6:40 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Comment verb Ka faallood November 11, 2016 at 6:41 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 6:41 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Committer noun Go'aamiye, Go'aamiyaha October 12, 2021 at 7:23 pm

Meta

Last Modified:
October 12, 2021 at 7:23 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Committers noun Go'aamiyayaal, Go'aamiyayaasha October 12, 2021 at 7:24 pm

Meta

Last Modified:
October 12, 2021 at 7:24 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Content noun Dhigaal August 29, 2021 at 4:22 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:22 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Copy noun Kareeb Sida aan ka qoray Axmed Faaxac Cali "Idaajaa". November 11, 2016 at 9:08 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:08 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Copy verb Kareeb eeg Copy (n) November 11, 2016 at 9:08 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:08 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Damage noun Waxyeello November 11, 2016 at 7:38 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:38 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Dark Mode noun Habka Madow August 29, 2021 at 4:22 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:22 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Dashboard noun Jaafka Wadidda November 24, 2021 at 4:14 am

Meta

Last Modified:
November 24, 2021 at 4:14 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Data noun Xog August 29, 2021 at 4:23 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:23 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Database noun Xoggunka August 28, 2021 at 8:57 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 8:57 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Default noun Gabbaad Wax lagu soo noqdo goorta wax kale oo la yeelo la garan waayo. November 11, 2016 at 9:40 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:40 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Define verb Qeex, Qeexid August 28, 2021 at 9:17 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:17 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Definition noun Qeexaal August 28, 2021 at 9:19 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:19 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Delete verb Tirtir (ama; tir) November 11, 2016 at 7:35 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:35 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Describe verb Sharax, Sharaxid August 28, 2021 at 9:18 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:18 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Description noun Sharraxaad August 28, 2021 at 9:18 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:18 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Destination noun Bartilmaameed August 29, 2021 at 4:24 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:24 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Destroy verb Burburi November 11, 2016 at 7:37 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:37 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Developer noun Horumariye, Horumariyaha September 12, 2021 at 10:53 pm

Meta

Last Modified:
September 12, 2021 at 10:53 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Directory noun Gal, Galka August 29, 2021 at 8:00 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 8:00 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Do verb Yeel November 11, 2016 at 8:56 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 8:56 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Done verb Yeelan November 11, 2016 at 8:56 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 8:56 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Download noun Rogidda August 28, 2021 at 9:26 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:26 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Download verb Rog, Rogid August 28, 2021 at 9:41 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:41 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Draft noun Qabyo November 11, 2016 at 7:43 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:43 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Eject verb Saar November 11, 2016 at 7:36 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:36 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Email noun Emayl September 4, 2021 at 6:03 am

Meta

Last Modified:
September 4, 2021 at 6:03 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Error noun Gef, Cillad waxaad u adeegsan kolba halkaad joogto sida ku haboon August 30, 2021 at 5:07 pm

Meta

Last Modified:
August 30, 2021 at 5:07 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Excerpt noun Arar, Ararta April 21, 2022 at 1:29 am

Meta

Last Modified:
April 21, 2022 at 1:29 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Extension noun Kordhin, Kordhinta November 14, 2021 at 8:38 pm

Meta

Last Modified:
November 14, 2021 at 8:38 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Extensions noun Kordhinno November 14, 2021 at 8:33 pm

Meta

Last Modified:
November 14, 2021 at 8:33 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
FAQ noun SBI (FAQ) Frequently Asked Questions = (SBI) Su'aalaha Badanaa la Isweydiiyo September 1, 2021 at 12:07 am

Meta

Last Modified:
September 1, 2021 at 12:07 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Feedback noun Falcelis August 29, 2021 at 4:36 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:36 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
File noun Fayl September 4, 2021 at 6:27 am

Meta

Last Modified:
September 4, 2021 at 6:27 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Flagged noun La calansaaray September 12, 2021 at 11:19 pm

Meta

Last Modified:
September 12, 2021 at 11:19 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Float noun Sabbeeye November 11, 2016 at 8:30 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 8:30 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Font size noun Cabbir khad April 17, 2022 at 10:16 pm

Meta

Last Modified:
April 17, 2022 at 10:16 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Footer noun Cageeye April 21, 2022 at 2:21 am

Meta

Last Modified:
April 21, 2022 at 2:21 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Format noun Beeqaab September 6, 2021 at 3:01 pm

Meta

Last Modified:
September 6, 2021 at 3:01 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Forum noun Madal August 29, 2021 at 4:37 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:37 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Frame noun Idaar August 29, 2021 at 4:36 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:36 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Frame verb Idaar, Idaarid August 29, 2021 at 4:37 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:37 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Function noun Fansaar November 11, 2016 at 7:54 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:54 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Guidelines noun Tilmaamaha October 23, 2021 at 5:55 pm

Meta

Last Modified:
October 23, 2021 at 5:55 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Header noun Madxiye April 21, 2022 at 2:15 am

Meta

Last Modified:
April 21, 2022 at 2:15 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Heading noun Cinwaan August 28, 2021 at 9:00 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:00 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Heght noun Joog, Jooga August 28, 2021 at 8:59 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 8:59 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Hide noun Qari April 17, 2022 at 10:09 pm

Meta

Last Modified:
April 17, 2022 at 10:09 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Hint noun Hagid August 29, 2021 at 4:38 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:38 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Home noun Hoy August 29, 2021 at 4:38 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:38 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Horizontal noun Jiifsan November 24, 2021 at 4:31 am

Meta

Last Modified:
November 24, 2021 at 4:31 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Hostname noun Marti-magac, Marti-magaca November 14, 2021 at 8:21 pm

Meta

Last Modified:
November 14, 2021 at 8:21 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Icon noun Astaan April 17, 2022 at 10:35 pm

Meta

Last Modified:
April 17, 2022 at 10:35 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Ink noun Anqaas "Anqaas - Hoore madow oo ka samaysan dhuxul, xabag, caano ama biyo isku riiqan oo ardada dugsiga Quraanka wax ku qortaan." -- Annarita Puglielli iyo Cabdalla Cumar Mansuur, Qaamuuska Af Soomaaliga November 11, 2016 at 6:48 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 6:48 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Install verb Rakib, Rakibid August 29, 2021 at 4:39 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:39 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Installation noun Rakibaad August 29, 2021 at 4:40 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:40 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Integer noun Abyoone November 11, 2016 at 7:52 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:52 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Interpretation noun Laqbayn November 11, 2016 at 7:34 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:34 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Introduction noun Hordhac August 29, 2021 at 4:41 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:41 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Keyword noun Ereyfure August 29, 2021 at 4:41 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:41 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Leave verb Dhaaf, Dhaafid August 29, 2021 at 4:42 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:42 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
License noun Shati November 11, 2016 at 7:33 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:33 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
List noun Liis Ka eeg Qaamuuska Af-Soomaaliga, Annarita Puglielli iyo Cabdalla Cumar Mansuur November 11, 2016 at 7:49 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:49 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Load noun Rar Loading (rarmaya). Loaded (raran). November 11, 2016 at 7:50 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:50 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Locale noun Carri, Carriga August 28, 2021 at 9:57 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:57 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Location noun Goob November 11, 2016 at 9:43 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:43 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Logo noun Halhays, Halhayska October 12, 2021 at 8:42 pm

Meta

Last Modified:
October 12, 2021 at 8:42 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Loop noun Galool November 27, 2021 at 11:35 pm

Meta

Last Modified:
November 27, 2021 at 11:35 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Media noun Maqal iyo Muuqaal, Meediya, Meediyaha November 24, 2021 at 2:50 am

Meta

Last Modified:
November 24, 2021 at 2:50 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Memory noun Xusuus November 11, 2016 at 7:58 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:58 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Menu noun Taxmo November 11, 2016 at 7:47 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:47 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Message noun Fariin August 29, 2021 at 4:45 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:45 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Mission noun Hiigsi April 21, 2022 at 1:41 am

Meta

Last Modified:
April 21, 2022 at 1:41 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Mute noun Shib April 21, 2022 at 1:31 am

Meta

Last Modified:
April 21, 2022 at 1:31 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Notes noun Xusuusqor September 13, 2021 at 1:49 am

Meta

Last Modified:
September 13, 2021 at 1:49 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Notification noun Baraarujin August 29, 2021 at 4:14 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:14 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Null noun Madhan November 11, 2016 at 8:30 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 8:30 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Object noun Walax November 11, 2016 at 7:54 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:54 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Off noun Damsan August 29, 2021 at 4:47 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:47 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Ok expression Okay November 11, 2016 at 7:40 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:40 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Ok expression Hagaag November 11, 2016 at 7:40 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:40 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
On noun Daaran August 29, 2021 at 4:46 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:46 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Option noun Xulanti Wadar: xulantiyo November 11, 2016 at 9:36 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:36 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Optional adjective Dookh November 11, 2016 at 9:37 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:37 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Ordered List noun Liis Hannaan Leh November 11, 2016 at 7:48 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:48 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Package noun Xirmo September 4, 2021 at 7:21 am

Meta

Last Modified:
September 4, 2021 at 7:21 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Page noun Bog November 11, 2016 at 6:56 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 6:56 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Parameter noun Baaramitir Tiro ama xaddi kale oo la cabbiri karo oo sameeya urur hab lagu qeexo ama shuruudo u dejiya hawsha uu qabanayo. ~ Qaamuuska Ereybixinta ee Xisaabta, Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta, Xafiiska Horumarinta Manaahijta, Muqdisho 1987 November 11, 2016 at 7:20 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:20 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Password noun Ereykugal August 29, 2021 at 4:59 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2021 at 4:59 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Pattern noun Qaab Patterns = Qaabab, Qaababka September 6, 2021 at 3:03 pm

Meta

Last Modified:
September 6, 2021 at 3:03 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Pending noun Hubinsug Hubin + Sug November 11, 2016 at 9:36 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:36 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Permalink noun Xiriirsugan November 28, 2021 at 12:23 am

Meta

Last Modified:
November 28, 2021 at 12:23 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Pingback noun Jibiqcelis November 27, 2021 at 11:41 pm

Meta

Last Modified:
November 27, 2021 at 11:41 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Placeholder noun Goobhaye, Goobhayaha November 24, 2021 at 2:09 am

Meta

Last Modified:
November 24, 2021 at 2:09 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Plugin noun Kaabe, Kaabaha September 12, 2021 at 10:41 pm

Meta

Last Modified:
September 12, 2021 at 10:41 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Plugins noun Kaabayaal, Kaabayaasha September 12, 2021 at 10:41 pm

Meta

Last Modified:
September 12, 2021 at 10:41 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Post noun Qormo November 11, 2016 at 6:48 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 6:48 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Post verb Dir November 11, 2016 at 6:48 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 6:48 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Preview noun Milicsi November 11, 2016 at 6:49 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 6:49 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Preview verb Milicso "Milicso f.g3 (-saday, -satay): 1. Wax laabtu u bogtay eegistooda isha la raacid. 2. Wax degdeg u eegid." -- Annarita Puglielli iyo Cabdalla Cumar Mansuur, Qaamuuska Af Soomaaliga November 11, 2016 at 6:53 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 6:53 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Profile noun Xogkoob, Xogkoobka November 24, 2021 at 4:02 am

Meta

Last Modified:
November 24, 2021 at 4:02 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Publish verb Faafi November 11, 2016 at 9:33 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:33 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Refresh verb Rarceli April 21, 2022 at 1:10 am

Meta

Last Modified:
April 21, 2022 at 1:10 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Release verb Siidayn, Siidaynta September 1, 2021 at 5:09 pm

Meta

Last Modified:
September 1, 2021 at 5:09 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Remove verb Bixi November 11, 2016 at 7:37 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:37 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Repository noun Bakhaar September 12, 2021 at 11:50 pm

Meta

Last Modified:
September 12, 2021 at 11:50 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Reset verb Dib u deji April 17, 2022 at 10:09 pm

Meta

Last Modified:
April 17, 2022 at 10:09 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Responsive adjective Okobban November 11, 2016 at 7:08 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:08 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
REST noun REST Representational State Transfer. Sideeda in aan ku soo gudbinno ayaan doorbidnay, hadhowna la macneeyo meeshii suurtogal ah. November 11, 2016 at 9:03 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:03 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Restore verb Celi November 11, 2016 at 7:43 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:43 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Review noun Dibu-eegis September 13, 2021 at 4:08 pm

Meta

Last Modified:
September 13, 2021 at 4:08 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Rich Editor noun Tifaftire Hodman November 11, 2016 at 9:34 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:34 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Row noun Jiifutax, Saf November 27, 2021 at 11:32 pm

Meta

Last Modified:
November 27, 2021 at 11:32 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Screenshot noun Sawirshaashad May 10, 2022 at 10:25 pm

Meta

Last Modified:
May 10, 2022 at 10:25 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Search noun Raadi April 17, 2022 at 10:10 pm

Meta

Last Modified:
April 17, 2022 at 10:10 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Separator noun Kalasooce November 24, 2021 at 4:31 am

Meta

Last Modified:
November 24, 2021 at 4:31 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Server noun Serfar June 6, 2022 at 6:27 am

Meta

Last Modified:
June 6, 2022 at 6:27 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Set verb Deji April 17, 2022 at 10:11 pm

Meta

Last Modified:
April 17, 2022 at 10:11 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Settings noun Dejinta August 28, 2021 at 8:56 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 8:56 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Show verb Muuji April 17, 2022 at 10:06 pm

Meta

Last Modified:
April 17, 2022 at 10:06 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Showcase noun Bandhig August 28, 2021 at 9:11 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:11 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Sidebar noun Bar-dhinac January 30, 2022 at 12:15 pm

Meta

Last Modified:
January 30, 2022 at 12:15 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Site noun Bar August 28, 2021 at 9:07 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:07 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Spam noun Isbam, Shufto spam waa fariimaha aad dhibsanayso April 21, 2022 at 1:17 am

Meta

Last Modified:
April 21, 2022 at 1:17 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Static noun Neg Neg - aan dhaqdhaqaaq lahayn November 11, 2016 at 6:55 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 6:55 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Static Page noun Bog Neg November 11, 2016 at 6:56 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 6:56 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Stats noun Istaatikada September 4, 2021 at 5:54 am

Meta

Last Modified:
September 4, 2021 at 5:54 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
String noun Xadhig November 11, 2016 at 8:31 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 8:31 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Style noun Hab, Hababka September 6, 2021 at 3:02 pm

Meta

Last Modified:
September 6, 2021 at 3:02 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Submit verb Gudbi, Gudbin August 28, 2021 at 9:51 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:51 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Subscribe noun Rukumo, Rukumid October 15, 2021 at 4:24 pm

Meta

Last Modified:
October 15, 2021 at 4:24 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Support noun Taageero September 5, 2021 at 1:04 pm

Meta

Last Modified:
September 5, 2021 at 1:04 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Tag noun Sumad August 30, 2021 at 8:03 pm

Meta

Last Modified:
August 30, 2021 at 8:03 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Tagline noun Halkudheg August 28, 2021 at 9:00 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:00 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Tags noun Sumado August 30, 2021 at 8:02 pm

Meta

Last Modified:
August 30, 2021 at 8:02 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Template noun Moodal, Moodalka November 28, 2021 at 12:38 am

Meta

Last Modified:
November 28, 2021 at 12:38 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Text noun Qoraal November 11, 2016 at 9:34 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:34 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Theme noun Naqshad September 12, 2021 at 10:12 pm

Meta

Last Modified:
September 12, 2021 at 10:12 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Themes noun Naqshado August 28, 2021 at 10:21 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 10:21 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Thumbnail noun Sawiryare, Sawiryaraha November 14, 2021 at 10:39 pm

Meta

Last Modified:
November 14, 2021 at 10:39 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Title noun Cinwaan, Suraab November 24, 2021 at 2:16 am

Meta

Last Modified:
November 24, 2021 at 2:16 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Toolbar noun Egnedsito January 30, 2022 at 1:21 pm

Meta

Last Modified:
January 30, 2022 at 1:21 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Trackback noun Raadcelis November 27, 2021 at 11:42 pm

Meta

Last Modified:
November 27, 2021 at 11:42 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Trash noun Qashin November 11, 2016 at 7:41 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:41 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Trash verb Qub In wax la soo qubo; qashinka lagu daro. November 11, 2016 at 7:42 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:42 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Type noun Namuun Cayn, Nooc November 11, 2016 at 7:53 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:53 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Unordered List noun Liis Hannaan La' November 11, 2016 at 7:48 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:48 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Upload verb Rarsaar, Rarsaaray September 4, 2021 at 7:20 am

Meta

Last Modified:
September 4, 2021 at 7:20 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Upload noun Rarsaarid September 4, 2021 at 7:20 am

Meta

Last Modified:
September 4, 2021 at 7:20 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
User noun Adeegsade August 28, 2021 at 8:56 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 8:56 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Username noun Magackugal August 28, 2021 at 8:57 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 8:57 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Variable noun Doorsoome November 11, 2016 at 7:54 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 7:54 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Version noun Meeris August 28, 2021 at 9:50 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 9:50 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Video noun Muuqaal, Fiidiyow November 14, 2021 at 10:27 pm

Meta

Last Modified:
November 14, 2021 at 10:27 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
View verb Arag April 17, 2022 at 10:04 pm

Meta

Last Modified:
April 17, 2022 at 10:04 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Vission noun Hiraal April 21, 2022 at 1:40 am

Meta

Last Modified:
April 21, 2022 at 1:40 am
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Visual adjective Muuqda November 11, 2016 at 9:34 pm

Meta

Last Modified:
November 11, 2016 at 9:34 pm
By:
Jamal Jama (byjml)
Actions:
Widget noun Gabal, Gabalka September 13, 2021 at 3:56 pm

Meta

Last Modified:
September 13, 2021 at 3:56 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Widgets noun Gaballo, Gaballada September 13, 2021 at 3:56 pm

Meta

Last Modified:
September 13, 2021 at 3:56 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:
Width noun Ballac August 28, 2021 at 8:58 pm

Meta

Last Modified:
August 28, 2021 at 8:58 pm
By:
Uruuriye (abdillahibachir)
Actions:

Export as CSV