New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Slovak

Terminologický slovník pre slovenský preklad WordPress

Item Part of speech Translation Comments
administrator noun administrátor

Meta

Last Modified:
2015-07-24 21:34:23
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
backorder verb nákup na objednávku WooCommerce.

Meta

Last Modified:
2017-10-30 19:42:57
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
bookmarklet noun bookmarklet

Meta

Last Modified:
2015-07-24 22:06:25
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
BuddyPress noun BuddyPress

Meta

Last Modified:
2015-07-24 22:29:30
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
button noun tlačidlo

Meta

Last Modified:
2017-02-25 12:21:59
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
category noun kategória

Meta

Last Modified:
2015-07-24 22:02:47
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
child theme noun odvodená téma

Meta

Last Modified:
2017-11-15 11:25:54
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
comment noun komentár

Meta

Last Modified:
2015-07-25 10:22:04
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
custom adjective vlastné vlastné polia, vlastný typ obsahu a pod.

Meta

Last Modified:
2015-07-25 10:21:08
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
dashboard noun nástenka

Meta

Last Modified:
2015-07-24 21:41:37
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
draft noun koncept

Meta

Last Modified:
2017-02-25 11:08:01
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
editor noun editor Vo všetkých významoch

Meta

Last Modified:
2017-10-22 10:21:14
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
email noun e-mail

Meta

Last Modified:
2017-02-25 11:07:39
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
feed noun feed Neprekladáme. Skloňujeme, vzor dub

Meta

Last Modified:
2019-10-18 08:45:28
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
flat rate noun paušálna sadzba WooCommerce

Meta

Last Modified:
2017-10-30 19:48:15
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
folder noun priečinok

Meta

Last Modified:
2015-07-24 22:10:20
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
guideline noun príručka väčšinou vo význame oficiálnych príručiek. Napr. k tvorbe pluginov, prekladov a pod.

Meta

Last Modified:
2017-10-22 10:28:33
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
IP noun IP adresa podobne ako pri URL, pridávame slovo adresa

Meta

Last Modified:
2018-05-15 06:39:13
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
knowledge base noun báza znalostí

Meta

Last Modified:
2020-07-10 12:06:44
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
latest adjective najnovšie

Meta

Last Modified:
2017-02-25 11:06:42
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
leave a comment expression pridajte komentár

Meta

Last Modified:
2015-07-25 10:25:42
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
live chat noun live chat neprekladáme

Meta

Last Modified:
2019-10-18 07:04:45
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
menu noun menu / navigácia Pozor na kontext. Väčšinou myslené ako navigácia na webe, ale môže ísť aj o "gastro" menu.

Meta

Last Modified:
2019-11-22 11:06:22
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
network noun sieť

Meta

Last Modified:
2015-07-24 21:44:39
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
network admin expression administrácia siete

Meta

Last Modified:
2015-07-24 21:44:57
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
page noun stránka Vo význame stránka na webovej stránke

Meta

Last Modified:
2015-07-24 16:07:40
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
pagination noun stránkovanie

Meta

Last Modified:
2015-07-25 09:50:54
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
permalink noun trvalý odkaz

Meta

Last Modified:
2015-07-25 09:09:55
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
Personal Data noun Osobné údaje

Meta

Last Modified:
2018-05-11 07:20:48
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
pingback noun pingback neprekladáme

Meta

Last Modified:
2019-09-27 11:47:31
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
plugin noun plugin skloňuje sa, ale NEPREKLADÁME to ako doplnkok

Meta

Last Modified:
2020-07-10 12:07:13
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
plugins noun pluginy skloňuje sa, ale NEPREKLADÁME to ako doplnkok

Meta

Last Modified:
2020-07-10 12:07:18
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
post noun článok pozor: "post type" má iný preklad

Meta

Last Modified:
2015-07-24 17:46:52
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
post type expression typ obsahu

Meta

Last Modified:
2015-07-24 17:47:25
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
Powered by noun Dostupné pomocou / Poháňa Vyber podľa kontextu

Meta

Last Modified:
2018-06-04 14:14:07
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
Press This expression Press This

Meta

Last Modified:
2015-07-24 22:05:23
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
privacy policy noun zásady ochrany osobných údajov

Meta

Last Modified:
2018-05-11 07:47:55
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
shipping noun doprava WooCommerce

Meta

Last Modified:
2017-10-30 19:41:00
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
shipping class noun trieda dopravy WooCommerce

Meta

Last Modified:
2017-10-30 19:41:19
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
shipping method noun spôsob doručenia WooCommerce

Meta

Last Modified:
2017-10-30 19:41:53
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
shipping zone noun zóna dopravy WooCommerce

Meta

Last Modified:
2017-10-30 19:41:32
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
Shortcode noun Shortcode Neprekladáme. Skloňovanie podľa DUB

Meta

Last Modified:
2020-08-17 18:48:26
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
site noun webová stránka nepoužívať skrátený výraz v tvare "stránka"

Meta

Last Modified:
2015-07-24 18:05:28
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
SKU noun Katalógové číslo

Meta

Last Modified:
2020-07-10 13:01:14
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
slug noun slug

Meta

Last Modified:
2015-07-24 22:04:22
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
spam noun spam

Meta

Last Modified:
2015-07-24 22:06:32
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
tag noun značka

Meta

Last Modified:
2017-02-25 12:20:39
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
term noun výraz

Meta

Last Modified:
2017-02-25 11:08:28
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
terms noun výrazy / podmienky Podmienky v zmysle "obchodné podmienky".

Meta

Last Modified:
2019-11-15 08:54:41
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
theme noun téma

Meta

Last Modified:
2015-07-24 18:03:52
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
toolbar noun panel nástrojov

Meta

Last Modified:
2015-07-24 21:26:19
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
trackback noun trackback neprekladáme

Meta

Last Modified:
2019-09-27 11:47:59
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
URL noun URL adresa

Meta

Last Modified:
2017-10-29 12:22:40
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
user noun používateľ nepoužívať "užívateľ"

Meta

Last Modified:
2018-05-11 07:29:35
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
User Experience noun Používateľská skúsenosť (UX)

Meta

Last Modified:
2019-10-18 07:03:57
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:
username noun používateľské meno

Meta

Last Modified:
2015-07-24 18:07:09
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
website noun webová stránka

Meta

Last Modified:
2015-07-24 18:09:29
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
widget noun widget

Meta

Last Modified:
2015-07-24 22:04:09
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
WordPress noun WordPress Neskloňovať! Pozor na veľké W a P.

Meta

Last Modified:
2015-07-24 14:20:24
By:
Peter Nemcok (Savione)
Actions:
WordPress Plugin Directory noun Katalóg WordPress pluginov

Meta

Last Modified:
2017-10-22 19:21:41
By:
Karol Voros (kavoros)
Actions:

Export as CSV