New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Polish

Item Part of speech Translation Comments
'Cancel' to stop, 'OK' to expression Kliknij „Anuluj”, aby anulować tę operację, lub „OK”, aby ją sfinalizować.

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:03:58
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
<a href="https://wordpress.org/support/"> expression <a href="https://pl.forums.wordpress.org/">

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:10:34
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
activate verb włącz

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:54:54
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
activate verb włączać raczej unikajmy słowa "aktywować"; używamy go tylko w kontekście aktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "włączać"

Meta

Last Modified:
2014-03-30 23:19:48
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
activating adverb włączanie

Meta

Last Modified:
2020-12-10 17:56:34
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
add new expression utwórz

Meta

Last Modified:
2022-02-28 06:17:06
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
admin bar noun pasek administratora

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:50:46
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
affect verb mieć wpływ

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:51:10
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
anchor noun kotwica

Meta

Last Modified:
2014-04-24 17:29:22
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
anchors noun kotwice

Meta

Last Modified:
2014-04-24 17:29:27
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
asides noun notatki na marginesie

Meta

Last Modified:
2021-08-05 08:18:04
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
avatar noun awatar

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:51:28
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
await moderation verb oczekiwać na moderację

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:51:38
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
billing noun rozliczeniowy billing adres - > Adres rozliczeniowy
billing name -> nazwa rozliczeniowa
etc. etc.

Meta

Last Modified:
2021-08-25 13:05:35
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
blog noun blog dopełniacz: blogu

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:51:52
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
breadcrumb noun okruszki ewentualnie ścieżka okruszków

Meta

Last Modified:
2020-10-15 06:48:06
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
Bulk Actions expression działania zbiorcze

Meta

Last Modified:
2022-05-09 05:16:32
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
cache noun pamięć podręczna (wymowa: kesz)

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:07
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
caption noun podpis

Meta

Last Modified:
2016-11-28 14:58:19
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
changeset noun zestaw zmian

Meta

Last Modified:
2016-11-16 06:37:17
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
child theme noun motyw potomny

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:14
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
compatible adjective zgodny [może być też "kompatybilny"]

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:32
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
content noun treść

Meta

Last Modified:
2016-11-28 14:58:56
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
contributing to WordPress noun pomoc w rozwoju WordPressa

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:41
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
core noun [chodzi o kod samego WordPressa, a nie o zespół tworzący; dla przykładu core developer - programista, który pisze kod "core", czyli po prostu WordPressa]

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:53
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
could not verb nie można było

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:53:13
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
credits noun autorzy

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:53:21
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
current adjective obecny, aktualny

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:13:29
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
current noun używany [jeśli w kontekście "włączony"]

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:53:35
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
custom noun własny Zazwyczaj tłumaczymy właśnie jako "własny" - no chyba że coś jest rzeczywiście "niestandardowe". Ale "custom post type" -> "własny typ treści".

Meta

Last Modified:
2021-12-13 07:49:21
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
customize verb dostosuj

Meta

Last Modified:
2022-03-11 08:00:27
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
customizer noun konfigurator

Meta

Last Modified:
2022-02-22 07:45:17
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
Dark Mode expression tryb ciemny

Meta

Last Modified:
2020-12-23 08:14:11
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
dashboard noun kokpit

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:53:49
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
database noun baza danych

Meta

Last Modified:
2014-04-17 10:21:40
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
deactivate verb wyłącz

Meta

Last Modified:
2020-12-10 17:55:20
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
deactivating adverb wyłączanie

Meta

Last Modified:
2020-12-10 17:55:56
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
delete verb usuwać

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:53:58
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
deprecated verb przestarzały is deprecated - jest przestarzałą praktyką

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:54:21
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
documentation on expression dokumentacja:

Meta

Last Modified:
2016-10-31 17:41:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
email noun e-mail

Meta

Last Modified:
2021-06-25 06:23:04
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
embed verb osadzać

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:54:35
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
enable verb włącz

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:54:47
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
excerpt noun zajawka

Meta

Last Modified:
2016-11-28 14:58:42
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
feature noun funkcja

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:02
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
featured image expression obrazek wyróżniający

Meta

Last Modified:
2016-11-28 15:02:56
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
featured media expression wyróżniający plik medialny

Meta

Last Modified:
2016-11-28 15:03:25
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
feedback noun uwagi

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:07
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
folder noun katalog

Meta

Last Modified:
2021-09-17 06:48:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
font noun krój pisma

Meta

Last Modified:
2022-02-22 15:50:10
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
font size expression wielkość liter

Meta

Last Modified:
2022-06-13 06:03:37
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
for the resource expression dla zasobu

Meta

Last Modified:
2016-11-02 09:03:11
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
front page noun strona główna

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:13
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
fullscreen noun tryb pełnoekranowy

Meta

Last Modified:
2021-08-04 08:10:57
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
high-res noun wysoka Proszę używać "wysoka" w kontekście "high-res screen".

Meta

Last Modified:
2019-11-08 07:21:44
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
icon noun ikonka "Ikona" - to obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyńskiej.

Meta

Last Modified:
2022-01-21 06:12:58
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
ID noun identyfikator

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:21
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
image noun obrazek NIE obraz!

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:27
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
importer noun importer dop.: importera, bier.: importer; mian. lm.: importery

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:41
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
inserter noun wybierak Wybierak do wstawiania bloków - w treści, w widżetach czy w edycji witryny.

Meta

Last Modified:
2021-06-29 08:16:58
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
involved verb biorący udział get involved = weź udział

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:56:09
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
layout noun układ

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:56:19
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
link noun odnośnik

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:56:25
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
load verb wczytywać

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:56:30
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
locale noun ustawienia regionalne

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:51:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
log in verb logować się

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:57:24
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
logger noun rejestrator

Meta

Last Modified:
2021-03-18 09:01:52
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
maintenance release noun wydanie z poprawkami błędów

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:57:36
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
media library noun multimedia

Meta

Last Modified:
2021-05-14 07:08:28
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
menu location expression położenie menu

Meta

Last Modified:
2021-11-19 06:51:43
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
nonce noun kod jednorazowy

Meta

Last Modified:
2021-09-14 05:16:56
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
notice noun powiadomienie

Meta

Last Modified:
2021-08-25 13:02:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
overlay noun nakładka Używamy "nakładka" w przypadku elementów modalnych.

Meta

Last Modified:
2019-11-05 11:05:14
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
padding noun dopełnienie lub dopełnienie wewnętrzne

Meta

Last Modified:
2020-10-15 07:09:45
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
page noun strona

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:14:39
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
panel noun panel jeśli w sensie "ekran", to "ekran", w przeciwnym razie "panel"

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:58:16
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
parent noun nadrzędny nie: rodzic

Meta

Last Modified:
2017-06-15 09:48:11
By:
Aleksander Kuczek (aleksanderkuczek)
Actions:
parent theme noun motyw nadrzędny

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:22
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
pass as argument verb podawać jako argument (funkcji)

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:58:37
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
pattern noun wzorzec

Meta

Last Modified:
2022-04-12 05:18:24
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
permalink noun bezpośredni odnośnik

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:58:44
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
persistent cache noun trwała pamięć podręczna

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:58:53
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
plugin noun wtyczka

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:58:59
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
POS expression punkt kasowy Uwaga, np. "POS Terminal" to terminal kard płatniczych, generalnie hasło POS mocno zależy od kontekstu.

Meta

Last Modified:
2021-03-12 08:39:57
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
post noun wpis

Meta

Last Modified:
2021-08-13 07:27:40
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
post format noun format wpisu

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:59:06
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
post type noun typ treści stare, nieaktualne tłumaczenie: typ wpisu

Meta

Last Modified:
2015-01-18 13:16:33
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
posts noun wpisy

Meta

Last Modified:
2021-08-13 07:27:48
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
preview noun podgląd

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:59:19
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
preview verb podejrzyj

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:59:26
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
protected adjective zabezpieczony

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:59:35
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
pullquote noun wtrącenie

Meta

Last Modified:
2021-11-23 18:04:51
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
rating noun ocena klasyfikacja, jeśli np. jakichś treści, które mogą być nieodpowiednie; ocena, jeśli czegoś, czemu np. przyznaje się ileś gwiazdek

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:08
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
reflect verb mieć wpływ

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:51:16
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
release noun wydanie

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:12
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
remove verb usuwać kiedy już naprawdę nie da się inaczej, może być i "kasować" :)

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:27
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
reusable block expression blok wielokrotnego użycia

Meta

Last Modified:
2021-06-28 08:17:48
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
revision noun wersja

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:32
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
screen noun ekran

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:38
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
secret key noun klucz prywatny

Meta

Last Modified:
2021-08-24 12:01:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
security noun zabezpieczenia

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:50
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
security release noun wydanie z poprawkami błędów w zabezpieczeniach

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:46
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
Select bulk action expression Wybierz masowe działanie

Meta

Last Modified:
2018-03-14 07:14:47
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
service provider noun dostawca usług

Meta

Last Modified:
2018-03-14 18:43:22
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
sidebar noun panel boczny

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:56
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
site noun witryna

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:01:03
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
slider noun pokaz slajdów

Meta

Last Modified:
2022-03-23 10:08:51
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
slug noun uproszczona nazwa uproszczona nazwa czegoś, np. post slug to uproszczona nazwa wpisu używana w odnośnikach

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:01:23
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
Sorry, you are not allowed to expression Brak uprawnienia do W Polsce nie używa się "sorry". To typowe dla angielskiego ale nie polskiego, chyba że systemowi jest naprawdę kogoś szkoda...

Meta

Last Modified:
2021-05-14 07:16:30
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
static adjective statyczny

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:01:31
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
sticky noun przypięty

Meta

Last Modified:
2016-11-28 18:20:07
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
stylesheet noun arkusz stylów (nie stylu)

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:01:45
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
subclass noun podklasa

Meta

Last Modified:
2016-11-07 13:23:19
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
submenu noun podmenu

Meta

Last Modified:
2020-12-10 17:52:31
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
support noun pomoc techniczna

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:01:54
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
support verb wspierać

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:04
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
support verb obsługiwać

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:11
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
support forum noun forum wsparcia

Meta

Last Modified:
2018-01-10 06:41:48
By:
marsjaninzmarsa
Actions:
tagline noun slogan

Meta

Last Modified:
2022-02-02 07:05:59
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
template part noun fragment szablonu

Meta

Last Modified:
2021-12-08 06:11:47
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
term noun taksonomia

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:19
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
text direction noun kierunek pisania (nie tekstu)

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:30
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
the resource noun zasób

Meta

Last Modified:
2016-11-02 09:03:25
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
theme noun motyw

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:36
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
thumbnail noun miniatura

Meta

Last Modified:
2021-05-14 07:06:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
trash noun kosz

Meta

Last Modified:
2014-08-15 09:37:50
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
trash verb przenosić do kosza

Meta

Last Modified:
2014-08-15 09:38:56
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
unique noun unikatowy UWAGA! Nie "unikalny", bo to przymiotnik odczasownikowy - od czasownika "unikać".

Meta

Last Modified:
2021-11-24 08:49:47
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
URL noun adres URL

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:48
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
video noun film

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:15:41
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
view verb zobacz

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:54
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
visit verb przejdź na np. przejdź na witrynę [WordPress często zachęca do "odwiedzenia" własnej witryny po wprowadzeniu na niej jakichś zmian, ale odwiedziny składa się raczej komuś innemu, dlatego wyjątkowo "przejdź", jeśli chodzi o naszą witrynę]

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:03:16
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
vivid adjective jaskrawy

Meta

Last Modified:
2021-12-21 07:25:25
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
widget noun widżet

Meta

Last Modified:
2021-04-26 04:57:56
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
You are about to expression Zamierzasz

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:03:40
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
your noun twój Proszę nie kapitalizować zaimków osobowych, więcej: https://shorturl.at/akHL1

Meta

Last Modified:
2021-08-11 08:06:57
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:

Export as CSV