WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Polish

Item Part of speech Translation Comments
'Cancel' to stop, 'OK' to expression Kliknij „Anuluj”, aby anulować tę operację, lub „OK”, aby ją sfinalizować.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:03:58
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
<a href="https://wordpress.org/support/"> expression <a href="https://pl.forums.wordpress.org/">

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:10:34
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
activate verb włącz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:54:54
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
activate verb włączać raczej unikajmy słowa "aktywować"; używamy go tylko w kontekście aktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "włączać"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-03-30 23:19:48
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
activating adverb włączanie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-12-10 17:56:34
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
admin bar noun pasek administratora

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:50:46
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
affect verb mieć wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:51:10
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
anchor noun kotwica

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-24 17:29:22
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
anchors noun kotwice

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-24 17:29:27
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
asides noun notatki na marginesie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-08-05 08:18:04
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
avatar noun awatar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:51:28
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
await moderation verb oczekiwać na moderację

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:51:38
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
billing noun rozliczeniowy billing adres - > Adres rozliczeniowy
billing name -> nazwa rozliczeniowa
etc. etc.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-08-25 13:05:35
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
blog noun blog dopełniacz: blogu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:51:52
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
breadcrumb noun okruszki ewentualnie ścieżka okruszków

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-15 06:48:06
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
Bulk Actions expression Masowe działania

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-14 07:12:51
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
cache noun pamięć podręczna (wymowa: kesz)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:07
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
caption noun podpis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 14:58:19
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
changeset noun zestaw zmian

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-16 06:37:17
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
child theme noun motyw potomny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:14
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
compatible adjective zgodny [może być też "kompatybilny"]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:32
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
content noun treść

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 14:58:56
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
contributing to WordPress noun pomoc w rozwoju WordPressa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:41
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
core noun [chodzi o kod samego WordPressa, a nie o zespół tworzący; dla przykładu core developer - programista, który pisze kod "core", czyli po prostu WordPressa]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:53
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
could not verb nie można było

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:53:13
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
credits noun autorzy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:53:21
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
current adjective obecny, aktualny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:13:29
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
current noun używany [jeśli w kontekście "włączony"]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:53:35
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
customize verb spersonalizuj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:53:42
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
Dark Mode expression tryb ciemny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-12-23 08:14:11
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
dashboard noun kokpit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:53:49
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
database noun baza danych

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-17 10:21:40
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
deactivate verb wyłącz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-12-10 17:55:20
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
deactivating adverb wyłączanie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-12-10 17:55:56
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
delete verb usuwać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:53:58
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
deprecated verb przestarzały is deprecated - jest przestarzałą praktyką

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:54:21
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
documentation on expression dokumentacja:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-31 17:41:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
email noun e-mail

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-06-25 06:23:04
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
embed verb osadzać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:54:35
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
enable verb włącz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:54:47
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
excerpt noun zajawka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 14:58:42
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
feature noun funkcja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:02
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
featured image expression obrazek wyróżniający

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 15:02:56
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
featured media expression wyróżniający plik medialny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 15:03:25
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
feedback noun uwagi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:07
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
folder noun katalog

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-09-17 06:48:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
for the resource expression dla zasobu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-02 09:03:11
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
front page noun strona główna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:13
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
fullscreen noun tryb pełnoekranowy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-08-04 08:10:57
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
high-res noun wysoka Proszę używać "wysoka" w kontekście "high-res screen".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-11-08 07:21:44
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
ID noun identyfikator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:21
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
image noun obrazek NIE obraz!

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:27
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
importer noun importer dop.: importera, bier.: importer; mian. lm.: importery

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:55:41
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
inserter noun wybierak Wybierak do wstawiania bloków - w treści, w widżetach czy w edycji witryny.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-06-29 08:16:58
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
involved verb biorący udział get involved = weź udział

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:56:09
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
layout noun układ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:56:19
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
link noun odnośnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:56:25
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
load verb wczytywać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:56:30
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
locale noun ustawienia regionalne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:51:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
log in verb logować się

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:57:24
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
logger noun rejestrator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-03-18 09:01:52
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
maintenance release noun wydanie z poprawkami błędów

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:57:36
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
media library noun multimedia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-05-14 07:08:28
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
menu location expression położenie menu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-11-19 06:51:43
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
nonce noun kod jednorazowy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-09-14 05:16:56
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
notice noun powiadomienie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-08-25 13:02:03
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
overlay noun nakładka Używamy "nakładka" w przypadku elementów modalnych.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-11-05 11:05:14
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
padding noun dopełnienie lub dopełnienie wewnętrzne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-15 07:09:45
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
page noun strona

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:14:39
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
panel noun panel jeśli w sensie "ekran", to "ekran", w przeciwnym razie "panel"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:58:16
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
parent noun nadrzędny nie: rodzic

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-06-15 09:48:11
By:
Aleksander Kuczek (aleksanderkuczek)
Actions:
parent theme noun motyw nadrzędny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:52:22
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
pass as argument verb podawać jako argument (funkcji)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:58:37
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
permalink noun bezpośredni odnośnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:58:44
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
persistent cache noun trwała pamięć podręczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:58:53
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
plugin noun wtyczka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:58:59
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
POS expression punkt kasowy Uwaga, np. "POS Terminal" to terminal kard płatniczych, generalnie hasło POS mocno zależy od kontekstu.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-03-12 08:39:57
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
post noun wpis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-08-13 07:27:40
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
post format noun format wpisu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:59:06
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
post type noun typ treści stare, nieaktualne tłumaczenie: typ wpisu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-01-18 13:16:33
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
posts noun wpisy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-08-13 07:27:48
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
preview noun podgląd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:59:19
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
preview verb podejrzyj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:59:26
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
protected adjective zabezpieczony

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:59:35
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
pullquote noun wtrącenie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-11-23 18:04:51
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
rating noun ocena klasyfikacja, jeśli np. jakichś treści, które mogą być nieodpowiednie; ocena, jeśli czegoś, czemu np. przyznaje się ileś gwiazdek

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:08
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
reflect verb mieć wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 17:51:16
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
release noun wydanie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:12
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
remove verb usuwać kiedy już naprawdę nie da się inaczej, może być i "kasować" :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:27
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
reusable block expression blok wielokrotnego użycia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-06-28 08:17:48
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
revision noun wersja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:32
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
screen noun ekran

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:38
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
secret key noun klucz prywatny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-08-24 12:01:01
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
security noun zabezpieczenia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:50
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
security release noun wydanie z poprawkami błędów w zabezpieczeniach

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:46
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
Select bulk action expression Wybierz masowe działanie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-14 07:14:47
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
service provider noun dostawca usług

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-14 18:43:22
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
sidebar noun panel boczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:00:56
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
site noun witryna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:01:03
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
slug noun uproszczona nazwa uproszczona nazwa czegoś, np. post slug to uproszczona nazwa wpisu używana w odnośnikach

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:01:23
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
Sorry, you are not allowed to expression Brak uprawnienia do W Polsce nie używa się "sorry". To typowe dla angielskiego ale nie polskiego, chyba że systemowi jest naprawdę kogoś szkoda...

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-05-14 07:16:30
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
static adjective statyczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:01:31
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
sticky noun przypięty

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 18:20:07
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
stylesheet noun arkusz stylów (nie stylu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:01:45
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
subclass noun podklasa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-07 13:23:19
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
submenu noun podmenu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-12-10 17:52:31
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
support noun pomoc techniczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:01:54
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
support verb wspierać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:04
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
support verb obsługiwać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:11
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
support forum noun forum wsparcia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-10 06:41:48
By:
marsjaninzmarsa
Actions:
term noun taksonomia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:19
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
text direction noun kierunek pisania (nie tekstu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:30
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
the resource noun zasób

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-02 09:03:25
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
theme noun motyw

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:36
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
thumbnail noun miniatura

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-05-14 07:06:00
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
trash noun kosz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-08-15 09:37:50
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
trash verb przenosić do kosza

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-08-15 09:38:56
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
unique noun unikatowy UWAGA! Nie "unikalny", bo to przymiotnik odczasownikowy - od czasownika "unikać".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-11-24 08:49:47
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
URL noun adres URL

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:48
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
video noun film

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:15:41
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
view verb zobacz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:02:54
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
visit verb przejdź na np. przejdź na witrynę [WordPress często zachęca do "odwiedzenia" własnej witryny po wprowadzeniu na niej jakichś zmian, ale odwiedziny składa się raczej komuś innemu, dlatego wyjątkowo "przejdź", jeśli chodzi o naszą witrynę]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:03:16
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
widget noun widżet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-04-26 04:57:56
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
You are about to expression Zamierzasz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-05 18:03:40
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
your noun twój Proszę nie kapitalizować zaimków osobowych, więcej: https://shorturl.at/akHL1

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-08-11 08:06:57
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:

Export as CSV