New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Polish

Item Part of speech Translation Comments Last Modified
'Cancel' to stop, 'OK' to expression Kliknij „Anuluj”, aby anulować tę operację, lub „OK”, aby ją sfinalizować. April 5, 2014 at 6:03 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:03 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
<a href="https://wordpress.org/support/"> expression <a href="https://pl.forums.wordpress.org/"> April 5, 2014 at 6:10 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:10 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
activate verb włącz April 5, 2014 at 5:54 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:54 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
activate verb włączać raczej unikajmy słowa "aktywować"; używamy go tylko w kontekście aktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "włączać" March 30, 2014 at 11:19 pm

Meta

Last Modified:
March 30, 2014 at 11:19 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
activating adverb włączanie December 10, 2020 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2020 at 5:56 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
add new expression utwórz February 28, 2022 at 6:17 am

Meta

Last Modified:
February 28, 2022 at 6:17 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
admin bar noun pasek administratora April 5, 2014 at 5:50 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:50 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
affect verb mieć wpływ April 5, 2014 at 5:51 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:51 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
anchor noun kotwica April 24, 2014 at 5:29 pm

Meta

Last Modified:
April 24, 2014 at 5:29 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
anchors noun kotwice April 24, 2014 at 5:29 pm

Meta

Last Modified:
April 24, 2014 at 5:29 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
asides noun notatki na marginesie August 5, 2021 at 8:18 am

Meta

Last Modified:
August 5, 2021 at 8:18 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
avatar noun awatar April 5, 2014 at 5:51 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:51 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
await moderation verb oczekiwać na moderację April 5, 2014 at 5:51 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:51 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
billing noun rozliczeniowy billing adres - > Adres rozliczeniowy
billing name -> nazwa rozliczeniowa
etc. etc.
August 25, 2021 at 1:05 pm

Meta

Last Modified:
August 25, 2021 at 1:05 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
blog noun blog dopełniacz: blogu April 5, 2014 at 5:51 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:51 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
breadcrumb noun okruszki ewentualnie ścieżka okruszków October 15, 2020 at 6:48 am

Meta

Last Modified:
October 15, 2020 at 6:48 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
Bulk Actions expression działania zbiorcze May 9, 2022 at 5:16 am

Meta

Last Modified:
May 9, 2022 at 5:16 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
cache noun pamięć podręczna (wymowa: kesz) April 5, 2014 at 5:52 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:52 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
caption noun podpis November 28, 2016 at 2:58 pm

Meta

Last Modified:
November 28, 2016 at 2:58 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
changeset noun zestaw zmian November 16, 2016 at 6:37 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2016 at 6:37 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
child theme noun motyw potomny April 5, 2014 at 5:52 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:52 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
compatible adjective zgodny [może być też "kompatybilny"] April 5, 2014 at 5:52 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:52 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
content noun treść November 28, 2016 at 2:58 pm

Meta

Last Modified:
November 28, 2016 at 2:58 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
contributing to WordPress noun pomoc w rozwoju WordPressa April 5, 2014 at 5:52 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:52 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
core noun [chodzi o kod samego WordPressa, a nie o zespół tworzący; dla przykładu core developer - programista, który pisze kod "core", czyli po prostu WordPressa] April 5, 2014 at 5:52 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:52 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
could not verb nie można było April 5, 2014 at 5:53 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:53 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
credits noun autorzy April 5, 2014 at 5:53 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:53 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
current adjective obecny, aktualny April 5, 2014 at 6:13 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:13 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
current noun używany [jeśli w kontekście "włączony"] April 5, 2014 at 5:53 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:53 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
custom noun własny Zazwyczaj tłumaczymy właśnie jako "własny" - no chyba że coś jest rzeczywiście "niestandardowe". Ale "custom post type" -> "własny typ treści". December 13, 2021 at 7:49 am

Meta

Last Modified:
December 13, 2021 at 7:49 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
customize verb dostosuj March 11, 2022 at 8:00 am

Meta

Last Modified:
March 11, 2022 at 8:00 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
customizer noun konfigurator February 22, 2022 at 7:45 am

Meta

Last Modified:
February 22, 2022 at 7:45 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
Dark Mode expression tryb ciemny December 23, 2020 at 8:14 am

Meta

Last Modified:
December 23, 2020 at 8:14 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
dashboard noun kokpit April 5, 2014 at 5:53 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:53 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
database noun baza danych April 17, 2014 at 10:21 am

Meta

Last Modified:
April 17, 2014 at 10:21 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
deactivate verb wyłącz December 10, 2020 at 5:55 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2020 at 5:55 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
deactivating adverb wyłączanie December 10, 2020 at 5:55 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2020 at 5:55 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
delete verb usuwać April 5, 2014 at 5:53 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:53 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
deprecated verb przestarzały is deprecated - jest przestarzałą praktyką April 5, 2014 at 5:54 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:54 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
documentation on expression dokumentacja: October 31, 2016 at 5:41 pm

Meta

Last Modified:
October 31, 2016 at 5:41 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
email noun e-mail June 25, 2021 at 6:23 am

Meta

Last Modified:
June 25, 2021 at 6:23 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
embed verb osadzać April 5, 2014 at 5:54 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:54 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
enable verb włącz April 5, 2014 at 5:54 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:54 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
enter verb wpisz Osoby ze spektrum autyzmu po użyciu "wprowadź" odbiorą to dosłownie w pierwszym znaczeniu "wprowadź kogoś gdzieś". November 17, 2022 at 11:30 am

Meta

Last Modified:
November 17, 2022 at 11:30 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
excerpt noun zajawka November 28, 2016 at 2:58 pm

Meta

Last Modified:
November 28, 2016 at 2:58 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
feature noun funkcja April 5, 2014 at 5:55 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:55 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
featured image expression obrazek wyróżniający November 28, 2016 at 3:02 pm

Meta

Last Modified:
November 28, 2016 at 3:02 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
featured media expression wyróżniający plik medialny November 28, 2016 at 3:03 pm

Meta

Last Modified:
November 28, 2016 at 3:03 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
feedback noun uwagi April 5, 2014 at 5:55 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:55 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
folder noun katalog September 17, 2021 at 6:48 am

Meta

Last Modified:
September 17, 2021 at 6:48 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
font noun krój pisma February 22, 2022 at 3:50 pm

Meta

Last Modified:
February 22, 2022 at 3:50 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
font size expression wielkość liter June 13, 2022 at 6:03 am

Meta

Last Modified:
June 13, 2022 at 6:03 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
for the resource expression dla zasobu November 2, 2016 at 9:03 am

Meta

Last Modified:
November 2, 2016 at 9:03 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
front page noun strona główna April 5, 2014 at 5:55 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:55 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
fullscreen noun tryb pełnoekranowy August 4, 2021 at 8:10 am

Meta

Last Modified:
August 4, 2021 at 8:10 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
high-res noun wysoka Proszę używać "wysoka" w kontekście "high-res screen". November 8, 2019 at 7:21 am

Meta

Last Modified:
November 8, 2019 at 7:21 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
icon noun ikonka "Ikona" - to obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyńskiej. January 21, 2022 at 6:12 am

Meta

Last Modified:
January 21, 2022 at 6:12 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
ID noun identyfikator April 5, 2014 at 5:55 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:55 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
image noun obrazek NIE obraz! April 5, 2014 at 5:55 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:55 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
importer noun importer dop.: importera, bier.: importer; mian. lm.: importery April 5, 2014 at 5:55 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:55 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
included content expression dołączona treść November 30, 2022 at 10:01 am

Meta

Last Modified:
November 30, 2022 at 10:01 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
inserter noun wybierak Wybierak do wstawiania bloków - w treści, w widżetach czy w edycji witryny. June 29, 2021 at 8:16 am

Meta

Last Modified:
June 29, 2021 at 8:16 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
involved verb biorący udział get involved = weź udział April 5, 2014 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:56 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
layout noun układ April 5, 2014 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:56 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
link noun odnośnik April 5, 2014 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:56 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
load verb wczytywać April 5, 2014 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:56 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
locale noun ustawienia regionalne November 28, 2016 at 8:51 am

Meta

Last Modified:
November 28, 2016 at 8:51 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
log in verb logować się April 5, 2014 at 5:57 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:57 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
logger noun rejestrator March 18, 2021 at 9:01 am

Meta

Last Modified:
March 18, 2021 at 9:01 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
maintenance release noun wydanie z poprawkami błędów April 5, 2014 at 5:57 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:57 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
media library noun multimedia May 14, 2021 at 7:08 am

Meta

Last Modified:
May 14, 2021 at 7:08 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
menu location expression położenie menu November 19, 2021 at 6:51 am

Meta

Last Modified:
November 19, 2021 at 6:51 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
missing function expression brak funkcji January 5, 2023 at 8:09 am

Meta

Last Modified:
January 5, 2023 at 8:09 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
nonce noun kod jednorazowy September 14, 2021 at 5:16 am

Meta

Last Modified:
September 14, 2021 at 5:16 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
notice noun powiadomienie August 25, 2021 at 1:02 pm

Meta

Last Modified:
August 25, 2021 at 1:02 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
overlay noun nakładka Używamy "nakładka" w przypadku elementów modalnych. November 5, 2019 at 11:05 am

Meta

Last Modified:
November 5, 2019 at 11:05 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
padding noun dopełnienie lub dopełnienie wewnętrzne October 15, 2020 at 7:09 am

Meta

Last Modified:
October 15, 2020 at 7:09 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
page noun strona April 5, 2014 at 6:14 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:14 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
panel noun panel jeśli w sensie "ekran", to "ekran", w przeciwnym razie "panel" April 5, 2014 at 5:58 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:58 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
parent noun nadrzędny nie: rodzic June 15, 2017 at 9:48 am

Meta

Last Modified:
June 15, 2017 at 9:48 am
By:
Aleksander Kuczek (aleksanderkuczek)
Actions:
parent theme noun motyw nadrzędny April 5, 2014 at 5:52 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:52 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
pass as argument verb podawać jako argument (funkcji) April 5, 2014 at 5:58 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:58 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
pattern noun wzorzec April 12, 2022 at 5:18 am

Meta

Last Modified:
April 12, 2022 at 5:18 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
permalink noun bezpośredni odnośnik April 5, 2014 at 5:58 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:58 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
persistent cache noun trwała pamięć podręczna April 5, 2014 at 5:58 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:58 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
please try a again noun proszę spróbować ponownie February 7, 2023 at 5:50 am

Meta

Last Modified:
February 7, 2023 at 5:50 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
plugin noun wtyczka April 5, 2014 at 5:58 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:58 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
POS expression punkt kasowy Uwaga, np. "POS Terminal" to terminal kard płatniczych, generalnie hasło POS mocno zależy od kontekstu. March 12, 2021 at 8:39 am

Meta

Last Modified:
March 12, 2021 at 8:39 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
post noun wpis August 13, 2021 at 7:27 am

Meta

Last Modified:
August 13, 2021 at 7:27 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
post format noun format wpisu April 5, 2014 at 5:59 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:59 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
post type noun typ treści stare, nieaktualne tłumaczenie: typ wpisu January 18, 2015 at 1:16 pm

Meta

Last Modified:
January 18, 2015 at 1:16 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
posts noun wpisy August 13, 2021 at 7:27 am

Meta

Last Modified:
August 13, 2021 at 7:27 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
preview noun podgląd April 5, 2014 at 5:59 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:59 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
preview verb podejrzyj April 5, 2014 at 5:59 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:59 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
protected adjective zabezpieczony April 5, 2014 at 5:59 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:59 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
pullquote noun wtrącenie November 23, 2021 at 6:04 pm

Meta

Last Modified:
November 23, 2021 at 6:04 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
rating noun ocena klasyfikacja, jeśli np. jakichś treści, które mogą być nieodpowiednie; ocena, jeśli czegoś, czemu np. przyznaje się ileś gwiazdek April 5, 2014 at 6:00 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:00 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
reflect verb mieć wpływ April 5, 2014 at 5:51 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 5:51 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
release noun wydanie April 5, 2014 at 6:00 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:00 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
remove verb usuwać kiedy już naprawdę nie da się inaczej, może być i "kasować" :) April 5, 2014 at 6:00 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:00 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
reusable block expression blok wielokrotnego użycia June 28, 2021 at 8:17 am

Meta

Last Modified:
June 28, 2021 at 8:17 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
revision noun wersja April 5, 2014 at 6:00 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:00 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
screen noun ekran April 5, 2014 at 6:00 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:00 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
secret key noun klucz prywatny August 24, 2021 at 12:01 pm

Meta

Last Modified:
August 24, 2021 at 12:01 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
security noun zabezpieczenia April 5, 2014 at 6:00 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:00 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
security release noun wydanie z poprawkami błędów w zabezpieczeniach April 5, 2014 at 6:00 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:00 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
Select bulk action expression Wybierz masowe działanie March 14, 2018 at 7:14 am

Meta

Last Modified:
March 14, 2018 at 7:14 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
service provider noun dostawca usług March 14, 2018 at 6:43 pm

Meta

Last Modified:
March 14, 2018 at 6:43 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
sidebar noun panel boczny April 5, 2014 at 6:00 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:00 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
site noun witryna April 5, 2014 at 6:01 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:01 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
slider noun pokaz slajdów March 23, 2022 at 10:08 am

Meta

Last Modified:
March 23, 2022 at 10:08 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
slug noun uproszczona nazwa uproszczona nazwa czegoś, np. post slug to uproszczona nazwa wpisu używana w odnośnikach April 5, 2014 at 6:01 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:01 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
Sorry, you are not allowed to expression Brak uprawnienia do W Polsce nie używa się "sorry". To typowe dla angielskiego ale nie polskiego, chyba że systemowi jest naprawdę kogoś szkoda...
May 14, 2021 at 7:16 am

Meta

Last Modified:
May 14, 2021 at 7:16 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
static adjective statyczny April 5, 2014 at 6:01 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:01 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
sticky noun przypięty November 28, 2016 at 6:20 pm

Meta

Last Modified:
November 28, 2016 at 6:20 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
stylesheet noun arkusz stylów (nie stylu) April 5, 2014 at 6:01 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:01 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
subclass noun podklasa November 7, 2016 at 1:23 pm

Meta

Last Modified:
November 7, 2016 at 1:23 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
submenu noun podmenu December 10, 2020 at 5:52 pm

Meta

Last Modified:
December 10, 2020 at 5:52 pm
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
support noun pomoc techniczna April 5, 2014 at 6:01 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:01 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
support verb wspierać April 5, 2014 at 6:02 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:02 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
support verb obsługiwać April 5, 2014 at 6:02 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:02 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
support forum noun forum wsparcia January 10, 2018 at 6:41 am

Meta

Last Modified:
January 10, 2018 at 6:41 am
By:
marsjaninzmarsa
Actions:
tagline noun slogan February 2, 2022 at 7:05 am

Meta

Last Modified:
February 2, 2022 at 7:05 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
template part noun fragment szablonu December 8, 2021 at 6:11 am

Meta

Last Modified:
December 8, 2021 at 6:11 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
term noun taksonomia April 5, 2014 at 6:02 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:02 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
text direction noun kierunek pisania (nie tekstu) April 5, 2014 at 6:02 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:02 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
the resource noun zasób November 2, 2016 at 9:03 am

Meta

Last Modified:
November 2, 2016 at 9:03 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
theme noun motyw April 5, 2014 at 6:02 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:02 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
thumbnail noun miniatura May 14, 2021 at 7:06 am

Meta

Last Modified:
May 14, 2021 at 7:06 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
trash noun kosz August 15, 2014 at 9:37 am

Meta

Last Modified:
August 15, 2014 at 9:37 am
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
trash verb przenosić do kosza August 15, 2014 at 9:38 am

Meta

Last Modified:
August 15, 2014 at 9:38 am
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
tutorial noun poradnik November 30, 2022 at 6:27 am

Meta

Last Modified:
November 30, 2022 at 6:27 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
type noun rodzaj November 30, 2022 at 6:29 am

Meta

Last Modified:
November 30, 2022 at 6:29 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
unique noun unikatowy UWAGA! Nie "unikalny", bo to przymiotnik odczasownikowy - od czasownika "unikać". November 24, 2021 at 8:49 am

Meta

Last Modified:
November 24, 2021 at 8:49 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
URL noun adres URL April 5, 2014 at 6:02 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:02 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
video noun film April 5, 2014 at 6:15 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:15 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
view verb zobacz April 5, 2014 at 6:02 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:02 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
visit verb przejdź na np. przejdź na witrynę [WordPress często zachęca do "odwiedzenia" własnej witryny po wprowadzeniu na niej jakichś zmian, ale odwiedziny składa się raczej komuś innemu, dlatego wyjątkowo "przejdź", jeśli chodzi o naszą witrynę] April 5, 2014 at 6:03 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:03 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
vivid adjective jaskrawy December 21, 2021 at 7:25 am

Meta

Last Modified:
December 21, 2021 at 7:25 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
widget noun widżet April 26, 2021 at 4:57 am

Meta

Last Modified:
April 26, 2021 at 4:57 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:
You are about to expression Zamierzasz April 5, 2014 at 6:03 pm

Meta

Last Modified:
April 5, 2014 at 6:03 pm
By:
Waclaw Jacek (a11n) (waclawjacek)
Actions:
your noun twój Proszę nie kapitalizować zaimków osobowych, więcej: https://shorturl.at/akHL1 August 11, 2021 at 8:06 am

Meta

Last Modified:
August 11, 2021 at 8:06 am
By:
Marcin Pietrzak (iworks)
Actions:

Export as CSV