WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Dutch

Nederlandse stijlgids
Op deze pagina vind je een overzicht van veel voorkomende woorden en de bijbehorende vertaling.Algemene regels

Item Part of speech Translation Comments
Hoofdlettergebruik en titels noun Bij titels gebruiken we alleen bij het eerste woord een hoofdletter.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 12:49:44
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
add verb toevoegen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 12:50:58
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
add new verb toevoegen Het is gebruikelijk om 'add new [noun]' te vertalen naar 'Nieuwe [noun] toevoegen'.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 12:51:06
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
add to verb toevoegen In het Nederlands gebruiken we volledige werkwoordsvormen.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 12:53:29
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
adjective noun bijvoeglijk naamwoord

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:47:57
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
admin bar noun toolbar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:48:01
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
adverb noun bijwoord

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:48:04
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
all adjective alle

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 12:53:59
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
allow verb toestaan Bij vertaling van 'Allow x op deze pagina', is 'X toestaan op deze pagina' de beste vertaling.
In de context van "This allows you to" is "geeft de mogelijkheid om" gangbaar gebruik.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 12:55:43
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
appearance noun weergave

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:48:23
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
approval noun toestemming of 'goedkeuring', afhankelijk van de context.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 11:08:07
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
approve verb toestaan of 'goedkeuren', afhankelijk van de context.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-02-09 15:22:40
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
approved verb toegestaan of 'goedgekeurd', afhankelijk van de context.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-02-09 15:22:55
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
archive noun archief

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:48:29
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
archives noun archief

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:48:33
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
area noun ruimte/gebied Afhankelijk van constructie. Soms is het 'gebied' zoals in: tekstgebied.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-11 10:49:37
Ruben Woudsma (rubenw)
Actions:
attachment noun bijlage Deze term wordt in principe altijd vertaald. Vaak in de context: "Bijlage invoegen".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-05-03 07:35:15
Ruben Woudsma (rubenw)
Actions:
available noun beschikbaar Wanneer er nieuwe plugins, thema's zijn, is de context: "Er is een nieuwe versie van x beschikbaar".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-11 07:38:00
Ruben Woudsma (rubenw)
Actions:
è interjection è

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-11 10:41:20
Ruben Woudsma (rubenw)
Actions:
é interjection é

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-11 10:41:20
Ruben Woudsma (rubenw)
Actions:
ë interjection ë

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-11 10:41:20
Ruben Woudsma (rubenw)
Actions:
ï interjection ï

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-03-14 21:42:52
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
block noun blok

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-23 13:01:19
Chantal Coolsma (ChantalC)
Actions:
box noun box

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:48:37
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
boxes noun boxen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 12:56:13
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
breadcrumbs noun kruimelpad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-05-17 09:05:45
Marcel Pol (mpol)
Actions:
browsing verb bladeren

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:48:45
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
callback noun callback REST API specifieke vertaling.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-06 16:29:43
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
cancel verb annuleren

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-28 11:03:20
mother.of.code (iMazed)
Actions:
checkboxes noun selectievakjes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:48:50
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
child adjective sub childtheme : subthema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-27 09:41:20
Jeroen Rotty (jeroenrotty)
Actions:
close verb sluiten

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 12:56:45
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
comment noun reactie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:49:00
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
conjunction noun conjunctie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:49:08
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
content noun inhoud Binnen WordPress verwijst 'content' meestal naar de inhoud van een bericht. Daarom wordt dit altijd vertaald naar 'inhoud'.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 12:57:36
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
content type noun contenttype

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-19 06:51:46
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
Content-Disposition noun Content-Disposition REST API-specifieke vertaling.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 12:57:55
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
credit card noun creditcard

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-19 10:10:06
Marcel Pol (mpol)
Actions:
crop verb bijsnijden

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:49:11
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
customizer noun customizer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-28 11:03:41
mother.of.code (iMazed)
Actions:
database noun database

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-06 16:50:26
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
delete verb verwijderen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-28 11:03:52
mother.of.code (iMazed)
Actions:
description noun beschrijving

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-11 19:57:41
Marcel Bootsman (mbootsman)
Actions:
dismiss verb negeren

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 12:58:20
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
displays [location] expression wordt [op locatie] getoond. Voorbeeld 1: Displays below the content area. > Wordt onder de inhoud getoond.
Voorbeeld 2: Displays to the right of the logo. > Wordt rechts van het logo getoond.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:02:24
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
draft noun concept

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-20 06:28:14
Jeroen Rotty (jeroenrotty)
Actions:
drag and drop verb verslepen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:00:19
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
dropdown noun dropdown en dropdown-menu.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-27 11:19:47
Marcel Pol (mpol)
Actions:
edit verb bewerken

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:02:49
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
editor noun editor, redacteur De text editor blijft de editor.
Een desktop text editor wordt tekstbewerker.
De rol editor wordt redacteur.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-27 13:32:02
Marcel Pol (mpol)
Actions:
email noun e-mail In de Nederlandse taal is het gebruikelijk om een koppelstreep na de 'e' te plaatsen.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-11 10:46:35
Ruben Woudsma (rubenw)
Actions:
email addresss noun e-mailadres

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:49:25
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
embed verb insluiten

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:03:14
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
error noun fout

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-28 11:04:09
mother.of.code (iMazed)
Actions:
etc. interjection enz.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:03:51
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
excerpt noun samenvatting

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-03-04 11:16:24
Marcel Pol (mpol)
Actions:
expression noun uitdrukking

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:49:36
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
featured image expression uitgelichte afbeelding

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-06 16:56:21
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
featured media expression uitgelichte media

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-06 16:56:04
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
filter by verb filteren

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:03:43
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
flip verb spiegelen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-27 11:11:53
Marcel Pol (mpol)
Actions:
focus keyphrase noun focus keyphrase

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-25 18:27:11
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
folder noun map

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-31 19:55:36
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
font noun lettertype

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-24 14:29:42
Marcel Pol (mpol)
Actions:
footer noun footer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-10-02 14:38:29
Marcel Bootsman (mbootsman)
Actions:
format noun format

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:49:40
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
forums noun forums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-17 12:29:20
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
galleries noun galerijen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-17 12:28:40
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
gallery noun galerij

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-17 12:28:59
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
header noun header

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:49:43
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
header image noun kopafbeelding

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-08 10:03:17
Marcel Bootsman (mbootsman)
Actions:
home page noun homepagina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:49:47
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
hover verb hoveren

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:05:09
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
image noun afbeelding

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-28 11:04:27
mother.of.code (iMazed)
Actions:
images noun afbeeldingen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-28 11:04:55
mother.of.code (iMazed)
Actions:
importer noun importeerfunctie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:49:55
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
interjection noun tussenwerpsel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:12:38
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
invalid adjective ongeldig

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:06:57
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
keyphrase noun keyphrase

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-25 18:27:30
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
keyword noun keyword

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-25 18:24:52
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
license key noun licentiesleutel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:07:17
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
limit verb beperken REST API-specifieke vertaling.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:07:33
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
links noun links

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:50:04
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
location noun locatie Met een c, niet met een k.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-22 12:43:30
Marcel Pol (mpol)
Actions:
major/minor noun grote/kleine major/minor updates

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-08 14:30:11
Jeroen Rotty (jeroenrotty)
Actions:
media file noun mediabestand In de Nederlandse taal is dit één woord. We schrijven dit niet los.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:07:55
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
menu noun menu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:50:08
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
menus noun menu's

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-11 10:41:20
Ruben Woudsma (rubenw)
Actions:
meta description noun meta description

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-25 19:46:51
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
multiline textarea noun tekstveld met meerdere regels

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:08:37
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
note: expression let op: In het geval van een waarschuwing gebruiken we de vertaling 'Let op:'.
Gaat het slechts om neutrale informatie, dan vertalen we 'Note:' met 'Opmerking:'.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:08:52
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
notice noun bericht

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-01-01 11:25:37
Marcel Pol (mpol)
Actions:
noun noun zelfstandig naamwoord

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:50:14
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
object noun object In de context van het variabele-type of JSON-object.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-03 11:45:29
Marcel Pol (mpol)
Actions:
open source noun open source

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-15 14:31:05
Jeroen Rotty (jeroenrotty)
Actions:
Order noun Bestelling

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-01 13:42:20
Marcel Bootsman (mbootsman)
Actions:
Order noun Volgorde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-09-01 13:42:38
Marcel Bootsman (mbootsman)
Actions:
page noun pagina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:50:17
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
pages noun pagina's

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-11 10:41:20
Ruben Woudsma (rubenw)
Actions:
panel noun paneel of scherm

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-06-11 15:18:21
Marcel Pol (mpol)
Actions:
parent noun hoofd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:09:46
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
password noun wachtwoord

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:10:17
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
plugin noun plugin En geen plug-in.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-19 10:12:14
Marcel Pol (mpol)
Actions:
post noun bericht

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:50:26
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
post format noun berichtformat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:50:31
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
post type noun berichttype

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:47:44
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
posts noun berichten

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:50:36
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
preposition noun voorzetsel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:50:40
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
pronoun noun voornaamwoord

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:50:44
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
rating noun waardering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-24 17:26:57
Marcel Pol (mpol)
Actions:
reactivate verb opnieuw activeren

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:50:47
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
remove noun verwijderen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:10:34
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
request noun aanvraag REST API-specifieke vertaling.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:10:49
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
resource noun gegevensbron

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-03 11:41:09
Chantal Coolsma (ChantalC)
Actions:
response noun reactie REST API-specifieke vertaling.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:10:53
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
responsive adjective responsive

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:55:47
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
result set expression resultaten REST API-specifieke vertaling.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:10:57
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
review noun beoordeling

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-24 17:26:38
Marcel Pol (mpol)
Actions:
rotate verb roteren

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-27 11:19:17
Marcel Pol (mpol)
Actions:
run verb uitvoeren Soms draaien, zoals: op internet meedraaien en soms gebruikt zoals in: je gebruikt versie 4.6

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-28 10:43:43
mother.of.code (iMazed)
Actions:
screen options noun scherminstellingen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:56:03
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
screenshot noun schermafbeelding

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:43:10
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
search noun zoeken

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-28 11:06:02
mother.of.code (iMazed)
Actions:
search engine noun zoekmachine

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-19 06:40:52
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
select verb selecteren

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:50:53
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
sending verb verzenden

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-09-27 10:16:47
Marcel Bootsman (mbootsman)
Actions:
sent verb verzonden

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-09-27 10:16:58
Marcel Bootsman (mbootsman)
Actions:
sidebar noun zijbalk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-09 12:41:53
Chantal Coolsma (ChantalC)
Actions:
site noun site Geen website of blog;

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-11 10:41:20
Ruben Woudsma (rubenw)
Actions:
sticky noun sticky

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:51:01
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
tag/tagged verb tag/getagd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:51:05
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
tagline noun slogan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-07-26 09:42:01
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
template noun template

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:51:09
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
testimonial noun aanbeveling

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-23 11:33:27
Marcel Pol (mpol)
Actions:
theme noun thema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:51:12
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
themes noun thema's

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-11 10:41:20
Ruben Woudsma (rubenw)
Actions:
thumbnail noun thumbnail

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:51:15
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
toolbar noun toolbar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-03 13:14:55
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
Tools noun Gereedschap Voor het hoofdmenu Tools, maar ook alle aanverwante verwijzingen gebruiken we het woord gereedschap.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-21 09:09:40
Remkus de Vries (DeFries)
Actions:
topic(s) noun onderwerp(en)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:51:27
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
unapprove verb weigeren

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:51:31
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
unapproved verb geweigerd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:51:34
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
verb noun werkwoord

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:51:38
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
view verb bekijken Dit kan gebruikt worden in de context als 'View site'. Vertaling is in dit geval: 'Site bekijken'.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-28 11:06:24
mother.of.code (iMazed)
Actions:
visual editor noun visuele editor

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-02-15 10:28:31
Marcel Pol (mpol)
Actions:
you noun je En geen jij of u. Voor de Nederlandse vertaling gebruiken we informeel taalgebruik.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-28 11:07:05
mother.of.code (iMazed)
Actions:
you are not allowed to expression je hebt geen toestemming om

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-07-15 07:54:52
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:
your noun je En geen jouw of uw. Voor de Nederlandse vertaling gebruiken we informeel taalgebruik.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-14 10:53:41
Taco Verdonschot (TacoVerdo)
Actions:

Export as CSV

Skip to toolbar