WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Norwegian (Bokmål)

Bidragsytere:
* Bjørn Johansen (@bjornjohansen)
* Knut Sparhell (@knutsp)

Item Part of speech Translation Comments
8212 noun 8211 På norsk benyttes normalt kort tankestrek (« divis») – også der det er vanlig med lang tankestrek på engelsk.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-07 20:44:41
Bjørn Johansen (bjornjohansen)
Actions:
Add verb Legge til | Legg til infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:25:45
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
add-on noun tillegg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:19:33
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
added verb lagt til fortid

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-08 02:28:24
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
align verb justere | juster infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:27:28
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
array noun rekke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:28:24
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
attachment noun vedlegg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-09-02 07:23:41
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Actions:
attribute noun attributt | egenskap

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:20:35
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
block noun blokk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:33:58
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
blogg noun nettsted

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-03 19:43:28
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
blogger noun nettsteder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-03 19:43:46
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
border noun kantlinje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:21:35
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
cart noun handlekurv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:46:16
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
color noun farge

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:35:53
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
comment noun kommentar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:32:19
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
comment verb kommentere | kommenter infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:28:13
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
community noun fellesskap | samfunn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:30:57
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
conditipns noun vilkår flertall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 23:17:23
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
connect verb koble til

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:25:52
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
connection noun tilkobling

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:26:11
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
count noun antall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:48:44
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
count verb telle

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:49:05
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
Cover noun Omslag

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-06 06:14:56
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
create verb opprett | lag | skap imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-08 02:26:36
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
custom adjective tilpasset | egendefinert

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:20:14
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
customize verb tilpasse | tilpass infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-05 12:14:40
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
Customizer noun Tilpasser

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:37:08
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
dashboard noun kontrollpanel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:17:42
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
delete verb slette | slett infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:58:02
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
design noun utforming | design Konsekvent innen samme utvidelse/tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-05 12:14:11
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
device noun enhet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:32:07
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
digit noun siffer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:42:32
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
document noun dokument

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:35:08
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
download noun nedlasting

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 23:01:34
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
download verb laste ned | last ned infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 23:02:05
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
e-mail noun e-post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-11 04:08:44
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
e-mail address noun e-postadresse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-11 04:09:22
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
edit verb redigere | rediger infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:38:12
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
editing verb redigering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:19:26
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
editor noun redigeringsverktøy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:32:38
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
email noun e-post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-11 04:20:08
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
email address noun e-postadresse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-11 04:20:27
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
embed noun innbygging

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:39:58
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
embed verb bygge inn | bygg inn infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:40:56
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
endpoint noun endepunkt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-07 20:36:33
Bjørn Johansen (bjornjohansen)
Actions:
entry noun oppføring

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 01:00:50
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
event noun arrangement | hendelse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:24:54
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
extend verb utvid | forbedre imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-05 12:13:08
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
feature noun funksjon | egenskap

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-05 12:13:26
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
featured adjective fremhevet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:44:38
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
field noun felt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:19:48
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
filter noun filter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:30:03
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
filter verb filtrere | filtrer infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:32:16
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
font noun skrifttype

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:35:37
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
font family noun skriftfamilie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-05 12:17:49
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
footer noun sidebunn | bunnfelt | bunnområde bunnområde kun i betydningen (bunn)widgetområde
vær konsekvent innen samme tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-05 12:12:32
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
header noun sidetopp | toppfelt | sidehode | toppområde toppområde kun i betydningen (topp)widgetområde
vær konsekvent innen samme tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-05 12:11:55
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
heading noun overskrift | tittel Bruk helst overskrift

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-05 19:26:46
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
hide verb skule | skjul infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:39:05
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
hook noun knagg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-06 12:56:41
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
Huge adjective Diger | Enorm

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:36:43
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
inherit verb arve

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:35:42
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
item noun element | punkt punkt kun i betydningen menypunkt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:13:40
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
layout noun oppsett

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-09 20:21:40
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
link noun lenke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:13:24
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
link verb lenke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-20 15:43:26
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
Manage verb Behandle | Administrer | Håndter Imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:16:45
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
manager noun administrator | behandler

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:14:24
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
margin noun avstand

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:44:17
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
maximal adjective maksimum

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:36:19
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
media attachment noun medievedlegg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-09-02 07:23:58
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Actions:
media item noun medieobjekt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-09-02 07:24:09
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Actions:
minimal adjective minimum

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:35:58
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
number noun tall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:41:33
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
number of noun antall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:42:12
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
option noun alternativ | mulighet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-08 02:24:34
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
optional adjective valgfri | valgfritt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-08 02:25:29
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
order noun ordre | rekkefølge | bestilling ordre i WooCommerce, bestilling for kjøp ellers, rekkefølge for lister og spørringer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:52:33
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
order verb ordne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:30:08
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
order by noun sortering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:30:53
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
order by verb ordne etter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:31:17
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
padding noun polstring

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:26:42
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
page noun side

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:31:35
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
paragraph noun avsnitt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:34:29
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
Parent noun Forelder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:40:06
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
parents noun foreldre

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:40:23
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
per preposition pr.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-25 22:13:54
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
phrase noun ord flere ord (i flertallsform)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:31:16
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
plugin noun utvidelse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-11-19 08:48:52
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Actions:
portfolio noun portefølje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:33:04
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
portfolio item noun portefølje-element | porteføljeprosjekt | prosjekt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:34:13
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
post noun innlegg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:25:36
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
post verb publisere

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:25:59
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
post type noun innholdstype | innleggstype

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-14 17:09:07
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
powered verb drevet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:22:14
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
properties noun egenskaper flertall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 01:14:32
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
proudly adverb stolt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:37:47
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
rate verb vurder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:36:24
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
redirect verb omdirigere

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-23 11:34:55
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
refresh verb oppfriske

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-23 11:35:30
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
reorder verb endre rekkefølge

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:30:26
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
reply noun svar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:32:54
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
reply verb svare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:33:16
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
repository noun repositorium Bestemt form: repositoriet. Funnet i Det Norske Akedmis ordbok.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:13:11
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
request verb be om | spør etter | forespør imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:23:25
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
request noun forespørsel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:06:24
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
required adjective påkrevet | obligatorisk | nødvendig

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:54:00
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
Save verb Lagre infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:23:48
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
screen noun skjerm

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:43:30
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
search verb søke | søk infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:33:34
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
select verb velge | velg infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:23:05
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
separator noun skille

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:34:29
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
sidebar noun sidekolonne | sidestolpe

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:40:31
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
Simple Payments noun Enkle betalinger

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-06 06:50:29
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
site noun nettsted

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:39:01
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
sites noun nettsteder flertall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:43:02
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
slug noun identifikator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:14:29
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
spam verb spamme | merk(e) som spam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:22:56
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
spam noun spam bruker engelsk ord her, siden det er godt kjent og står i SNL.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-05 08:52:59
Peter Holme Obrestad (peterhoob)
Actions:
step noun trinn entall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:58:33
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
steps noun trinn flertall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:45:17
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
style noun stil

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:23:29
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
style verb style

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:24:51
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
styling noun styling

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:25:14
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
sub adjective under-

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:42:10
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
submit noun innsending

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:55:38
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
submit verb sende inn | send inn infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:56:16
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
submitted adjective innsendt | innsendte entall | flertall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:57:16
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
subtitle noun undertittel Ikke bruke "underoverskrift"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-05 19:28:37
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
successfully adverb vellykket

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 01:32:45
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
support noun støtte | brukerstøtte

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:52:57
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
support verb støtte | støtt infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:59:18
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
taxonomy noun taksonomi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:15:10
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
term noun term | begrep | betingelse entall (term i taksonomi)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 23:14:00
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
terms noun betingelser | termer | vilkår | begreper flertall (termer i taksonomi, betingelser for 'terms and conditions')

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 23:16:50
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
testimonial noun omtale | anmeldelse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:38:14
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
theme noun tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-11-19 08:48:58
Peter Holme Obrestad (peterhol)
Actions:
thumbnail noun miniatyrbilde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-04-05 08:52:31
Peter Holme Obrestad (peterhoob)
Actions:
title noun tittel | overskrift

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 00:41:15
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
toggle verb veksle

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:27:35
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
tool noun verktøy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:34:30
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
toolbar noun verktøyrad | verktøylinje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-04 03:18:06
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
trash noun papirkurv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:27:26
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
trash verb kaste

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:33:43
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
type verb skrive | taste

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:18:05
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
update verb oppdatere | oppdater infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 22:24:57
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
upload verb laste opp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:35:08
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
upload noun opplasting

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-10-20 15:35:37
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
widgets noun widgeter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-10-30 15:19:52
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
work noun arbeid

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-05 21:09:57
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
work verb virke | fungere | arbeide infinitiv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-04 13:56:55
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
wrap verb pakke inn | pakk inn infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 23:03:40
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:
wrap noun innpakning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-03 23:03:19
Knut Sparhell (knutsp)
Actions:

Export as CSV

Skip to toolbar