WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Macedonian

Item Part of speech Translation Comments
bookmarklet noun обележувач

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:20:19
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
bug noun грешка

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:41:17
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
category noun категорија

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:53:13
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
comment noun коментар

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:48:48
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
connection noun врска

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:40:56
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
customizer noun прилагодувач

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-19 15:52:16
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
day noun ден

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:47:56
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
embed verb вгради вградување, вградувања

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:16:44
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
image noun слика

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:57:09
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
loading noun вчитување

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:56:33
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
Macintosh noun Macintosh

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:43:39
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
Multisite noun Повеќекориснички веб-сајт

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-16 09:37:24
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
notice noun известување

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:42:15
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
option noun опција

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:52:30
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
page noun страница

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:43:13
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
photography noun фотографија

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:57:54
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
plugin noun додаток

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:39:35
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
post noun напис

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:46:24
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
Press This noun Објави го ова Додатокот што се користи за букмарк за објавување на содржина на вашиот сајт.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:19:53
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
preview noun преглед

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:52:55
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
query noun прашање, барање

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:27:27
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
query verb прашува, бара

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-06 09:27:40
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
quota noun квота Се користи за простор на дискот/хостингот/серверот

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-19 15:53:22
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
response noun одговор

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:44:52
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
select verb означи

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:04:16
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
selected adjective означен означена, означени

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:08:14
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
sidebar noun странична лента

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:37:21
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
tag noun ознака

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-08-13 08:17:35
Boris Kuzmanov (Kuzmanov)
Actions:
term noun израз

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:46:03
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
theme noun тема

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:44:33
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
trash noun отпад

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:59:45
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
trash verb премести во отпад

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:00:07
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
untrash verb извади од отпад

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:22:29
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
update noun надградба

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:40:29
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
user account noun кориснички профил

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:47:28
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
week noun седмица

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:48:32
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
widget noun елемент

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 23:27:51
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
Windows noun Windows

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:43:48
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:
year noun година

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 22:48:03
Goce Mitevski (goce.mitevski)
Actions:

Export as CSV

Skip to toolbar