New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Malagasy

Ireto no voambolana sy dikateny iraisana ampiasaintsika.

Ny fenitra arahina amin’ny tsipelin-teny dia araka izay voarakitra ao amin’ny :
1. http://tenymalagasy.org/ ( SLP MINESEB, 1986 ; Rakibolana malagasy, Rajemisa, 1985)
2. Vitasoa, 2018
3. Ny voambolana andavanandro ahafantarana azy
4. Ny anaran-tsamirery, ny fanafohezan-teny iraisam-pirenena sy ny voambolana tsy misy amin’ny teny malagasy dia ampiasaina araka izay tsipelina amin’ny teny ihaviany. Ohatra : URL, Plugins.

(1, raha tsy misy ny 1 dia mijery ny 2, raha tsy misy ny 2 dia mampiasa ny 3)

PS: raha misy soso-kevitra dia azo atao tsara ny mametraka izany dia iarahana mandinika izany. Mazotoa daholo.

Item Part of speech Translation Comments
admin noun mpitantana

Meta

Last Modified:
2020-04-20 12:01:23
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
audio noun feo

Meta

Last Modified:
2020-05-05 13:43:45
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
author noun mpanoratra

Meta

Last Modified:
2020-04-30 21:19:38
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
background noun lafika

Meta

Last Modified:
2020-07-06 20:15:50
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
background color noun loko lafika

Meta

Last Modified:
2020-05-01 14:48:28
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
backgroung image noun sary lafika

Meta

Last Modified:
2020-05-01 14:48:56
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
block noun koja Namboarina (nohamoraina) avy amin'ny dikateny atolotry Vitasoa, nefa sady manana heviteny mahalaza azy : ny koja dia fitaovana na fanaka novolavolaina samirery miainga tamin'izay akora ananana mba ho lasa fitaovana azo ampiasaina araka izay ilàna azy.

Meta

Last Modified:
2020-05-02 20:53:32
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
block editor noun fikirakirana koja

Meta

Last Modified:
2020-05-02 20:54:50
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
blog noun blaogy

Meta

Last Modified:
2020-05-02 22:39:52
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
branch noun rantsana dikateny ara-bakiteny fa mahalaza ny hevitra

Meta

Last Modified:
2020-05-01 19:54:17
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
build verb manorina Hevi-teny araka ny hodidina (compiler, construire un produit final )

Meta

Last Modified:
2020-05-01 09:21:14
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
category noun sokajy

Meta

Last Modified:
2020-05-02 22:11:40
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
collapse verb avalona

Meta

Last Modified:
2020-05-30 21:33:55
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
column noun tsanganana

Meta

Last Modified:
2020-05-05 13:43:23
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
comment noun fanehoan-kevitra

Meta

Last Modified:
2020-05-02 14:23:24
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
Community noun Fiarahamonina Tsy mitovy @ ilay ampiasaina mitambatra @ WordPress (WordPress community ery ambany).

Meta

Last Modified:
2020-05-10 11:11:29
By:
Manalina (Many)
Actions:
contact form noun fafana fandefasan-kafatra

Meta

Last Modified:
2020-05-01 14:57:02
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
contributor noun mpandray anjara

Meta

Last Modified:
2020-04-20 12:00:56
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
customization noun Personalisation Mandra-pahitana ny teny tena mahadika azy tsara.

Meta

Last Modified:
2020-05-18 10:54:51
By:
Manalina (Many)
Actions:
default adjective nolovaina Heviteny akaiky indrindra. Izay efa manaraka avy hatrany raha tsy nisy fanovana natao.

Meta

Last Modified:
2020-05-01 19:46:01
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
directory noun dossier Mandra-pahita dikateny mazava. "tamba-tahirin-toron-kajimirindra" no dikateny atolotry ny Vitasoa, 2018

Meta

Last Modified:
2020-05-01 08:59:52
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
disable verb tsy alefa

Meta

Last Modified:
2020-07-05 20:52:22
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
dist noun /dist

Meta

Last Modified:
2020-05-01 09:32:44
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
documentation noun tahirin-kevitra Vitasoa, 2018

Meta

Last Modified:
2020-05-04 21:49:06
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
domain noun anaran-tranonkala

Meta

Last Modified:
2020-07-05 20:06:51
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
download verb hisintona

Meta

Last Modified:
2020-05-01 19:20:17
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
editor noun mpandrindra

Meta

Last Modified:
2020-04-20 12:01:10
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
enable verb alefa

Meta

Last Modified:
2020-07-05 20:09:32
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
featured adjective misongadina

Meta

Last Modified:
2020-04-30 21:33:40
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
files noun fichiers Mandra-pahita dikateny madio. "fisie" no dikateny atolotry ny Vitasoa (2018)

Meta

Last Modified:
2020-05-01 09:32:11
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
format noun karazana

Meta

Last Modified:
2020-05-02 22:16:46
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
Gallery noun Andian-tsary

Meta

Last Modified:
2020-05-05 13:46:03
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
General Translation Editor noun Mpandrindra dikateny ankapobeny (GTE) Tazomina foana ny "(GTE)" satria fanafohezan-teny iraisana

Meta

Last Modified:
2020-05-01 21:09:13
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
hosting noun fampiantranoana

Meta

Last Modified:
2020-05-04 22:09:58
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
hosting provider noun mpampiantrano

Meta

Last Modified:
2020-05-04 22:10:24
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
icon noun icône

Meta

Last Modified:
2020-05-19 09:41:31
By:
Manalina (Many)
Actions:
Image noun Sary

Meta

Last Modified:
2020-05-05 13:46:35
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
keyboard noun kitendry

Meta

Last Modified:
2021-03-25 11:31:51
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
link noun rohy

Meta

Last Modified:
2020-05-21 09:06:07
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
Locale noun Fiteny Rehefa tena ampiasaina dia manakaiky kokoa ny hevitry ny hoe fiteny ny locale fa translation no manakaiky indrindra ny hoe dikateny.
Locale: Malagasy (mg_MG) = Fiteny: Malagasy (mg_MG)
Translation of x in malagasy : dikateny malagasy ho an'ny x

Meta

Last Modified:
2020-05-01 09:40:33
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
mature noun matoy

Meta

Last Modified:
2020-07-06 21:13:42
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
menu noun menu

Meta

Last Modified:
2020-05-02 14:22:26
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
moderation noun sivana

Meta

Last Modified:
2020-05-02 14:25:30
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
network noun andian-tranonkala

Meta

Last Modified:
2020-06-02 01:16:30
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
open source noun open source Fifanarahana iraisam-pirenena fa tsy adika ny open source fa tazomina @ izao.

Meta

Last Modified:
2020-05-26 21:09:30
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
pack noun fehezana Heviteny araka ny hodidina akaiky indrindra. Fitambarana singa maromaro natambatambatra hanome vokatra iray, toy ny hoe fehezam-boninkazo.

Meta

Last Modified:
2020-05-01 19:41:23
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
package noun fehezana Heviteny araka ny hodidina akaiky indrindra. Fitambarana singa maromaro natambatambatra hanome vokatra iray, toy ny hoe fehezam-boninkazo.

Meta

Last Modified:
2020-05-01 19:40:41
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
password noun tenimiafina

Meta

Last Modified:
2020-05-02 22:47:31
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
Polyglots noun Polyglots Anaran-tsamirery

Meta

Last Modified:
2020-05-01 21:45:38
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
post noun lahatsoratra post wordpress ity (article) fa tsy facebook post

Meta

Last Modified:
2021-07-17 11:32:24
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
post type noun karazana lahatsoratra

Meta

Last Modified:
2020-05-21 14:00:11
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
preview noun santionany

Meta

Last Modified:
2020-05-25 20:51:58
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
private post noun lahatsoratra voatokana

Meta

Last Modified:
2020-05-21 14:12:15
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
public adjective ampahibemaso

Meta

Last Modified:
2021-07-18 22:51:54
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
quote noun teny indrana

Meta

Last Modified:
2021-10-06 20:44:07
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
rating noun tombana

Meta

Last Modified:
2020-05-28 21:44:31
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
redirect verb alefa Heviteny akaiky indrindra

Meta

Last Modified:
2020-05-01 19:35:40
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
release noun vokatra

Meta

Last Modified:
2020-05-01 15:14:20
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
repository noun ivo-pametrahana Hevi-teny araka ny hodidina : "dépôt", "centre de dépot", "là où l'on dépose les fichiers"

Meta

Last Modified:
2020-05-01 09:21:54
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
revision noun fanitsiana Source: Vitasoa, 2018

Meta

Last Modified:
2020-05-01 19:59:26
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
screenshot noun sariefijery Sosoka teny forona : Sary + Efijery (écran)

Meta

Last Modified:
2020-05-01 20:28:40
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
scroll verb misosa

Meta

Last Modified:
2020-05-02 14:10:02
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
security token noun jeton de sécurité Mbola ketrehina hoe inona no tena mety.

Meta

Last Modified:
2020-05-10 10:44:28
By:
Manalina (Many)
Actions:
session noun session

Meta

Last Modified:
2020-05-10 10:34:18
By:
Manalina (Many)
Actions:
settings noun lamina

Meta

Last Modified:
2020-07-06 20:37:35
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
showcase noun fampirantiana

Meta

Last Modified:
2020-05-01 14:11:34
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
showcase verb aranty

Meta

Last Modified:
2020-05-01 14:12:25
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
software noun rindrankajy Source: Wikipedia

Meta

Last Modified:
2020-05-01 21:28:34
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
source noun akora Hevi-teny araka ny hodidina : akora enti-manangana vokatra ara-haikajimirindra. Tandremo : hafa ny open source (tsy adika)

Meta

Last Modified:
2020-05-26 21:10:23
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
stats noun antontanisa Tsipelina araka ny SLP 1986

Meta

Last Modified:
2020-05-01 19:27:45
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
sub menu noun sous-menu

Meta

Last Modified:
2020-05-02 14:22:41
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
sub-directory noun rantsana an-tranonkala

Meta

Last Modified:
2020-06-02 13:14:18
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
sub-domain noun zana-tranonkala

Meta

Last Modified:
2020-06-02 13:14:59
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
subdomain noun zana-tranonkala

Meta

Last Modified:
2020-04-30 22:08:34
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
tag noun lohahevitra

Meta

Last Modified:
2020-05-02 22:10:12
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
template noun lasitra heviteny manakaiky

Meta

Last Modified:
2020-05-02 20:08:53
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
temporary adjective miserana Source: Rajemisa, 1985

Meta

Last Modified:
2020-05-01 15:07:31
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
theme noun bika

Meta

Last Modified:
2020-04-20 11:56:31
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
trackback noun rohy domberina soso-kevitra araka ny hevi-teny akaiky indrindra

Meta

Last Modified:
2020-05-23 22:14:08
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
Translators Handbook noun Tondrozotran'ny Mpandikateny

Meta

Last Modified:
2020-05-01 20:45:14
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
typography noun endri-tsoratra

Meta

Last Modified:
2020-05-02 21:01:25
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
update noun fanavaozana

Meta

Last Modified:
2020-04-30 21:35:07
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
updated verb nohavaozina

Meta

Last Modified:
2020-04-30 21:39:07
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
upload verb halatsaka voambolana andavanandro akaiky indrindra

Meta

Last Modified:
2020-05-01 19:21:12
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
URL noun URL Miavaka ny "link" sy ny "URL" amin'ny teny fototra dia aleo avahana mba hisorohana ny mety ho fifangaroana miseho

Meta

Last Modified:
2020-04-30 21:17:31
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
user noun mpikambana

Meta

Last Modified:
2020-05-01 19:33:56
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
username noun solonanarana Heviteny araka ny hodidina

Meta

Last Modified:
2020-05-01 20:33:24
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
version noun laharan'andiany Io angamba no manana ny hevi-teny manakaiky indrindra, mitovitovy amin'ny "promotion": andiany miara-mivoaka.

Meta

Last Modified:
2020-05-04 22:04:31
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
video noun horonantsary Misy "h" ary tsy misy tsipi-panohizana (satria voambolana maneho hevi-teny tsy mifampiankina amin'ny teny fototra roa )

Meta

Last Modified:
2020-04-20 21:28:12
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
website noun tranonkala Misy "n", tsy misy tsipi-panohizana.

Meta

Last Modified:
2020-04-30 21:04:35
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
width noun sakany

Meta

Last Modified:
2020-05-28 21:32:37
By:
Sitraka ANDRINIVO (sitrakaandrinivo)
Actions:
WordPress Community noun Fianakaviambe WordPress Rehefa ampiasaina miaraka @ WordPress dia fianakaviambe no mety kokoa.

Meta

Last Modified:
2020-05-10 09:31:28
By:
Manalina (Many)
Actions:

Export as CSV