New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Latvian

2023. gada decembra versija — 493 vienības.
Lūgums: pirms sākat tulkot un iesniegt apstiprināšanai savus tulkojumus, apskatiet Translator’s Handbook un (ļoti ieteicams) izlasiet General Expectations for Translators.
Dažu terminu tulkojumi atrodami vietnē Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls.
Informāciju par valodas lietojumu, (piemēram: “kā vai nekā”) meklējama vietnē Valodas konsultācijas.

Vispārīgu ieteikumu kopums atrodams vēsturiskajā Lokalizēšanas rokasgrāmatā.

Īss apraksts par efektīvu bezmaksas mašīntulkošanas komplektu — Googe Translate kopā ar GlotPress — WordPress tēmu un spraudņu lokalizēšanai atrodams lv.WordPress.org
ziņā ar nosaukumu Kā tulkot WordPress.

Item Part of speech Translation Comments Last Modified
above adjective virs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
accept verb pieņemt November 9, 2022 at 10:42 am

Meta

Last Modified:
November 9, 2022 at 10:42 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
access noun piekļuve December 31, 2022 at 8:35 pm

Meta

Last Modified:
December 31, 2022 at 8:35 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
activation key expression aktivizēšanas atslēga Atkarībā no konteksta arī 'aktivizācijas taustiņš' February 16, 2022 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:56 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
activity noun darbība April 5, 2021 at 9:19 am

Meta

Last Modified:
April 5, 2021 at 9:19 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
activity type noun darbības veids April 5, 2021 at 9:21 am

Meta

Last Modified:
April 5, 2021 at 9:21 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
adding verb pievienojot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
additional adjective papildus January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
admin noun administrators December 13, 2022 at 3:48 am

Meta

Last Modified:
December 13, 2022 at 3:48 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
advanced adjective uzlabots - "papildus" tikai Gūtenberga redaktorā, HTML un CSS ievadīšanai (dublē additional)
- advanced options > uzlabotas iespējas
January 12, 2022 at 11:02 am

Meta

Last Modified:
January 12, 2022 at 11:02 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
advice noun padoms January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
advisory adjective konsultatīvs Kāds kam ir pilnvaras sniegt ieteikumus, bet ne veikt darbības to izpildei. April 4, 2021 at 2:22 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 2:22 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
after logging expression pēc pieteikšanās January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
again adverb vēlreiz January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
ahead of time expression savlaicīgi Neprecīzs tulkojums labskanībai, Pareizais tulkojums - "laikus" saistās ar aplamu asociāciju (FB). October 31, 2022 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
October 31, 2022 at 5:56 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
align verb līdzināt - tekstam, blokiem uc. tipogrāfijai October 31, 2022 at 5:57 pm

Meta

Last Modified:
October 31, 2022 at 5:57 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
alignment noun līdzinājums - tekstam, blokiem uc. tipogrāfijai October 26, 2022 at 3:34 pm

Meta

Last Modified:
October 26, 2022 at 3:34 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
allow creation expression ļaut izveidot October 26, 2022 at 3:34 pm

Meta

Last Modified:
October 26, 2022 at 3:34 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
almost done expression gandrīz pabeigts February 13, 2022 at 10:07 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:07 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
anyone posts expression jebkurš ievieto vai publicē June 27, 2021 at 7:25 pm

Meta

Last Modified:
June 27, 2021 at 7:25 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
apologise verb atvainoties October 28, 2022 at 12:55 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 12:55 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
appearance noun izskats January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
appears verb parādās February 9, 2021 at 1:15 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:15 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
applied noun piemērot April 10, 2023 at 10:13 am

Meta

Last Modified:
April 10, 2023 at 10:13 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
apply verb piemērot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
approved adjective apstiprināts Oficiāli saskaņots vai pieņemts kā apmierinošs. April 4, 2021 at 2:49 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 2:49 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are available adjective ir pieejami January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are indicated adjective ir norādīti January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are optional adjective nav obligāti January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are running verb darbojas April 4, 2021 at 3:07 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 3:07 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are set to expression ir piešķirta October 28, 2022 at 6:13 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 6:13 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are using adjective izmanto February 13, 2022 at 10:10 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:10 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
array noun masīvs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
arrow keys noun bulttaustiņš - neveikls saliktenis February 13, 2022 at 10:12 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:12 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
aside noun mala (malā) January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
at a glance expression īsumā February 13, 2022 at 10:15 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:15 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
at least noun vismaz February 13, 2022 at 10:15 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:15 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
at most noun ne vairāk kā February 8, 2021 at 11:34 am

Meta

Last Modified:
February 8, 2021 at 11:34 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
attached noun pievienots February 13, 2022 at 10:16 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:16 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
attachment noun pielikums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
attribute noun atribūts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
authorised noun pilnvarots arī autorizēts October 28, 2022 at 12:56 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 12:56 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
automatic adverb automātisks nejaukt ar Automattic — kompāniju, kam pieder WordPress.com, WooCommerce, Jetpack, Akismet, Gravatar utt. February 13, 2022 at 10:21 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:21 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
automatic update expression automātisks jauninājums December 30, 2022 at 7:36 pm

Meta

Last Modified:
December 30, 2022 at 7:36 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
automatically adverb automātiski January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
autosave verb automātiska saglabāšana February 13, 2022 at 10:27 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:27 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
available adjective pieejams January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
avatar noun tēls Ikona vai figūra, kas attēlo konkrētu personu video spēlē, interneta forumā utt.
arī - avatārs, iemiesojums
April 1, 2021 at 1:54 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:54 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
average noun vidēji January 7, 2023 at 9:07 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 9:07 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
back-end noun aizmugure backend (atbalsta platforma) January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
backup noun dublējums Atkarībā no konteksta arī: rezerves kopija December 31, 2022 at 8:16 pm

Meta

Last Modified:
December 31, 2022 at 8:16 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
backup verb dublēt December 31, 2022 at 8:17 pm

Meta

Last Modified:
December 31, 2022 at 8:17 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
backwards compatibility expression atpakaļsaderība T: atgriezeniska savietojamība March 21, 2021 at 8:43 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:43 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
banned noun izslēgts Tulko arī kā 'aizliegts', bet tas neizskatās piemēroti programmas lietotājam. March 30, 2021 at 11:30 am

Meta

Last Modified:
March 30, 2021 at 11:30 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
banner noun reklāmkarogs Virsraksts vai reklāma, kas tīmekļa lapā parādās joslas, kolonnas vai lodziņa formā. March 30, 2021 at 11:33 am

Meta

Last Modified:
March 30, 2021 at 11:33 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
batch noun pakešuzdevums - arī (nosūtīta) partija: komplektos vai grupās sakārtotas lietas. January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
be offline adjective ir bezsaistē January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
be possible adjective būs iespējams January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
behavior noun uzvedība October 28, 2022 at 7:55 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 7:55 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
being previewed verb priekšstatītā February 9, 2021 at 1:22 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:22 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
below adverb zemāk January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
BG noun fona krāsa - abreviatūra no "Back Ground". (Tilde tulko kā "sētas zemējums" :) April 1, 2021 at 1:55 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:55 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blacklist noun melnais saraksts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blavatar noun bloga ikona no blog avatar; arī emuāra ikona March 21, 2021 at 8:46 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:46 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
block noun bloks - Gūtenberga bloks January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blockquote noun citāta bloks - nejaukt ar citātu, HTML elements; "sadaļa dokumentā, kas tiek citēta no cita avota" June 25, 2021 at 8:11 am

Meta

Last Modified:
June 25, 2021 at 8:11 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blog noun emuārs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blogging verb blogošanu January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blogroll noun tīmekļa žurnāls January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bold adjective treknraksta January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
border noun apmale January 11, 2022 at 7:01 pm

Meta

Last Modified:
January 11, 2022 at 7:01 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
boxes noun lodziņus - kastes January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
breadcrumbs noun atpakaļceļš arī drumstalas (vai "maizes drumstalu taka") ir sekundārs navigācijas shēmas veids, kas parāda lietotāja atrašanās vietu vietnē. June 25, 2021 at 11:22 am

Meta

Last Modified:
June 25, 2021 at 11:22 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
broken adjective sabojāts bojāts August 22, 2022 at 7:44 am

Meta

Last Modified:
August 22, 2022 at 7:44 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
built-in adjective iebūvēts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bulk noun lielapjoma January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bulk actions expression lielapjoma darbības January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bulk edit expression lielapjoma labošana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bulk select expression lielapjoma atlase January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bulk selection expression lielapjoma atlase January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bulleted list expression saraksts ar aizzīmēm February 9, 2021 at 1:25 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:25 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
button noun poga January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
buttons noun pogas January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
byline noun rindiņa par autoru Īsa rindkopa, kas sniedz informāciju par autoru August 8, 2023 at 11:40 am

Meta

Last Modified:
August 8, 2023 at 11:40 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
callback noun atzvans January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
can verb var January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cancel verb atcelt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
canceled verb atcelts October 28, 2022 at 8:02 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 8:02 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
canceling verb atceļot October 28, 2022 at 7:59 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 7:59 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cannot verb nevar January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cannot be expression nevarēs tikt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cannot be deleted expression nevar dzēst January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cannot be installed expression nevar uzstādīt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
canvas noun pamatne LZA TK ITTEA, 2015. g. August 6, 2023 at 6:11 am

Meta

Last Modified:
August 6, 2023 at 6:11 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
caption noun apakšvirsraksts Atkarībā no konteksta arī virsraksts, uzraksts, paraksts. February 16, 2022 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:56 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
categorie noun kategorija January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
categories noun kategorijas January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
changelog noun izmaiņu žurnāls January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
changing verb mainot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
chapters noun sadaļas - kontekstā ar Video January 7, 2023 at 7:01 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:01 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
character set noun rakstzīmju kopa January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
characters noun rakstzīmes January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
charset noun rakstzīmju kopa January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
check verb pārbaudiet January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
checkbox noun izvēles rūtiņa January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
checkout noun izrakstīšanās - arī: norēķināšanās, kase, samaksas saņemšana December 30, 2022 at 11:39 am

Meta

Last Modified:
December 30, 2022 at 11:39 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
child theme expression apakštēma February 9, 2021 at 9:47 am

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 9:47 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
choose verb izvēlēties Lemt, ka konkrēta persona vai lieta ir tā, kuru vēlaties April 5, 2021 at 10:41 am

Meta

Last Modified:
April 5, 2021 at 10:41 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
choose image expression izvēlēties attēlu January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cite noun atsauce - bieži jauc ar citātu: "quote" January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
click verb klikšķiniet January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cloud storage noun mākoņkrātuve December 12, 2022 at 12:31 pm

Meta

Last Modified:
December 12, 2022 at 12:31 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cloud-based noun mākoņos esoša January 8, 2023 at 9:53 am

Meta

Last Modified:
January 8, 2023 at 9:53 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
co-founder noun līdzdibinātājs August 24, 2023 at 11:46 am

Meta

Last Modified:
August 24, 2023 at 11:46 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
co-founding verb līdzdibināšana August 24, 2023 at 11:46 am

Meta

Last Modified:
August 24, 2023 at 11:46 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
code noun kods January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
collapse verb sakļaut January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
collapse icon expression sakļaušanas ikona January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
color picker noun krāsu palete January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
column noun sleja - poligrāfijā; kolonna ir arhitektūrā March 21, 2021 at 8:50 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:50 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
comment noun komentārs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
committer noun izpildītājs Persona, kurai ir ļauts modificēt atvērtā koda programmatūru
Šis tulkojums ir jāuzlabo! Bing - izdarītājs
April 1, 2021 at 1:56 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:56 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
compatible adjective savietojams January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
complete adjective pabeigta January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
Complete checkout expression Pabeigt apmaksu January 5, 2023 at 11:23 am

Meta

Last Modified:
January 5, 2023 at 11:23 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
completed adjective paveikts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
configuration noun konfigurācija January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
configured adjective konfigurēts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
confirm deletion expression apstiprināt dzēšanu January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
confirmation noun apstiprināšana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
conflicts noun konflikti January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
consider verb apsveriet January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
contain verb satur January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
contribution noun ieguldījums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
contributor noun līdzradītājs bija līdzstrādnieks!
kāds, kurš sniedz savu ieguldījumu, piemēram, programmas tulkošanā
April 30, 2023 at 7:42 pm

Meta

Last Modified:
April 30, 2023 at 7:42 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
copies noun kopijas January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
corrupted adjective bojāts - attiecas uz vietni vai failu January 9, 2023 at 7:40 am

Meta

Last Modified:
January 9, 2023 at 7:40 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
could not verb nevarēja August 4, 2023 at 3:12 pm

Meta

Last Modified:
August 4, 2023 at 3:12 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
could not be deleted expression nevarēja izdzēst January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
could use verb var izmantot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
count verb skaits January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
crash noun kļūme June 18, 2021 at 9:30 am

Meta

Last Modified:
June 18, 2021 at 9:30 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
created verb izveidots January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
credit noun atzinība Pateicības vai atzinības izpausme par kaut ko. November 3, 2022 at 4:18 pm

Meta

Last Modified:
November 3, 2022 at 4:18 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cross-post noun šķērsizlikšana Publicēt (ziņu, saiti, attēlu utt.) vairāk nekā vienā tiešsaistes vietnē, piemēram, emuārā, sociālo mediju tīmekļa vietnē vai forumā. April 5, 2021 at 8:47 am

Meta

Last Modified:
April 5, 2021 at 8:47 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
crowdfunding noun kolektīvā finansēšana Uzņēmējdarbības vai projektu finansēšanas modelis January 16, 2023 at 11:04 am

Meta

Last Modified:
January 16, 2023 at 11:04 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
currently adverb pašlaik January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
custom noun pielāgota pielāgots January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
custom fields expression pielāgoti lauki February 9, 2021 at 1:28 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:28 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
custom menu expression pielāgotā izvēlne February 9, 2021 at 1:28 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:28 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
customization noun pielāgošana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
customizer noun pielāgotājs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
damage noun bojājums January 9, 2023 at 7:35 am

Meta

Last Modified:
January 9, 2023 at 7:35 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
dashboard noun panelis January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
deactivate verb deaktivizēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
debug verb atkļūdot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
debugging noun atkļūdošana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
decide verb izlemt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
dedline noun termiņš September 16, 2023 at 8:05 pm

Meta

Last Modified:
September 16, 2023 at 8:05 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
default noun noklusējums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
delete noun dzēst March 1, 2021 at 7:20 am

Meta

Last Modified:
March 1, 2021 at 7:20 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
deleted verb dzēsts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
deleting verb dzēšot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
deleting a category expression kategorijas dzēšana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
deprecated verb novecojis(usi) October 26, 2022 at 10:25 am

Meta

Last Modified:
October 26, 2022 at 10:25 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
descriptions noun apraksti February 9, 2021 at 11:47 am

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 11:47 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
deselect all expression atcelt visu atlasi April 30, 2021 at 10:04 am

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 10:04 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
detached adjective noņemts Pareizāk būtu lietot vārdu "atvienots" kā pretmetu vārdam pievienots - "attached" January 17, 2022 at 6:37 pm

Meta

Last Modified:
January 17, 2022 at 6:37 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
details noun detaļas Atkarībā no konteksta arī: informācija January 27, 2023 at 11:11 pm

Meta

Last Modified:
January 27, 2023 at 11:11 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
directory noun katalogs Atkarībā no konteksta arī direktorijs, mape. February 16, 2022 at 5:53 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:53 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
disable/enable expression atspējot vai iespējot February 9, 2021 at 1:29 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:29 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
disabled adjective atspējots January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
disabling verb atspējošana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
discard verb atsacīties Atkarībā no konteksta arī - izmest August 6, 2023 at 6:03 am

Meta

Last Modified:
August 6, 2023 at 6:03 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
discard noun noraidīts August 6, 2023 at 5:53 am

Meta

Last Modified:
August 6, 2023 at 5:53 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
dismiss verb atcelt Atkarībā no konteksta arī noraidīt, atlaist. February 16, 2022 at 5:53 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:53 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
display verb rādīt Atkarībā no konteksta arī - attēlot August 8, 2023 at 8:05 am

Meta

Last Modified:
August 8, 2023 at 8:05 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
displays verb rāda August 8, 2023 at 7:58 am

Meta

Last Modified:
August 8, 2023 at 7:58 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
distraction free mode expression netraucēšanas režīms arī: Režīms bez uzmanības novēršanas January 1, 2023 at 12:33 pm

Meta

Last Modified:
January 1, 2023 at 12:33 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
distraction-free adjective netraucēta January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
do not remember expression neatceraties February 9, 2021 at 1:30 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:30 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
does not delete expression neizdzēš (rakstīšana) February 9, 2021 at 1:29 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:29 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
does not exist expression neeksistē February 9, 2021 at 1:29 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:29 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
downloading verb lejupielādē January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
downtime noun dīkstāve January 7, 2023 at 12:28 pm

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 12:28 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
draft noun melnraksts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
drag and drop expression pārvilkt - pārvelc February 9, 2021 at 1:30 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:30 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
drop cap noun liels sākumburts Liels rindkopas sākuma burts, ko izmanto kā dekoratīvu elementu rindkopas vai sadaļas sākumā April 1, 2021 at 1:56 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:56 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
drop-in noun iemetums - ieiešana February 9, 2021 at 1:31 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:31 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
dropdown adverb nolaižamo January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
edit verb rediģēt - tekstu, labot (visu pārējo) January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
edited adverb rediģētās January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
editing screen expression rediģēšanas ekrānu arī - rediģēšanas tekstu April 1, 2021 at 1:57 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:57 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
editor noun redaktors January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
EEST abbreviation EEST Eastern European Summer Time - Austrumeiropas vasaras laiks October 28, 2022 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 9:11 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
eliminates verb nepieļauj January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
email noun e-pasts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
embed noun iegult January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
enable verb iespējot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
enabled verb iespējots January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
enables/disables verb iespējo vai atspējo January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
enabling verb iespējošana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
encoding noun kodējums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
entity noun vienība January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
entry noun ieraksts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
erase noun dzēst March 1, 2021 at 7:23 am

Meta

Last Modified:
March 1, 2021 at 7:23 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
error occurred expression radās kļūda January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
escaping noun izvairīšanās - iebūvētās WordPress funkcijas sanitize_*() izmantošana datu drošībai.
June 29, 2021 at 11:21 am

Meta

Last Modified:
June 29, 2021 at 11:21 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
etc. abbreviation utt. January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
event noun notikums - arī atgadījums, pasākums October 27, 2022 at 8:33 am

Meta

Last Modified:
October 27, 2022 at 8:33 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
excerpt noun izraksts - fragments (svešvārds) January 1, 2023 at 11:54 am

Meta

Last Modified:
January 1, 2023 at 11:54 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
exist verb pastāv February 14, 2021 at 1:36 pm

Meta

Last Modified:
February 14, 2021 at 1:36 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
existing one expression esošo January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
expand noun izvērst January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
expanded verb izvērsts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
expected verb gaidāms January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
experience noun pieredze - arī iespēja, notikums, lietojums, pielietojums, izmantošana, apstāklis utt. (Amerikāņu angļu valodā ļoti plaši izmantots vārds, kuru tulkojot jāizvērtē konteksts, kad "pieredze" vietā jālieto cits vārds!) August 7, 2023 at 3:06 pm

Meta

Last Modified:
August 7, 2023 at 3:06 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
expired verb noilgusi January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
export verb eksportēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
extend verb paplašina January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
extended verb paplašinātam January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
extension noun paplašinājums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
failed verb neizdevās January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
fails verb neizdodas January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
failures noun kļūmes January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
fallback noun rezerves variants vai atteikuma variants, atpakaļceļš October 28, 2022 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
faster adjective ātrāka January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
favicon noun vietnes ikona Saīsinājums no favorite icon, arī saīsnes ikona, cilnes ikona, URL ikona vai grāmatzīmes ikona. Ikona, kas redzama veb pārlūka cilnes sākumā. June 10, 2021 at 4:12 pm

Meta

Last Modified:
June 10, 2021 at 4:12 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
favorites noun izlase August 21, 2022 at 3:51 pm

Meta

Last Modified:
August 21, 2022 at 3:51 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
feature noun līdzeklis Atkarībā no konteksta arī - funkcija, iezīme. August 6, 2023 at 4:42 am

Meta

Last Modified:
August 6, 2023 at 4:42 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
featured verb piedāvātais - izceltais January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
featured image expression izceltais attēls - raksturojošais attēls June 25, 2021 at 10:14 am

Meta

Last Modified:
June 25, 2021 at 10:14 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
feed noun plūsma January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
feeds noun plūsmu January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
fetching noun iegūt April 30, 2021 at 9:55 am

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 9:55 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
fields noun lauki January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
file noun fails - datne nav iegājies February 14, 2021 at 1:42 pm

Meta

Last Modified:
February 14, 2021 at 1:42 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
files noun datnes January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
fits verb der Atkarībā no konteksta arī: ietilpst, atbilst. August 6, 2023 at 4:43 am

Meta

Last Modified:
August 6, 2023 at 4:43 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
flexible noun pielāgojams January 14, 2023 at 6:10 pm

Meta

Last Modified:
January 14, 2023 at 6:10 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
flip verb apvērst January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
floot noun pludiņš arī peldošs . Def.: Peldošais CSS rekvizīts ievieto elementu konteinera kreisajā vai labajā pusē, ļaujot tekstam un iekļautajiem elementiem apvīt to. August 6, 2023 at 4:44 am

Meta

Last Modified:
August 6, 2023 at 4:44 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
footer noun kājene January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
footnotes noun vēres August 5, 2023 at 8:48 am

Meta

Last Modified:
August 5, 2023 at 8:48 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
form noun veidlapa May 23, 2022 at 8:11 am

Meta

Last Modified:
May 23, 2022 at 8:11 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
formatting verb formatējumu January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
found verb atrasts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
frame noun rāmis bija ietvars December 22, 2023 at 9:42 pm

Meta

Last Modified:
December 22, 2023 at 9:42 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
framework noun ietvars Iepriekš ietvars bija frame December 22, 2023 at 9:43 pm

Meta

Last Modified:
December 22, 2023 at 9:43 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
freedoms noun brīvības January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
friendly developer expression draudzīgs izstrādātājs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
front page noun galvenā lapa January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
front-end noun priekšpuse January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
fullscreen adjective pilnekrāns January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
function noun funkcija January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
fuzzy noun neskaidrs - izplūdis, aptuvens May 5, 2023 at 5:33 pm

Meta

Last Modified:
May 5, 2023 at 5:33 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
glossary noun glosārijs Terminu saraksts vienā valodā, ar tulkojumiem otrajā valodā April 1, 2021 at 1:57 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:57 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
go to verb atveriet January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
gradient noun krāsu pāreja January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
guide noun ceļvedis January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
handle noun rokturis October 26, 2022 at 10:25 am

Meta

Last Modified:
October 26, 2022 at 10:25 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
handler noun apdarinātājs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
hash noun juceklis Paroles šifrēšana November 16, 2022 at 10:27 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2022 at 10:27 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
hashing verb jaukšana Jaukšanas process šifrē paroles ikreiz, kad tās tiek ierakstītas pieteikšanās veidlapā un saglabātas datu bāzē . November 16, 2022 at 10:23 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2022 at 10:23 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
hashtag noun atsauces birka November 30, 2021 at 4:07 pm

Meta

Last Modified:
November 30, 2021 at 4:07 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
header noun galvene January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
heading noun virsraksts August 21, 2022 at 5:17 am

Meta

Last Modified:
August 21, 2022 at 5:17 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
hex noun heksadecimāls February 8, 2021 at 11:02 am

Meta

Last Modified:
February 8, 2021 at 11:02 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
highlight verb izcelt - izgaismot January 7, 2023 at 7:18 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:18 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
highlights noun svarīgākie notikumi January 7, 2023 at 7:18 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:18 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
home noun sākums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
hook verb piesaistīt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
host noun uzturētājs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
hosting noun mitināšana January 7, 2023 at 7:19 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:19 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
hover verb novietot Burtiski tulko kā lidināties. Kad peles kursoru novieto virs reaģējoša elementa, piemēram saites, tā var mainīt krāsu, parādīt pasvītrojumu vai reaģēt kā citādi. January 7, 2023 at 7:19 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:19 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
indent verb atkāpe - arī ievilkums. Pirmās rindas atvirzījums no kreisās apmales; pretstats pārkarei January 7, 2023 at 7:22 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:22 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
indentation noun atkāpe Pirmās rindas pietuvinājums kreisajai apmalei; pretstats atkāpei April 1, 2021 at 1:58 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:58 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
index noun rādītājs … bija indekss April 10, 2023 at 10:29 am

Meta

Last Modified:
April 10, 2023 at 10:29 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
insights noun ieskati April 30, 2021 at 10:25 am

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 10:25 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
install verb instalēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
issue noun problēma January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
issues noun problēmas January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
item noun vienums - e-komercijas spraudņos: prece vai produkts March 21, 2021 at 8:56 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:56 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
items noun vienumi - e-komercijas spraudņos: preces vai produkti March 21, 2021 at 8:56 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:56 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
Jetpack Social Connections expression Jetpack Social savienojumi January 17, 2023 at 3:01 pm

Meta

Last Modified:
January 17, 2023 at 3:01 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
justified noun līdzināts Galerijas stils April 1, 2021 at 1:58 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:58 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
justify verb līdzināt Ja runa ir par tekstu April 1, 2021 at 1:58 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:58 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
keyboard noun tastatūra January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
keyboard shortcut expression tastatūras īsinājumtaustiņš January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
keyword noun atslēgvārds January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
label noun etiķete vai iezīme January 4, 2022 at 11:08 am

Meta

Last Modified:
January 4, 2022 at 11:08 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
landing page noun mērķlapa Termini.gov.lv, LZA TK ITTEA protokols Nr. 352 (30.04.2010) July 19, 2021 at 6:26 pm

Meta

Last Modified:
July 19, 2021 at 6:26 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
lazy verb laiski Lazy Load Images - ļauj lapām ielādēties ātrāk, laiski ielādējot tikai tos attēlus, kas ir ekrānā, un ielādē citus attēlus, kad lietotājs ritina. June 27, 2021 at 2:54 pm

Meta

Last Modified:
June 27, 2021 at 2:54 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
lazy load noun aizkavēta ielāde Lapas ielādes paņēmiens, ar attēlu asinhronu ielādi, mirkli pirms tie tiks parādīti. May 30, 2021 at 5:16 am

Meta

Last Modified:
May 30, 2021 at 5:16 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
letter case noun burtu reģistrs Burtu dalījums lielajos un mazajos burtos January 22, 2023 at 10:29 am

Meta

Last Modified:
January 22, 2023 at 10:29 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
library noun bibliotēka January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
like noun Patīk - Facebook atzīme August 6, 2023 at 7:48 am

Meta

Last Modified:
August 6, 2023 at 7:48 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
list noun saraksts October 29, 2022 at 9:15 am

Meta

Last Modified:
October 29, 2022 at 9:15 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
listing noun piedāvājums Atkarībā no konteksta arī: - viens ieraksts sarakstā; - pieraksts January 22, 2023 at 10:25 am

Meta

Last Modified:
January 22, 2023 at 10:25 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
live noun tiešsaiste Atkarībā no konteksta February 20, 2023 at 9:17 am

Meta

Last Modified:
February 20, 2023 at 9:17 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
locale noun lokalizācija February 28, 2021 at 11:40 am

Meta

Last Modified:
February 28, 2021 at 11:40 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
log noun žurnāls Īpaša veida pieraksts, kas satur secīgus notikušu notikumu ierakstus. November 16, 2022 at 10:34 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2022 at 10:34 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
log out expression izrakstīties Arī - iziet no sistēmas, iziet. Pretējs login November 16, 2022 at 10:37 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2022 at 10:37 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
logged out expression atteicies Pārtraucis savienojumu ar vietnes vadības paneli vai kontu. November 16, 2022 at 10:36 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2022 at 10:36 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
login verb pieteikšanās T - https://termini.gov.lv/atrast/login
ari: pieteikties
January 1, 2023 at 11:56 am

Meta

Last Modified:
January 1, 2023 at 11:56 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
loop noun cilpa August 6, 2023 at 6:18 am

Meta

Last Modified:
August 6, 2023 at 6:18 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
loopback noun atgriezeniskā saite January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
ltr noun kul Abreviatūra, teksta virziens no kreisās uz labo (puses) uz . Angliski: Left to Right April 1, 2021 at 1:59 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:59 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
machine-generated noun mašīnģenerēts Ar speciālu programmu radīts vietnes saturs December 11, 2022 at 10:06 am

Meta

Last Modified:
December 11, 2022 at 10:06 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
malware noun ļaunprogrammatūra December 17, 2022 at 6:58 pm

Meta

Last Modified:
December 17, 2022 at 6:58 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
margin noun (lappuses) malas January 11, 2022 at 7:00 pm

Meta

Last Modified:
January 11, 2022 at 7:00 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
markup noun atzīme - šeit domāts HTML kods January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
media noun mediji January 12, 2023 at 8:18 am

Meta

Last Modified:
January 12, 2023 at 8:18 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
media file noun multivides datne January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
menu noun izvēlne January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
merge verb sapludināt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
message noun ziņojums Mutisks, rakstisks vai ierakstīts ziņojums, kas nosūtīts vai atstāts adresātam, ar kuru nav iespējams sazināties tieši. November 9, 2022 at 2:10 pm

Meta

Last Modified:
November 9, 2022 at 2:10 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
miscellaneous noun citi nosacījumi June 30, 2021 at 8:48 am

Meta

Last Modified:
June 30, 2021 at 8:48 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
mode noun režīms January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
monitoring verb uzraudzība January 7, 2023 at 12:32 pm

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 12:32 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
move to verb pārvietot uz January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
multisite noun daudzvietne Iepriekš: multivietne May 30, 2021 at 6:29 am

Meta

Last Modified:
May 30, 2021 at 6:29 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
name noun nosaukums lietai vai parādībai, vārds personai: first name > vārds; last name > uzvārds February 9, 2021 at 6:38 am

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 6:38 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
namespace noun nosaukumvieta Zīmju (nosaukumu) kopums, ko izmanto, lai identificētu dažāda veida objektus un atsauktos uz tiem. Nosaukumvieta nodrošina to, ka visi konkrētā kopumu objektiem ir unikāli nosaukumi, tāpēc, ka tās var viegli identificēt. April 1, 2021 at 2:00 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:00 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
native noun dzimtais - attiecībā uz valodu; - vietējais April 7, 2021 at 8:12 am

Meta

Last Modified:
April 7, 2021 at 8:12 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
navigates verb virzās January 11, 2022 at 6:30 pm

Meta

Last Modified:
January 11, 2022 at 6:30 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
navigation noun navigācija January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
nested adjective ievietots Līdzīgi priekšmeti(bloki), kas novietoti viens otrā. October 27, 2022 at 6:50 am

Meta

Last Modified:
October 27, 2022 at 6:50 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
newsletter noun biļetens August 21, 2022 at 7:07 am

Meta

Last Modified:
August 21, 2022 at 7:07 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
next adjective nākamais June 25, 2021 at 7:42 am

Meta

Last Modified:
June 25, 2021 at 7:42 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
nice name expression jaukvārds Lietotāja vārds, kas pārveidots(sanitizēts), lai tur nebūtu speciālas zīmes, piem.: user@example.com >> userexample-com April 1, 2021 at 2:00 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:00 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
notification noun paziņojums June 12, 2023 at 2:32 pm

Meta

Last Modified:
June 12, 2023 at 2:32 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
offset noun nobīde January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
Oops interjection Hmm... bez izsaukuma zīmes, bet Oops! > Ak! February 13, 2022 at 9:57 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 9:57 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
optional noun papildus arī - "pēc izvēles" ko lieto teikumā, "neobligāti" vietā; "Papildus", kompaktuma dēļ, ja tas ir saites virsraksts December 25, 2022 at 9:31 am

Meta

Last Modified:
December 25, 2022 at 9:31 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
options noun izvēles - iespējas, opcijas. Iespēja vai lieta, kas ir vai var tikt izvēlēta. April 4, 2021 at 3:23 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 3:23 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
outdent noun pārkare Rindkopas pārkare ir pirmās rindas izcelšana tuvinot to apmalei; pretstats atkāpei April 1, 2021 at 2:00 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:00 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
outline noun izklāsts Atkarībā no konteksta arī - aprise January 26, 2023 at 10:02 pm

Meta

Last Modified:
January 26, 2023 at 10:02 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
padding noun piemale Skaidrojums — https://bit.ly/Piemale-apmale January 11, 2022 at 7:14 pm

Meta

Last Modified:
January 11, 2022 at 7:14 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
page noun lapa January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
paging verb lapošana May 4, 2021 at 5:02 pm

Meta

Last Modified:
May 4, 2021 at 5:02 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
paragraph noun rindkopa April 4, 2021 at 3:25 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 3:25 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
parent noun pamata Pretēji burtiskajam "vecāku / bērnu" tulkojumam, lietojam "pamata / apakš… vai atvasināts" tulkojumu. January 1, 2023 at 11:57 am

Meta

Last Modified:
January 1, 2023 at 11:57 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
parent category expression pamata kategorija May 14, 2021 at 4:38 am

Meta

Last Modified:
May 14, 2021 at 4:38 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
parent font noun pamatfonts Piemērs: "Since rem uses root element's font-size instead of its parent's font-size."
"Tā kā rem izmanto saknes elementa fonta lielumu, nevis tā pamatfonta lielumu."
January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
parent ID expression pamatelementa ID The ID for the parent of the revision. >> Pārskatījuma vecākelementa ID.
vai arī "vecākelementa ID"
June 29, 2021 at 10:49 am

Meta

Last Modified:
June 29, 2021 at 10:49 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
parent theme expression pamata tēma ? varbūt labāk lietot "pamattēma" kā pretmets "apakštēma" February 9, 2021 at 10:24 am

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 10:24 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
parse verb parsēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
paste verb ievietot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
patch noun Ielāps - kontekstā ar drošību March 21, 2021 at 8:13 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:13 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
pattern noun modelis Atkarībā no konteksta arī raksts, paraugs. February 16, 2022 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:56 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
pending adjective neizlemts - arī neizšķirts January 7, 2023 at 5:52 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 5:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
performance noun veiktspēja January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
permalink noun paliekošā saite January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
phase noun posms - kontekstā ar programmas pilnveidojumiem March 21, 2021 at 9:47 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 9:47 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
picker noun atlasītājs Vai atlases rīks, parasti, krāsu izvēlei. October 27, 2022 at 8:22 am

Meta

Last Modified:
October 27, 2022 at 8:22 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
pingback noun atbalsojums Automātiski nosūtīts ziņojums uz emuāru, ja uz kādu no emuāra ierakstiem atsaucas cita emuāra autors. https://termini.gov.lv/ nesen parādījies - atbalspaziņošana - šķiet nav īpaši izdevies :( March 17, 2023 at 7:20 pm

Meta

Last Modified:
March 17, 2023 at 7:20 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
placeholder noun vietturis March 19, 2021 at 9:27 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2021 at 9:27 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
plugin noun spraudnis January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
pool noun aptauja February 14, 2023 at 1:12 am

Meta

Last Modified:
February 14, 2023 at 1:12 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
post noun ziņa Ar 'post' apzīmē gan tekstu gan attēlu gan video un audio. August 6, 2023 at 7:34 am

Meta

Last Modified:
August 6, 2023 at 7:34 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
posted verb iesūtīts atkarībā no konteksta arī: publicēts, paziņots October 28, 2022 at 7:23 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 7:23 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
posts noun ziņas November 9, 2022 at 11:05 am

Meta

Last Modified:
November 9, 2022 at 11:05 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
pre-publish noun priekšpublicēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
pre-publishing noun priekšpublicēšana arī: iepriekšējā publicēšana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
preferences noun preferences - arī papildus, izvēles August 7, 2023 at 4:17 am

Meta

Last Modified:
August 7, 2023 at 4:17 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
prefix noun priedēklis January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
preformated expression iepriekš formatēts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
preset noun priekšiestatījums June 30, 2021 at 12:32 pm

Meta

Last Modified:
June 30, 2021 at 12:32 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
preview noun priekšskatījums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
privacy adjective privātums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
privacy policy noun privātuma politika January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
prompt noun pamudinājums December 29, 2022 at 6:52 am

Meta

Last Modified:
December 29, 2022 at 6:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
provide verb sniedz January 5, 2023 at 12:13 pm

Meta

Last Modified:
January 5, 2023 at 12:13 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
provides verb nodrošina March 22, 2021 at 10:38 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2021 at 10:38 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
publicize noun publiskot April 30, 2021 at 9:46 am

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 9:46 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
publicized verb publiskots January 10, 2023 at 8:49 am

Meta

Last Modified:
January 10, 2023 at 8:49 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
pull quote expression izceltais citāts - tas pats kas pullquote vienā vārdā January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
pullquote noun izceltais citāts Īss, uzmanību piesaistošs citāts, kas ņemts no raksta galvenā teksta un izmantots kā apakšvirsraksts vai grafisks elements. (Izdevējdarbība) April 1, 2021 at 2:01 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:01 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
push notification expression pašpiegādes paziņojums June 12, 2023 at 2:32 pm

Meta

Last Modified:
June 12, 2023 at 2:32 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
queried noun vaicājums Tas pats kas "query", bet pagātnes formā. Atkarībā no konteksta arī pieprasīja, jautāja. February 16, 2022 at 5:55 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:55 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
query noun vaicājums Pieprasījums piekļūt datiem no datu bāzes, lai ar tiem manipulētu vai tos izgūtu. Parasti SQL valodā. April 1, 2021 at 2:02 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:02 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
quote noun citāts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
radii noun radiusi Rādiusa daudzskaitļa forma October 27, 2022 at 6:29 am

Meta

Last Modified:
October 27, 2022 at 6:29 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
randomizer noun nejaušinātājs Jauks Google piedāvājums January 1, 2023 at 4:15 pm

Meta

Last Modified:
January 1, 2023 at 4:15 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
reblog noun atkārtots emuārs Darbība vai gadījums, kad emuārā tiek ievietots saturs, kas iepriekš ticis ievietots citā emuārā. April 4, 2021 at 1:40 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 1:40 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
redo noun atkārtot August 6, 2023 at 8:33 pm

Meta

Last Modified:
August 6, 2023 at 8:33 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
referrer noun atsaucējs June 18, 2021 at 9:22 am

Meta

Last Modified:
June 18, 2021 at 9:22 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
reload verb pārlādēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
remove noun noņemt January 17, 2022 at 6:11 pm

Meta

Last Modified:
January 17, 2022 at 6:11 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
render verb atveido February 27, 2021 at 8:46 pm

Meta

Last Modified:
February 27, 2021 at 8:46 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
renew noun pagarināt Kaut kā pagarināšana nozīmē, ka lietas vai abonementa, kuru jūs pagariniet, termiņš ir beidzies (vai pārtraukts), un jūs saņemat jaunu tās pašas lietas versiju. Piemēri: jūs pagariniet Premium abonementu vai pagariniet lietošanas līgumu. December 30, 2022 at 9:01 pm

Meta

Last Modified:
December 30, 2022 at 9:01 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
report noun atskaite January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
retrieve noun izgūt April 30, 2021 at 9:54 am

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 9:54 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
revert verb atgriezt - nevis vaļā, bet atgriezt atpakaļ January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
revision verb pārskatīšana Atkarībā no konteksta arī - labojums
(!? - ir zināma neskaidrība revision un review tulkojumos)
August 6, 2023 at 5:50 am

Meta

Last Modified:
August 6, 2023 at 5:50 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
row noun rinda January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
rtl noun luk Abreviatūra, teksta virziens no labās (puses) uz kreiso. Angliski: Right to Left. April 1, 2021 at 2:03 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:03 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
schedule noun grafiks arī - ieplānots; kā darbības vārds - sastādīt sarakstu, ierakstīt sarakstā January 16, 2023 at 10:56 am

Meta

Last Modified:
January 16, 2023 at 10:56 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
scheduling verb laika izvēle Atkarībā no konteksta arī - ieplānot January 16, 2023 at 10:43 am

Meta

Last Modified:
January 16, 2023 at 10:43 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
scope noun joma arī - tvērums June 28, 2021 at 8:57 am

Meta

Last Modified:
June 28, 2021 at 8:57 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
score noun vērtējums February 20, 2023 at 8:47 pm

Meta

Last Modified:
February 20, 2023 at 8:47 pm
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
screenshot noun ekrānuzņēmums Datu attēls, kas uzņemts datora vai mobilās ierīces ekrānā. March 30, 2021 at 11:35 am

Meta

Last Modified:
March 30, 2021 at 11:35 am
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
section noun sadaļa January 29, 2021 at 8:52 am