New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Latvian

2022. gada maija versija — 388 vienības.
Lūgums: pirms sākat tulkot un iesniegt apstiprināšanai savus tulkojumus, apskatiet Translator’s Handbook un (ļoti ieteicams) izlasiet General Expectations for Translators. Apskatiet arī Lokalizēšanas rokasgrāmatu.
Īss apraksts par efektīvu bezmaksas mašīntulkošanas komplektu: Googe + GlotPress atrodams latviskajā WordPress emuārā Kā tulkot WordPress.

Item Part of speech Translation Comments
above adjective virs

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
activation key expression aktivizēšanas atslēga Atkarībā no konteksta arī 'aktivizācijas taustiņš'

Meta

Last Modified:
2022-02-16 17:56:14
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
activity noun darbība

Meta

Last Modified:
2021-04-05 09:19:37
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
activity type noun darbības veids

Meta

Last Modified:
2021-04-05 09:21:05
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
adding verb pievienojot

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
additional adjective papildus

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
advanced adjective uzlabots - "papildus" tikai Gūtenberga redaktorā, HTML un CSS ievadīšanai (dublē additional)
- advanced options > uzlabotas iespējas

Meta

Last Modified:
2022-01-12 11:02:55
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
advice noun padoms

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
advisory adjective konsultatīvs Kāds kam ir pilnvaras sniegt ieteikumus, bet ne veikt darbības to izpildei.

Meta

Last Modified:
2021-04-04 14:22:16
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
after logging expression pēc pieteikšanās

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
again adverb vēlreiz

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
ahead of time expression savlaicīgi Neprecīzs tulkojums labskanībai, Pareizs tulkojums - laikus - ir ar aplamu asociāciju (FB).

Meta

Last Modified:
2021-04-04 14:06:15
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
align verb līdzināt - tekstam, blokiem uc. tipogrāfija

Meta

Last Modified:
2021-02-28 08:59:21
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
alignment noun līdzinājums - tekstam, blokiem uc. tipogrāfija

Meta

Last Modified:
2021-02-28 08:59:30
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
allow creation expression ļautu izveidot

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
almost done expression gandrīz pabeigts

Meta

Last Modified:
2022-02-13 10:07:54
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
anyone posts expression jebkurš ievieto vai publicē

Meta

Last Modified:
2021-06-27 19:25:12
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
appearance noun izskats

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
appears verb parādās

Meta

Last Modified:
2021-02-09 13:15:59
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
apply verb piemērot

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
approved adjective apstiprināts Oficiāli saskaņots vai pieņemts kā apmierinošs.

Meta

Last Modified:
2021-04-04 14:49:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are available adjective ir pieejami

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are indicated adjective ir norādīti

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are optional adjective nav obligāti

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are running verb darbojas

Meta

Last Modified:
2021-04-04 15:07:36
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are set to expression tiks piešķirta

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are using adjective izmanto

Meta

Last Modified:
2022-02-13 10:10:08
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
array noun masīvs

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
arrow keys noun bulttaustiņš - neveikls saliktenis

Meta

Last Modified:
2022-02-13 10:12:07
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
aside noun mala (malā)

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
at a glance expression īsumā

Meta

Last Modified:
2022-02-13 10:15:02
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
at least noun vismaz

Meta

Last Modified:
2022-02-13 10:15:44
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
at most noun ne vairāk kā

Meta

Last Modified:
2021-02-08 11:34:16
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
attached noun pievienots

Meta

Last Modified:
2022-02-13 10:16:36
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
attachment noun pielikums

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
attribute noun atribūts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
automatic adverb automātisks nejaukt ar Automattic — kompāniju, kam pieder WordPress.com, WooCommerce, Jetpack, Akismet, Gravatar utt.

Meta

Last Modified:
2022-02-13 10:21:22
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
automatically adverb automātiski

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
autosave verb automātiska saglabāšana

Meta

Last Modified:
2022-02-13 10:27:34
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
available adjective pieejams

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
avatar noun tēls Ikona vai figūra, kas attēlo konkrētu personu video spēlē, interneta forumā utt.
arī - avatārs, iemiesojums

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:54:36
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
back-end noun aizmugure backend (atbalsta platforma)

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
backwards compatibility expression atpakaļsaderība T: atgriezeniska savietojamība

Meta

Last Modified:
2021-03-21 08:43:31
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
banned noun izslēgts Tulko arī kā 'aizliegts', bet tas neizskatās piemēroti programmas lietotājam.

Meta

Last Modified:
2021-03-30 11:30:45
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
banner noun reklāmkarogs Virsraksts vai reklāma, kas tīmekļa lapā parādās joslas, kolonnas vai lodziņa formā.

Meta

Last Modified:
2021-03-30 11:33:10
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
batch noun pakešuzdevums - arī (nosūtīta) partija: komplektos vai grupās sakārtotas lietas.

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
be offline adjective ir bezsaistē

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
be possible adjective būs iespējams

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
being previewed verb priekšstatītā

Meta

Last Modified:
2021-02-09 13:22:22
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
below adverb zemāk

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
BG noun fona krāsa - abreviatūra no "Back Ground". (Tilde tulko kā "sētas zemējums" :)

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:55:12
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blacklist noun melnais saraksts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blavatar noun bloga ikona no blog avatar; arī emuāra ikona

Meta

Last Modified:
2021-03-21 08:46:12
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
block noun bloks - Gūtenberga bloks

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blockquote noun citāta bloks - nejaukt ar citātu, HTML elements; "sadaļa dokumentā, kas tiek citēta no cita avota"

Meta

Last Modified:
2021-06-25 08:11:26
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blog noun emuārs

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blogging verb blogošanu

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blogroll noun tīmekļa žurnāls

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bold adjective treknraksta

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
border noun apmale

Meta

Last Modified:
2022-01-11 19:01:03
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
boxes noun lodziņus - kastes

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
breadcrumbs noun atpakaļceļš arī drumstalas (vai "maizes drumstalu taka") ir sekundārs navigācijas shēmas veids, kas parāda lietotāja atrašanās vietu vietnē.

Meta

Last Modified:
2021-06-25 11:22:47
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
broken adjective sabojātas bojāta

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
built-in adjective iebūvēts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulk noun lielapjoma

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulk actions expression lielapjoma darbības

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulk edit expression lielapjoma labošana

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulk select expression lielapjoma atlase

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulk selection expression lielapjoma atlase

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulleted list expression saraksts ar aizzīmēm

Meta

Last Modified:
2021-02-09 13:25:01
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
button noun poga

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
buttons noun pogas

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
byline noun rindiņa par autoru Īsa rindkopa, kas lasītājiem sniedz informāciju par autoru

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:55:45
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
callback noun atzvans

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
can verb var

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cancel verb atcelt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
canceled noun atcelts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cannot verb nevar

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cannot be expression nevarēs tikt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cannot be deleted expression nevar dzēst

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cannot be installed expression nevar uzstādīt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
caption noun apakšvirsraksts Atkarībā no konteksta arī virsraksts, uzraksts, paraksts.

Meta

Last Modified:
2022-02-16 17:56:31
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
categorie noun kategorija

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
categories noun kategorijas

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
changelog noun izmaiņu žurnāls

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
changing verb mainot

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
character set noun rakstzīmju kopa

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
characters noun rakstzīmes

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
charset noun rakstzīmju kopa

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
check verb pārbaudiet

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
checkbox noun izvēles rūtiņa

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
child theme expression apakštēma

Meta

Last Modified:
2021-02-09 09:47:53
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
choose verb izvēlēties Lemt, ka konkrēta persona vai lieta ir tā, kuru vēlaties

Meta

Last Modified:
2021-04-05 10:41:43
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
choose image expression izvēlēties attēlu

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cite noun atsauce - bieži jauc ar citātu: "quote"

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
click verb klikšķiniet

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
code noun kods

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
collapse verb sakļaut

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
collapse icon expression sakļaušanas ikona

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
color picker noun krāsu palete

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
column noun sleja - poligrāfijā; kolonna ir arhitektūrā

Meta

Last Modified:
2021-03-21 08:50:07
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
comment noun komentārs

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
committer noun izpildītājs Persona, kurai ir ļauts modificēt atvērtā koda programmatūru
Šis tulkojums ir jāuzlabo! Bing - izdarītājs

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:56:03
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
compatible adjective savietojams

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
complete adjective pabeigta

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
completed adjective paveikts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
configuration noun konfigurācija

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
configured adjective konfigurēts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
confirm deletion expression apstiprināt dzēšanu

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
confirmation noun apstiprināšana

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
conflicts noun konflikti

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
consider verb apsveriet

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
contain verb satur

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
contribution noun ieguldījums

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
copies noun kopijas

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
could not verb nevarēja

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
could not be deleted expression nevarēja izdzēst

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
could use verb var izmantot

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
count verb skaits

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
crash noun kļūme

Meta

Last Modified:
2021-06-18 09:30:13
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
created verb izveidots

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cross-post noun šķērsizlikšana Publicēt (ziņu, saiti, attēlu utt.) vairāk nekā vienā tiešsaistes vietnē, piemēram, emuārā, sociālo mediju tīmekļa vietnē vai forumā.

Meta

Last Modified:
2021-04-05 08:47:44
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
currently adverb pašlaik

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
custom noun pielāgota pielāgots

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
custom fields expression pielāgoti lauki

Meta

Last Modified:
2021-02-09 13:28:21
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
custom menu expression pielāgotā izvēlne

Meta

Last Modified:
2021-02-09 13:28:28
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
customization noun pielāgošana

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
customizer noun pielāgotājs

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
dashboard noun panelis

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deactivate verb deaktivizēt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
debug verb atkļūdot

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
debugging noun atkļūdošana

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
decide verb izlemt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
default noun noklusējums

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
delete noun dzēst

Meta

Last Modified:
2021-03-01 07:20:52
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deleted verb dzēsts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deleting verb dzēšot

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deleting a category expression kategorijas dzēšana

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deprecated verb novecojusi

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
descriptions noun apraksti

Meta

Last Modified:
2021-02-09 11:47:04
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deselect all expression atcelt visu atlasi

Meta

Last Modified:
2021-04-30 10:04:34
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
detached adjective noņemts Pareizāk būtu lietot vārdu "atvienots" kā pretmetu vārdam pievienots - "attached"

Meta

Last Modified:
2022-01-17 18:37:42
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
details noun detaļas

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
directory noun katalogs Atkarībā no konteksta arī direktorijs, mape.

Meta

Last Modified:
2022-02-16 17:53:18
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
disable/enable expression atspējot vai iespējot

Meta

Last Modified:
2021-02-09 13:29:08
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
disabled adjective atspējots

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
disabling verb atspējošana

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
discard verb atsacīties

Meta

Last Modified:
2021-05-20 15:55:45
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
discard noun noraidīt

Meta

Last Modified:
2021-06-18 09:27:51
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
dismiss verb atcelt Atkarībā no konteksta arī noraidīt, atlaist.

Meta

Last Modified:
2022-02-16 17:53:38
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
display verb rādīt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
displays verb redzams

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
distraction-free adjective netraucēta

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
do not remember expression neatceraties

Meta

Last Modified:
2021-02-09 13:30:03
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
does not delete expression neizdzēš (rakstīšana)

Meta

Last Modified:
2021-02-09 13:29:54
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
does not exist expression neeksistē

Meta

Last Modified:
2021-02-09 13:29:42
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
downloading verb lejupielādē

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
draft noun melnraksts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
drag and drop expression pārvilkt - pārvelc

Meta

Last Modified:
2021-02-09 13:30:14
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
drop cap noun liels sākumburts Liels rindkopas sākuma burts, ko izmanto kā dekoratīvu elementu rindkopas vai sadaļas sākumā

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:56:23
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
drop-in noun iemetums - ieiešana

Meta

Last Modified:
2021-02-09 13:31:18
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
dropdown adverb nolaižamo

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
edit verb rediģēt - tekstu, labot (visu pārējo)

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
edited adverb rediģētās

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
editing screen expression rediģēšanas ekrānu arī - rediģēšanas tekstu

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:57:11
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
editor noun redaktors

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
eliminates verb nepieļauj

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
email noun e-pasts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
embed noun iegult

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
enable verb iespējot

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
enabled verb iespējots

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
enables/disables verb iespējo vai atspējo

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
enabling verb iespējošana

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
encoding noun kodējums

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
entity noun vienība

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
entry noun ieraksts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
erase noun dzēst

Meta

Last Modified:
2021-03-01 07:23:21
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
error occurred expression radās kļūda

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
escaping noun izvairīšanās - iebūvētās WordPress funkcijas sanitize_*() izmantošana datu drošībai.

Meta

Last Modified:
2021-06-29 11:21:18
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
etc. abbreviation utt.

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
excerpt noun izraksts - fragments (ir svešvārds)

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
exist verb pastāv

Meta

Last Modified:
2021-02-14 13:36:35
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
existing one expression esošo

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
expand noun izvērst

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
expanded verb izvērsts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
expected verb gaidāms

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
expired verb noilgusi

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
export verb eksportēt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
extend verb paplašina

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
extended verb paplašinātam

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
extension noun paplašinājums

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
failed verb neizdevās

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fails verb neizdodas

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
failures noun kļūmes

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
faster adjective ātrāka

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
favicon noun vietnes ikona Saīsinājums no favorite icon, arī saīsnes ikona, cilnes ikona, URL ikona vai grāmatzīmes ikona. Ikona, kas redzama veb pārlūka cilnes sākumā.

Meta

Last Modified:
2021-06-10 16:12:28
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
feature noun līdzeklis - līdzekļi, iezīme

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
featured verb piedāvātais - izceltais

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
featured image expression izceltais attēls - raksturojošais attēls

Meta

Last Modified:
2021-06-25 10:14:02
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
feed noun plūsma

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
feeds noun plūsmu

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fetching noun iegūt

Meta

Last Modified:
2021-04-30 09:55:35
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fields noun lauki

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
file noun fails - datne nav iegājies

Meta

Last Modified:
2021-02-14 13:42:35
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
files noun datnes

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
flip verb apvērst

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
footer noun kājene

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
form noun veidlapa

Meta

Last Modified:
2022-05-23 08:11:05
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
formatting verb formatējumu

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
found verb atrasts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
frame noun ietvars

Meta

Last Modified:
2021-03-07 06:29:29
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
freedoms noun brīvības

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
friendly developer expression draudzīgs izstrādātājs

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
front page noun galvenā lapa

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
front-end noun priekšpuse

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fullscreen adjective pilnekrāns

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
function noun funkcija

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fuzzi noun neskaidrs - izplūdis,

Meta

Last Modified:
2021-04-06 07:51:54
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
glossary noun glosārijs Terminu saraksts vienā valodā, ar tulkojumiem otrajā valodā

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:57:25
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
go to verb atveriet

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
gradient noun krāsu pāreja

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
guide noun ceļvedis

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
handle noun turis

Meta

Last Modified:
2021-02-08 12:28:07
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
handler noun apdarinātājs

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
hashtag noun atsauces birka

Meta

Last Modified:
2021-11-30 16:07:31
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
header noun galvene

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
hex noun heksadecimāls

Meta

Last Modified:
2021-02-08 11:02:32
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
highlight noun izcelt - izgaismot

Meta

Last Modified:
2021-02-09 21:06:13
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
home noun sākums

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
hook verb piesaistīt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
host noun uzturētājs

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
hover noun norādīt Burtiski tulko kā lidināties. 'Hover' iestājas, kad peles kursors nonāk virs reaģējoša elementa, piemēram saites.

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:57:43
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
indent noun atkāpe Pirmās rindas atvirzījums no kreisās apmales; pretstats pārkarei

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:57:55
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
indentation noun atkāpe Pirmās rindas pietuvinājums kreisajai apmalei; pretstats atkāpei

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:58:05
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
index noun indekss

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
insights noun ieskati

Meta

Last Modified:
2021-04-30 10:25:24
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
install verb instalēt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
issue noun problēma

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
issues noun problēmas

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
item noun vienums - e-komercijas spraudņos: prece vai produkts

Meta

Last Modified:
2021-03-21 08:56:09
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
items noun vienumi - e-komercijas spraudņos: preces vai produkti

Meta

Last Modified:
2021-03-21 08:56:41
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
justified noun līdzināts Galerijas stils

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:58:26
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
justify verb līdzināt Ja runa ir par tekstu

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:58:54
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
keyboard noun tastatūra

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
keyboard shortcut expression tastatūras īsinājumtaustiņš

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
keyword noun atslēgvārds

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
label noun etiķete vai iezīme

Meta

Last Modified:
2022-01-04 11:08:37
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
landing page noun mērķlapa Termini.gov.lv, LZA TK ITTEA protokols Nr. 352 (30.04.2010)

Meta

Last Modified:
2021-07-19 18:26:36
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
lazy verb laiski Lazy Load Images - ļauj lapām ielādēties ātrāk, laiski ielādējot tikai tos attēlus, kas ir ekrānā, un ielādē citus attēlus, kad lietotājs ritina.

Meta

Last Modified:
2021-06-27 14:54:54
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
lazy load noun aizkavēta ielāde Lapas ielādes paņēmiens, ar attēlu asinhronu ielādi, mirkli pirms tie tiks parādīti.

Meta

Last Modified:
2021-05-30 05:16:30
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
letter case noun burtu reģistrs Lielais vai mazais burts

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:59:14
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
library noun bibliotēka

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
locale noun lokalizācija

Meta

Last Modified:
2021-02-28 11:40:13
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
log out expression izrakstīties arī: iziet no sistēmas, iziet

Meta

Last Modified:
2022-04-04 10:14:14
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
login verb pieteikšanās T - https://termini.gov.lv/
ari: pieteikties

Meta

Last Modified:
2022-04-04 10:15:30
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
loopback noun atgriezeniskā saite

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
ltr noun kul Abreviatūra, teksta virziens no kreisās uz labo (puses) uz . Angliski: Left to Right

Meta

Last Modified:
2021-04-01 13:59:35
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
margin noun (lappuses) malas

Meta

Last Modified:
2022-01-11 19:00:01
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
markup noun atzīme - šeit domāts HTML kods

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
media file noun multivides datne

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
menu noun izvēlne

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
merge verb sapludināt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
miscellaneous noun citi nosacījumi

Meta

Last Modified:
2021-06-30 08:48:07
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
mode noun režīms

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
move to verb pārvietot uz

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
multisite noun daudzvietne Iepriekš: multivietne

Meta

Last Modified:
2021-05-30 06:29:35
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
name noun nosaukums lietai vai parādībai, vārds personai: first name > vārds; last name > uzvārds

Meta

Last Modified:
2021-02-09 06:38:22
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
namespace noun nosaukumvieta Zīmju (nosaukumu) kopums, ko izmanto, lai identificētu dažāda veida objektus un atsauktos uz tiem. Nosaukumvieta nodrošina to, ka visi konkrētā kopumu objektiem ir unikāli nosaukumi, tāpēc, ka tās var viegli identificēt.

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:00:13
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
native noun dzimtais - attiecībā uz valodu; - vietējais

Meta

Last Modified:
2021-04-07 08:12:03
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
navigates verb virzās

Meta

Last Modified:
2022-01-11 18:30:40
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
navigation noun navigācija

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
next adjective nākamais

Meta

Last Modified:
2021-06-25 07:42:35
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
nice name expression jaukvārds Lietotāja vārds, kas pārveidots(sanitizēts), lai tur nebūtu speciālas zīmes, piem.: user@example.com >> userexample-com

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:00:31
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
offset noun nobīde

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
Oops interjection Hmm... bez izsaukuma zīmes, bet Oops! > Ak!

Meta

Last Modified:
2022-02-13 09:57:48
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
options noun izvēles - iespējas, opcijas. Iespēja vai lieta, kas ir vai var tikt izvēlēta.

Meta

Last Modified:
2021-04-04 15:23:10
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
outdent noun pārkare Rindkopas pārkare ir pirmās rindas izcelšana tuvinot to apmalei; pretstats atkāpei

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:00:46
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
outline noun aprise

Meta

Last Modified:
2021-04-04 15:08:36
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
padding noun piemale Skaidrojums — https://bit.ly/Piemale-apmale

Meta

Last Modified:
2022-01-11 19:14:30
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
page noun lapa

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
paging verb lapošana

Meta

Last Modified:
2021-05-04 17:02:35
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
paragraph noun rindkopa

Meta

Last Modified:
2021-04-04 15:25:10
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parent noun pamata Pretēji "vecāku / bērnu" burtiskajam tulkojumam, lietojam "pamata / apakš… vai atvasināts" tulkojumu.

Meta

Last Modified:
2021-12-30 16:19:39
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parent category expression pamata kategorija

Meta

Last Modified:
2021-05-14 04:38:23
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parent font noun pamatfonts Piemērs: "Since rem uses root element's font-size instead of its parent's font-size."
"Tā kā rem izmanto saknes elementa fonta lielumu, nevis tā pamatfonta lielumu."

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parent ID expression pamatelementa ID The ID for the parent of the revision. >> Pārskatījuma vecākelementa ID.
vai arī "vecākelementa ID"

Meta

Last Modified:
2021-06-29 10:49:26
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parent theme expression pamata tēma ? varbūt labāk lietot "pamattēma" kā pretmets "apakštēma"

Meta

Last Modified:
2021-02-09 10:24:02
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parse verb parsēt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
paste verb ievietot

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
patch noun Ielāps - kontekstā ar drošību

Meta

Last Modified:
2021-03-21 08:13:49
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pattern noun modelis Atkarībā no konteksta arī raksts, paraugs.

Meta

Last Modified:
2022-02-16 17:56:57
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
performance noun veiktspēja

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
permalink noun paliekošā saite

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
phase noun posms - kontekstā ar programmas pilnveidojumiem

Meta

Last Modified:
2021-03-21 09:47:34
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pingback noun atbalsojums Automātiski nosūtīts ziņojums uz emuāru, ja uz kādu no emuāra ierakstiem atsaucas cita emuāra autors.

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:01:26
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
placeholder noun vietturis

Meta

Last Modified:
2021-03-19 21:27:34
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
plugin noun spraudnis

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
post noun ziņa Ar vārdu "post" apzīmē ne vien tekstu bet arī attēlu, video un audio. Tā var būt ari saite uz citu lapu etc. Šim vārdam angļu valodā ir saistība ar pastu, tātad varētu būt domāts sūtījums. Tomēr, īsāks un, manuprāt, kodolīgāks ir "ziņa", kas jau diezgan sen tiek lietots tulkojums.

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pre-publish noun priekšpublicēt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pre-publishing noun priekšpublicēšana arī: iepriekšējā publicēšana

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
prefix noun priedēklis

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
preformated expression iepriekš formatēts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
preset noun priekšiestatījums

Meta

Last Modified:
2021-06-30 12:32:59
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
preview noun priekšskatījums

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
privacy adjective privātums

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
privacy policy noun privātuma politika

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
provide verb norādiet

Meta

Last Modified:
2021-03-22 10:39:39
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
provides verb nodrošina

Meta

Last Modified:
2021-03-22 10:38:43
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
publicize noun publiskot

Meta

Last Modified:
2021-04-30 09:46:43
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pull quote expression izceltais citāts - tas pats kas pullquote vienā vārdā

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pullquote noun izceltais citāts Īss, uzmanību piesaistošs citāts, kas ņemts no raksta galvenā teksta un izmantots kā apakšvirsraksts vai grafisks elements. (Izdevējdarbība)

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:01:44
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
queried noun vaicājums Tas pats kas "query", bet pagātnes formā. Atkarībā no konteksta arī pieprasīja, jautāja.

Meta

Last Modified:
2022-02-16 17:55:50
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
query noun vaicājums Pieprasījums piekļūt datiem no datu bāzes, lai ar tiem manipulētu vai tos izgūtu. Parasti SQL valodā.

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:02:52
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
quote noun citāts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
reblog noun atkārtots emuārs Darbība vai gadījums, kad emuārā tiek ievietots saturs, kas iepriekš ticis ievietots citā emuārā.

Meta

Last Modified:
2021-04-04 13:40:05
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
referrer noun atsaucējs

Meta

Last Modified:
2021-06-18 09:22:11
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
reload verb pārlādēt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
remove noun noņemt

Meta

Last Modified:
2022-01-17 18:11:46
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
render verb atveido

Meta

Last Modified:
2021-02-27 20:46:45
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
report noun atskaite

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
retrieve noun izgūt

Meta

Last Modified:
2021-04-30 09:54:41
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
revert verb atgriezt - nevis vaļā, bet atgriezt atpakaļ

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
revision verb pārskatīšana - ar nozīmi rediģēt vai labot
(!? - varbūt arī nē, ir zināma neskaidrība revision un review tulkojumos)

Meta

Last Modified:
2021-06-29 09:54:04
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
row noun rinda

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
rtl noun luk Abreviatūra, teksta virziens no labās (puses) uz kreiso. Angliski: Right to Left.

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:03:05
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
scope noun joma arī - tvērums

Meta

Last Modified:
2021-06-28 08:57:04
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
screenshot noun ekrānuzņēmums Datu attēls, kas uzņemts datora vai mobilās ierīces ekrānā.

Meta

Last Modified:
2021-03-30 11:35:37
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
section noun sadaļa

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
security noun drošība

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
select verb atlasiet

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
select all expression atlasīt visus

Meta

Last Modified:
2021-04-30 10:05:27
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
self-hosted noun pašmitināts WordPress instalācija, kas nav mitināta WordPress.com vai kādā citā oficiālā WP mitinātāja vietnē.

Meta

Last Modified:
2021-04-07 20:24:05
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
service noun pakalpojums

Meta

Last Modified:
2021-06-18 09:18:33
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
settings noun iestatījumi

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
sharing noun koplietošana

Meta

Last Modified:
2022-01-25 11:03:35
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
shell noun šūna

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
shortcode noun īskods

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
shortcut noun saīsne

Meta

Last Modified:
2021-03-24 20:02:28
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
sidebar noun sānjosla

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
site noun vietne

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
slider noun slīdnis

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
slug noun taka Noslēdzošā URL daļa, ko WordPress automātiski ģenerē, pamatojoties uz jūsu paliekošo saišu iestatījumiem. Tulko arī kā 'šļūce', 'lode', 'gliemežvāks'

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:03:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
space noun atstarpe - kad runa par burtiem, attēliem

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
split noun dalīt

Meta

Last Modified:
2021-06-30 07:02:01
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
sticky noun piesprausta Bieži tulko kā lipīgs, bet attiecībā uz ziņu, parasti saite uz to tiek piesprausta lapas augšdaļā - tātad "pinned"

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:03:53
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
string noun virkne Datu tips, piemēram vārds vai teikums.

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:04:34
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
support noun atbalsts

Meta

Last Modified:
2021-02-09 10:48:02
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
SVG noun SVG SVG (Scalable Vector Graphics) > mērogojamās vektoru grafikas

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
table prefix noun tabulas priedēklis

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
tag noun birka - arī kods valodai - LV, EN uc.

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
tag noun atzīme - ja ir runa par marķējuma zīmēm HTML, PHP kodā

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
tagline noun devīze - WordPress – “Kods ir dzeja”

Meta

Last Modified:
2021-03-07 20:50:50
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
take place expression notiek

Meta

Last Modified:
2021-02-09 21:03:58
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
tap noun piesitiet - domāts mobilām ierīcēm un planšetēm. Viens no vārda skaidrojumiem: "dot vieglu triecienu"

Meta

Last Modified:
2021-05-17 18:03:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
taxonomy noun taksonomija

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
template noun veidne - šablons (ir svešvārds)

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
term noun termins

Meta

Last Modified:
2021-02-08 17:38:31
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
theme noun tēma Literatūrā un mūzikā tēma ir galvenā ideja vai vēstījums savukārt motīvs ir atkārtots tēls, ideja vai simbols, kas attīsta vai paskaidro tēmu.

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:07:21
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
thread noun pavediens

Meta

Last Modified:
2021-03-08 12:10:52
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
threading noun vītņošana

Meta

Last Modified:
2021-05-04 17:09:10
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
thumbnail noun sīktēls

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
thumbnails noun sīktēli

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
timezone noun laika josla

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
title noun nosaukums

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
toggle verb pārslēgt

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
toolbar noun rīkjosla

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
topic noun temats

Meta

Last Modified:
2021-06-17 20:47:55
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
trackback noun atsaite Sekošana saitēm uz jūsu emuāra saturu.

Meta

Last Modified:
2021-04-01 14:07:33
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
trash noun atkritne - miskaste (ir svešvārds)

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
trashed adjective izmests

Meta

Last Modified:
2021-04-04 15:27:01
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
type noun veids - tips

Meta

Last Modified:
2021-04-05 09:20:21
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
types noun veidi - tipi

Meta

Last Modified:
2021-04-05 09:22:02
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
undo noun atcelt

Meta

Last Modified:
2021-04-30 10:27:57
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
unlock verb iespējot

Meta

Last Modified:
2021-04-11 08:53:55
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
unlock noun atslēgt vaļā; pretstats lock - atslēga un slēgt

Meta

Last Modified:
2021-04-11 19:05:45
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
update verb atjaunot - ja jāveic izmaiņas,
- saglabāt, ja izmaiņas ir jāsaglabā

Meta

Last Modified:
2021-04-11 07:48:19
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
upgrade verb uzlabot

Meta

Last Modified:
2021-04-11 07:47:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
upload verb augšupielāde

Meta

Last Modified:
2021-04-04 14:15:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
username noun lietotājvārds

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
variations noun varianti - attiecas uz blokiem

Meta

Last Modified:
2021-06-28 08:37:38
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
verification noun apstiprinājums

Meta

Last Modified:
2021-04-30 09:59:49
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
verse noun pants - kā dzejā

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
viewport noun skatlauks - skatpunkts

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
views noun skatījumi

Meta

Last Modified:
2021-04-30 09:44:45
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
web noun tīmeklis

Meta

Last Modified:
2021-01-29 08:52:20
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
widget noun logrīks Pievieno saturu un funkcijas sānjoslām vai kājenei. Piemēri ir noklusējuma logrīki, kas iekļauti WordPress: kategorijas; birku mākonis; meklēšana utt.

Meta

Last Modified:
2022-02-16 08:09:05
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
wrapper noun apvalks

Meta

Last Modified:
2021-06-25 09:51:50
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
you pronoun jūs Formālajā stilā pirmo personu nelieto :) Vairāk skatīt Tulkotāja rokasgrāmatā.

Meta

Last Modified:
2021-06-28 08:58:14
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:

Export as CSV