New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Latvian

2023. gada janvāra versija — 476 vienības.
Lūgums: pirms sākat tulkot un iesniegt apstiprināšanai savus tulkojumus, apskatiet Translator’s Handbook un (ļoti ieteicams) izlasiet General Expectations for Translators.
Apskatiet arī Lokalizēšanas rokasgrāmatu.

Īss apraksts par efektīvu bezmaksas mašīntulkošanas komplektu: Googe Translate + GlotPress atrodams lv.WordPress.org
ziņā ar nosaukumu Kā tulkot WordPress.

Item Part of speech Translation Comments Last Modified
above adjective virs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
accept verb pieņemt November 9, 2022 at 10:42 am

Meta

Last Modified:
November 9, 2022 at 10:42 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
access noun piekļuve December 31, 2022 at 8:35 pm

Meta

Last Modified:
December 31, 2022 at 8:35 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
activation key expression aktivizēšanas atslēga Atkarībā no konteksta arī 'aktivizācijas taustiņš' February 16, 2022 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:56 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
activity noun darbība April 5, 2021 at 9:19 am

Meta

Last Modified:
April 5, 2021 at 9:19 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
activity type noun darbības veids April 5, 2021 at 9:21 am

Meta

Last Modified:
April 5, 2021 at 9:21 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
adding verb pievienojot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
additional adjective papildus January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
admin noun administrators December 13, 2022 at 3:48 am

Meta

Last Modified:
December 13, 2022 at 3:48 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
advanced adjective uzlabots - "papildus" tikai Gūtenberga redaktorā, HTML un CSS ievadīšanai (dublē additional)
- advanced options > uzlabotas iespējas
January 12, 2022 at 11:02 am

Meta

Last Modified:
January 12, 2022 at 11:02 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
advice noun padoms January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
advisory adjective konsultatīvs Kāds kam ir pilnvaras sniegt ieteikumus, bet ne veikt darbības to izpildei. April 4, 2021 at 2:22 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 2:22 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
after logging expression pēc pieteikšanās January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
again adverb vēlreiz January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
ahead of time expression savlaicīgi Neprecīzs tulkojums labskanībai, Pareizais tulkojums - "laikus" saistās ar aplamu asociāciju (FB). October 31, 2022 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
October 31, 2022 at 5:56 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
align verb līdzināt - tekstam, blokiem uc. tipogrāfijai October 31, 2022 at 5:57 pm

Meta

Last Modified:
October 31, 2022 at 5:57 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
alignment noun līdzinājums - tekstam, blokiem uc. tipogrāfijai October 26, 2022 at 3:34 pm

Meta

Last Modified:
October 26, 2022 at 3:34 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
allow creation expression ļaut izveidot October 26, 2022 at 3:34 pm

Meta

Last Modified:
October 26, 2022 at 3:34 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
almost done expression gandrīz pabeigts February 13, 2022 at 10:07 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:07 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
anyone posts expression jebkurš ievieto vai publicē June 27, 2021 at 7:25 pm

Meta

Last Modified:
June 27, 2021 at 7:25 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
apologise verb atvainoties October 28, 2022 at 12:55 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 12:55 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
appearance noun izskats January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
appears verb parādās February 9, 2021 at 1:15 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:15 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
apply verb piemērot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
approved adjective apstiprināts Oficiāli saskaņots vai pieņemts kā apmierinošs. April 4, 2021 at 2:49 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 2:49 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are available adjective ir pieejami January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are indicated adjective ir norādīti January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are optional adjective nav obligāti January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are running verb darbojas April 4, 2021 at 3:07 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 3:07 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are set to expression ir piešķirta October 28, 2022 at 6:13 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 6:13 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
are using adjective izmanto February 13, 2022 at 10:10 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:10 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
array noun masīvs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
arrow keys noun bulttaustiņš - neveikls saliktenis February 13, 2022 at 10:12 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:12 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
aside noun mala (malā) January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
at a glance expression īsumā February 13, 2022 at 10:15 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:15 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
at least noun vismaz February 13, 2022 at 10:15 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:15 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
at most noun ne vairāk kā February 8, 2021 at 11:34 am

Meta

Last Modified:
February 8, 2021 at 11:34 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
attached noun pievienots February 13, 2022 at 10:16 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:16 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
attachment noun pielikums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
attribute noun atribūts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
authorised noun pilnvarots arī autorizēts October 28, 2022 at 12:56 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 12:56 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
automatic adverb automātisks nejaukt ar Automattic — kompāniju, kam pieder WordPress.com, WooCommerce, Jetpack, Akismet, Gravatar utt. February 13, 2022 at 10:21 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:21 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
automatic update expression automātisks jauninājums December 30, 2022 at 7:36 pm

Meta

Last Modified:
December 30, 2022 at 7:36 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
automatically adverb automātiski January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
autosave verb automātiska saglabāšana February 13, 2022 at 10:27 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 10:27 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
available adjective pieejams January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
avatar noun tēls Ikona vai figūra, kas attēlo konkrētu personu video spēlē, interneta forumā utt.
arī - avatārs, iemiesojums
April 1, 2021 at 1:54 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:54 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
average noun vidēji January 7, 2023 at 9:07 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 9:07 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
back-end noun aizmugure backend (atbalsta platforma) January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
backup noun dublējums Atkarībā no konteksta arī: rezerves kopija December 31, 2022 at 8:16 pm

Meta

Last Modified:
December 31, 2022 at 8:16 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
backup verb dublēt December 31, 2022 at 8:17 pm

Meta

Last Modified:
December 31, 2022 at 8:17 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
backwards compatibility expression atpakaļsaderība T: atgriezeniska savietojamība March 21, 2021 at 8:43 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:43 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
banned noun izslēgts Tulko arī kā 'aizliegts', bet tas neizskatās piemēroti programmas lietotājam. March 30, 2021 at 11:30 am

Meta

Last Modified:
March 30, 2021 at 11:30 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
banner noun reklāmkarogs Virsraksts vai reklāma, kas tīmekļa lapā parādās joslas, kolonnas vai lodziņa formā. March 30, 2021 at 11:33 am

Meta

Last Modified:
March 30, 2021 at 11:33 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
batch noun pakešuzdevums - arī (nosūtīta) partija: komplektos vai grupās sakārtotas lietas. January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
be offline adjective ir bezsaistē January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
be possible adjective būs iespējams January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
behavior noun uzvedība October 28, 2022 at 7:55 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 7:55 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
being previewed verb priekšstatītā February 9, 2021 at 1:22 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:22 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
below adverb zemāk January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
BG noun fona krāsa - abreviatūra no "Back Ground". (Tilde tulko kā "sētas zemējums" :) April 1, 2021 at 1:55 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:55 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blacklist noun melnais saraksts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blavatar noun bloga ikona no blog avatar; arī emuāra ikona March 21, 2021 at 8:46 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:46 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
block noun bloks - Gūtenberga bloks January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blockquote noun citāta bloks - nejaukt ar citātu, HTML elements; "sadaļa dokumentā, kas tiek citēta no cita avota" June 25, 2021 at 8:11 am

Meta

Last Modified:
June 25, 2021 at 8:11 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blog noun emuārs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blogging verb blogošanu January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
blogroll noun tīmekļa žurnāls January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bold adjective treknraksta January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
border noun apmale January 11, 2022 at 7:01 pm

Meta

Last Modified:
January 11, 2022 at 7:01 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
boxes noun lodziņus - kastes January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
breadcrumbs noun atpakaļceļš arī drumstalas (vai "maizes drumstalu taka") ir sekundārs navigācijas shēmas veids, kas parāda lietotāja atrašanās vietu vietnē. June 25, 2021 at 11:22 am

Meta

Last Modified:
June 25, 2021 at 11:22 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
broken adjective sabojāts bojāts August 22, 2022 at 7:44 am

Meta

Last Modified:
August 22, 2022 at 7:44 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
built-in adjective iebūvēts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulk noun lielapjoma January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulk actions expression lielapjoma darbības January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulk edit expression lielapjoma labošana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulk select expression lielapjoma atlase January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulk selection expression lielapjoma atlase January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
bulleted list expression saraksts ar aizzīmēm February 9, 2021 at 1:25 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:25 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
button noun poga January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
buttons noun pogas January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
byline noun rindiņa par autoru Īsa rindkopa, kas lasītājiem sniedz informāciju par autoru April 1, 2021 at 1:55 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:55 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
callback noun atzvans January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
can verb var January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cancel verb atcelt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
canceled verb atcelts October 28, 2022 at 8:02 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 8:02 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
canceling verb atceļot October 28, 2022 at 7:59 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 7:59 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cannot verb nevar January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cannot be expression nevarēs tikt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cannot be deleted expression nevar dzēst January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cannot be installed expression nevar uzstādīt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
caption noun apakšvirsraksts Atkarībā no konteksta arī virsraksts, uzraksts, paraksts. February 16, 2022 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:56 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
categorie noun kategorija January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
categories noun kategorijas January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
changelog noun izmaiņu žurnāls January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
changing verb mainot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
chapters noun sadaļas - kontekstā ar Video January 7, 2023 at 7:01 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:01 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
character set noun rakstzīmju kopa January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
characters noun rakstzīmes January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
charset noun rakstzīmju kopa January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
check verb pārbaudiet January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
checkbox noun izvēles rūtiņa January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
checkout noun izrakstīšanās - arī: norēķināšanās, kase, samaksas saņemšana December 30, 2022 at 11:39 am

Meta

Last Modified:
December 30, 2022 at 11:39 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
child theme expression apakštēma February 9, 2021 at 9:47 am

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 9:47 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
choose verb izvēlēties Lemt, ka konkrēta persona vai lieta ir tā, kuru vēlaties April 5, 2021 at 10:41 am

Meta

Last Modified:
April 5, 2021 at 10:41 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
choose image expression izvēlēties attēlu January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cite noun atsauce - bieži jauc ar citātu: "quote" January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
click verb klikšķiniet January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cloud storage noun mākoņkrātuve December 12, 2022 at 12:31 pm

Meta

Last Modified:
December 12, 2022 at 12:31 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cloud-based noun mākoņos esoša January 8, 2023 at 9:53 am

Meta

Last Modified:
January 8, 2023 at 9:53 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
code noun kods January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
collapse verb sakļaut January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
collapse icon expression sakļaušanas ikona January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
color picker noun krāsu palete January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
column noun sleja - poligrāfijā; kolonna ir arhitektūrā March 21, 2021 at 8:50 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:50 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
comment noun komentārs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
committer noun izpildītājs Persona, kurai ir ļauts modificēt atvērtā koda programmatūru
Šis tulkojums ir jāuzlabo! Bing - izdarītājs
April 1, 2021 at 1:56 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:56 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
compatible adjective savietojams January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
complete adjective pabeigta January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
Complete checkout expression Pabeigt apmaksu January 5, 2023 at 11:23 am

Meta

Last Modified:
January 5, 2023 at 11:23 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
completed adjective paveikts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
configuration noun konfigurācija January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
configured adjective konfigurēts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
confirm deletion expression apstiprināt dzēšanu January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
confirmation noun apstiprināšana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
conflicts noun konflikti January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
consider verb apsveriet January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
contain verb satur January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
contribution noun ieguldījums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
contributor noun līdzstrādnieks kāds, kurš sniedz savu ieguldījumu, piemēram, programmas tulkošanā December 25, 2022 at 9:44 am

Meta

Last Modified:
December 25, 2022 at 9:44 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
copies noun kopijas January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
corrupted adjective bojāts - attiecas uz vietni vai failu January 9, 2023 at 7:40 am

Meta

Last Modified:
January 9, 2023 at 7:40 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
could not verb nevarēja January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
could not be deleted expression nevarēja izdzēst January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
could use verb var izmantot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
count verb skaits January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
crash noun kļūme June 18, 2021 at 9:30 am

Meta

Last Modified:
June 18, 2021 at 9:30 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
created verb izveidots January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
credit noun atzinība Pateicības vai atzinības izpausme par kaut ko. November 3, 2022 at 4:18 pm

Meta

Last Modified:
November 3, 2022 at 4:18 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
cross-post noun šķērsizlikšana Publicēt (ziņu, saiti, attēlu utt.) vairāk nekā vienā tiešsaistes vietnē, piemēram, emuārā, sociālo mediju tīmekļa vietnē vai forumā. April 5, 2021 at 8:47 am

Meta

Last Modified:
April 5, 2021 at 8:47 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
crowdfunding noun kolektīvā finansēšana Uzņēmējdarbības vai projektu finansēšanas modelis January 16, 2023 at 11:04 am

Meta

Last Modified:
January 16, 2023 at 11:04 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
currently adverb pašlaik January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
custom noun pielāgota pielāgots January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
custom fields expression pielāgoti lauki February 9, 2021 at 1:28 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:28 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
custom menu expression pielāgotā izvēlne February 9, 2021 at 1:28 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:28 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
customization noun pielāgošana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
customizer noun pielāgotājs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
damage noun bojājums January 9, 2023 at 7:35 am

Meta

Last Modified:
January 9, 2023 at 7:35 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
dashboard noun panelis January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deactivate verb deaktivizēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
debug verb atkļūdot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
debugging noun atkļūdošana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
decide verb izlemt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
default noun noklusējums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
delete noun dzēst March 1, 2021 at 7:20 am

Meta

Last Modified:
March 1, 2021 at 7:20 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deleted verb dzēsts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deleting verb dzēšot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deleting a category expression kategorijas dzēšana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deprecated verb novecojis(usi) October 26, 2022 at 10:25 am

Meta

Last Modified:
October 26, 2022 at 10:25 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
descriptions noun apraksti February 9, 2021 at 11:47 am

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 11:47 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
deselect all expression atcelt visu atlasi April 30, 2021 at 10:04 am

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 10:04 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
detached adjective noņemts Pareizāk būtu lietot vārdu "atvienots" kā pretmetu vārdam pievienots - "attached" January 17, 2022 at 6:37 pm

Meta

Last Modified:
January 17, 2022 at 6:37 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
details noun detaļas Atkarībā no konteksta arī: informācija January 27, 2023 at 11:11 pm

Meta

Last Modified:
January 27, 2023 at 11:11 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
directory noun katalogs Atkarībā no konteksta arī direktorijs, mape. February 16, 2022 at 5:53 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:53 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
disable/enable expression atspējot vai iespējot February 9, 2021 at 1:29 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:29 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
disabled adjective atspējots January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
disabling verb atspējošana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
discard verb atsacīties May 20, 2021 at 3:55 pm

Meta

Last Modified:
May 20, 2021 at 3:55 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
discard noun noraidīt June 18, 2021 at 9:27 am

Meta

Last Modified:
June 18, 2021 at 9:27 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
dismiss verb atcelt Atkarībā no konteksta arī noraidīt, atlaist. February 16, 2022 at 5:53 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:53 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
display verb rādīt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
display noun redzams November 9, 2022 at 10:57 am

Meta

Last Modified:
November 9, 2022 at 10:57 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
distraction free mode expression netraucēšanas režīms arī: Režīms bez uzmanības novēršanas January 1, 2023 at 12:33 pm

Meta

Last Modified:
January 1, 2023 at 12:33 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
distraction-free adjective netraucēta January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
do not remember expression neatceraties February 9, 2021 at 1:30 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:30 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
does not delete expression neizdzēš (rakstīšana) February 9, 2021 at 1:29 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:29 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
does not exist expression neeksistē February 9, 2021 at 1:29 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:29 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
downloading verb lejupielādē January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
downtime noun dīkstāve January 7, 2023 at 12:28 pm

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 12:28 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
draft noun melnraksts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
drag and drop expression pārvilkt - pārvelc February 9, 2021 at 1:30 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:30 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
drop cap noun liels sākumburts Liels rindkopas sākuma burts, ko izmanto kā dekoratīvu elementu rindkopas vai sadaļas sākumā April 1, 2021 at 1:56 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:56 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
drop-in noun iemetums - ieiešana February 9, 2021 at 1:31 pm

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 1:31 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
dropdown adverb nolaižamo January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
edit verb rediģēt - tekstu, labot (visu pārējo) January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
edited adverb rediģētās January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
editing screen expression rediģēšanas ekrānu arī - rediģēšanas tekstu April 1, 2021 at 1:57 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:57 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
editor noun redaktors January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
EEST abbreviation EEST Eastern European Summer Time - Austrumeiropas vasaras laiks October 28, 2022 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 9:11 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
eliminates verb nepieļauj January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
email noun e-pasts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
embed noun iegult January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
enable verb iespējot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
enabled verb iespējots January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
enables/disables verb iespējo vai atspējo January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
enabling verb iespējošana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
encoding noun kodējums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
entity noun vienība January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
entry noun ieraksts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
erase noun dzēst March 1, 2021 at 7:23 am

Meta

Last Modified:
March 1, 2021 at 7:23 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
error occurred expression radās kļūda January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
escaping noun izvairīšanās - iebūvētās WordPress funkcijas sanitize_*() izmantošana datu drošībai.
June 29, 2021 at 11:21 am

Meta

Last Modified:
June 29, 2021 at 11:21 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
etc. abbreviation utt. January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
event noun notikums - arī atgadījums, pasākums October 27, 2022 at 8:33 am

Meta

Last Modified:
October 27, 2022 at 8:33 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
excerpt noun izraksts - fragments (svešvārds) January 1, 2023 at 11:54 am

Meta

Last Modified:
January 1, 2023 at 11:54 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
exist verb pastāv February 14, 2021 at 1:36 pm

Meta

Last Modified:
February 14, 2021 at 1:36 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
existing one expression esošo January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
expand noun izvērst January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
expanded verb izvērsts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
expected verb gaidāms January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
experience noun pieredze Arī: iespēja, notikums, lietojums, pielietojums, izmantošana, apstāklis utt. * Amerikāņu angļu valodā ļoti plaši izmantots vārds, kuru tulkojot jāizvērtē konteksts, kad "pieredze" vietā jālieto cits vārds! January 5, 2023 at 12:07 pm

Meta

Last Modified:
January 5, 2023 at 12:07 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
expired verb noilgusi January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
export verb eksportēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
extend verb paplašina January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
extended verb paplašinātam January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
extension noun paplašinājums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
failed verb neizdevās January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fails verb neizdodas January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
failures noun kļūmes January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fallback noun rezerves variants vai atteikuma variants, atpakaļceļš October 28, 2022 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
faster adjective ātrāka January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
favicon noun vietnes ikona Saīsinājums no favorite icon, arī saīsnes ikona, cilnes ikona, URL ikona vai grāmatzīmes ikona. Ikona, kas redzama veb pārlūka cilnes sākumā. June 10, 2021 at 4:12 pm

Meta

Last Modified:
June 10, 2021 at 4:12 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
favorites noun izlase August 21, 2022 at 3:51 pm

Meta

Last Modified:
August 21, 2022 at 3:51 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
feature noun līdzeklis - līdzekļi, iezīme, funkcijas January 29, 2023 at 10:02 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2023 at 10:02 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
featured verb piedāvātais - izceltais January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
featured image expression izceltais attēls - raksturojošais attēls June 25, 2021 at 10:14 am

Meta

Last Modified:
June 25, 2021 at 10:14 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
feed noun plūsma January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
feeds noun plūsmu January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fetching noun iegūt April 30, 2021 at 9:55 am

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 9:55 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fields noun lauki January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
file noun fails - datne nav iegājies February 14, 2021 at 1:42 pm

Meta

Last Modified:
February 14, 2021 at 1:42 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
files noun datnes January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fits verb der Atkarībā no konteksta - arī ietilpst, atbilst January 12, 2023 at 10:03 am

Meta

Last Modified:
January 12, 2023 at 10:03 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
flexible noun pielāgojams January 14, 2023 at 6:10 pm

Meta

Last Modified:
January 14, 2023 at 6:10 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
flip verb apvērst January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
floot noun pludiņš arī peldošs . Def.: Peldošais CSS rekvizīts ievieto elementu konteinera kreisajā vai labajā pusē, ļaujot tekstam un iekļautajiem elementiem aptīt to November 3, 2022 at 4:35 pm

Meta

Last Modified:
November 3, 2022 at 4:35 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
footer noun kājene January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
form noun veidlapa May 23, 2022 at 8:11 am

Meta

Last Modified:
May 23, 2022 at 8:11 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
formatting verb formatējumu January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
found verb atrasts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
frame noun ietvars March 7, 2021 at 6:29 am

Meta

Last Modified:
March 7, 2021 at 6:29 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
freedoms noun brīvības January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
friendly developer expression draudzīgs izstrādātājs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
front page noun galvenā lapa January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
front-end noun priekšpuse January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fullscreen adjective pilnekrāns January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
function noun funkcija January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
fuzzy noun neskaidrs - izplūdis, December 30, 2022 at 11:23 am

Meta

Last Modified:
December 30, 2022 at 11:23 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
glossary noun glosārijs Terminu saraksts vienā valodā, ar tulkojumiem otrajā valodā April 1, 2021 at 1:57 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:57 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
go to verb atveriet January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
gradient noun krāsu pāreja January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
guide noun ceļvedis January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
handle noun rokturis October 26, 2022 at 10:25 am

Meta

Last Modified:
October 26, 2022 at 10:25 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
handler noun apdarinātājs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
hash noun juceklis Paroles šifrēšana November 16, 2022 at 10:27 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2022 at 10:27 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
hashing verb jaukšana Jaukšanas process šifrē paroles ikreiz, kad tās tiek ierakstītas pieteikšanās veidlapā un saglabātas datu bāzē . November 16, 2022 at 10:23 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2022 at 10:23 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
hashtag noun atsauces birka November 30, 2021 at 4:07 pm

Meta

Last Modified:
November 30, 2021 at 4:07 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
header noun galvene January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
heading noun virsraksts August 21, 2022 at 5:17 am

Meta

Last Modified:
August 21, 2022 at 5:17 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
hex noun heksadecimāls February 8, 2021 at 11:02 am

Meta

Last Modified:
February 8, 2021 at 11:02 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
highlight verb izcelt - izgaismot January 7, 2023 at 7:18 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:18 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
highlights noun svarīgākie notikumi January 7, 2023 at 7:18 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:18 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
home noun sākums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
hook verb piesaistīt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
host noun uzturētājs January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
hosting noun mitināšana January 7, 2023 at 7:19 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:19 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
hover verb novietot Burtiski tulko kā lidināties. Kad peles kursoru novieto virs reaģējoša elementa, piemēram saites, tā var mainīt krāsu, parādīt pasvītrojumu vai reaģēt kā citādi. January 7, 2023 at 7:19 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:19 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
indent verb atkāpe - arī ievilkums. Pirmās rindas atvirzījums no kreisās apmales; pretstats pārkarei January 7, 2023 at 7:22 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 7:22 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
indentation noun atkāpe Pirmās rindas pietuvinājums kreisajai apmalei; pretstats atkāpei April 1, 2021 at 1:58 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:58 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
index noun indekss January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
insights noun ieskati April 30, 2021 at 10:25 am

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 10:25 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
install verb instalēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
issue noun problēma January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
issues noun problēmas January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
item noun vienums - e-komercijas spraudņos: prece vai produkts March 21, 2021 at 8:56 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:56 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
items noun vienumi - e-komercijas spraudņos: preces vai produkti March 21, 2021 at 8:56 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:56 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
Jetpack Social Connections expression Jetpack Social savienojumi January 17, 2023 at 3:01 pm

Meta

Last Modified:
January 17, 2023 at 3:01 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
justified noun līdzināts Galerijas stils April 1, 2021 at 1:58 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:58 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
justify verb līdzināt Ja runa ir par tekstu April 1, 2021 at 1:58 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:58 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
keyboard noun tastatūra January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
keyboard shortcut expression tastatūras īsinājumtaustiņš January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
keyword noun atslēgvārds January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
label noun etiķete vai iezīme January 4, 2022 at 11:08 am

Meta

Last Modified:
January 4, 2022 at 11:08 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
landing page noun mērķlapa Termini.gov.lv, LZA TK ITTEA protokols Nr. 352 (30.04.2010) July 19, 2021 at 6:26 pm

Meta

Last Modified:
July 19, 2021 at 6:26 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
lazy verb laiski Lazy Load Images - ļauj lapām ielādēties ātrāk, laiski ielādējot tikai tos attēlus, kas ir ekrānā, un ielādē citus attēlus, kad lietotājs ritina. June 27, 2021 at 2:54 pm

Meta

Last Modified:
June 27, 2021 at 2:54 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
lazy load noun aizkavēta ielāde Lapas ielādes paņēmiens, ar attēlu asinhronu ielādi, mirkli pirms tie tiks parādīti. May 30, 2021 at 5:16 am

Meta

Last Modified:
May 30, 2021 at 5:16 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
letter case noun burtu reģistrs Burtu dalījums lielajos un mazajos burtos January 22, 2023 at 10:29 am

Meta

Last Modified:
January 22, 2023 at 10:29 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
library noun bibliotēka January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
like noun atzīme Patīk - kontekstā ar Facebook January 7, 2023 at 6:39 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 6:39 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
list noun saraksts October 29, 2022 at 9:15 am

Meta

Last Modified:
October 29, 2022 at 9:15 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
listing noun piedāvājums Atkarībā no konteksta arī: - viens ieraksts sarakstā; - pieraksts January 22, 2023 at 10:25 am

Meta

Last Modified:
January 22, 2023 at 10:25 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
locale noun lokalizācija February 28, 2021 at 11:40 am

Meta

Last Modified:
February 28, 2021 at 11:40 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
log noun žurnāls Īpaša veida pieraksts, kas satur secīgus notikušu notikumu ierakstus. November 16, 2022 at 10:34 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2022 at 10:34 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
log out expression izrakstīties Arī - iziet no sistēmas, iziet. Pretējs login November 16, 2022 at 10:37 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2022 at 10:37 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
logged out expression atteicies Pārtraucis savienojumu ar vietnes vadības paneli vai kontu. November 16, 2022 at 10:36 am

Meta

Last Modified:
November 16, 2022 at 10:36 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
login verb pieteikšanās T - https://termini.gov.lv/atrast/login
ari: pieteikties
January 1, 2023 at 11:56 am

Meta

Last Modified:
January 1, 2023 at 11:56 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
loopback noun atgriezeniskā saite January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
ltr noun kul Abreviatūra, teksta virziens no kreisās uz labo (puses) uz . Angliski: Left to Right April 1, 2021 at 1:59 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 1:59 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
machine-generated noun mašīnģenerēts Ar speciālu programmu radīts vietnes saturs December 11, 2022 at 10:06 am

Meta

Last Modified:
December 11, 2022 at 10:06 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
malware noun ļaunprogrammatūra December 17, 2022 at 6:58 pm

Meta

Last Modified:
December 17, 2022 at 6:58 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
margin noun (lappuses) malas January 11, 2022 at 7:00 pm

Meta

Last Modified:
January 11, 2022 at 7:00 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
markup noun atzīme - šeit domāts HTML kods January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
media noun mediji January 12, 2023 at 8:18 am

Meta

Last Modified:
January 12, 2023 at 8:18 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
media file noun multivides datne January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
menu noun izvēlne January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
merge verb sapludināt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
message noun ziņa November 9, 2022 at 11:10 am

Meta

Last Modified:
November 9, 2022 at 11:10 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
message noun ziņojums Mutisks, rakstisks vai ierakstīts ziņojums, kas nosūtīts vai atstāts adresātam, ar kuru nav iespējams sazināties tieši. November 9, 2022 at 2:10 pm

Meta

Last Modified:
November 9, 2022 at 2:10 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
miscellaneous noun citi nosacījumi June 30, 2021 at 8:48 am

Meta

Last Modified:
June 30, 2021 at 8:48 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
mode noun režīms January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
monitoring verb uzraudzība January 7, 2023 at 12:32 pm

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 12:32 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
move to verb pārvietot uz January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
multisite noun daudzvietne Iepriekš: multivietne May 30, 2021 at 6:29 am

Meta

Last Modified:
May 30, 2021 at 6:29 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
name noun nosaukums lietai vai parādībai, vārds personai: first name > vārds; last name > uzvārds February 9, 2021 at 6:38 am

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 6:38 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
namespace noun nosaukumvieta Zīmju (nosaukumu) kopums, ko izmanto, lai identificētu dažāda veida objektus un atsauktos uz tiem. Nosaukumvieta nodrošina to, ka visi konkrētā kopumu objektiem ir unikāli nosaukumi, tāpēc, ka tās var viegli identificēt. April 1, 2021 at 2:00 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:00 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
native noun dzimtais - attiecībā uz valodu; - vietējais April 7, 2021 at 8:12 am

Meta

Last Modified:
April 7, 2021 at 8:12 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
navigates verb virzās January 11, 2022 at 6:30 pm

Meta

Last Modified:
January 11, 2022 at 6:30 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
navigation noun navigācija January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
nested adjective ievietots Līdzīgi priekšmeti(bloki), kas novietoti viens otrā. October 27, 2022 at 6:50 am

Meta

Last Modified:
October 27, 2022 at 6:50 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
newsletter noun biļetens August 21, 2022 at 7:07 am

Meta

Last Modified:
August 21, 2022 at 7:07 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
next adjective nākamais June 25, 2021 at 7:42 am

Meta

Last Modified:
June 25, 2021 at 7:42 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
nice name expression jaukvārds Lietotāja vārds, kas pārveidots(sanitizēts), lai tur nebūtu speciālas zīmes, piem.: user@example.com >> userexample-com April 1, 2021 at 2:00 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:00 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
offset noun nobīde January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
Oops interjection Hmm... bez izsaukuma zīmes, bet Oops! > Ak! February 13, 2022 at 9:57 am

Meta

Last Modified:
February 13, 2022 at 9:57 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
optional noun papildus arī - "pēc izvēles" ko lieto teikumā, "neobligāti" vietā; "Papildus", kompaktuma dēļ, ja tas ir saites virsraksts December 25, 2022 at 9:31 am

Meta

Last Modified:
December 25, 2022 at 9:31 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
options noun izvēles - iespējas, opcijas. Iespēja vai lieta, kas ir vai var tikt izvēlēta. April 4, 2021 at 3:23 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 3:23 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
outdent noun pārkare Rindkopas pārkare ir pirmās rindas izcelšana tuvinot to apmalei; pretstats atkāpei April 1, 2021 at 2:00 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:00 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
outline noun izklāsts Atkarībā no konteksta arī - aprise January 26, 2023 at 10:02 pm

Meta

Last Modified:
January 26, 2023 at 10:02 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
padding noun piemale Skaidrojums — https://bit.ly/Piemale-apmale January 11, 2022 at 7:14 pm

Meta

Last Modified:
January 11, 2022 at 7:14 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
page noun lapa January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
paging verb lapošana May 4, 2021 at 5:02 pm

Meta

Last Modified:
May 4, 2021 at 5:02 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
paragraph noun rindkopa April 4, 2021 at 3:25 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 3:25 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parent noun pamata Pretēji burtiskajam "vecāku / bērnu" tulkojumam, lietojam "pamata / apakš… vai atvasināts" tulkojumu. January 1, 2023 at 11:57 am

Meta

Last Modified:
January 1, 2023 at 11:57 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parent category expression pamata kategorija May 14, 2021 at 4:38 am

Meta

Last Modified:
May 14, 2021 at 4:38 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parent font noun pamatfonts Piemērs: "Since rem uses root element's font-size instead of its parent's font-size."
"Tā kā rem izmanto saknes elementa fonta lielumu, nevis tā pamatfonta lielumu."
January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parent ID expression pamatelementa ID The ID for the parent of the revision. >> Pārskatījuma vecākelementa ID.
vai arī "vecākelementa ID"
June 29, 2021 at 10:49 am

Meta

Last Modified:
June 29, 2021 at 10:49 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parent theme expression pamata tēma ? varbūt labāk lietot "pamattēma" kā pretmets "apakštēma" February 9, 2021 at 10:24 am

Meta

Last Modified:
February 9, 2021 at 10:24 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
parse verb parsēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
paste verb ievietot January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
patch noun Ielāps - kontekstā ar drošību March 21, 2021 at 8:13 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 8:13 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pattern noun modelis Atkarībā no konteksta arī raksts, paraugs. February 16, 2022 at 5:56 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:56 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pending adjective neizlemts - arī neizšķirts January 7, 2023 at 5:52 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 5:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
performance noun veiktspēja January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
permalink noun paliekošā saite January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
phase noun posms - kontekstā ar programmas pilnveidojumiem March 21, 2021 at 9:47 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2021 at 9:47 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
picker noun atlasītājs Vai atlases rīks, parasti, krāsu izvēlei. October 27, 2022 at 8:22 am

Meta

Last Modified:
October 27, 2022 at 8:22 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pingback noun atbalsojums Automātiski nosūtīts ziņojums uz emuāru, ja uz kādu no emuāra ierakstiem atsaucas cita emuāra autors. April 1, 2021 at 2:01 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:01 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
placeholder noun vietturis March 19, 2021 at 9:27 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2021 at 9:27 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
plugin noun spraudnis January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
post noun ziņa Ar vārdu "post" apzīmē gan tekstu gan attēlu, video un audio. Tā var būt ari saite uz citu lapu etc. Šim vārdam angļu valodā ir saistība ar pastu, tātad varētu tulkot kā sūtījumu. Tomēr, īsāks un, manuprāt, kodolīgāks ir "ziņa", kas jau relatīvi sen tiek lietots tulkojums. October 22, 2022 at 6:41 pm

Meta

Last Modified:
October 22, 2022 at 6:41 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
posted verb iesūtīts atkarībā no konteksta arī: publicēts, paziņots October 28, 2022 at 7:23 pm

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 7:23 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
posts noun ziņas November 9, 2022 at 11:05 am

Meta

Last Modified:
November 9, 2022 at 11:05 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pre-publish noun priekšpublicēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pre-publishing noun priekšpublicēšana arī: iepriekšējā publicēšana January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
preferences noun priekšrocības - arī privilēģijas, atvieglojumi October 28, 2022 at 8:58 am

Meta

Last Modified:
October 28, 2022 at 8:58 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
prefix noun priedēklis January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
preformated expression iepriekš formatēts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
preset noun priekšiestatījums June 30, 2021 at 12:32 pm

Meta

Last Modified:
June 30, 2021 at 12:32 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
preview noun priekšskatījums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
privacy adjective privātums January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
privacy policy noun privātuma politika January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
prompt noun pamudinājums December 29, 2022 at 6:52 am

Meta

Last Modified:
December 29, 2022 at 6:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
provide verb sniedz January 5, 2023 at 12:13 pm

Meta

Last Modified:
January 5, 2023 at 12:13 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
provides verb nodrošina March 22, 2021 at 10:38 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2021 at 10:38 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
publicize noun publiskot April 30, 2021 at 9:46 am

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 9:46 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
publicized verb publiskots January 10, 2023 at 8:49 am

Meta

Last Modified:
January 10, 2023 at 8:49 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pull quote expression izceltais citāts - tas pats kas pullquote vienā vārdā January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
pullquote noun izceltais citāts Īss, uzmanību piesaistošs citāts, kas ņemts no raksta galvenā teksta un izmantots kā apakšvirsraksts vai grafisks elements. (Izdevējdarbība) April 1, 2021 at 2:01 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:01 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
push notitification expression pašpiegādes paziņojums January 7, 2023 at 12:31 pm

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 12:31 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
queried noun vaicājums Tas pats kas "query", bet pagātnes formā. Atkarībā no konteksta arī pieprasīja, jautāja. February 16, 2022 at 5:55 pm

Meta

Last Modified:
February 16, 2022 at 5:55 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
query noun vaicājums Pieprasījums piekļūt datiem no datu bāzes, lai ar tiem manipulētu vai tos izgūtu. Parasti SQL valodā. April 1, 2021 at 2:02 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:02 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
quote noun citāts January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
radii noun radiusi Rādiusa daudzskaitļa forma October 27, 2022 at 6:29 am

Meta

Last Modified:
October 27, 2022 at 6:29 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
randomizer noun nejaušinātājs Jauks Google piedāvājums January 1, 2023 at 4:15 pm

Meta

Last Modified:
January 1, 2023 at 4:15 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
reblog noun atkārtots emuārs Darbība vai gadījums, kad emuārā tiek ievietots saturs, kas iepriekš ticis ievietots citā emuārā. April 4, 2021 at 1:40 pm

Meta

Last Modified:
April 4, 2021 at 1:40 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
referrer noun atsaucējs June 18, 2021 at 9:22 am

Meta

Last Modified:
June 18, 2021 at 9:22 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
reload verb pārlādēt January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
remove noun noņemt January 17, 2022 at 6:11 pm

Meta

Last Modified:
January 17, 2022 at 6:11 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
render verb atveido February 27, 2021 at 8:46 pm

Meta

Last Modified:
February 27, 2021 at 8:46 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
renew noun pagarināt Kaut kā pagarināšana nozīmē, ka lietas vai abonementa, kuru jūs pagariniet, termiņš ir beidzies (vai pārtraukts), un jūs saņemat jaunu tās pašas lietas versiju. Piemēri: jūs pagariniet Premium abonementu vai pagariniet lietošanas līgumu. December 30, 2022 at 9:01 pm

Meta

Last Modified:
December 30, 2022 at 9:01 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
report noun atskaite January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
retrieve noun izgūt April 30, 2021 at 9:54 am

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 9:54 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
revert verb atgriezt - nevis vaļā, bet atgriezt atpakaļ January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
revision verb pārskatīšana - ar nozīmi rediģēt vai labot
(!? - varbūt arī nē, ir zināma neskaidrība revision un review tulkojumos)
June 29, 2021 at 9:54 am

Meta

Last Modified:
June 29, 2021 at 9:54 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
row noun rinda January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
rtl noun luk Abreviatūra, teksta virziens no labās (puses) uz kreiso. Angliski: Right to Left. April 1, 2021 at 2:03 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2021 at 2:03 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
schedule noun grafiks arī - ieplānots; kā darbības vārds - sastādīt sarakstu, ierakstīt sarakstā January 16, 2023 at 10:56 am

Meta

Last Modified:
January 16, 2023 at 10:56 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
scheduling verb laika izvēle Atkarībā no konteksta arī - ieplānot January 16, 2023 at 10:43 am

Meta

Last Modified:
January 16, 2023 at 10:43 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
scope noun joma arī - tvērums June 28, 2021 at 8:57 am

Meta

Last Modified:
June 28, 2021 at 8:57 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
screenshot noun ekrānuzņēmums Datu attēls, kas uzņemts datora vai mobilās ierīces ekrānā. March 30, 2021 at 11:35 am

Meta

Last Modified:
March 30, 2021 at 11:35 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
section noun sadaļa January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
security noun drošība January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
select verb atlasiet January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
select all expression atlasīt visus April 30, 2021 at 10:05 am

Meta

Last Modified:
April 30, 2021 at 10:05 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
selected adjective atlasīts October 27, 2022 at 8:29 am

Meta

Last Modified:
October 27, 2022 at 8:29 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
self-hosted noun pašmitināts WordPress instalācija, kas nav mitināta WordPress.com vai kādā citā oficiālā WP mitinātāja vietnē. April 7, 2021 at 8:24 pm

Meta

Last Modified:
April 7, 2021 at 8:24 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
service noun pakalpojums June 18, 2021 at 9:18 am

Meta

Last Modified:
June 18, 2021 at 9:18 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
set up noun iestatīt Atkarībā no konteksta arī: izveidot December 29, 2022 at 5:30 pm

Meta

Last Modified:
December 29, 2022 at 5:30 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
settings noun iestatījumi January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
setup noun iestatīšana January 29, 2023 at 10:03 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2023 at 10:03 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
setup verb izveidot January 29, 2023 at 10:05 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2023 at 10:05 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
share verb kopīgot January 7, 2023 at 12:58 pm

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 12:58 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
shares verb kopīgošana January 7, 2023 at 8:55 am

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 8:55 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
sharing verb dalīties - arī kopīgot January 7, 2023 at 12:34 pm

Meta

Last Modified:
January 7, 2023 at 12:34 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
shell noun šūna January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
shortcode noun īskods January 29, 2021 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
January 29, 2021 at 8:52 am
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions:
shortcut noun saīsne March 24, 2021 at 8:02 pm

Meta

Last Modified:
March 24, 2021 at 8:02 pm
By:
Māris Ozoliņš (Maris O.)
Actions: