WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Latvian

Pirms sākt tulkot un iesniegt apstiprināšanai savu tulkojumu, lūdzu, iepazīstieties ar Translator’s Handbook un Lokalizēšanas rokasgrāmatu. Dažādus jautājumus par WordPress tulkošanu un visām ar to saistītajām problēmām, vēlams apspriest diskusiju grupā “WordPress latviešu valodā”.

Item Part of speech Translation Comments
above adjective virs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:35
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
activation key noun aktivizācijas atslēga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:35
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
adding verb pievienojot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:35
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
additional adjective papildus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:35
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
advice noun padoms

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:35
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
after logging expression pēc pieteikšanās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:36
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
again adverb vēlreiz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:36
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
allow creation expression ļautu izveidot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:36
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
Almost done expression Gandrīz gatavs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:36
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
anyone posts expression ikviens ievieto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:36
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
appearance noun izskats

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:36
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
appears verb tika atstāts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:36
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
apply verb piemērot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:36
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
approved verb apstiprināts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:36
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are available adjective ir pieejami

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:36
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are indicated adjective ir norādīti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:36
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are optional adjective nav obligāti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are running verb izmantojat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are set to expression tiks piešķirta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
are using verb izmantojat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
array noun masīvs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
as adverb

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
aside noun mala (malā)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
at a glance expression pārskats

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
attached noun pievienoti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
attachment noun pielikums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
attribute noun atribūts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-05 14:47:26
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
automatic adjective automātiska

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
automatically adverb automātiski

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
available adjective pieejams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:37
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
avatar noun tēls avatārs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:38
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
back-end noun aizmugure backend (atbalsta platforma)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-03 18:35:21
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
be offline adjective ir bezsaistē

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:38
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
be possible adjective būs iespējams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:38
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
being previewed noun priekšstatītā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:38
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
below adverb zemāk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:38
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blacklist noun melnais saraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:38
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blavatar noun bloga ikona

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:38
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blockquote noun citātu bloks citāts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-03 18:36:14
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blog noun emuārs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:38
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blogging verb blogošanu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:39
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
blogroll noun tīmekļa žurnāls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:39
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bold adjective treknraksta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:39
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
boxes noun lodziņus kastes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:39
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
broken adjective sabojātas bojāta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:39
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
built-in adjective iebūvēts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 19:46:20
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
bulk noun lielapjoma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:39
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bulk actions expression lielapjoma darbības

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:19:01
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bulk edit expression lielapjoma labošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:18:55
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bulk select expression lielapjoma atlase

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:18:46
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bulk selection expression lielapjoma atlase

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:18:40
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
bulleted list expression saraksta ar atzīmēm

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:18:29
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
button noun poga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:40
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
buttons noun pogas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:40
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
callback noun atzvans

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 12:00:47
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
can verb var

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:40
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cancel verb atcelt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:40
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
canceled noun atcelts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:40
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cannot verb nevar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:40
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cannot be expression nevarēs tikt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:18:21
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cannot be deleted expression nevar dzēst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:18:12
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
cannot be installed expression nevar uzstādīt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 11:27:57
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
categorie noun kategorija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:41
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
categories noun kategorijas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:41
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
changelog noun izmaiņu žurnāls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:41
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
changing verb mainot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:41
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
character set noun rakstzīmju kopa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 11:29:53
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
charset noun rakstzīmju kopa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 11:23:19
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
check verb pārbaudiet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:41
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
checkbox noun izvēles rūtiņa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:41
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
child theme noun apakštēma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:41
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
choose image expression izvēlēties attēlu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:17:44
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
chose verb izvēlējies

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:41
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
click verb klikšķiniet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:41
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
code noun kods

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:41
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
collapse verb sakļaut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:14:42
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
collapse icon expression sakļaušanas ikona

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:17:33
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
color picker noun krāsu palete

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:16:30
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
column noun sleja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:42
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
comment noun komentārs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:42
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
compatible adjective savietojams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:42
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
complete adjective pabeigta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:42
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
completed adjective paveikts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:42
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
configuration noun konfigurācija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 18:52:34
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
configured adjective konfigurēts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:16:59
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
confirm deletion expression apstiprināt dzēšanu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:17:15
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
confirmation noun apstiprināšana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:43
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
conflicts noun konflikti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-03 18:37:34
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
consider verb apsveriet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:43
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
contain verb satur

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:43
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
contribution noun ieguldījums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-02 12:06:41
By:
kskaredovs
Actions:
copies noun kopijas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:43
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
could not verb nevarēja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:43
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
could not be deleted expression nevarēja izdzēst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:43
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
could use verb var izmantot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:43
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
count verb skaits

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:43
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
created verb izveidots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:44
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
currently adverb pašlaik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:44
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
custom noun pielāgota

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:44
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
custom fields noun pielāgoti lauki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:44
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
custom menu noun pielāgotā izvēlne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:44
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
customization noun pielāgošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 10:58:55
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
customizer noun pielāgotājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:44
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
dashboard noun panelis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-04 09:54:48
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
deactivate verb deaktivizēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:44
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
debug verb atkļūdot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 19:56:27
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
debugging noun atkļūdošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 19:56:12
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
decide verb izlemt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:44
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
deleted verb dzēsts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:44
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
deleting verb dzēšot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:44
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
deleting a category expression kategorijas dzēšana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:19:42
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
deprecated verb novecojusi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:45
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
descriptions noun aprakstus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:45
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
detached adjective noņemts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:45
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
details noun detaļas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:45
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
directory noun direktorijs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:45
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
disable/enable verb atspējot vai iespējot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:45
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
disabled adjective atspējots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:45
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
disabling verb atspējošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:45
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
displays verb redzams

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:45
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
distraction-free adjective netraucēta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:46
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
do not remember verb neatceraties

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:46
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
does not delete verb neizdzēš (rakstīšana)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:46
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
does not exist verb neeksistē

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:46
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
downloading verb lejupielādē

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:46
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
draft noun melnraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:46
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
drag and drop verb pārvilkt pārvelc

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:46
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
drop-in noun iemetums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-04 10:08:17
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
dropdown adverb nolaižamo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:46
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
edit verb rediģēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:46
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
edited adverb rediģētās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:46
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
editing screen noun rediģēšanas ekrānu tekstu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:47
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
editor noun redaktors

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:47
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
eliminates verb nepieļauj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:47
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
email noun e-pasts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-05 07:14:04
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
Embed noun Iegult

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-06-08 12:04:15
By:
Miks Latvis (MiksLatvis)
Actions:
enable verb iespējot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:47
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
enabled verb iespējots

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:47
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
enables/disables verb iespējo vai atspējo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:47
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
enabling verb iespējošana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:47
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
encoding noun kodējums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 11:33:27
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
entry noun ieraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:47
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
error occurred expression radās kļūda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:19:54
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
etc. utt.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:48
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
excerpt noun izraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:48
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
existing one adjective esošo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:48
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
exists verb eksistē

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:48
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
expand noun izvērst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:12:50
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
expanded verb izvērsts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:48
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
expired verb noilgusi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:48
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
export verb eksportēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 19:16:59
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
extend verb paplašina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:48
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
extended verb paplašinātam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:48
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
extension noun paplašinājums

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:48
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
failed verb neizdevās

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:48
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
fails verb neizdodas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:49
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
failures noun kļūmes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:49
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
faster adjective ātrāka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:49
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
feature noun līdzeklis līdzekļi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:49
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
featured image noun raksturojošais attēls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:49
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
feed noun plūsma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:49
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
feeds noun plūsmu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:49
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
fields noun lauki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:49
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
file noun datne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 09:54:10
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
files noun datnes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 09:54:22
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
flip verb apvērst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:50
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
footer noun kājene

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-05 14:18:04
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
formatting verb formatējumu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:50
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
found verb atrasts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:50
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
freedoms noun brīvības

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:50
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
friendly developer noun draudzīgs izstrādātājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:50
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
front page noun galvenā lapa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:50
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
front-end noun priekšpuse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-09-20 20:24:50
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
fullscreen adjective pilnekrāns

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-02 11:15:04
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
function noun funkcija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 11:20:19
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
gradient noun krāsu pāreja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-05 15:15:52
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
guide noun ceļvedis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 11:52:25
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
header noun galvene

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-05 14:18:21
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
hook verb piesaistīt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-04 18:34:07
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
host noun uzturētājs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 12:12:04
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
index noun indekss

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-04 17:51:14
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
install verb uzstādīt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-04 18:39:00
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
issue noun problēma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 10:10:49
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
issues noun problēmas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 10:10:59
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
item noun lieta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 11:37:35
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
items noun lietas

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 11:37:28
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
keyboard noun tastatūra

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 18:10:24
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
keyboard shortcut expression tastatūras īsinājumtaustiņš

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-01-08 08:40:53
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
label noun etiķete

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-05 14:06:15
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
library noun bibliotēka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 18:09:00
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
loopback noun atgriezeniskā saite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 19:39:25
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
media file noun multivides datne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 11:05:02
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
Menu noun Izvēlne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-06-08 11:50:34
By:
Miks Latvis (MiksLatvis)
Actions:
Multisite noun Multivietne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-05 21:10:03
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
navigation noun navigācija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 19:15:15
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
offset noun nobīde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 19:03:55
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
Options noun Izvēles

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 09:54:42
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
page noun lapa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 19:11:20
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
performance noun veiktspēja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 10:05:01
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
Permalink noun paliekošā saite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-06-08 12:00:15
By:
Miks Latvis (MiksLatvis)
Actions:
Plugin noun Spraudnis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-06-08 11:52:45
By:
Miks Latvis (MiksLatvis)
Actions:
post noun ziņa Ar vārdu "post" apzīmē ne vien tekstu bet arī attēlu, video un audio. Tā var būt ari saite uz citu lapu etc. Šim vārdam angļu valodā ir saistība ar pastu, tātad varētu būt domāts sūtījums. Tomēr, īsāks un, manuprāt, kodolīgāks ir "ziņa", kas jau diezgan sen tiek lietots tulkojums.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-01-08 08:39:32
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
prefix noun priedēklis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 11:14:45
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
preset noun sagatave

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-05 15:23:41
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
privacy policy noun privātuma politika

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-04 11:08:39
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
reload verb pārlādēt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 19:09:14
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
report noun atskaite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 11:30:17
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
section noun sadaļa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-05 17:00:41
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
security noun drošība

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 10:04:13
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
settings noun iestatījumi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 18:54:41
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
sidebar noun sānjosla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-05 16:41:04
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
site noun vietne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 10:01:14
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
slider noun slīdnis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-23 21:49:40
By:
edzuss99
Actions:
table prefix noun tabulas priedēklis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 11:15:06
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
Tag noun Birka Būtu jādiskutē, vai nebūtu labāk lietot "atslēgas vārds"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-06-08 11:54:17
By:
Miks Latvis (MiksLatvis)
Actions:
tag noun atzīme Ja ir runa par marķējuma zīmēm kodā

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-03 10:20:59
By:
Maris Ozolins (Maris O.)
Actions:
Tagline noun apakšvirsraksts

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-06-08 12:17:57
By:
Miks Latvis (MiksLatvis)
Actions:
taxonomy noun taksonomija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-05 15:51:49
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
template noun šablons

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 17:46:51
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
theme noun tēma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 17:46:40
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
thumbnail noun sīktēls

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-06 13:03:23
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
thumbnails noun sīktēli

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-06 13:03:38
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
timezone noun laika josla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 11:23:03
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
trash noun miskaste

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 10:49:29
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
upload noun augšupielāde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 10:58:33
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
username noun lietotājvārds

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-05 16:45:47
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
web noun tīmeklis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-03 11:03:35
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
widget noun logrīks

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 17:56:59
By:
Nauriskolats (nauriskolats)
Actions:
you noun jūs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 10:06:16
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:
your noun jūsu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-02 10:06:08
By:
Streamline (streamlinestar)
Actions:

Export as CSV