WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Croatian

Ovaj pojmovnik bi trebao služiti kao pomoć u prevođenju WordPressa, njegovih dodataka i njemu srodnih sustava. Pojmovnik nije konačan i predmetom je konstantnih promjena i ažuriranja. Prilikom prevođenja uvijek se koristite ovim pojmovnikom kako bi prijevod bio što više standardiziran.

Item Part of speech Translation Comments
abort verb prekini

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:08
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
action verb radnja, akcija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:08
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
alignment guide noun vodilica za poravnavanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:08
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
apply verb primjeni

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:08
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
ascending verb uzlazno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:08
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
aside noun crtica (Post format) Kratka crtica o nečemu, kratka informacija ili priča, odlomak teksta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:08
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
aspect ratio noun proprocije, razmjer proporcija, omjer proporcija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
attachment noun privitak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
attribute noun atribut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
authentication verb provjera autentičnosti, ovjera, provjera, autentifikacija, utvrđivanje istinitosti, provjera identiteta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
AutoComplete verb automatsko ispunjavanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
autosave verb automatsko spremanje Automatsko snimanje/spremanje sadržaja vaše objave, u određenim intervalima i u određenom broju revizija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
background pattern noun uzorak pozadine, pozadinski uzorak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
background task noun zadatak u pozadini, pozadinski zadatak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
backtick noun otvoreni jednostruki navodnik Backtick znak ( ` ) , koji je nakošen ulijevo, razlikuje se od znaka apostrofa ( ' ) koji je prikazan kao uspravan znak. Na Win OS za backtick pritisnite AltGR+ tipka br. 7, za apostrof pritisnite tipku sa upitnikom, iza tipke sa br. nula

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
backup noun sigurnosna kopija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bad word noun nekorektna riječ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
baseline noun osnovica retka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
baseline guide noun vodilica osnovnog retka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
boilerplate text noun standardni tekst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bookmarklet noun bookmarklet, označeni aplet Mala aplikacija pohranjena kao bookmark/zabilješka/favorit/oznaka koja kroz poveznicu omogućuje interakciju sa trenutno otvorenom web stranicom

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
border noun obrub

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
box noun okvir

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
browse verb pregledaj, pregledavati

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
browser noun preglednik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
buffer noun međuspremnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bug noun greška, kvar, nedostatak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
build noun međuverzija A named set of deliverables (software components) produced, usually by compiling, from a discrete set of source versions.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
builder noun sastavljač Na primjer sastavljač stranice (page builder)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bulk actions verb grupne radnje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bullet noun grafička oznaka, markacija, oznaka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bulleted list noun popis s grafičkim oznakama

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bundle noun komplet, paket

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
button noun dugme

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
cache noun predmemorija, privremena pohrana, privremena memorija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
callback verb povratni poziv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
cancel verb odustani, otkaži

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
canonical noun kanonski, kanonični

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
caption noun natpis, opis, tekst opisa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
carousel noun vrtuljak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
change log noun zapis o promjenama, zapisnik promjena, dnevnik promjena

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
character noun znak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
character set noun kodna tablica/stranica Slova/znakovi su predstavljeni u memoriji pomoću brojeva. To pridruživanje se naziva kodiranje karaktera ili kodna stranica, npr. utf8.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
check box noun potvrdni okvir

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
checkbox noun potvrdni okvir, odabirni okvir, okvir za izbor

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
child noun podređeno Child se odnosi na podređenu stavku nekog matičnog (parent) elementa.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
child category noun potkategorija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
child menu noun podizbornik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
child theme noun podtema Podtema je tema koja dijeli funkcionalnost i stil druge teme, a koja se zove matična tema (parent theme)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
class name noun naziv klase

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
clear verb očistiti, ukloniti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
clickthrough noun slijedni klik, klikovno Vrsta klika koji prati hiperpoveznicu na drugu web-stranicu, stranicu ili iframe

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
clipboard noun međuspremnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
collapse verb sažeti, smanji, skupi Smanjivanje količine prikazanih informacija skrivajući podstavke, sekcije, dio teksta ili drugog sadržaja.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
collate verb sortiranje, razvrstavanje Služi za pravilno srotiranje znakova u bazi podataka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
collection noun kolekcija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
color scheme noun shema boja, paleta boja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-04-05 07:45:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
column noun stupac, rubrika, stup

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
column delimiter noun graničnik stupaca

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
concatenation verb povezivanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
container noun kontejner

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
content header noun sadržaj zaglavlja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
contributor noun suradnik, sudionik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
cookie noun kolačić Browser cookie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
course noun tečaj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-04-01 12:21:07
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
crawl verb pretraživanje radi indeksiranja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
credentials noun vjerodajnice

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
crop verb obreži, izreži

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
custom noun prilagođeno, korisnički definirano

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
custom fields noun dodatni podaci, prilagođena polja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
customization verb prilagođavanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
customize verb prilagodi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
customizer noun prilagođivač

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
database noun baza podataka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
debug verb ispravljanje grešaka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
debugger noun program za ispravljanje grešaka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
default noun zadano, izvorno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
delete verb obrisati

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
dependencies noun ovisnosti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
deprecated adjective zastarjelo, umanjeno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
descending verb silazno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
developer noun programer, razvijatelj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
directory noun direktorij Popis datoteka koje se nalaze u memoriji računala (ili na nekom drugom podatkovnom mediju, disketi, disku, CD-u itd.) s osnovnim podacima o datoteci i uputama za pristup k njoj; imenik, kazalo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
disable noun onemogući

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
discard verb odbaciti, poništiti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
disclaimer noun izjava o odricanju odgovornosti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
dismiss verb odbaciti, isključiti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
display noun zaslon Dio kompjuterske tehnologije i opreme, služi za prikaz podataka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
display verb prikaži

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
document root noun osnovni direktorij Osnovni direktorija za web-stranicu gdje su smještene sve datoteke i mape web-strancie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
download verb preuzmi, preuzimanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
draft noun skica Odnosi se na post draft ili page draft

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
drag verb povuci, vući, povući, dovući

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
drag-and-drop verb povuci i ispusti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
drop-down menu verb padajući izbornik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
editor noun uređivač Editing tool, odnosno alat za uređivanje teksta/koda kao što su visual editor, theme editor, plugin editor

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
editor noun urednik Korisnička uloga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
email noun e-pošta, elektronska pošta, poruke e-pošte Elektronička pošta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
email address noun adresa e-pošte

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
embed verb ugraditi (kod) Postavljanje ili ugradnja vanjskog media sadržaja, najčešće koristeći oEmbed format koji se obično sastoji od jedne linije koda/poveznice

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
enable verb omogući, aktiviraj, uključi Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
engine noun mehanizam, modul

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
entry noun unos

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
error noun greška

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
error log noun zapisnik o greškama

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
event log noun zapisnik događaja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
excerpt noun izvadak, sažetak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
exclude verb izuzeti, odstraniti, isključiti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
extract verb izdvojiti Odnosi se na proces izdvajanja/izvlačenja datoteka iz kompresiranog zapisa kao što je *.zip

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
fade verb postepeno iščezavanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
fade in verb postepeno pojavljivanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
failed noun neuspjelo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
fallback noun rezervno, pričuvno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
feature noun mogućnost, značajka Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
featured noun istaknuto, izdvojeno Najčešće se odnosi na sliku u objavi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
features noun mogućnosti, značajke Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
feed noun sažetak sadržaja, kanal sažetka sadržaja, kanal Distribucijski mehanizam za često ažuriran sadržaj kojeg skuplja RSS čitaa, a dostavljen je ili je objavljen u standardnom XML formatu.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
feedback noun povratne informacije

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
filetype noun vrsta datoteke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
flip verb okrenuti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:24
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
folder noun mapa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:24
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
footer noun podnožje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:24
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
forward slash noun uzlazna kosa crta /

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:24
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
front page noun početna stranica

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
full screen noun cijeli zaslon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
general noun opće, općenito

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
gradient noun prijelaz Postepeni prijelaz. Npr. prijelaz iz jedne boje u drugu.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
grid noun rešetka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
grid lines noun crte rešetke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
gutter noun uvezna margina, odstojanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hard-coding verb fiksno kodiranje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
header noun zaglavlje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
height noun visina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
highlight noun istaknuto, izdvojeno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hint noun savjet, podsjetnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
homepage noun početna stranica, naslovna stranica

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hosting noun hosting

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hover verb držati iznad, zadržavanje pokazivača

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hyphen noun spojnica Spojnica ( - ) razgodak je kojim se raščlanjuju ili povezuju riječi, a piše se bez bjelina s obiju strana, za razliku od crtice. Npr moja-domena.com

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
include verb uvrsti, obuhvati, uključi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 13:07:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
infinite scroll verb beskonačno pomicanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
inline image noun slika u retku

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
inline object noun objekt u istoj razini, objekt u istom retku

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
integer noun cijeli broj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
invalid noun nije valjano

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
item noun stavka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
keyboard shortcut noun tipkovni prečac Za lakše i brže obavljanje određenih radnji koristeći kombinacije tipki poput CTRL+C za kopiranje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
label noun oznaka, natips

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
layout noun izgled, raspored, razmještaj, prijelom, postava, tlocrt, format

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
lazy loading verb učitavanje s odgodom

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
line noun red

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
line break noun prijelom retka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
link noun poveznica

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
list noun popis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:29
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
loading verb učitavanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:29
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
locale noun jezik Skup pravila i podataka specifičnih za jezik i geografsko područje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:29
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
log noun zapisnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:29
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
log file noun datoteka zapisnika

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:29
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
logging verb zapisivanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
login verb prijava

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
logout verb odjava

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
margina noun margina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
maximize verb maksimiziraj, povećaj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
media file noun medijski zapis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
menu noun izbornik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
minimize verb minimiziraj, smanji

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
moderation verb moderiranje, odobrenje Provjera različitih vrsti sadržaja i podataka koji zbog nekog razloga nisu automatski odobreni

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
mute verb isključi zvuk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
navigation noun navigacija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
newsletter noun bilten, obavijesti, e-novosti, newsletter Objavljivanje skromnijega opsega obavijesti namijenjeno nekom užem krugu. Periodična publikacija koju objavljuju web stranice sa službenim podacima, sadržajem i obavijestima

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
next noun sljedeće, slijedeći Npr. sljedeća stranica, sljedeća objava - slijediti poveznicu, slijediti upute

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
note noun zabilješka, napomena, bilješka, obavijest

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
notice noun obavijest

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
object noun objekt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
offset noun odmak, pomak, kašnjenje, offset

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
optional noun opcionalno, neobavezno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
options noun opcije

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:33
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
outline noun struktura

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:33
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
override verb zamijeniti, premostiti, nadjačati, nadvladati

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:33
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
padding noun razmak, podstava, podloga, udaljenost od ruba

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:33
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
page layout noun izgled stranice, raspored stranice

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:33
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
parent noun matično Kategorija, tema, stranica ili forum koji su postavljeni kao matični (glavni) ostalim kategorijama, temama, stranicama ili forumima

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
password noun lozinka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
password reset verb vraćanje izvorne lozinke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
patch noun zakrpa, zakrpati

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
path noun putanja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pending verb u toku, u tijeku, na čekanju, privremeno, u očekivanju, neriješen Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
permalink noun stalna veza

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:35
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
permission noun dopuštenje, dozvola,odobrenje, pravo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:35
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pingback noun povratni ping

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:35
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pivot noun zaokretati

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:35
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
placeholder noun rezervirano mjesto, zamjenski tekst Primjer teksta ili neke druge vrijednosti koja se koristi kao indikator da korisnik treba unijeti svoj tekst ili druge vrijednosti.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:35
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
plugin noun dodatak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
plugin developer noun autor dodatka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pop-up noun skočni (prozor, izbornik...)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pop-up menu noun skočni izbornik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
positioning verb smještanje, pozicioniranje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
post noun objava

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
post type noun vrsta objave

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
prebuilt noun postojeće Postojeća funkcija, element, softver

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
preset noun unaprijed postavljeno, zadana postava

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
preview verb pretpregled, pregled Omogućuje pregled sadržaja na stranici prije objavljivanja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
push notifications noun proslijeđene obavijesti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
query verb upit, izvršiti upit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
queue noun red čekanja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
read-only noun samo za čitanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
recent noun nedavno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
redo verb vrati, vraćanje, povrat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
related verb povezano, srodno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-23 09:27:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
required noun obavezno, potrebno Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
reset verb ponovo postavi, vratiti izvorno Vratiti na izvorno stanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
resource noun izvor, sredstvo, resurs

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:39
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
responsive noun prilagodljivo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:39
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
restauration verb restauracija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-24 10:06:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
restore verb vrati, oporaviti Povrati, npr povrati sigurnosnu kopiju

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-24 10:07:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
revert verb vrati prethodno, vratiti se na posljednju spremljenu inačicu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:39
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
revision noun revizija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:39
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
rich text editor noun uređivač obogaćenog teksta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:39
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
role noun uloga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:40
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
rollback verb povratak, poništenje, vraćanje u prethodno stanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:40
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
root directory noun osnovni direktorij

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:40
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
rotate verb okreni, zakreni

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:40
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
row noun redak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:40
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
RSS noun RSS

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
save verb spremi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scheduled verb tempirano, planirano, zakazano

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scheduler noun planer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
schema noun shema, paleta (boja), nacrt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
screen noun zaslon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
screenshot noun snimka zaslona

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scroll verb pomicanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scroll noun kliznik Dugme klizača preglednika kojim okomito ili vodoravno možete pomicati sadržaj na zaslonu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scroll bar noun klizač, klizna traka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scroll box noun okvir klizača

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
search verb pretraži

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
search refiner verb sužavanje pretraživanja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
select verb odaberi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
server noun poslužitelj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
session verb razdoblje aktivnosti, period Razdoblje određene aktivnosti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
set noun grupa Npr. result set -- grupa rezultata

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
set verb postaviti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
settings noun postavke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
setup verb instalacija, postavljanje Postavljanje instalacije, postupak instaliranja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
shortcode noun kratki kod Npr. [gallery], služi za jednostavno i brzo postavljanje galerije slika u objavu ili stranicu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
shortcut noun kratica, prečac

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
shortcut key noun tipkovni prečac

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
shortcut menu noun izbornički prečac

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
shortlink noun kratka poveznica

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
sidebar noun bočna traka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
single post noun samostalna objava

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
site noun web-stranica Ispravno je web-stranica a ne web stranica s razmaknicom (http://pravopis.hr/pravilo/pisanje-sa-spojnicom/24/, http://pravopis.hr/ajax/rules-meta.php?type=S&marker=20&category=59)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
slash noun kosa crta /

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
slide noun slajd, klizač, dijapozitiv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
slider verb vrtuljak, klizač

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
slug noun slug

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
snippet noun isječak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
sort verb poredati, razvrstati, sortirati

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
source noun izvor, ishodište

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
spacing noun razmak, prored

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
spam noun spam, neželjena e-pošta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
staging server noun pripremni poslužitelj Pripremni poslužitelj služi za testiranje i daljnji razvoj neke web-stranice. Pristup stranicama na ovom poslužitelj najčešće je ograničen samo za programere i klijente, nikako širu publiku.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
standard noun članak Odnosi se na standard post format. Post je preveden kao "objava", a ako tema podržava Post Formats, onda je standardni/normalni post preveden kao "članak"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
state verb stanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
string noun string, niz znakova

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
stylesheet noun stilski predložak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
subdirectory noun poddirektorij

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
subdomain noun poddomena

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
submit verb pošalji

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
subscriber noun pretplatnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
subscription noun pretplata

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
supplied verb navedeno, isporučeno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tab noun kartica

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
table of contents noun tablica sadržaja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tag noun oznaka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tagline noun slogan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
taxonomy noun taksonomija

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
template noun predložak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
term noun pojam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
testimonial noun preporuka Odnosi se na Client Testimonial, kao marketinški i vjerodostojni social proof vaše kvalitete od strane klijenata. Što su rekli korisnici.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
theme noun tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
theme developer noun autor teme

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
thread noun nit, razgovor

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
thumbnail noun sličica, minijatura

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tile horizontally verb poploči vodoravno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tile vertically verb poploč uspravno

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
timeout verb istek vremena, vremensko ograničenje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-10 10:11:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tip noun savjet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
toggle verb prebaci Mjenjanje iz jednog u drugi položaj, iz jedne u drugu funkciju

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:50
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
toggle key noun tipka za prebacivanje Mjenjanje iz jednog u drugi položaj, iz jedne u drugu funkciju

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:50
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
toolbar noun alatna traka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:50
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tooltip noun info-oblačić, opis elementa Okvir u grafičkom sučelju koji se pojavi kada se strelica miša drži iznad nekog elementa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:50
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
topic noun tema Npr. forum topic - forumska tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:50
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
trackback noun povratna veza

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tweak verb ugađanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-24 10:06:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
type noun vrsta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
type verb upiši

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
underscore noun donja crta Donja crta ( _ )

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
undo verb poništi, vrati Vrati na prethodno stanje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
unfollow verb prekini praćenje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
unsubscribe verb otkazati pretplatu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
unzip verb raspakiraj zip

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
update verb ažuriraj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
upgrade verb nadogradi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
upload verb prenesi, prijenos, učitaj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
user noun korisnik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
username noun korisničko ime

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
validation verb provjera valjanosti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
verbose mode noun opširni način rada

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
vertical scroll bar noun okomiti klizač

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
view verb pregled, prikaz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
web browser noun web-preglednik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
web root noun osnovni web direktorij

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
width noun širina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
wildcard noun višeznačnik, zamjenski znak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:53
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
wildcard character noun zamjenski znak

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:53
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:

Export as CSV