New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Croatian

Ovaj pojmovnik bi trebao služiti kao pomoć u prevođenju WordPressa, njegovih dodataka i njemu srodnih sustava. Pojmovnik nije konačan i predmetom je konstantnih promjena i ažuriranja. Prilikom prevođenja uvijek se koristite ovim pojmovnikom kako bi prijevod bio što više standardiziran.

Item Part of speech Translation Comments
abort verb prekini

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:08
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
action verb radnja, akcija

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:08
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
alignment guide noun vodilica za poravnavanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:08
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
apply verb primijeni

Meta

Last Modified:
2021-04-19 09:54:31
By:
Mirta
Actions:
ascending verb uzlazno

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:08
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
aside noun crtica (Post format) Kratka crtica o nečemu, kratka informacija ili priča, odlomak teksta

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:08
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
aspect ratio noun proporcije, razmjer proporcija, omjer proporcija

Meta

Last Modified:
2021-04-19 09:55:05
By:
Mirta
Actions:
attachment noun privitak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
attribute noun atribut

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
authentication verb provjera autentičnosti, ovjera, provjera, autentifikacija, utvrđivanje istinitosti, provjera identiteta

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
AutoComplete verb automatsko ispunjavanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
autosave verb automatsko spremanje Automatsko snimanje/spremanje sadržaja vaše objave, u određenim intervalima i u određenom broju revizija

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
background pattern noun uzorak pozadine, pozadinski uzorak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:09
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
background task noun zadatak u pozadini, pozadinski zadatak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
backtick noun otvoreni jednostruki navodnik Backtick znak ( ` ) , koji je nakošen ulijevo, razlikuje se od znaka apostrofa ( ' ) koji je prikazan kao uspravan znak. Na Win OS za backtick pritisnite AltGR+ tipka br. 7, za apostrof pritisnite tipku sa upitnikom, iza tipke sa br. nula

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
backup noun sigurnosna kopija

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bad word noun nekorektna riječ

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
baseline noun osnovica retka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
baseline guide noun vodilica osnovnog retka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:10
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
boilerplate text noun standardni tekst

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bookmarklet noun bookmarklet, označeni aplet Mala aplikacija pohranjena kao bookmark/zabilješka/favorit/oznaka koja kroz poveznicu omogućuje interakciju sa trenutno otvorenom web stranicom

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
border noun obrub

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
box noun okvir

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
browse verb pregledaj, pregledavati

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
browser noun preglednik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
buffer noun međuspremnik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:11
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bug noun greška, kvar, nedostatak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
build noun međuverzija A named set of deliverables (software components) produced, usually by compiling, from a discrete set of source versions.

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
builder noun sastavljač Na primjer sastavljač stranice (page builder)

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bulk actions verb grupne radnje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bullet noun grafička oznaka, markacija, oznaka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bulleted list noun popis s grafičkim oznakama

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bundle noun komplet, paket

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
button noun dugme

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
cache noun predmemorija, privremena pohrana, privremena memorija

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
callback verb povratni poziv

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
cancel verb odustani, otkaži

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
canonical noun kanonski

Meta

Last Modified:
2021-04-19 09:56:11
By:
Mirta
Actions:
caption noun natpis, opis, tekst opisa

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:13
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
carousel noun vrtuljak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
change log noun zapis o promjenama, zapisnik promjena, dnevnik promjena

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
character noun znak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
character set noun kodna tablica/stranica Slova/znakovi su predstavljeni u memoriji pomoću brojeva. To pridruživanje se naziva kodiranje karaktera ili kodna stranica, npr. utf8.

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
check box noun potvrdni okvir

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
checkbox noun potvrdni okvir, odabirni okvir, okvir za izbor

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
child noun podređeno Child se odnosi na podređenu stavku nekog matičnog (parent) elementa.

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
child category noun podkategorija

Meta

Last Modified:
2021-04-19 09:56:22
By:
Mirta
Actions:
child menu noun podizbornik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
child theme noun podtema Podtema je tema koja dijeli funkcionalnost i stil druge teme, a koja se zove matična tema (parent theme)

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
class name noun naziv klase

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
clear verb očistiti, ukloniti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
clickthrough noun slijedni klik, klikovno Vrsta klika koji prati hiperpoveznicu na drugu web-stranicu, stranicu ili iframe

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
clipboard noun međuspremnik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
collapse verb sažeti, smanji, skupi Smanjivanje količine prikazanih informacija skrivajući podstavke, sekcije, dio teksta ili drugog sadržaja.

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
collate verb sortiranje, razvrstavanje Služi za pravilno srotiranje znakova u bazi podataka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
collection noun kolekcija, zbirka

Meta

Last Modified:
2021-04-19 09:56:48
By:
Mirta
Actions:
color scheme noun shema boja, paleta boja

Meta

Last Modified:
2017-04-05 07:45:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
column noun stupac, rubrika, stup

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
column delimiter noun graničnik stupaca

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
concatenation verb povezivanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
container noun kontejner

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
content header noun sadržaj zaglavlja

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
contributor noun suradnik, sudionik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
cookie noun kolačić Browser cookie

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
course noun tečaj

Meta

Last Modified:
2017-04-01 12:21:07
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
crawl verb pretraživanje radi indeksiranja

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
credentials noun vjerodajnice

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
crop verb obreži, izreži

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
custom noun prilagođeno, korisnički definirano

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
custom fields noun dodatni podaci, prilagođena polja

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
customization verb prilagođavanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
customize verb prilagodi

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
customizer noun prilagođivač

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
database noun baza podataka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
debug verb ispravljanje grešaka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
debugger noun program za ispravljanje grešaka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
default noun zadano, izvorno

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
delete verb obrisati

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
dependencies noun ovisnosti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
deprecated adjective zastarjelo, umanjeno

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
descending verb silazno

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
developer noun programer, razvijatelj

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
directory noun direktorij Popis datoteka koje se nalaze u memoriji računala (ili na nekom drugom podatkovnom mediju, disketi, disku, CD-u itd.) s osnovnim podacima o datoteci i uputama za pristup k njoj; imenik, kazalo

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
disable noun onemogući

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
discard verb odbaciti, poništiti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
disclaimer noun izjava o odricanju odgovornosti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
dismiss verb odbaciti, isključiti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
display noun zaslon Dio kompjuterske tehnologije i opreme, služi za prikaz podataka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
display verb prikaži

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
document root noun osnovni direktorij Osnovni direktorija za web-stranicu gdje su smještene sve datoteke i mape web-strancie

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
download verb preuzmi, preuzimanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
draft noun skica Odnosi se na post draft ili page draft

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
drag verb povuci, vući, povući, dovući

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
drag-and-drop verb povuci i ispusti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
drop-down menu verb padajući izbornik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
editor noun uređivač Editing tool, odnosno alat za uređivanje teksta/koda kao što su visual editor, theme editor, plugin editor

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
editor noun urednik Korisnička uloga

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
email noun e-pošta, elektronska pošta, poruke e-pošte Elektronička pošta

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
email address noun adresa e-pošte

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
embed verb ugraditi (kod) Postavljanje ili ugradnja vanjskog media sadržaja, najčešće koristeći oEmbed format koji se obično sastoji od jedne linije koda/poveznice

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
enable verb omogući, aktiviraj, uključi Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
engine noun mehanizam, modul

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
entry noun unos

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:21
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
error noun greška

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
error log noun zapisnik o greškama

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
event log noun zapisnik događaja

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
excerpt noun izvadak, sažetak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
exclude verb izuzeti, odstraniti, isključiti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
extract verb izdvojiti Odnosi se na proces izdvajanja/izvlačenja datoteka iz kompresiranog zapisa kao što je *.zip

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
fade verb postepeno iščezavanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
fade in verb postepeno pojavljivanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
failed noun neuspjelo

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:22
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
fallback noun rezervno, pričuvno

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
feature noun mogućnost, značajka Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
featured noun istaknuto, izdvojeno Najčešće se odnosi na sliku u objavi

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
features noun mogućnosti, značajke Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
feed noun sažetak sadržaja, kanal sažetka sadržaja, kanal Distribucijski mehanizam za često ažuriran sadržaj kojeg skuplja RSS čitaa, a dostavljen je ili je objavljen u standardnom XML formatu.

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
feedback noun povratne informacije

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
filetype noun vrsta datoteke

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:23
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
flip verb okrenuti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:24
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
folder noun mapa

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:24
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
footer noun podnožje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:24
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
forward slash noun uzlazna kosa crta /

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:24
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
front page noun početna stranica

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
full screen noun cijeli zaslon

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
general noun opće, općenito

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
gradient noun prijelaz Postepeni prijelaz. Npr. prijelaz iz jedne boje u drugu.

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
grid noun rešetka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
grid lines noun crte rešetke

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
gutter noun uvezna margina, odstojanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:25
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hard-coding verb fiksno kodiranje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
header noun zaglavlje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
height noun visina

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
highlight noun istaknuto, izdvojeno

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hint noun savjet, podsjetnik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
homepage noun početna stranica, naslovna stranica

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hosting noun hosting

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hover verb držati iznad, zadržavanje pokazivača

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hyphen noun spojnica Spojnica ( - ) razgodak je kojim se raščlanjuju ili povezuju riječi, a piše se bez bjelina s obiju strana, za razliku od crtice. Npr moja-domena.com

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:26
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
include verb uvrsti, obuhvati, uključi

Meta

Last Modified:
2017-03-06 13:07:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
infinite scroll verb beskonačno pomicanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
inline image noun slika u retku

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
inline object noun objekt u istoj razini, objekt u istom retku

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
integer noun cijeli broj

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
invalid noun nije valjano

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
item noun stavka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:27
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
keyboard shortcut noun tipkovni prečac Za lakše i brže obavljanje određenih radnji koristeći kombinacije tipki poput CTRL+C za kopiranje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
label noun oznaka, natips

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
layout noun izgled, raspored, razmještaj, prijelom, postava, tlocrt, format

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
lazy loading verb učitavanje s odgodom

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
line noun red

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
line break noun prijelom retka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
link noun poveznica

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:28
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
list noun popis

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:29
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
loading verb učitavanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:29
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
locale noun jezik Skup pravila i podataka specifičnih za jezik i geografsko područje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:29
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
log noun zapisnik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:29
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
log file noun datoteka zapisnika

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:29
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
logging verb zapisivanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
login verb prijava

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
logout verb odjava

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
margina noun margina

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
maximize verb maksimiziraj, povećaj

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
media file noun medijski zapis

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:30
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
menu noun izbornik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
minimize verb minimiziraj, smanji

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
moderation verb moderiranje, odobrenje Provjera različitih vrsti sadržaja i podataka koji zbog nekog razloga nisu automatski odobreni

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
mute verb isključi zvuk

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
navigation noun navigacija

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
newsletter noun bilten, obavijesti, e-novosti, newsletter Objavljivanje skromnijega opsega obavijesti namijenjeno nekom užem krugu. Periodična publikacija koju objavljuju web stranice sa službenim podacima, sadržajem i obavijestima

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:31
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
next noun sljedeće, slijedeći Npr. sljedeća stranica, sljedeća objava - slijediti poveznicu, slijediti upute

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
note noun zabilješka, napomena, bilješka, obavijest

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
notice noun obavijest

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
object noun objekt

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
offset noun odmak, pomak, kašnjenje, offset

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
optional noun opcionalno, neobavezno

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:32
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
options noun opcije

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:33
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
outline noun struktura

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:33
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
override verb zamijeniti, premostiti, nadjačati, nadvladati

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:33
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
padding noun razmak, podstava, podloga, udaljenost od ruba

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:33
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
page layout noun izgled stranice, raspored stranice

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:33
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
parent noun matično Kategorija, tema, stranica ili forum koji su postavljeni kao matični (glavni) ostalim kategorijama, temama, stranicama ili forumima

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
password noun lozinka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
password reset verb vraćanje izvorne lozinke

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
patch noun zakrpa, zakrpati

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
path noun putanja

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pending verb u toku, u tijeku, na čekanju, privremeno, u očekivanju, neriješen Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:34
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
permalink noun stalna veza

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:35
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
permission noun dopuštenje, dozvola,odobrenje, pravo

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:35
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pingback noun povratni ping

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:35
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pivot noun zaokretati

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:35
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
placeholder noun rezervirano mjesto, zamjenski tekst Primjer teksta ili neke druge vrijednosti koja se koristi kao indikator da korisnik treba unijeti svoj tekst ili druge vrijednosti.

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:35
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
plugin noun dodatak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
plugin developer noun autor dodatka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pop-up noun skočni (prozor, izbornik...)

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pop-up menu noun skočni izbornik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
positioning verb smještanje, pozicioniranje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
post noun objava

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:36
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
post type noun vrsta objave

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
prebuilt noun postojeće Postojeća funkcija, element, softver

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
preset noun unaprijed postavljeno, zadana postava

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
preview verb pretpregled, pregled Omogućuje pregled sadržaja na stranici prije objavljivanja

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
push notifications noun proslijeđene obavijesti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
query verb upit, izvršiti upit

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:37
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
queue noun red čekanja

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
read-only noun samo za čitanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
recent noun nedavno

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
redo verb vrati, vraćanje, povrat

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
related verb povezano, srodno

Meta

Last Modified:
2017-03-23 09:27:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
required noun obavezno, potrebno Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
reset verb ponovo postavi, vratiti izvorno Vratiti na izvorno stanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:38
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
resource noun izvor, sredstvo, resurs

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:39
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
responsive noun prilagodljivo

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:39
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
restauration verb restauracija

Meta

Last Modified:
2017-03-24 10:06:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
restore verb vrati, oporaviti Povrati, npr povrati sigurnosnu kopiju

Meta

Last Modified:
2017-03-24 10:07:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
revert verb vrati prethodno, vratiti se na posljednju spremljenu inačicu

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:39
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
revision noun revizija

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:39
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
rich text editor noun uređivač obogaćenog teksta

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:39
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
role noun uloga

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:40
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
rollback verb povratak, poništenje, vraćanje u prethodno stanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:40
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
root directory noun osnovni direktorij

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:40
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
rotate verb okreni, zakreni

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:40
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
row noun redak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:40
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
RSS noun RSS

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
save verb spremi

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scheduled verb tempirano, planirano, zakazano

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scheduler noun planer

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
schema noun shema, paleta (boja), nacrt

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
screen noun zaslon

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:41
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
screenshot noun snimka zaslona

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scroll verb pomicanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scroll noun kliznik Dugme klizača preglednika kojim okomito ili vodoravno možete pomicati sadržaj na zaslonu

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scroll bar noun klizač, klizna traka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scroll box noun okvir klizača

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
search verb pretraži

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:42
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
search refiner verb sužavanje pretraživanja

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
select verb odaberi

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
server noun poslužitelj

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
session verb razdoblje aktivnosti, period Razdoblje određene aktivnosti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
set noun grupa Npr. result set -- grupa rezultata

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
set verb postaviti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:43
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
settings noun postavke

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
setup verb instalacija, postavljanje Postavljanje instalacije, postupak instaliranja

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
shortcode noun kratki kod Npr. [gallery], služi za jednostavno i brzo postavljanje galerije slika u objavu ili stranicu

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
shortcut noun kratica, prečac

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
shortcut key noun tipkovni prečac

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
shortcut menu noun izbornički prečac

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
shortlink noun kratka poveznica

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
sidebar noun bočna traka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:44
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
single post noun samostalna objava

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
site noun web-stranica Ispravno je web-stranica a ne web stranica s razmaknicom (http://pravopis.hr/pravilo/pisanje-sa-spojnicom/24/, http://pravopis.hr/ajax/rules-meta.php?type=S&marker=20&category=59)

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
slash noun kosa crta /

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
slide noun slajd, klizač, dijapozitiv

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
slider verb vrtuljak, klizač

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
slug noun slug

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
snippet noun isječak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
sort verb poredati, razvrstati, sortirati

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
source noun izvor, ishodište

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
spacing noun razmak, prored

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
spam noun spam, neželjena e-pošta

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:45
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
staging server noun pripremni poslužitelj Pripremni poslužitelj služi za testiranje i daljnji razvoj neke web-stranice. Pristup stranicama na ovom poslužitelj najčešće je ograničen samo za programere i klijente, nikako širu publiku.

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
standard noun članak Odnosi se na standard post format. Post je preveden kao "objava", a ako tema podržava Post Formats, onda je standardni/normalni post preveden kao "članak"

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
state verb stanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
string noun string, niz znakova

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
stylesheet noun stilski predložak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
subdirectory noun poddirektorij

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
subdomain noun poddomena

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:46
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
submit verb pošalji

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
subscriber noun pretplatnik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
subscription noun pretplata

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
supplied verb navedeno, isporučeno

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tab noun kartica

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
table of contents noun tablica sadržaja

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tag noun oznaka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:47
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tagline noun slogan

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
taxonomy noun taksonomija

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
template noun predložak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
term noun pojam

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
testimonial noun preporuka Odnosi se na Client Testimonial, kao marketinški i vjerodostojni social proof vaše kvalitete od strane klijenata. Što su rekli korisnici.

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
theme noun tema

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:48
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
theme developer noun autor teme

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
thread noun nit, razgovor

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
thumbnail noun sličica, minijatura

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tile horizontally verb poploči vodoravno

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tile vertically verb poploč uspravno

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
timeout verb istek vremena, vremensko ograničenje

Meta

Last Modified:
2017-03-10 10:11:12
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tip noun savjet

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:49
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
toggle verb prebaci Mjenjanje iz jednog u drugi položaj, iz jedne u drugu funkciju

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:50
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
toggle key noun tipka za prebacivanje Mjenjanje iz jednog u drugi položaj, iz jedne u drugu funkciju

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:50
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
toolbar noun alatna traka

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:50
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tooltip noun info-oblačić, opis elementa Okvir u grafičkom sučelju koji se pojavi kada se strelica miša drži iznad nekog elementa

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:50
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
topic noun tema Npr. forum topic - forumska tema

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:50
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
trackback noun povratna veza

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tweak verb ugađanje

Meta

Last Modified:
2017-03-24 10:06:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
type noun vrsta

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
type verb upiši

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
underscore noun donja crta Donja crta ( _ )

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
undo verb poništi, vrati Vrati na prethodno stanje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
unfollow verb prekini praćenje

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
unsubscribe verb otkazati pretplatu

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
unzip verb raspakiraj zip

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
update verb ažuriraj

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
upgrade verb nadogradi

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
upload verb prenesi, prijenos, učitaj

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:51
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
user noun korisnik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
username noun korisničko ime

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
validation verb provjera valjanosti

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
verbose mode noun opširni način rada

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
vertical scroll bar noun okomiti klizač

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
view verb pregled, prikaz

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
web browser noun web-preglednik

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
web root noun osnovni web direktorij

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
width noun širina

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:52
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
wildcard noun višeznačnik, zamjenski znak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:53
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
wildcard character noun zamjenski znak

Meta

Last Modified:
2017-03-06 12:48:53
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:

Export as CSV