New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Galician

Este é o glosario acordado para as traducións ao galego (gl_ES).

 

Algunhas notas importantes:

 

Item Part of speech Translation Comments Last Modified
About adverb Acerca de Preferimos «Acerca de» antes que «Sobre», pero dependerá do contexto. «Acerca do tema Baskerville»
«Sobre o autor»
May 28, 2020 at 8:45 am

Meta

Last Modified:
May 28, 2020 at 8:45 am
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
Account noun Conta November 2, 2018 at 6:46 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:46 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Activate verb Activar October 8, 2017 at 8:55 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 8:55 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Activated adjective Activado October 8, 2017 at 9:04 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:04 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Admin noun Administrador Refírese ao perfil dentro do sistema October 8, 2017 at 9:04 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:04 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
admin noun administrador Refírese ao perfil dentro do sistema October 8, 2017 at 9:05 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:05 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
After the Deadline noun After the Deadline Nome dun produto de software http://afterthedeadline.com November 2, 2018 at 6:48 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:48 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Ajax noun Ajax Non se traduce October 8, 2017 at 9:05 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:05 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Array noun Array Non se traduce October 8, 2017 at 9:05 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:05 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Aside noun Minientrada November 2, 2018 at 6:48 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:48 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
aspect ratio expression relación de aspecto November 2, 2018 at 6:49 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:49 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Attachment noun Adxunto November 2, 2018 at 6:50 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:50 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Attributes noun Atributos November 2, 2018 at 6:50 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:50 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Authenticate verb Identificar NON usar autenticar, autentificar nin cousas similares. Grazas. November 2, 2018 at 6:51 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:51 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Authentication noun Identificación November 2, 2018 at 6:51 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:51 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Author noun Autor November 2, 2018 at 6:52 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:52 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Autosave noun Autogardado November 2, 2018 at 6:53 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:53 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
backend noun administración / escritorio November 2, 2018 at 6:53 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:53 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
backorder noun reserva November 2, 2018 at 6:54 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:54 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
backup noun Copia de seguridade November 2, 2018 at 6:54 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:54 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
badge noun acreditación Plural " badges" - Tradúcese como "acreditacións" November 2, 2018 at 6:55 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:55 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Banner noun Banner Non se traduce October 8, 2017 at 9:06 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:06 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
benefit noun vantaxe November 2, 2018 at 6:55 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:55 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
bill noun factura November 2, 2018 at 6:56 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:56 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
billing noun facturación November 2, 2018 at 6:56 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:56 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Bitrate noun Bitrate Non se traduce October 8, 2017 at 9:06 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:06 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Blockquote noun Cita November 2, 2018 at 6:57 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:57 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Blog noun Blog Non se traduce October 8, 2017 at 9:06 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:06 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Body noun Corpo November 2, 2018 at 6:58 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:58 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Bookmarklet noun Marcador November 2, 2018 at 6:58 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:58 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
branch noun rama / sucursal Usar 'rama' para as versións maiores de WordPress.
Usar 'sucursal' en relación a comercio electrónico.
November 2, 2018 at 6:59 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 6:59 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
breadcrumb noun faragullas de pan November 2, 2018 at 7:00 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:00 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Browser noun Navegador November 2, 2018 at 7:00 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:00 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
BuddyPress noun BuddyPress Non se traduce October 8, 2017 at 9:06 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:06 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
bug noun fallo November 2, 2018 at 7:01 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:01 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
builder noun maquetador Usar "editor" cando vaia unido a "arrastrar e soltar" p.ex. " drag and drop builder", nese caso traducir como "editor de arrastrar e soltar" November 2, 2018 at 7:02 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:02 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Bulk actions noun Accións en lote November 2, 2018 at 7:02 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:02 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
By clicking expression Ao facer clic November 2, 2018 at 7:03 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:03 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Capability noun Capacidade November 2, 2018 at 7:03 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:03 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
caption noun lenda É o texto coñecido como pé de foto November 2, 2018 at 7:04 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:04 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
cart noun carriño Non usar carro nin cesta November 2, 2018 at 7:04 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:04 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Category noun Categoría November 2, 2018 at 7:05 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:05 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
changelog noun rexistro de cambios November 2, 2018 at 7:05 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:05 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Changeset noun Grupo de cambios November 2, 2018 at 7:05 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:05 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
checkbox noun caixa de verificación May 25, 2019 at 5:28 pm

Meta

Last Modified:
May 25, 2019 at 5:28 pm
By:
(Cmacias)
Actions:
Checkout noun finalizar compra / pago Cando se refire á páxina de pagos é Finalizar compra, senón traducir como pago/ s, por exemplo "O cliente procede ao pago" November 2, 2018 at 7:07 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:07 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Clear verb Baleirar November 2, 2018 at 7:10 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:10 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Click noun Clic November 2, 2018 at 7:10 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:10 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Click verb Facer clic Ponse " clic" sen K November 2, 2018 at 7:11 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:11 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
COD noun contra reembolso Abreviatura de Charge On Delivery (inglés) ou Pago á entrega November 2, 2018 at 7:12 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:12 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Comment noun Comentario November 2, 2018 at 7:12 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:12 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Comment verb Comentar November 2, 2018 at 7:12 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:12 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Commit noun Commit (Non se traduce) November 2, 2018 at 7:13 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:13 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Commit verb Facer commit November 2, 2018 at 7:13 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:13 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
contact with your host expression contactar co teu provedor de aloxamento web November 2, 2018 at 7:14 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:14 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Content noun Contido November 2, 2018 at 7:14 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:14 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
contributor noun colaborador Role Contributor -> Perfil de colaborador November 2, 2018 at 7:15 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:15 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Cookie noun Cookie Plural "Cookies". Non se traduce. September 23, 2018 at 12:21 pm

Meta

Last Modified:
September 23, 2018 at 12:21 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
core noun núcleo Adóitase referir ao núcleo de WordPress November 2, 2018 at 7:16 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:16 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Credits noun Agradecementos November 2, 2018 at 7:17 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:17 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Custom CSS noun CSS personalizado November 2, 2018 at 7:17 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:17 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Custom Post Type noun Tipo de contido personalizado November 2, 2018 at 7:18 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:18 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Customize verb Personalizar November 2, 2018 at 7:18 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:18 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Customizer noun Personalizador November 2, 2018 at 7:18 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:18 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Daily Arquive noun Arquivo diario November 2, 2018 at 7:19 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:19 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Dashboard noun Escritorio Non utilizar "Taboleiro" November 2, 2018 at 7:19 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:19 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
debug noun depuración November 2, 2018 at 7:19 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:19 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
default noun por defecto November 2, 2018 at 7:20 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:20 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
defaults to noun por defecto é November 2, 2018 at 7:20 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:20 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Deprecated adjective Obsoleto / Obsoleta November 2, 2018 at 7:20 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:20 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
deselect noun anular selección Non usar " deseleccionar" ou similares November 2, 2018 at 7:21 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:21 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
disable verb desactivar November 2, 2018 at 7:22 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:22 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
disabled adverb desactivado November 2, 2018 at 7:22 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:22 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
double check expression volve comprobar November 2, 2018 at 7:23 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:23 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Draft noun Borrador November 2, 2018 at 7:23 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:23 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
drag and drop expression arrastrar e soltar November 2, 2018 at 7:24 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:24 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
drag and drop builder expression editor de arrastrar e soltar non usar " maquetador de arrastrar e soltar" November 2, 2018 at 7:25 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:25 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Drop-in/s noun Dependente/s November 2, 2018 at 7:25 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:25 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
E-mail noun Correo electrónico November 2, 2018 at 7:25 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:25 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Email noun Correo electrónico Non utiilzar:
email (Incorrecto).
correo e (Incorrecto).
e-mail (Incorrecto).
Correo Electrónico (con E maiúscula) (Incorrecto)

email adress = dirección de correo electrónico (Correcto)
November 2, 2018 at 7:27 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:27 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Embed verb Incrustar November 2, 2018 at 7:28 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:28 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Embeded adjective Incrustado November 2, 2018 at 7:28 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:28 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
enable verb activar November 2, 2018 at 7:29 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:29 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
enabled adverb activado / activo November 2, 2018 at 7:30 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:30 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
encrypt verb cifrar Non usar encriptar November 2, 2018 at 7:30 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:30 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
encrypted adjective cifrado Non usar encriptado November 2, 2018 at 7:31 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:31 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
encryption noun cifrado Non usar encriptación November 2, 2018 at 7:31 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:31 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
entry noun entrada November 2, 2018 at 7:33 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:33 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Excerpt noun Extracto November 2, 2018 at 7:33 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:33 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
excluding tax expression sen impostos / impostos non incluídos November 2, 2018 at 7:33 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:33 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
expire expression caduca November 2, 2018 at 7:34 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:34 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
expired noun caducou Non usar "expirou" November 2, 2018 at 7:34 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:34 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
expires noun caduca Non usar "expira" November 2, 2018 at 7:35 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:35 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
fancy permalink noun ligazón permanente amigable November 2, 2018 at 7:37 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:37 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
FAQ noun FAQ Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
feature noun característica November 2, 2018 at 7:37 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:37 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
fee noun cota WooCommerce November 2, 2018 at 7:38 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:38 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
feed noun feed Non se traduce. Refirese o feed RSS. October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
feedback noun resposta / dar resposta November 2, 2018 at 7:39 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:39 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
File noun Arquivo November 2, 2018 at 7:39 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:39 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Firewall noun Devasa March 26, 2024 at 8:30 am

Meta

Last Modified:
March 26, 2024 at 8:30 am
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
Footer noun Pé de páxina November 2, 2018 at 7:40 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:40 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Front page noun Páxina de inicio November 2, 2018 at 7:41 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:41 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
frontend noun portada November 2, 2018 at 7:41 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:41 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Gallery noun Galería November 2, 2018 at 7:41 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:41 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
gateway noun pasarela Refírese a pasarelas de pago November 2, 2018 at 7:42 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:42 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
GDPR abbreviation RXPD Non usar «RGPD», xa que é o acrónimo de «Réxime Xeral de Protección de Datos». January 24, 2023 at 6:47 pm

Meta

Last Modified:
January 24, 2023 at 6:47 pm
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
Get started expression Primeiros pasos November 2, 2018 at 7:42 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:42 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Grid noun Cuadrícula November 2, 2018 at 7:42 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:42 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
gross noun bruto Termo contable, referido a ingresos ou vendas brutas November 2, 2018 at 7:43 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:43 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Header noun Cabeceira Non usar «encabezado» nin «cabezallo» August 6, 2022 at 10:05 am

Meta

Last Modified:
August 6, 2022 at 10:05 am
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
Heading noun Título Non usar encabezado (non existe) nin cabeceira (refírese ao nome da publicación, usado para "header"). December 28, 2022 at 12:58 pm

Meta

Last Modified:
December 28, 2022 at 12:58 pm
By:
André (oandregal)
Actions:
Hide noun Oculta/Ocultar Non usar "esconder" November 2, 2018 at 7:44 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:44 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
holder noun titular Cando se fala do titular dunha tarxeta ou conta de banco " account holder" " card holder" November 2, 2018 at 7:44 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:44 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Home noun Inicio ou páxina de inicio November 2, 2018 at 7:45 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:45 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Homepage noun Páxina de inicio November 2, 2018 at 7:45 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:45 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
honeypot noun reclamo Refírese ao reclamo para spammers November 2, 2018 at 7:46 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:46 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
hook noun gancho Action hook -> gancho de acción
Filter hook -> gancho de filtro
November 2, 2018 at 7:46 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:46 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Hosting noun Aloxamento November 2, 2018 at 7:47 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:47 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
hostname noun hostname Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
hotkeys noun teclas rápidas November 2, 2018 at 7:48 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:48 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
hover expression ao pasar o cursor November 2, 2018 at 7:48 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:48 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Howdy noun Ola November 2, 2018 at 7:49 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:49 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
in order to expression para November 2, 2018 at 7:49 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:49 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
inline adjective Integrado/a November 2, 2018 at 7:50 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:50 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Invalid noun Non válido/a Non utilizar: Inválido (Incorrecto). October 20, 2018 at 11:02 am

Meta

Last Modified:
October 20, 2018 at 11:02 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
is writable noun ten permisos de escritura November 2, 2018 at 7:51 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:51 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
is not writable expression non ten permisos de escritura November 2, 2018 at 7:51 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:51 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
issue noun problema ou conflito November 2, 2018 at 7:51 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:51 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Item noun Elemento / Artigo Só usar 'artigo' en tendas online November 2, 2018 at 7:52 pm

Meta

Last Modified:
November 2, 2018 at 7:52 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Javascript noun Javascript Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
JetPack noun JetPack Non se traduce
Refirese o plugin JetPack. Podes atopar máis información en jetpack.me
October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Jetpack Stats noun Jetpack Stats Non se traduce, xa que é un produto de Jetpack https://jetpack.com/support/jetpack-stats/ November 8, 2022 at 1:09 pm

Meta

Last Modified:
November 8, 2022 at 1:09 pm
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
key noun clave Cando se usa como sinónimo de contrasinal para un servizo, por exemplo, unha API November 3, 2018 at 7:54 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 7:54 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Language noun Idioma November 3, 2018 at 7:54 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 7:54 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Large noun Grande November 3, 2018 at 7:55 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 7:55 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Last Name noun Apelidos November 3, 2018 at 7:55 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 7:55 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Layout noun Deseño / Modelo / Estrutura / Disposición Se se refire a unha páxina úsase "modelo" se é relativo á distribución de contidos, segundo contexto pódese usar "estrutura", "deseño", "disposición" November 3, 2018 at 7:58 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 7:58 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
lazy noun diferido November 3, 2018 at 7:58 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 7:58 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
legacy adjective herdado November 3, 2018 at 7:58 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 7:58 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Library noun Biblioteca Non usar librería, que só se refire a libros November 3, 2018 at 7:59 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 7:59 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
license noun licenza November 3, 2018 at 8:00 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:00 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
lightbox noun caixa de luz O efecto emerxente ao facer clic en imaxes con fondo opaco November 3, 2018 at 8:00 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:00 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Link noun Ligazón September 23, 2018 at 12:09 pm

Meta

Last Modified:
September 23, 2018 at 12:09 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Log in noun Iniciar sesión September 23, 2018 at 12:08 pm

Meta

Last Modified:
September 23, 2018 at 12:08 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Log out verb Saír November 3, 2018 at 8:04 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:04 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Logged in noun Conectado November 3, 2018 at 8:04 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:04 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Logged out noun Desconectado November 3, 2018 at 8:04 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:04 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Login verb Acceder / Acceso Usar "Acceso" cando sexa unha ligazón a unha páxina de acceso. November 3, 2018 at 8:05 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:05 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Manage verb Xestionar Non utilizar: Administrar (Incorrecto) November 3, 2018 at 8:07 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:07 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Management noun Xestión Non utilzar: Administración (Incorrecto) November 3, 2018 at 8:07 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:07 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
map verb asignar Non usar " mapear" November 3, 2018 at 8:09 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:09 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
mapping expression asignación Non usar " mapeo" November 3, 2018 at 8:09 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:09 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Masonry adjective Muro Os deseños masonry son aqueles que simulan un muro de ladrillos que encaixan uns sobre outros. November 3, 2018 at 8:10 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:10 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Media noun Medios November 3, 2018 at 8:10 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:10 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Metabox noun Metabox Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
minification noun minimización Non usar minimificación ou similares November 3, 2018 at 8:11 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
minify noun minimizar Non usar minificar ou similares November 3, 2018 at 8:11 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Next noun A continuación / seguinte Se é comezo de frase traducir como "A continuación" November 3, 2018 at 8:12 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:12 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Nickname noun Alias Non utilizar:
Alcume (Incorrecto)
Nickname (Incorrecto)
November 3, 2018 at 8:13 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:13 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
nonce noun nonce (non se traduce) November 3, 2018 at 8:14 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:14 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
notice noun aviso November 3, 2018 at 8:14 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:14 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
notification noun aviso Non usar notificación November 3, 2018 at 8:15 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:15 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Object noun Obxecto November 3, 2018 at 8:15 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:15 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
on hover expression ao pasar o cursor November 3, 2018 at 8:16 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:16 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Options noun Opcións Non utilizar: Axustes (Incorrecto) November 3, 2018 at 8:16 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:16 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
order noun pedido November 3, 2018 at 8:17 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:17 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
order verb pedir / encargar / realizar pedido November 3, 2018 at 8:17 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:17 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
page noun Páxina November 3, 2018 at 8:18 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:18 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
path noun ruta November 3, 2018 at 8:18 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:18 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
pattern noun padrón Non usar «patrón». Ver a RAG https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/padr%C3%B3n https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/patr%C3%B3n May 22, 2022 at 9:57 am

Meta

Last Modified:
May 22, 2022 at 9:57 am
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
payment gateway expression pasarela de pago November 3, 2018 at 8:18 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:18 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Permalink noun Ligazón permanente November 3, 2018 at 8:19 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:19 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Permalinks noun Ligazóns permanentes November 3, 2018 at 8:19 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:19 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Ping noun Ping Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
pingback noun pingback Non se traduce November 3, 2018 at 8:20 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:20 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
pixel noun píxel Con acento November 3, 2018 at 8:21 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:21 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
pixels noun píxeles Con acento November 3, 2018 at 8:21 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:21 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
place order expression realizar pedido November 3, 2018 at 8:21 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:21 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Placeholder noun Marcador de posición November 3, 2018 at 8:22 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:22 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
plugin noun plugin Non se traduce April 7, 2019 at 10:29 am

Meta

Last Modified:
April 7, 2019 at 10:29 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
plugins noun plugins Non se traduce April 7, 2019 at 10:29 am

Meta

Last Modified:
April 7, 2019 at 10:29 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Portfolio noun Carteira November 3, 2018 at 8:23 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:23 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
POS noun TPV Por Terminal Punto de Venda, Point Of Sale en inglés November 3, 2018 at 8:24 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:24 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Post noun Entrada / Publicación / Contido Usar entrada, publicación ou contido segundo o contexto October 20, 2018 at 11:00 am

Meta

Last Modified:
October 20, 2018 at 11:00 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Post type noun Tipo de contido Hai varios tipos de contido (entradas, páxinas, etc) November 3, 2018 at 8:25 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:25 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Posts noun Entradas / Publicacións / Contidos Usar entradas, publicacións ou contidos segundo o contexto November 3, 2018 at 8:30 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:30 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Powered by WordPress expression Funciona grazas a WordPress November 3, 2018 at 8:31 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:31 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Preview noun Vista previa November 3, 2018 at 8:31 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:31 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
preview verb previsualizar November 3, 2018 at 8:31 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:31 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Previous noun Anterior November 3, 2018 at 8:32 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:32 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Publicize noun Divulgar O módulo de Jetpack November 3, 2018 at 8:33 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:33 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
push notifications expression avisos instantáneos Refírese aos avisos emerxentes de aplicacións móbiles principalmente November 3, 2018 at 8:33 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:33 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
query noun consulta November 3, 2018 at 8:34 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:34 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
QuickPress noun Publicación rápida November 3, 2018 at 8:35 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:35 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
quiz noun cuestionario Non usar exame November 3, 2018 at 8:35 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:35 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
rate noun taxa / tarifa Usar 'taxa' cando vai unido a outro nome, por exemplo " taxes rate" - "taxa de impostos". Usar 'tarifa' cando vai unido a envío. Ex. shipping rate = tarifa de envío November 3, 2018 at 8:36 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:36 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
rating noun valoración / puntuación Usar 'valoración' no directorio de plugins e temas. Usar 'puntuación' no resto de situacións July 26, 2023 at 10:41 pm

Meta

Last Modified:
July 26, 2023 at 10:41 pm
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
receipt noun recibo November 3, 2018 at 8:37 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:37 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
recipient noun destinatario Refírese ao destinatario dun correo electrónico November 3, 2018 at 8:37 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:37 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
refund noun reembolso November 3, 2018 at 8:38 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:38 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
refund verb reembolsar November 3, 2018 at 8:38 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:38 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Release noun Versión Non confudir con Released --> Lanzamento November 3, 2018 at 8:39 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:39 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
report noun informe Non usar "reporte" November 3, 2018 at 8:39 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:39 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
report verb informar Non usar "reportar" November 3, 2018 at 8:40 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:40 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
reset verb restablecer November 3, 2018 at 8:40 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:40 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Resource noun Recurso November 3, 2018 at 8:41 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:41 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
responsive noun adaptable November 3, 2018 at 8:41 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:41 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
retrieve verb recuperar November 3, 2018 at 8:41 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:41 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
review noun recensión / valoración Depende do contexto úsase recensión (foros) ou valoración (directorio de plugins e temas) November 3, 2018 at 8:43 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:43 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Role noun Perfil November 3, 2018 at 8:43 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:43 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
roles noun perfiles November 3, 2018 at 8:44 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:44 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
RSS Feed noun Feed RSS November 3, 2018 at 8:44 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:44 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Safe Mode noun Modo a proba de fallos November 3, 2018 at 8:45 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:45 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Sale noun Oferta November 3, 2018 at 8:45 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:45 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Save noun Gardar Non utilizar: Salvar (incorrecto) November 3, 2018 at 8:46 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:46 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
scan verb explorar November 3, 2018 at 8:47 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:47 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
scan noun exploración November 3, 2018 at 8:47 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:47 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
scope noun extensión Refírese á extensión da cabeceira nunha táboa. Valores: col, row, colgroup, rowgroup November 3, 2018 at 8:47 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:47 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Screen noun Pantalla November 3, 2018 at 8:48 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:48 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Scroll noun Scroll Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Search verb Buscar Non traducir coma «Procurar» May 28, 2020 at 8:48 am

Meta

Last Modified:
May 28, 2020 at 8:48 am
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
Search noun Busca Non traducir coma «Procura» May 28, 2020 at 8:49 am

Meta

Last Modified:
May 28, 2020 at 8:49 am
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
sender noun remitente Refírese ao que envía un correo electrónico November 3, 2018 at 8:49 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:49 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Set verb Establecer November 3, 2018 at 8:50 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:50 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Set noun Conxunto November 3, 2018 at 8:50 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:50 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Settings noun Axustes Non utilizar: Opcións (Incorrecto) November 3, 2018 at 8:51 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:51 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
ship verb enviar November 3, 2018 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:52 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
shipping noun envío November 3, 2018 at 8:52 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 8:52 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
shortcode noun shortcode Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Shortcut noun Atallo Plural: Shortcuts --> Atallos November 3, 2018 at 9:02 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:02 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Sidebar noun Barra lateral November 3, 2018 at 9:06 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:06 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
site noun sitio Non traducir como "páxina web" ou "sitio web", só como "sitio" November 3, 2018 at 9:06 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:06 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Site Identity noun Identidade do Sitio Sección do Personalizador November 3, 2018 at 9:07 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:07 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Sitemap noun Mapa do sitio November 3, 2018 at 9:08 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:08 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
skipped noun omitido, omitida November 3, 2018 at 9:08 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:08 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
slide verb deslizar Non confundir co nome " slide": diapositiva November 3, 2018 at 9:08 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:08 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
slide noun diapositiva Cada elemento dun carrusel ( slider) November 3, 2018 at 9:09 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:09 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
slider noun carrusel / control escorrente Traducir como carrusel para pases de diapositivas / Traducir como control escorrente para selectores de prezos, en widgets, etc. A palabra «deslizante» non existe en galego April 7, 2023 at 12:07 pm

Meta

Last Modified:
April 7, 2023 at 12:07 pm
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
slug noun slug Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Sorry noun Síntoo Non utilizar:
Sentímolo (Incorrecto)
Perdoa (Incorrecto)
November 3, 2018 at 9:10 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:10 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Spam noun Spam Non se traduce November 3, 2018 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
spinner noun icona de carga Refírese á icona que aparece nos temas mentres se carga o contido November 3, 2018 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
sponsor noun patrocinador November 3, 2018 at 9:12 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:12 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
static front page noun páxina de inicio estática November 3, 2018 at 9:12 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:12 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Status noun Estado November 3, 2018 at 9:13 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:13 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Sticky adjective Fixa / Fixo November 3, 2018 at 9:13 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:13 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
stock noun inventario November 3, 2018 at 9:14 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:14 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
String noun Cadea November 3, 2018 at 9:14 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:14 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Stylesheet noun Folla de estilos November 3, 2018 at 9:16 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:16 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Subscriber noun Subscritor November 3, 2018 at 9:17 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:17 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
successfully adverb correctamente July 27, 2022 at 7:08 pm

Meta

Last Modified:
July 27, 2022 at 7:08 pm
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
support verb é compatible con / dar soporte Se se refire a compatibilidade entre versións/software tradúcese como "compatible con" se se refire a dar axuda en foros tradúcese como "dar soporte" November 3, 2018 at 9:18 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:18 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
supported noun compatible November 3, 2018 at 9:19 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:19 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
tab noun pestana November 3, 2018 at 9:19 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:19 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
tag noun etiqueta November 3, 2018 at 9:19 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:19 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
tariff code expression código arancelario November 3, 2018 at 9:20 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:20 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
tax noun imposto November 3, 2018 at 9:20 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:20 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
tax rate noun taxa de imposto November 3, 2018 at 9:21 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:21 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Taxonomy noun Taxonomía November 3, 2018 at 9:21 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:21 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Template noun Modelo March 28, 2019 at 5:00 pm

Meta

Last Modified:
March 28, 2019 at 5:00 pm
By:
(Cmacias)
Actions:
Theme noun Tema September 23, 2018 at 12:07 pm

Meta

Last Modified:
September 23, 2018 at 12:07 pm
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
thumbnail noun miniatura November 3, 2018 at 9:22 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:22 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
token noun token (non se traduce) November 3, 2018 at 9:27 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:27 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Tools noun Ferramentas Nome de menú principal de WordPress November 3, 2018 at 9:24 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:24 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
tooltip noun información emerxente November 3, 2018 at 9:24 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:24 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
topic noun debate Nos foros principalmente. Non usar "tema" November 3, 2018 at 9:25 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:25 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
trackback noun trackback Non se traduce November 3, 2018 at 9:25 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:25 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
transient noun dato transitorio November 3, 2018 at 9:27 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:27 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Trash noun Papeleira Non utilizar "lixo" November 3, 2018 at 9:28 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:28 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Unable expression Non foi posible November 3, 2018 at 9:29 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:29 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Unapproved adjective Sen aprobar Refírese a un comentario ou mensaxe que, a pesar de ser aprobado previamente, considérase que non debería estalo e pásase a non aprobado. November 3, 2018 at 9:32 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:32 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Update noun Actualización November 3, 2018 at 9:33 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:33 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Update verb Actualizar November 3, 2018 at 9:33 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:33 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Updated noun Actualizado November 3, 2018 at 9:33 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:33 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Upgrade noun Actualiza November 3, 2018 at 9:34 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:34 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Upgrade verb Actualizar November 3, 2018 at 9:34 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:34 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Upload noun Subida Non utilizar: Carga (incorrecta) November 3, 2018 at 9:35 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:35 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Upload verb Subir Non utilizar: Cargar (incorrecta) November 3, 2018 at 9:36 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:36 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Uploaded adverb Subido November 3, 2018 at 9:36 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:36 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
uptime noun tempo de actividade Refírese ao tempo de actividade dun sitio, asociado normalmente a características dos servidores November 3, 2018 at 9:36 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:36 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
URI noun URI Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
URL noun URL Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Username noun Nome de usuario November 3, 2018 at 9:37 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:37 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
variation noun variación no contexto de WooCommerce, non usar "variante" July 26, 2023 at 9:33 pm

Meta

Last Modified:
July 26, 2023 at 9:33 pm
By:
Jesús Amieiro (Amieiro)
Actions:
Walker noun Walker Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Warning noun Advertencia November 3, 2018 at 9:39 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:39 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
website noun web Non traducir como "sitio web" November 3, 2018 at 9:39 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:39 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Widget noun Widget Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
wizard noun asistente November 3, 2018 at 9:40 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:40 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
worth adverb valor November 3, 2018 at 9:40 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:40 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
XML-RPC noun XML-RPC Non se traduce October 8, 2017 at 9:11 am

Meta

Last Modified:
October 8, 2017 at 9:11 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
Yearly Archive noun Arquivo anual November 3, 2018 at 9:41 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:41 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:
You are not allowed noun Non tes permisos November 3, 2018 at 9:41 am

Meta

Last Modified:
November 3, 2018 at 9:41 am
By:
Víctor J. Quesada (egalego)
Actions:

Export as CSV