WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Finnish

Käännöksiä yleisiin WordPressissä esiintyviin termeihin

Item Part of speech Translation Comments
a11y noun helppokäyttö (accessibility)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 08:33:47
arhipaiva
Actions:
about the user ilmaisu tietoja käyttäjästä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:39
Daniel Koskinen
Actions:
accordion substantiivi haitari

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:39
Daniel Koskinen
Actions:
action substantiivi toiminto More Actions => Lisää toimintoja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:39
Daniel Koskinen
Actions:
activate verbi ota käyttöön Activation failed. => Käyttöönotto epäonnistui / Käyttöönotto ei onnistunut; Activated plugins => Käytössä olevat lisäosat.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
active adverbi käytössä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
activity substantiivi tapahtumat, aktiviteetti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
add-on substantiivi laajennus(osa)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
admin substantiivi pääkäyttäjä Super Admin => Järjestelmänvalvoja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
advanced adjektiivi edistynyt Advanced Options => Edistyneet asetukset

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
aligment substantiivi tasaus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
align verbi tasaa Align Left => Tasaa vasemmalle

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
anti-spam substantiivi roskapostin esto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
API substantiivi rajapinta, rajapinta/API, API

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
appearance substantiivi ulkoasu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
apply verbi käytä, hyväksy, sovella

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
archive substantiivi arkisto, luettelo Archive => Arkistoi; Product archive => Tuoteluettelo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
archived adjektiivi arkistoitu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
are you sure ilmaisu haluatko varmasti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
ascending adjektiivi nouseva lyhennys: asc

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
aside substantiivi sivuhuomautus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
assign verbi valita, nimetä Assigned Menu => Valittu valikko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
attach verbi liitä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
attachment substantiivi liite, liitetiedosto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
attribute substantiivi ominaisuus, attribuutti Product attributes => Tuotteen ominaisuudet; Page Attributes => Sivun asetukset

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
authenticate verbi varmenna Authentication Keys => Autentikointiavaimet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
author substantiivi kirjoittaja, tekijä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
autosave substantiivi automaattisesti tallennettu versio

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
avatar noun avatar-kuva

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 08:35:44
arhipaiva
Actions:
backend substantiivi hallintapuoli

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
background substantiivi tausta Choose a Background Image => Valitse taustakuva

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
badge noun tunnusmerkki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 08:36:21
arhipaiva
Actions:
batch noun kimppu, ryväs, massa- Esim. batch operations => massatoiminnot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:21:52
Daniel Koskinen
Actions:
block noun lohko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-04 16:40:35
Teemu Suoranta (TeemuSuoranta)
Actions:
blogger substantiivi blogisti, bloggaaja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
blurb substantiivi mainosteksti & kuva Blurb Content => Mainosteksti+kuva, sisältö; To make your blurb a link, input your destination URL => Kirjoita linkin kohteen verkko-osoite/URL, kun haluat tehdä Mainosteksti+kuvasta linkin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
bookmark substantiivi kirjanmerkki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
bookmarklet substantiivi sovelluskirjanmerkki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
box substantiivi laatikko, valintaruutu Type of the box: => Laatikon laji: info; varoitus; lataus; …

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
boxed ilmaisu kehystetty sivusto (rajattu leveys) sivun asettelussa, layout. Boxed Layout => Kehystetty sivusto (rajattu leveys)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
breadcrumb path substantiivi murupolku

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
breadcrumbs substantiivi murut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:40
Daniel Koskinen
Actions:
browse verbi selaa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
browser substantiivi selain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
bug substantiivi bugi, virhe/puute koodissa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
bulk substantiivi massa Bulk Actions => Massatoiminnot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
button substantiivi painike

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
cache substantiivi välimuisti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
call to action ilmaisu toimi heti -kehote lyhennys: CTA. Call To Action Module Settings => Toimi heti -moduulin asetukset

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
cancel verbi peru. peruuta, kumoa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
canonical URL substantiivi alkuperän ilmaiseva verkko-osoite Enable canonical URL’s => Ota käyttöön alkuperän ilmaisevat verkko-osoitteet (canonical URL)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
capabilities substantiivi kyvyt, oikeudet The current user’s role must have user editing capabilities => Käyttämälläsi tunnuksella on oltava käyttäjien muokkausoikeus; Capabilities => Roolien pääsyoikeudet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
captcha substantiivi roskapostin esto, kuvavarmenne Enter custom label for Captcha => Kirjoita mukautettu nimi Roskapostin esto -kentälle; Captcha Font Size => Kuvavarmennuksen kirjainten koko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
caption substantiivi kuvateksti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
carousel substantiivi karuselli

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
catalog substantiivi tuoteluettelo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
Category noun kategoria

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-12 11:54:43
Daniel Koskinen
Actions:
category substantiivi kategoria, osasto Default Post Category => Artikkeleiden oletuskategoria; Product Category => Osasto; Parent Product Category => Ylemmän tason osasto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
CDN noun sisällönhajautusverkosto, SHV ... speeds up images using the global WordPress.com Content Delivery Network (CDN) => ...nopeuttaa kuvien latautumista maailmanlaajuisen WordPress.com sisällönhajautusverkoston (SHV, CDN) avulla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-26 15:34:44
arhipaiva
Actions:
checkbox substantiivi valintaruutu Pre-check the checkbox? => Valintaruudun esivalinta?

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
child substantiivi alataso, alempi taso hierarkiassa: This child theme inherits templates from a parent theme => Tämä alateema perii malleja pääteemasta;

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
child theme noun alateema, lapsiteema This is a child theme of X. => Tämä on teeman X alateema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 21:50:01
arhipaiva
Actions:
city substantiivi kaupunki, postitoimipaikka verkkokaupassa: Town / City => Postitoimipaikka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
clear verbi pyyhi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
click verb napsauta Double-click to add => Lisää kaksois-napsauttamalla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-26 16:22:18
arhipaiva
Actions:
clone verbi monista kloonaa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
collapse verbi piilota

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
color scheme substantiivi väriasetelma

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
common settings ilmaisu tavalliset asetukset, yleiset asetukset

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
configuration substantiivi määritykset, asetus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
configure verbi määritä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
confirm verbi vahvista Confirm Removal => Vahvista poistaminen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
contact form substantiivi yhteydenottolomake

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
contact info substantiivi yhteystiedot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
content substantiivi sisältö

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
contributor substantiivi avustaja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
controls substantiivi ohjaimet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
conversion rate substantiivi menestysprosentti Can potentially increase conversion rates => Voi lisätä toteutuneita myyntejä; Currency conversion rate => Muunnoksen valuuttakurssi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
core substantiivi ydin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
count substantiivi lukumäärä Subscriber Count => Tilaajia kpl

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:41
Daniel Koskinen
Actions:
countdown adjektiivi alaspäin laskeva Countdown Timer => Alaspäin laskeva ajastin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
coupon substantiivi kuponki, alennuskoodi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
coupon code substantiivi alennuskoodi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
create verbi luo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
credits substantiivi tunnustukset, tekijät

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
crop verbi rajaa Crop Header Image => Rajaa otsakekuvaa; Crop Selection => Rajaa valittu alue

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
CSS substantiivi CSS-tyylitiedosto, CSS-muotoilu (Cascading Style Sheet)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
CSV substantiivi pilkuilla erotettu tiedosto/CSV (Comma Separated Values)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
current noun tämä, nykyinen Current page => Tämä sivu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 08:41:52
arhipaiva
Actions:
custom adjektiivi mukautettu, muokattu Custom field => Mukautettu kenttä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
Customize verb mukauta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-16 12:40:46
Daniel Koskinen
Actions:
customize verbi mukauta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
Customizer noun mukautin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-09 12:12:14
Daniel Koskinen
Actions:
customizer substantiivi mukautin Menus in the Customizer => Valikot mukauttimessa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
dashboard substantiivi hallintapaneeli, ohjauspaneeli Visit Dashboard => Näytä ohjauspaneeli; Return to the WordPress Dashboard => Palaa WordPress hallintapaneeliin; Welcome to your WordPress Dashboard => Tervetuloa WordPressin ohjausnäkymään

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
date range substantiivi ajanjakso

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
deactivate verbi poistaa käytöstä License has been deactivated. => Lisenssi on otettu pois käytöstä. / Lisenssi ei ole enää käytössä.; Deactivated plugins => Käytöstä poistetut lisäosat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
debug substantiivi testaustila

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
debug verbi testaa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
default substantiivi oletus default sorting => lajittelu, oletustapa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
delete verbi poista Page permanently deleted => Sivu poistettiin pysyvästi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
deprecated adjektiivi vanhentunut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
descending adjektiivi laskeva lyhennys: desc; laskeva järjestys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
description substantiivi kuvaus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
details substantiivi tiedot, lisätiedot Hide Details => Piilota tiedot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
Developer reference noun Tekninen dokumentaatio Tai kehittäjän tekninen dokumentaatio

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-16 12:40:46
Daniel Koskinen
Actions:
developer reference substantiivi tekninen dokumentaatio

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
disable verbi poista käytöstä Disable activation e-mail => Älä vaadi [tilauksen] vahvistusta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
display verbi näytä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
Distraction-free writing mode noun Häiriötön kirjoitustila

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-16 12:40:46
Daniel Koskinen
Actions:
distraction-free writing mode substantiivi häiriötön kirjoitustila

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
documentation substantiivi dokumentaatio, ohjeet The Documentation menu => Dokumentaatio-valikko; Documentation | Hooks and Filters => Ohjeet | Koukut ja Suotimet; View Z Documentation => Tarkastele Z seloste asiakirjoja; …official documentation => …virallinen asiakirja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
domain substantiivi verkko-osoite, domaini

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
Domain noun verkkotunnus, toimialue

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 08:48:14
arhipaiva
Actions:
done adjektiivi valmis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
download verbi lataa Download Export File => Lataa vientitiedosto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
draft substantiivi luonnos

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
drag and drop ilmaisu vedä ja pudota (-menetelmä)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
dropdown menu substantiivi pudotusvalikko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
duplicate verbi monista

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:42
Daniel Koskinen
Actions:
duplicate noun kaksoiskappale

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 08:49:29
arhipaiva
Actions:
e-mail substantiivi sähköposti, s-posti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
edit verbi muokkaa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
editor substantiivi muokkain Standard Editor => Oletusmuokkain; Editor Style => Tyylimuokkain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
embed verbi upottaa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
emoji noun tunnetilamerkit BBcode and Emoji => BB-koodi ja Emoji-tunnetilamerkit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 08:50:26
arhipaiva
Actions:
enable verbi ota käyttöön Network Enable => Ota verkonlaajuiseen käyttöön

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
encoding substantiivi merkistö Encoding for pages and feeds => Merkistö

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
enter verb kirjoita Enter a new password below => Kirjoita uusi salasana alle

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 08:51:27
arhipaiva
Actions:
entry substantiivi vienti, merkintä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
excerpt substantiivi ote Excerpt View => Otenäkymä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
existing adjektiivi olemassa oleva

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
export verbi vie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
extension substantiivi laajennus, lisuke, lisäosa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
F j, Y   j.n.Y Suomessa päiväyksen muoto on j.n.Y tai Y-m-d

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
FAQ ilmaisu UKK, FAQ (Frequently Asked Questions) usein kysytyt kysymykset 

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
feature verbi korosta, nosta esille A fully featured cart details flyout => Täysin ominaisuuksin varustettu pudotusikkuna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
feature substantiivi toiminto, ominaisuus monikko: toiminnot, ominaisuudet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
feature filter substantiivi ominaisuussuodatin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
featured adjektiivi korostettu, esittelyssä oleva, suositeltu Featured Product => Tuote on esittelyssä; Don’t Make This Table Featured => Ei korosteta tätä saraketta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
featured image ilmaisu artikkelikuva Remove featured image => Poista artikkelikuva

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
feed substantiivi syöte

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
feedback substantiivi palaute

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
field substantiivi kenttä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
filter substantiivi suodin, suodatin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
filter by verbi suodata käyttäen, suodatus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
fixed adjektiivi kiinnitetty, pysyy paikallaan Fixed => Kuva pysyy paikallaan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
flexible adjektiivi joustava Flexible Header => Joustava otsakekuva

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
fluid adjektiivi joustava Fluid Layout => Joustava leveys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
fly-out substantiivi pudotusikkuna Display cart contents in menu fly-out => Näytä ostoskorin sisältö pudotusikkunassa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
focus verbi kohdista, kohdenna, tarkenna, fokus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
font substantiivi kirjasin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
font color substantiivi kirjainten väri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
font size substantiivi kirjainten koko Font Sizes => Tekstin koko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
font style substantiivi kirjainten tyyli

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
footer substantiivi alapalkki, alatunniste

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
format substantiivi muoto Post Formats => Artikkelimuodot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
formatting substantiivi muotoilu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
framework noun sovelluskehys, kehikko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 08:53:39
arhipaiva
Actions:
free adjektiivi maksuton, ilmainen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:43
Daniel Koskinen
Actions:
front page substantiivi etusivu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
frontend ilmaisu julkinen puoli, julkinen näkymä Given label will shown in the frontend form => Näytetään julkisella puolella lomakkeessa; Pre-selected on the frontend => esivalittuna julkisella puolella

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
full screen ilmaisu kokonäytön tila

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
full width ilmaisu täysi leveys Make Full Width => Aseta koko sivun levyiseksi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
gallery substantiivi galleria

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
global settings ilmaisu yleiset asetukset

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
grid substantiivi ruudukko Grid View => Ruudukko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
GTE substantiivi pääkääntäjä (General Translation Editor) Jakaa projektikääntäjä oikeuksia ja voi muokata mitä tahansa käännöstä.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
guest substantiivi vieras

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
h:ia   H:i Suomessa käytetään pääasiassa 24 h kelloaikoja.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
hashtag substantiivi hashtagi, hashtägi aiemmin: risuaita

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
header substantiivi otsake otsake, kun kyse sivun yläalueesta. Teknisesti, headeri kun kyse ja välissä olevasta. Header Text => Otsakkeen teksti; Featured Image Header => Artikkelikuva otsakekuvana; Header background image => Otsakkeen taustakuva

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
highest rated expression parhaaksi arvotetut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:01:03
arhipaiva
Actions:
home substantiivi etusivu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
home page substantiivi etusivu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
hook substantiivi koukku

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
host substantiivi isäntä Database host => Tietokantapalvelin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
hover adjektiivi osoitettaessa, kun kohdistimen alla Items displayed on hover => Tulevat näkyviin, kun viet hiiren linkkien päälle; Hover Overlay Color => Vaihtuva väri kohdistettaessa; Only Show Icon on Hover => Näytä kuvake vain osoitettaessa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
HTML substantiivi HTML-muotoiltu (Hyper Text Markup Language)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
https substantiivi https-salattu yhteys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
i10n substantiivi paikallistaminen (localization)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
i18n substantiivi kansainvälistäminen (internationalization)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
icon substantiivi kuvake

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
ID substantiivi tunniste, tunniste/ID, ID (Identification) No comment with this ID => Kommenttia ei löydy tällä tunnuksella; Transaction ID => Tapahtuman tunnus/ID;

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
import verbi tuo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
importer substantiivi tuontityökalu Activate importer => Ota tuontityökalu käyttöön

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
inactive adjektiivi ei käytössä Inactive => Poissa käytöstä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
inbox adjektiivi saapuneet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
indent verbi sisennä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
index substantiivi hakemisto Main Index Template => Pääsivun sivupohja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
index substantiivi indeksointi (tehdä hakemisto, sisällyttää hakemistoon)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
inline ilmaisu rivin sisällä, tekstielementit Edit this item inline => Muokkaa tätä kohdetta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
integration substantiivi liitos, palveluliitos Integration Settings => Palveluliitosten asetukset; It features a deep integration with our market leading => Sen ominaisuuksiin kuuluu mm. täydellinen yhteensopivuus markkinajohtaja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
invalid adjektiivi ei kelpaa, ei ole kelvollinen Invalid form submission => Lomake ei kelpaa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
italics substantiivi kursiivi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
item substantiivi kohde, nimike, tuote, kohta, merkintä, jne Menu item => Valikon rivi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
j M Y   j.n.Y Suomessa päiväyksen muoto on j.n.Y tai Y-m-d

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
jS F Y   j.n.Y Suomessa päiväyksen muoto on j.n.Y tai Y-m-d

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:44
Daniel Koskinen
Actions:
keyword substantiivi avainsana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
label substantiivi tunnus, selite, nimi, tunnusmerkki, osoitelappu, teksti Navigation Label => Valikkoteksti; Checkbox label text => Valintaruudun nimen teksti; Show ”verified owner” label => Näytä Varmistettu kirjoittaja -tunnusmerkki;

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
language pack substantiivi kielipaketti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
latest adjektiivi uusimmat Latest news from the official WordPress project => WordPress-projektiin liittyvät uusimmat uutiset; Your latest changes => Tuoreimmat muutokset; Latest version of WordPress => uusin WordPressin versio; Shows your latest posts => Näyttää viimeisimmät artikkelisi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
layout substantiivi asettelu myös muita käännöksiä, käyttöympäristön mukaan, esim. sivutaitto, leiska

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
legend substantiivi selite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
letter spacing substantiivi kirjainväli

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
library substantiivi kirjasto, mediakirjasto All the files you’ve uploaded are listed in the Media Library => Kaikki siirtämäsi tiedostot näkyvät listattuina mediakirjastossa; Save To Library => Tallenna kirjastoon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
like verbi tykätä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
link substantiivi linkki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
list substantiivi lista, luettelo Please select a list to subscribe to => Valitse lista johon tilaukset liitetään; Close numbered list tag => Sulje numeroitu lista -tagi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
localization substantiivi paikallistaminen lyhennys: i10n

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
location substantiivi sijainti, paikka Manage Locations => Valikoiden sijainnit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
log substantiivi loki Log file: => Lokitiedosto: ; Log X events inside log => Kirjaa X tapahtumat lokitiedostoon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
log out verbi kirjaudu ulos

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
logged in adjektiivi kirjautunut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
logged out adjektiivi kirjatunut ulos, ei kirjautunut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
login name substantiivi käyttäjätunnus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
login, log-in verbi kirjaudu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
ltr ilmaisu vasemmalta oikealle kirjoitussuunta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
M j, Y   j.n.Y Suomessa päiväyksen muoto on j.n.Y tai Y-m-d

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
M jS   j.n.Y Suomessa päiväyksen muoto on j.n.Y tai Y-m-d

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
main content substantiivi pääsisältö

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
main menu substantiivi päävalikko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
maintenance substantiivi ylläpito, ylläpitotila

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
manage verbi hallinnoi, muokkaa Manage widgets => Muokkaa vimpaimia; Manage in Customizer => Hallinnoi mukauttimessa; View and manage customers => Katso ja hallinnoi asiakkaita

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
media substantiivi media media, element media

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
menu substantiivi valikko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
merge verbi yhdistä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
message substantiivi viesti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
meta substantiivi meta, metatieto (kun ei vielä ole parempaa napakkaa käännöstä)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
metadata substantiivi metatieto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
method substantiivi tapa, menettelytapa, menetelmä Parallax method => Parallax-menetelmä; Add a new payment method => Lisää uusi maksutapa; Insufficient arguments passed to this XML-RPC method => Tälle XML-RPC-metodille ei annettu tarpeeksi argumentteja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
migrate verbi siirrä (joku kokonaisuus toisaalle)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:45
Daniel Koskinen
Actions:
mobile substantiivi mobiililaite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
modal substantiivi keskusteluikkuna, käyttäjää odottava ikkuna Close modal window => Sulje käyttäjää odottava ikkuna; Set the color of titles on the modal dialog => Aseta otsikoiden väri keskusteluikkunassa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
moderation substantiivi arviointi, tarkastus No comments awaiting moderation => Ei arvioitavia kommentteja; Your comment is awaiting moderation => Kommentti odottaa tarkastusta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
moderator substantiivi valvoja, tarkastaja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
module substantiivi moduuli Image Module Settings => Kuva-moduulin asetukset

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
multisite noun monisivusto, multisite Executed before Multisite is loaded => Suoritetaan ennen kuin monen sivuston tuki ladataan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 14:40:38
arhipaiva
Actions:
n/a adjektiivi ei saatavilla, ei käytössä, ei sovelleta, jne. (Not Available, Not Applicable …); N/A => Ei saatavilla/-tietoa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
navigation substantiivi navigointi, navigaatio Primary Navigation => Ensisijainen navigointi; Vertical Navigation => Navigointivalikko pystyssä; Comment navigation => Kommenttien selaus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
nested adjektiivi sisäkkäin Enable threaded (nested) comments => Ota käyttöön sisäkkäiset kommentit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
next adjektiivi seuraava Next Steps => Seuraavaksi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
nonce substantiivi kertakäyttöavain The nonce security check didn’t pass => Kertakäyttöavaimen vahvistus epäonnistui

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
note substantiivi kommentti, huomautus Customer note => Asiakkaan kommentti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
notes substantiivi muistiinpanoja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
notice substantiivi huomautus, huomaa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
notification substantiivi ilmoitus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
of   /

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
off adjektiivi ei käytössä Turn comments on or off => Ota kommentointi käyttöön tai pois käytöstä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
on adjektiivi käytössä Turn comments on or off => Ota kommentointi käyttöön tai pois käytöstä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
opt-in substantiivi liittyminen, tilaaminen Use double opt-in? => Varmennettu liittyminen?; Show the opt-in banner again => Liity-banneri näytetään uudelleen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
option substantiivi valinta Please select an option => Tee valinta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
option substantiivi valinta, asetus Shipping Options => Toimituksen asetukset

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
optional substantiivi valinnainen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
options substantiivi valinnat, asetukset Plugin Options => Lisäosan valinnat; Options saved => Asetukset tallennettu; Show options => Näytä valinnat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
order substantiivi järjestys, tilaus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
override verbi ohita

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
padding substantiivi täyte, reunatäyte Top & Bottom Padding => Reunatäytteet ylä- ja alapuolella

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
page substantiivi sivu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
pagination substantiivi sivutus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
parent substantiivi ylempi taso, ylätaso, vanhempi, yläsivu, ylä- hierarkiassa; Same as parent => Sama kuin ylemmällä tasolla; Main Page (no parent) => Pääsivu; Theme requires a parent theme => Teema tarvitsee isäntäteeman

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
path substantiivi polku Server path to file => Palvelimen polku tiedostoon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
pending verbi odottaa Pending payment => Odottaa maksua,

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
permalink substantiivi kestolinkki, osoiterakenne Permalink Settings => Osoiterakenteen asetukset

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:46
Daniel Koskinen
Actions:
permissions substantiivi oikeudet You don’t have permissions to… => Tarvitset laajemmat oikeudet…

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
pingback substantiivi linkki-ilmoitus, paluuviite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
pings substantiivi päivitysilmoitukset

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
placeholder substantiivi paikanvaraus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
please ilmaisu …, ole hyvä. Please be patient => Ole kärsivällinen; Shorten it, please => Lyhennä, ole hyvä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
plugin substantiivi lisäosa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
PM substantiivi yksityisviesti (Private Message)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
popup substantiivi ponnahdusikkuna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
portfolio substantiivi työnäytteet, portfolio Fullwidth Portfolio => Portfolio, täysi leveys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
Post noun artikkeli

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-09 12:12:55
Daniel Koskinen
Actions:
Post verb julkaise tai lähetä, riippuen kontekstista

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-09 12:13:03
Daniel Koskinen
Actions:
post substantiivi artikkeli

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
post verbi julkaise, kirjoita viesti, ”postaa”

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
post type noun sisältötyyppi Joskus myös "mukautettu sisältötyyppi" (custom post type)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-06-26 12:19:29
Daniel Koskinen
Actions:
post via e-mail ilmaisu julkaise sähköpostilla, kirjoita artikkeleita sähköpostitse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
prefix substantiivi etuliite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
premium adjektiivi korkealuokkainen; erinomainen; maksullinen Premium Support => Korkealuokkainen tukipalvelu; Qualify for premium support => On tarjolla laajempi tuki; Even better premium version => Vielä parempi, maksullinen versio

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
Press This noun Press This Kyseessä on ns. tuotenimi, ei käännetä.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-09 12:13:58
Daniel Koskinen
Actions:
pricing table substantiivi hintataulu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
priority adj, subst etuoikeutettu, tärkeysjärjestys Priority Support => Etuoikeutettu tuki; Choose a priority for this tax rate => Valitse veroprosentille tärkeysjärjestys (prioriteetti)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
privacy adjektiivi yksityisyys, tietosuoja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
pro substantiivi pro usein laajennetun ja maksullisen version tunniste

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
profile substantiivi profiili

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
proofread substantiivi oikoluku

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
PTE substantiivi projektikääntäjä (Project Translation Editor) Voi hyväksyä kääntäjien ehdotuksia, mutta vain niissä projekteissa joihin saanut oikeudet.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
Publish verb julkaise

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-09 12:13:10
Daniel Koskinen
Actions:
publish verbi julkaise

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
QR Code substantiivi QR-koodi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
quantity substantiivi määrä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
query substantiivi kysely tietokannasta kysely/haku

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
quote substantiivi lainaus, (hinta)tarjous Close blockquote tag => Sulje lainaus-tagi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
radio button substantiivi valintanappi Display shipping methods with ”radio” buttons => Toimitustavat esitetään valintanappeina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
rate substantiivi määrä, nopeus, vero, veroprosentti, hinta Flat Rate => Kiinteä hinta (tai -prosentti)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
rate verb arvostella, arvottaa, arvioida, asettaa luokka/-taso Top rated products => Parhaaksi arvotetut tuotteet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:03:05
arhipaiva
Actions:
rating substantiivi arvostelu, arviointi Your Rating => Arvostelusi; Enable ratings on reviews => Ota käyttöön tuotearvioiden arvostelut; Product Ratings => Tuotearvostelut; Link rating => Luokittelu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
reactivate verbi ota uudelleen käyttöön Plugin Reactivation => Lisäosan uudelleen käyttöönotto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
recurring adjektiivi toistuva

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
redirect verbi edelleenohjaa, uudelleenohjaa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
reference noun tukiaineisto, viite For your reference: => Tiedoksi:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:15:51
arhipaiva
Actions:
refresh verbi päivitä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
regenerate verb valmista uudelleen Regenerate shop thumbnails => Valmista kaupan pikkukuvat uudelleen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 11:31:18
arhipaiva
Actions:
regeneration noun uudelleenvalmistaminen Thumbnail regeneration has been scheduled to run in the background => Pikkukuvien uudelleenvalmistaminen on ajastettu toimimaan taustalla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 11:27:10
arhipaiva
Actions:
reject verbi hylkää

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:47
Daniel Koskinen
Actions:
related adjektiivi liittyvä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
remove verbi poista

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
reorder verbi vaihda järjestystä Close reorder mode => Sulje järjestystila

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
repository substantiivi varasto, säilytyspaikka Plugins available on the WordPress.org plugin repository => Lisäosia on saatavilla WordPress.org sivuston Lisäosat (Plugins) sivulla

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
require verbi tarvitaan, vaaditaan Required field missing => Tarpeellinen kenttä puuttuu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
reset verbi palauta perustilaan, nollaa Reset Image => Nollaa kuva

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
resolution substantiivi tarkkuus, resoluutio

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
resource noun tukiaineisto, resurssi, voimavara kun FAQ, notes, docs silloin tukiaineisto. Kun muu, silloin voimavara tai resurssi.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:17:44
arhipaiva
Actions:
responsive adjektiivi mukautuva Responsive Layout => Mukautuva ulkoasu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
REST API noun REST-rajapinta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-13 09:46:28
Aki Björklund (akibjorklund)
Actions:
restore verbi palauta [ennalleen] Restore default settings => Palauta oletusasetukset; Post restored from the Trash => Artikkeli palautettiin roskakorista

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
restriction subs, adj rajoitus, rajoitettu Access Restriction => Rajoitettu pääsy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
resume verbi jatka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
review substantiivi arviointi, arvio, tarkastus Enable ratings on reviews => Ota käyttöön tuotearvioiden arvostelut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
review verbi tarkistaa, arvioida From this screen you can review, => Tällä sivulla voit tarkistaa,

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
revision substantiivi versio

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
role substantiivi rooli Role Editor => Roolien muokkaus; Overview of the different user roles => Yleiskatsaus eri käyttäjärooleihin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
rosetta site ilmaisu paikallinen sivusto kaikki paikalliset/kielialueen omat sivut kutsutaan nimellä Rosetta sivustot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
route noun reitti REST API:n kontekstissa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-13 09:46:56
Aki Björklund (akibjorklund)
Actions:
rtl ilmaisu oikealta vasemmalle kirjoitussuunta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
screen substantiivi näyttö Screen Layout => Sivun asettelu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
screencast noun esittelyvideo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:19:44
arhipaiva
Actions:
screenshot substantiivi näyttökaappaus, ruutukaappaus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
scroll verbi vieritä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
search verbi hae, etsi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
search engine visibility substantiivi hakukonenäkyvyys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
section substantiivi jakso, alue, lokero, osa, lohko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
security release substantiivi tietoturvapäivitys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
select verbi valitse Select comment => Valitse kommentti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
send to trash ilmaisu siirrä roskakoriin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
SEO substantiivi hakukoneoptimointi, HKO (Search Engine Optimization)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
session substantiivi istunto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
setup substantiivi asetukset

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
share verbi jaa An easier way to share content => Helpompi tapa jakaa sisältöä; Share a little biographical information => Kerro muutamalla sanalla itsestäsi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
shipping substantiivi toimitus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
shortcode substantiivi lyhytkoodi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
shortcut substantiivi oikopolku

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:48
Daniel Koskinen
Actions:
shortlink substantiivi pikalinkki Get Shortlink => Hae pikalinkki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
show verbi näytä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
sidebar substantiivi sivupalkki Right Sidebar => Oikea sivupalkki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
sign-up verbi rekisteröidy, tilaa, liity To use the Y sign-up form => Kun haluat käyttää Y liittymislomaketta; Hide form after a successful sign-up? => Piilota lomake onnistuneen tilaamisen jälkeen?

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
site substantiivi sivusto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
site editor substantiivi paikallisen sivuston päätoimittaja Lisää ja muokkaa paikallisen WordPress sivuston (”Rosetta-sivusto”) sisältöä. Kaksoisrooli: samalla pääkääntäjä (GTE). 

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
Site Health noun Sivuston eheys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-07 09:31:46
Teemu Suoranta (TeemuSuoranta)
Actions:
sitemap substantiivi sivustokartta, sivukartta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
skip verbi ohita

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
slider substantiivi liukusäädin, kuvaesitys Drag the slider handle left => Raahaamalla liukusäädintä vasemmalle; Fullwidth Slider => Kuvaesitys, täysi leveys; Automattic slider speed => Automaattinen siirtymän nopeus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
slides substantiivi kuvat, diat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
slideshow noun kuvaesitys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:21:35
arhipaiva
Actions:
slug substantiivi polkutunnus Slug X is already in use => Polkutunnus X on käytössä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
social substantiivi some, sosiaalinen media

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
social icon substantiivi some-kuvake

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
sorry substantiivi pahoittelemme

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
sort substantiivi lajittelu Sort order => Lajittelujärjestys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
sort method noun lajittelutapa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:22:19
arhipaiva
Actions:
sort order noun lajittelujärjestys Sort order => Lajittelujärjestys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:22:57
arhipaiva
Actions:
source substantiivi lähde (”sorsa”) Source file => Lähdetiedosto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
stats substantiivi tilastot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
status substantiivi tila Edit status => Muokkaa tilaa; Understanding the Status Report => Järjestelmän tila -raportin ymmärtäminen 

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
sticky adjektiivi kiinnitetty, paikallaan pysyvä Make this post sticky => Kiinnitä tämä artikkeli

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
store manager substantiivi kauppias

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
string substantiivi merkkijono Pass it a string => Anna sille argumenttina merkkijono

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
stylesheet substantiivi tyylitiedosto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
subject substantiivi aihe Email Subject => Sähköpostin aihe

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
submenu substantiivi alavalikko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
submit verbi lähetä, toteuta Submitted on… => Kirjoitettu…; Submitted on: => Lähetetty:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
suffix substantiivi loppuliite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
summary substantiivi yhteenveto, poiminta Add a quick summary for => Lisää nopea yhteenveto; Show full text or a summary => Näytetäänkö koko teksti vai poiminta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
swich verbi vaihda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
tab substantiivi välilehti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
table substantiivi taulu, taulukko Table view => taulukkonäkymä; Table Prefix => Tietokantataulujen etuliite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
Tag noun avainsana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-09 12:13:16
Daniel Koskinen
Actions:
tag substantiivi avainsana, tagi, tägi Tags deleted => Avainsanat poistettiin; Popular Tags => Suositut avainsanat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:49
Daniel Koskinen
Actions:
tag cloud noun avainsanapilvi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:24:12
arhipaiva
Actions:
tagline substantiivi kuvaus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
tap verbi kosketa, napsauta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
target substantiivi kohde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
Taxonomy noun taksonomia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-16 12:40:46
Daniel Koskinen
Actions:
taxonomy substantiivi luokittelu, taksonomia A list of taxonomy terms… => Luettelo luokittelujen arvoista…

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
TC substantiivi kääntäjä, avustaja, käännösavustaja (Translation Contributor) Voi käätää ja ehdottaa parannuksia käännöksiin tavallisilla WordPress.org-tunnuksilla.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
template substantiivi malline, pohja, sivupohja, malli

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
Term noun termi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-16 12:40:46
Daniel Koskinen
Actions:
term substantiivi termi, nimitys, arvo Shared term splitting => Jaettujen termien pilkkominen; Attribute terms can be assigned to => Ominaisuuden arvot voidaan kohdistaa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
testimonial substantiivi käyttäjäkokemus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
text color substantiivi tekstin väri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
Text editor noun tekstimuokkain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-09 12:13:27
Daniel Koskinen
Actions:
theme substantiivi teema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
thumbnail substantiivi pienoiskuva, pikkukuva

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
ticket substantiivi tukipyyntö, (pääsy)lippu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
tile verbi toista Tile Horizontally => Toista vaakasuunnassa; Tile Vertically => Toista pystysuunnassa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
tiled adjektiivi vierekkäin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
tips substantiivi vinkit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
toggle verbi näytä/piilota, vaihda tila Toggle Enabled => Vaihda Ota käyttöön -tila; Toggle Module Settings => Näytä/piilota -moduulin asetukset; Click to toggle => Napsauta vaihtaaksesi; Mute Toggle => Ääni päälle/pois; Toggle Editor Text Direction => Vaihda tekstin suunta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
token substantiivi merkki Identity Token => ID merkki (Identity Token); Secured Token requests => Varmistetut valtuutuspyynnöt (Secured Token)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
toolbar substantiivi työkalupalkki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
tooltip noun vihjeteksti

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-06-26 12:19:40
Daniel Koskinen
Actions:
top rated noun parhaaksi arvotetut A list of your store's top-rated products => Lista kaupan parhaimmiksi arvotetuista tuotteista

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:05:46
arhipaiva
Actions:
trackback substantiivi linkki-ilmoitus, paluuviite Send trackbacks to: => Lähetä paluuviitteet:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
troubleshooting ilmaisu ongelmatilanteiden ratkaiseminen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
tutorial substantiivi opas, opastus- Tutorials => Oppaat; Tutorial Videos => Opastusvideot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
type substantiivi laji, tyyppi Unknown post type => Tuntematon sisältötyyppi; Discount type => Alennuksen tapa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
typography substantiivi tekstin muotoilu, typografia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
uncategorized adjektiivi yleinen (kategoria), ei-luokiteltu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
undo verbi peru, peruuta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
unsubscribe verbi peru tilaus Unsubscribed => Tilaus peruttu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
update substantiivi päivitä Update Theme => Päivitä teema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
upgrade substantiivi päivitä (parempaan) Read through our upgrade guide => Tutustu päivitys oppaaseen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:50
Daniel Koskinen
Actions:
upload noun siirrä Upload Images => Siirrä kuvat palvelimelle; Uploaded Images => Palvelimelle siirretyt kuvat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:28:46
arhipaiva
Actions:
URL substantiivi verkko-osoite, verkko-osoite/URL (Uniform Resource Locator) File URL => Tiedoston verkko-osoite (URL)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
usability ilmaisu käytettävyys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
username substantiivi käyttäjätunnus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
UTC ilmaisu koordinoitu yleisaika/UTC (Coordinated Universal Time)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
valid adjektiivi kelvollinen, validi Enter a valid account username => Kirjoita kelvollinen tilin käyttäjätunnus

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
validator substantiivi laaduntarkastaja kun asiayhteys on WordPress kääntäjien roolit, silloin uudet nimitykset ovat pääkääntäjä ja projektikääntäjä (GTE, PTE)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
value substantiivi arvo Provide a custom field value => Anna lisäkentälle arvo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
variable substantiivi muuttuja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
variable product substantiivi muunnelmatuote If this is a variable product… => Jos tähän tuotteeseen on liitetty muunnelmia… 

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
verification substantiivi varmistus, varmennus Address verification result => Osoitteen varmennuksen tulos

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
view substantiivi näkymä

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
view verbi näytä View Site => Näytä sivusto; View All => Näytä kaikki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
visual editor substantiivi graafinen muokkain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
Visual editor noun Graafinen muokkain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-16 12:40:46
Daniel Koskinen
Actions:
webhook noun verkkotoimintokutsu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 08:31:46
arhipaiva
Actions:
website substantiivi sivusto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
widget substantiivi vimpain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
widgetized area substantiivi vimpainalue

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
wildcard substantiivi jokerimerkki

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-12-07 09:20:51
Daniel Koskinen
Actions:
wizard noun velho

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-25 09:30:42
arhipaiva
Actions:

Export as CSV

Skip to toolbar