WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Persian

واژه‌نامه وردپرس فارسی

این واژه‌نامه بر اساس واژه‌های پرتکرار در هسته وردپرس و بخش مدیریت آن ایجاد شده است. شما مترجم عزیز می‌توانید در هنگام ترجمه وردپرس در بخش ترجمه آنلاین وردپرس فارسی، از پیشنهادات ترجمه‌ای که بر اساس این واژه‌نامه به شما داده می‌شود استفاده نمایید و ترجمه خود را ساده‌تر و روان‌تر انجام دهید. این واژه‌نامه شامل بیش از ۱۲۰۰ واژه و عبارت می‌باشد و به دلیل تعداد زیاد کلمات و عبارت‌های درج شده در آن، ممکن است نیاز به بهبود بیشتر نیز داشته باشد. لذا در صورتی که مایل به بهبود این واژه‌نامه هستید می‌توانید پیشنهادات خود را در مورد بهبود ترجمه واژه‌ها به صورت دیدگاه (Comment) بر روی منبع Google Sheet این واژه‌نامه ارائه نمایید. ضمنا در صورتی که نیاز به بحث و گفتگو در مورد واژه‌ای دارید، می‌توانید به بخش گفتگوهای مربوط به تیم ترجمه فارسی مراجعه و اقدام به عضویت و ورود نمایید. گردآوری این واژه‌نامه با تلاش گروه ترجمه وردپرس فارسی انجام شده است.

Item Part of speech Translation Comments
a valid url expression یک url معتبر، یک آدرس معتبر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
able adjective قادر هستید، قادر بودن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
able to expression قادر به

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
about preposition درباره

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
about adverb به طور تقریبی، تقریبا

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
above preposition بالا، بالای

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
above the expression بالای، بالاتر از

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
access noun دسترسی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
account noun حساب کاربری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
accounts noun حساب‌های کاربری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
across preposition در میان، بخش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
action noun عمل، اقدام

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
activate verb فعال نمایید، فعال کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
activated verb فعال شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
activation noun فعال‌سازی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
active adjective فعال

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
add verb اضافه نمایید، افزودن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
add media expression افزودن رسانه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
add to expression افزودن به

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
added verb افزوده شد، افزوده شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
adding verb افزودن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
additional adjective اضافی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
address noun نشانی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
addresses noun آدرس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
admin noun مدیر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
administration noun مدیریت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
administrator noun مدیر کل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
administrators noun مدیران

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
admins noun مدیرها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
advance noun پیش بردن، پیشرفت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
advanced adjective یشرفته

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
after adverb بعد از

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
again adverb دوباره

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
ahead adverb پیش‌رو

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
align noun چینش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
alignment noun چینش، چیدمان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
all noun همه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
all items expression همه موارد، همه گزینه‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
allow verb اجازه دهید، اجازه دادن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
allowed adjective مجاز

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
allows verb اجازه می‌دهد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
allows you expression به شما اجازه می‌دهد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
allows you to expression به شما اجازه می‌دهد تا

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
along adverb امتداد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
alpha noun آلفا

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
alphanumeric adjective حروف الفبایی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
already adverb در حال حاضر، پیش از این

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
already exists expression از قبل وجود دارد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
also adverb همچنین

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
alt adjective جایگزین

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
alternative adjective جایگزین

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
am صبح

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
an error expression خطایی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
an error occurred expression خطایی رخ داد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
another adjective دیگری | دیگر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
anyway adverb به هر حال

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
apache noun آپاچی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
api noun api

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
app noun نرم‌افزار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
appear verb نمایش‌داده‌شدن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
appearance noun ظاهر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
appears verb نمایان می‌شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
applied adjective بکارگرفته‌شده، کاربردی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
approval noun پذیرفتن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
approve verb تأیید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
april noun آوریل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
arbitrary adjective دلخواه | خودسرانه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
archive noun بایگانی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
archived verb بایگانی شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
archives noun بایگانی‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
are you sure expression اطمینان دارید که

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
are you sure you want expression اطمینان دارید که می‌خواهید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
are you sure you wish expression اطمینان دارید که می‌‌خواهید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
area noun ناحیه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
areas noun ناحیه‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
argument noun آرگومان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
arguments noun آرگومان‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
array noun آرایه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
arrow noun فلش، پیکان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
arrow keys expression کلیدهای جهت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
articles noun مقالات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
artist noun هنرمند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
as a expression به‌عنوان یک

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
ask verb بپرسید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
assign verb اختصاص دادن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
assigned verb اختصاص داده شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
assigned to expression تخصیص داده شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
associated adjective مرتبط

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
associated with expression همراه با، مرتبط با

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
at least expression دست کم

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
attach verb پیوست | پیوست کردن | پیوستن | پیوست کنید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
attached adjective پیوست شده | پیوسته

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
attachment noun پیوست

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
attachments noun پیوست‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
attempted verb تلاش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
attempting verb در حال تلاش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
attend verb رفتن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
attribute noun ویژگی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
attributes noun ویژگی‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
audio noun صدا، شنیداری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
audio playlist expression لیست پخش صوتی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
audio source expression پرونده صوتی، منبع صوت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
august noun اوت، آگوست

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
authentication noun تأیید هویت | شناسایی فرد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
author noun نویسنده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
authorization noun مجوز

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
authors noun نویسنده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
automatic adjective خودکار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
automatically adverb خودکار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
autosave adjective ذخیره خودکار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
available adjective دردسترس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
avatar noun نیم‌رخ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
awaiting verb در انتظار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
away adjective دور

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
away from expression دور از

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
back to expression بازگشت به

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:52
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
background noun زمینه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
backup noun پشتیبان | نسخه پشتیبان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
banned verb مسدود شده | ممنوعه | غیر مجاز

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
base noun اساس، پایه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
because conjunction چون، زیرا

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
before adverb قبل از، پیش از

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
begins verb شروع، شروع شدن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
below adverb زیر، در زیر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
benefits noun فواید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 14:06:35
By:
Morteza Geransayeh (man4toman)
Actions:
best adjective بهترین

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
better adjective بهتر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
between preposition بین

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
big adjective بزرگ، درشت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
bitrate noun Bitrate

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
block noun بلوک، قطعه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
blocked verb مسدود شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
blockquote noun نقل‌قول

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
blocks noun بلوک‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
blog noun بلاگ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
blogs noun بلاگ‌ها، وبلاگ‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
blue adjective آبی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
body noun بدنه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
bold adjective برجسته

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
border noun مرز، لبه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
both adverb هر دو

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
bottom noun پایین

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
box noun جعبه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
boxes noun جعبه‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
break noun جداکننده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
breaks noun خط جداگانه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
broken adjective از کار افتاده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
browse verb مرور، مرور کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
browser noun مرورگر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
browsing verb در حال مرور، مرور کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
built adjective ساخته، ساخته شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
bulk noun دسته‌جمعی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
bulleted adjective گلوله‌ای

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
button noun دکمه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
buttons noun دکمه‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
calculate verb محاسبه نمودن، محاسبه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
calculation noun محاسبه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 14:08:09
By:
Morteza Geransayeh (man4toman)
Actions:
calendar noun تقویم

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
call verb تماس گرفتن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
callback noun برگشتی | فراخوان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
called verb نام‌گذاری شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
cancel verb انصراف، لغو، لغو نمایید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
canceled verb لغو شد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
cannot create expression نمی‌تواند ایجاد کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
capabilities noun توانایی، قابلیت‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
capability noun توانایی، قابلیت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
caption noun عنوان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
captions noun زیرنویس‌ها، عنوان‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
case noun مورد، وضعیت | پرونده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
categories noun دسته‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
category noun دسته

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
cause verb به خاطر | خواهد شد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
cell noun سلول

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
center noun وسط

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
change verb تغییر دهید، تغییر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
changed verb تغییر کرده، تغییر کرد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
changes noun تغییرات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
changeset noun تغییرات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
changesets noun تغییرات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
chapters noun فصل‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
character noun کاراکتر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
characters noun حرف، حروف

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
characters expression نویسه‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
check verb بررسی نمایید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
check your email expression ایمیل‌تان را بررسی نمایید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
check your inbox expression صندوق‌دریافتی خود را بررسی نمایید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
checking verb بررسی کنید | بررسی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
child noun فرزند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
children noun فرزندان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
chinese noun چینی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
choose verb انتخاب نمایید، انتخاب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
chosen adjective انتخاب شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
city noun شهر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
class noun کلاس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
clear verb پاک نمایید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
clear verb شفاف نمایید، واضح کنید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
click verb کلیک نمایید، کلیک

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
clicking verb کلیک

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
client noun کاربر، مشتری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
close verb بستن، ببندید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
closed adjective بسته شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
cloud noun ابر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
code noun کد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
codex noun مستندات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
coding verb رمزنگاری، کدنویسی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
collect verb جمع‌آوری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
collection noun مجموعه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
color noun رنگ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
column noun ستون

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
com noun com

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
come verb آمدن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
commas noun ویرگول لاتین | کاما

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
comment noun دیدگاه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
commenter noun نویسنده دیدگاه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
comments noun دیدگاه‌ها ممکن است بعد از تعدادی دیدگاه بیاید، مثلا ۵ دیدگاه، در این صورت دیدگاه ترجمه شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
compatible adjective سازگار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
complete adjective کامل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
complete verb کامل کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
completed adjective کامل شده، تکمیل شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
compliant adjective سازگار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
config noun پیکربندی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
configuration noun پیکربندی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
confirm verb تایید نمودن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
confirmation noun تأییدنامه، تاییدیه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
conflicts noun تداخل، تضاد، ناسازگاری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
connect verb برقراری ارتباط، وصل شدن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
connection noun اتصال

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
constant adjective ثابت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
constructor noun سازنده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
contact noun تماس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
contact verb تماس بگیرید، تماس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
contain verb حاوی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
content noun محتوا

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
contents noun محتوا

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
contexts noun متن | زمینه‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
continue verb ادامه| ادامه دهید | ادامه داشت | ادامه دادن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
contributor noun همکار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 14:10:17
By:
Morteza Geransayeh (man4toman)
Actions:
control verb کنترل کردن، کنترل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
controls noun کنترل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
controls verb کنترل‌ می‌کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
convert verb تبدیل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
converted verb تبدیل شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
cookies noun کوکی‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
copy noun رونوشت، کپی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
copy verb کپی کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
core noun هسته

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
correct adjective صحیح، درست

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
counts noun تعداد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
couple noun چند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
create verb ایجاد نمایید، ایجاد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
created verb ایجاد شد، ایجاد شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
created by expression ساخته‌شده توسط

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
creating verb ساختن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
creation noun ایجاد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
crop verb برش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
cropping verb قاب‌بُری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
css noun css

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
ctrl noun کنترل، ctrl

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
current adjective فعلی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
currently adverb درحال‌حاضر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
custom adjective سفارشی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
customization noun شخصی‌سازی | تغییرات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
customizations noun سفارشی‌سازی‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
customize verb سفارشی کردن، شخصی‌سازی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
customizer noun سفارشی‌ساز

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
customizing verb درحال شخصی‌سازی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
cut verb برش زدن، برش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
daily adjective روزانه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
dashboard noun پیشخوان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
data noun داده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
database noun پایگاه‌داده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
database server expression سرور پایگاه داده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
date noun تاریخ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
day noun روز

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
days noun روزها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
deactivate verb غیر فعال

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
december noun دسامبر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
decide verb تصمیم گرفتن، تصمیم

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
decrease verb کاهش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
default noun پیش‌فرض

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
define verb تعریف کردن | تعریف

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
defined adjective تعریف شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
delete verb حذف نمایید، حذف

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
deleted verb حذف‌شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
deleting verb پاک کردن | در حال پاک کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
deletion noun حذف

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
deprecated verb منسوخ، منسوخ شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
describe verb شرح دادن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
description noun توضیح

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
design noun طراحی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
design verb طراحی کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
designer noun طراح

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
destination noun مقصد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
detached adjective جدا شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
details noun جزئیات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
detected verb شناسایی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
development noun توسعه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
device noun دستگاه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
dialog noun کادر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
different adjective متفاوت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
dimensions noun اندازه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
direct adjective مستقیم

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
direction noun جهت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
directly adverb به طور مستقیم

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
directories noun پوشه‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
directory noun پوشه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
disable verb غیر فعال

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
disabled verb غیرفعال شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
disables verb غیرفعال | غیرفعال کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
dismiss verb رد کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
display verb نمایش، نمایش دادن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
displayed verb نمایش داده شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
displays verb نمایش می‌دهد، نشان می‌دهد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
disposition noun حالت | وضع | وضعیت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
dns noun DNS

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
do not want expression نمی‌خواهید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
do you want expression آیا می‌خواهید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
document noun سند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
documentation noun مستندات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
does not exist expression وجود ندارد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
does not support expression پشتیبانی نمی‌کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
domain noun دامنه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
domains noun دامنه‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
done verb انجام شد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
down adjective پایین

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
down adjective در دسترس نمی‌باشد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
download verb دریافت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
downloading verb در حال دریافت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
draft noun پیش‌نویس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
drafts noun پیش‌نویس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
drag verb کشیدن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
drop verb رها کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
dropdown noun کشویی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
due adjective به دلیل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
due noun بدهی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
due to expression به دلیل، به سبب، به واسطه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
edit verb ویرایش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
edit user expression ویرایش کاربر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
editable adjective قابل ویرایش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
edited verb ویرایش شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
editing verb درحال ویرایش، ویرایش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
editor noun ویرایشگر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
edits noun ویرایش‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
either conjunction یا، هم

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
element noun عنصر، المان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
elements noun عناصر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
email noun ایمیل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
email address expression آدرس ایمیل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
embed verb جاسازی کردن، جاسازی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
emoticons noun شکلک‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
empty adjective خالی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
enable verb فعال، فعال نمایید، فعالسازی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
enabled verb فعال شد، فعال بودن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
enables verb قادر ساختن، توانا ساختن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
enabling verb در حال فعال‌سازی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
end noun آخر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
enhancements noun پیشرفت‌ها، بهبودها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
enjoy verb لذت بردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
ensure verb مطمئن شوید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
enter verb وارد نمایید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
enter a username expression یک نام‌کاربری وارد نمایید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
enter your password expression کلمه‌عبور خود را وارد نمایید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
entered verb وارد شد، وارد شدن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
entries noun ورودی‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
entry noun نوشته

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
equal adjective مساوی، برابر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
error noun خطا

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
errors noun خطاها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
esc noun esc

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
escape verb فرار کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
even adjective زوج

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
event noun رویداد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
events noun رویدادها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
example noun نمونه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
examples noun نمونه‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
exceeded verb بیش از حد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
exceeds verb فراتر رفتن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
except preposition به جز

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
excerpt noun چکیده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
excerpts noun چکیده‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
excludes verb مستثنی نمودن | درنظر نگرفتن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
exclusive adjective انحصاری | منحصربه‌فرد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
exist verb وجود دارد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
existent adjective وجود دارد، هست

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
existing adjective موجود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
exists verb وجود دارد، وجود داشتن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
expand verb توسعه دادن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
expected verb انتظار داشتن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
expired verb منقضی شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
export verb برون‌بری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
extension noun گسترش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
extra adjective اضافی، زیادی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
failed verb ناموفق شد | ناموفق بود | به مشکل خورد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
failed image expression تصویر خراب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
failure noun شکست، خرابی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
family noun نوع

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
favorites noun علاقه‌مندی‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
feature noun ویژگی، قابلیت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
featured verb ویژه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
featured image expression تصویر ویژه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
features noun امکانات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
february noun فوریه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
feed noun خوراک

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
feedback noun بازخورد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
field adjective زمینه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
fields noun زمینه‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
file noun پرونده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
file size expression اندازه پرونده | حجم فایل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
filename noun نام فایل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
files noun پرونده‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
fill verb پر کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
filter noun صافی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
filters noun صافی‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
find verb بیابید، یافتن، پیدا نمایید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
first adjective اول

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
fix noun ثابت | برطرف کنید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
fixed adjective حل شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
flash noun فلاش، برق

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
focus noun تمرکز

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
folder noun پوشه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
followed verb دنبال شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
following adjective زیر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
following link expression روی پیوند، پیوند زیر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
font noun فونت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
footer noun پاورقی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
for this site expression برای این سایت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
forbidden adjective ممنوع

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
force noun نیرو

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
form noun فرم

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
format noun ساختار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
formats noun ساختارها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
formatting verb ساختار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
forms noun فرم‌ها

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
forums noun انجمن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
forward verb انتقال | قابلیت انتقال | بفرستید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
found verb یافته شد، پیدا شد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
frame noun چهارچوب، اسکلت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
free adjective رایگان، آزاد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
friday noun جمعه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
from preposition از

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
front adjective نخست

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
front end expression سمت کاربر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
ftp noun ftp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
fullscreen adjective تمام‌صفحه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
fully adverb به‌طور کامل، تماما

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
function noun تابع

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
functional adjective تابعی، عملکردی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
functionality noun عملکرد، قابلیت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
functions noun توابع

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
future adjective آینده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
gallery noun گالری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
general adjective عمومی، همگانی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
give verb دادن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
given adjective داده‌شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
gives verb می‌دهد، می‌بخشد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
giving verb دادن، بخشیدن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
gmt noun منطقه زمانی گرینویچ - gmt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
go verb بریم، برو، رفتن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
going verb رفتن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
got verb بدست آوردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
grant verb بخشش، اعطا کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
gravatar noun گراواتار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
greater adjective بزرگتر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
greek adjective یونانی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
grid noun شبکه‌ای

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
group noun گروه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
guid noun guid

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
gutenberg noun گوتنبرگ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
hand noun دست

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
handle noun دسته

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
handle verb رسیدگی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-06-16 10:40:53
By:
Farhad Sakhaei (dedidata)
Actions:
hang verb آویزان شدن