Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Danish

Den officielle danske hovedordbog for termer og udtryk i WordPress, samt temaer, plugins mv. Brug den gerne og tilføj meget gerne.
BEMÆRK! Du kan oprette ordbøger til alle projekter, men lad endelig være. Brug kun denne ordbog, medmindre der knytter sig meget specifikke termer til et bestemt plugin. Lad os prøve at holde os til én central ordbog.

Item Part of speech Translation Comments
All Rights Reserved expression Alle rettigheder forbeholdes

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-04 09:02:34
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
Apply verb Anvend

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-01-14 14:57:34
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
Approval noun Godkendelse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-03 12:15:41
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
Browse verb Gennemse Når noget skal kikkes igennem eller findes frem.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-11-23 14:18:11
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
child theme noun undertema Tema, der bygger på funktioner i et hovedtema (parent theme)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-18 07:01:43
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
Client noun Kunde Meget sjældent klient.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-26 12:18:06
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
color skin noun grundfarve

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-06-25 21:27:47
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
Compatible adjective Foreneligt Ofte pænere end kompatibelt.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-10-28 20:53:26
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
Create verb Opret

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-01-14 14:50:19
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
Custom adjective Tilpasset Burde være brugertilpasset, men det er ofte for langt og tungt at arbejde med.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-26 12:12:12
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
custom post type noun tilpasset indholdstype progammerbar oprettelse af nye indlægstyper. Bibehold dog forkortelsen CPT for genkendelighed. Eventuelt som (CPT)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-04 09:03:39
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
customizer noun Tilpasser Funktionen cusomizer til tilpasning af temaopsætning.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-06 11:17:28
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
display name noun vist navn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-28 06:41:04
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
double quote noun dobbelte anførselstegn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-06 10:31:17
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
draft noun kladde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-04 09:17:15
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
drop-down noun rullemenu Synes at være den konventionelle oversættelse.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-01-21 21:38:47
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
dropdown noun rullemenu Synes at være den konventionelle oversættelse.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-03 11:25:32
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
email confirmation noun bekræftelsesmail

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-28 06:42:50
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
erasure request expression anmodning om sletning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-28 06:42:15
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
Excerpt noun Uddrag

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-03 12:28:47
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
featured image noun udvalgt billede

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-28 16:43:04
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
form noun formular

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-03 11:34:26
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
full adjective udførlig Som f.eks. i full documentation = udførlig dokumentation.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-07-10 19:50:54
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
hierarchical noun hierarkisk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-02 11:33:01
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
identifier noun identifikator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-02 11:09:33
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
item noun emne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-10-21 06:13:49
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
Log in verb Log ind Et forsøg på at undgå at bruge log på for konsistens.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-03-27 17:59:50
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
media noun medie alle de forskellige typer: billeder, audio, video, pdf osv.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-28 16:40:12
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
media library noun mediebibliotek samling af alle de forskellige typer: billeder, audio, video, pdf osv.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-28 16:40:38
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
minify verb komprimere En reduktion af oprindelig størrelse ved at fjerne overflødigt, indkogning.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-03 12:42:25
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
Moderate verb Vurdere Mere almindeligt forståeligt end det mere direkte 'moderere'.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-03 12:43:18
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
multiple adjective adskillige

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-06-25 21:26:02
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
necessary adjective fornødne I visse sammenhænge lyder nødvendige for teknisk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-20 22:02:25
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
optional verb valgfri Ikke tvungen, men en af flere valgmuligheder.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-03 12:43:59
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
Options noun Muligheder Nogle gange er det indstillinger.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-01-14 14:42:21
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
parent theme noun hovedtema Bruges om et overordnet tema med mulighed for undertemaer (child themes)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-18 06:59:14
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
password noun adgangskode Benyt ikke "kodeord".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-28 06:48:11
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
permalink noun permanent link shortlink, der aldrig ændrer sig uanset sidens korttitel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-28 16:36:08
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
personal data noun persondata

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-28 06:41:26
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
post type noun indholdstype Benyt ikke "indlægstype" eller "posttype".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-28 06:48:34
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
pricing plan noun prispakke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-07-10 21:16:19
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
publish verb udgiv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-04 09:16:42
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
query noun forespørgsel Træk af data fra databasen, returnere et svar.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-18 07:03:56
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
rating noun bedømmelse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-14 07:22:20
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
result set noun svar Det returnerede svar på en forespørgsel.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-18 07:02:51
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
review noun anmeldelse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-14 07:22:07
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
role noun rolle Brugerkategori med rettigheder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-04 09:04:27
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
section noun sektion

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-02 11:59:40
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
shortcode noun shortcode Speciel angivelse af programmerbar funktion, der ved visning ekspanderes til at indeholde tekst eller funktion, fx [shortcode param=2]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-07-04 09:08:19
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
sidebar noun sidebar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-28 06:46:51
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
site noun websted Et forsøg på at undgå at bruge side eller hjemmeside, da begge dele ikke er særligt dækkende.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-28 06:46:24
By:
Joachim Jensen (intoxstudio)
Actions:
slug noun korttitel Den forkortede version af titlen, f.eks. til brug i URL

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-10-18 07:00:02
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
Styling noun Formgivning Kan også være design i nogle sammenhænge.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-08-26 12:13:32
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
successfully adjective uden problemer "Succesfuldt" eller "med succes" bruges ikke på dansk.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-08-01 09:49:55
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
tagline noun undertitel/slogan/slaglinje/beskrivelse Kan ikke oversættes med et ord, da det kan have flere betydninger.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-05-12 09:52:58
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
taxonomy noun klassificering Er tidligere oversat til taksonomi, men klassificering giver mere mening for de fleste

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-28 15:08:13
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
toggle verb skift, slå til/fra

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-06-26 21:04:37
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
unique adjective enestående, særligt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-06-25 21:26:56
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:
unsupported verb ikke understøttet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-06 07:54:53
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
upload verb upload, overfør Det engelske ord er efterhånden den mest gængse betegnelse for processen med at overføre data til server/websted

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-11-28 16:42:08
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
value type noun værditype

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-02-06 07:55:13
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
various contexts noun forskellige sammenhænge

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-12-02 11:11:04
By:
Morten Ellegaard Larsen (ellegaarddk)
Actions:
website noun websted Et forsøg på at undgå at bruge side eller hjemmeside, da begge dele ikke er særligt dækkende.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-06-25 21:24:20
By:
Mark Thomas Gazel (culturemark)
Actions:

Export as CSV