New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Catalan

Aquest glossari s’ha generat utilitzant les memòries de traducció de Softcatalà. L’objectiu és facilitar la feina a l’equip català de traduccions del WordPress oferint-los, directament al web de traduccions del WordPress, les traduccions recomanades pel Termcat (si existeixen) o les més habituals.

Item Part of speech Translation Comments Last Modified
abort verb interrompre March 28, 2022 at 9:39 am

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 9:39 am
By:
leemon
Actions:
accent color noun color d'èmfasi March 28, 2022 at 1:42 pm

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 1:42 pm
By:
leemon
Actions:
add-on noun complement July 11, 2022 at 12:08 pm

Meta

Last Modified:
July 11, 2022 at 12:08 pm
By:
leemon
Actions:
addon noun complement July 11, 2022 at 12:07 pm

Meta

Last Modified:
July 11, 2022 at 12:07 pm
By:
leemon
Actions:
alignment noun alineació September 26, 2022 at 6:49 am

Meta

Last Modified:
September 26, 2022 at 6:49 am
By:
leemon
Actions:
array noun matriu October 25, 2022 at 7:51 am

Meta

Last Modified:
October 25, 2022 at 7:51 am
By:
leemon
Actions:
aside noun anotació March 22, 2022 at 11:16 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 11:16 am
By:
leemon
Actions:
asset noun recurs March 19, 2022 at 4:44 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:44 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
attachment noun adjunt March 21, 2022 at 9:05 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2022 at 9:05 am
By:
leemon
Actions:
backorder noun reserva June 12, 2022 at 10:23 am

Meta

Last Modified:
June 12, 2022 at 10:23 am
By:
leemon
Actions:
badge noun insígnia August 12, 2022 at 8:05 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2022 at 8:05 am
By:
leemon
Actions:
banner noun bàner March 19, 2022 at 4:05 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:05 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
block verb blocar March 26, 2022 at 9:55 am

Meta

Last Modified:
March 26, 2022 at 9:55 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
block noun bloc April 1, 2022 at 12:02 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2022 at 12:02 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
blog noun blog May 4, 2022 at 5:49 am

Meta

Last Modified:
May 4, 2022 at 5:49 am
By:
leemon
Actions:
border noun vora April 28, 2022 at 7:39 pm

Meta

Last Modified:
April 28, 2022 at 7:39 pm
By:
leemon
Actions:
breadcrumb noun ruta de navegació May 9, 2022 at 10:18 am

Meta

Last Modified:
May 9, 2022 at 10:18 am
By:
leemon
Actions:
bulk noun en massa March 21, 2022 at 9:07 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2022 at 9:07 am
By:
leemon
Actions:
cache noun memòria cau March 28, 2022 at 9:42 am

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 9:42 am
By:
leemon
Actions:
callback noun crida de retorn June 20, 2022 at 6:58 am

Meta

Last Modified:
June 20, 2022 at 6:58 am
By:
leemon
Actions:
capability noun capacitat May 9, 2022 at 10:19 am

Meta

Last Modified:
May 9, 2022 at 10:19 am
By:
leemon
Actions:
caption noun llegenda March 19, 2022 at 7:12 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 7:12 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
cart noun cistella March 21, 2022 at 8:50 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2022 at 8:50 am
By:
leemon
Actions:
case sensitive expression distingeix entre majúscules i minúscules July 22, 2022 at 12:16 pm

Meta

Last Modified:
July 22, 2022 at 12:16 pm
By:
leemon
Actions:
checkbox noun casella de selecció May 26, 2022 at 6:44 am

Meta

Last Modified:
May 26, 2022 at 6:44 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
choose verb triar March 28, 2022 at 9:44 am

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 9:44 am
By:
leemon
Actions:
clear verb netejar July 3, 2022 at 10:03 am

Meta

Last Modified:
July 3, 2022 at 10:03 am
By:
leemon
Actions:
click noun clic April 1, 2022 at 12:20 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2022 at 12:20 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
click verb fer clic April 1, 2022 at 12:21 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2022 at 12:21 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
click verb clicar (termcat) April 1, 2022 at 12:22 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2022 at 12:22 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
clipboard noun porta-retalls March 28, 2022 at 3:00 pm

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 3:00 pm
By:
leemon
Actions:
collapse verb reduir August 15, 2022 at 10:33 am

Meta

Last Modified:
August 15, 2022 at 10:33 am
By:
leemon
Actions:
contributor noun col·laborador, -a March 22, 2022 at 1:26 pm

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 1:26 pm
By:
leemon
Actions:
cookie noun galeta March 22, 2022 at 11:34 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 11:34 am
By:
leemon
Actions:
copyright noun copyright May 9, 2022 at 10:21 am

Meta

Last Modified:
May 9, 2022 at 10:21 am
By:
leemon
Actions:
crop verb escapçar August 3, 2022 at 6:42 am

Meta

Last Modified:
August 3, 2022 at 6:42 am
By:
leemon
Actions:
cross-sell noun venda creuada April 19, 2022 at 8:12 pm

Meta

Last Modified:
April 19, 2022 at 8:12 pm
By:
leemon
Actions:
Customizer noun Personalitzador May 13, 2022 at 2:38 pm

Meta

Last Modified:
May 13, 2022 at 2:38 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
dashboard noun tauler March 19, 2022 at 4:27 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:27 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
delete verb suprimir March 21, 2022 at 8:55 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2022 at 8:55 am
By:
leemon
Actions:
deprecated adjective obsolet, -a March 27, 2022 at 7:22 am

Meta

Last Modified:
March 27, 2022 at 7:22 am
By:
leemon
Actions:
destination noun destinació March 19, 2022 at 4:44 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:44 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
dismiss verb descartar September 1, 2022 at 9:04 pm

Meta

Last Modified:
September 1, 2022 at 9:04 pm
By:
leemon
Actions:
download noun baixada March 28, 2022 at 12:26 pm

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 12:26 pm
By:
leemon
Actions:
download verb baixar March 28, 2022 at 12:27 pm

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 12:27 pm
By:
leemon
Actions:
downtime noun temps d'inactivitat August 15, 2022 at 6:52 am

Meta

Last Modified:
August 15, 2022 at 6:52 am
By:
leemon
Actions:
dropdown noun desplegable August 26, 2022 at 6:59 am

Meta

Last Modified:
August 26, 2022 at 6:59 am
By:
leemon
Actions:
email noun correu electrònic April 2, 2022 at 8:40 pm

Meta

Last Modified:
April 2, 2022 at 8:40 pm
By:
leemon
Actions:
email address noun adreça electrònica April 2, 2022 at 8:40 pm

Meta

Last Modified:
April 2, 2022 at 8:40 pm
By:
leemon
Actions:
embed verb incrustar August 16, 2022 at 8:24 pm

Meta

Last Modified:
August 16, 2022 at 8:24 pm
By:
leemon
Actions:
event noun esdeveniment August 29, 2022 at 9:31 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2022 at 9:31 pm
By:
leemon
Actions:
excerpt noun extracte March 22, 2022 at 11:27 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 11:27 am
By:
leemon
Actions:
FAQ noun PMF Sigles de «preguntes més freqüents» July 17, 2022 at 8:09 am

Meta

Last Modified:
July 17, 2022 at 8:09 am
By:
leemon
Actions:
favorite adjective preferit March 30, 2022 at 6:51 am

Meta

Last Modified:
March 30, 2022 at 6:51 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
favourite adjective preferit March 30, 2022 at 6:51 am

Meta

Last Modified:
March 30, 2022 at 6:51 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
featured adjective destacat, -da March 28, 2022 at 12:31 pm

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 12:31 pm
By:
leemon
Actions:
fee noun quota March 28, 2022 at 10:52 am

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 10:52 am
By:
leemon
Actions:
feed noun canal March 22, 2022 at 11:44 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 11:44 am
By:
leemon
Actions:
fetch verb recollir September 26, 2022 at 2:26 pm

Meta

Last Modified:
September 26, 2022 at 2:26 pm
By:
leemon
Actions:
file noun fitxer March 19, 2022 at 5:00 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 5:00 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
font noun tipus de lletra March 18, 2022 at 4:06 pm

Meta

Last Modified:
March 18, 2022 at 4:06 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
front page noun portada September 3, 2022 at 9:15 am

Meta

Last Modified:
September 3, 2022 at 9:15 am
By:
leemon
Actions:
gradient noun degradat April 25, 2022 at 4:59 pm

Meta

Last Modified:
April 25, 2022 at 4:59 pm
By:
leemon
Actions:
grid noun graella March 22, 2022 at 11:21 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 11:21 am
By:
leemon
Actions:
guidelines noun directrius April 28, 2022 at 8:43 pm

Meta

Last Modified:
April 28, 2022 at 8:43 pm
By:
leemon
Actions:
header noun capçalera March 22, 2022 at 11:22 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 11:22 am
By:
leemon
Actions:
heading noun capçalera March 19, 2022 at 7:02 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 7:02 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
height noun alçada March 22, 2022 at 11:30 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 11:30 am
By:
leemon
Actions:
hide verb amagar September 5, 2022 at 6:29 am

Meta

Last Modified:
September 5, 2022 at 6:29 am
By:
leemon
Actions:
home noun pàgina d'inici March 22, 2022 at 12:02 pm

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 12:02 pm
By:
leemon
Actions:
honeypot noun esquer September 7, 2022 at 5:01 am

Meta

Last Modified:
September 7, 2022 at 5:01 am
By:
leemon
Actions:
hook noun ganxo May 8, 2022 at 3:07 pm

Meta

Last Modified:
May 8, 2022 at 3:07 pm
By:
leemon
Actions:
hosting noun allotjament May 9, 2022 at 10:31 am

Meta

Last Modified:
May 9, 2022 at 10:31 am
By:
leemon
Actions:
hover verb en passar el ratolí July 12, 2022 at 4:54 pm

Meta

Last Modified:
July 12, 2022 at 4:54 pm
By:
leemon
Actions:
howdy interjection hola April 29, 2022 at 1:32 pm

Meta

Last Modified:
April 29, 2022 at 1:32 pm
By:
leemon
Actions:
ID noun identificador April 29, 2022 at 2:15 pm

Meta

Last Modified:
April 29, 2022 at 2:15 pm
By:
leemon
Actions:
inbox noun bústia d’entrada March 19, 2022 at 4:29 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:29 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
invalid adjective no vàlid, -a March 22, 2022 at 1:26 pm

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 1:26 pm
By:
leemon
Actions:
item noun element / article Només s'utilitza «article» a les botigues online April 19, 2022 at 9:28 pm

Meta

Last Modified:
April 19, 2022 at 9:28 pm
By:
leemon
Actions:
layout noun disseny March 27, 2022 at 7:41 am

Meta

Last Modified:
March 27, 2022 at 7:41 am
By:
leemon
Actions:
length noun longitud September 7, 2022 at 7:28 pm

Meta

Last Modified:
September 7, 2022 at 7:28 pm
By:
leemon
Actions:
locale noun configuració regional April 27, 2022 at 3:02 pm

Meta

Last Modified:
April 27, 2022 at 3:02 pm
By:
leemon
Actions:
location noun ubicació April 28, 2022 at 8:04 pm

Meta

Last Modified:
April 28, 2022 at 8:04 pm
By:
leemon
Actions:
lock noun bloqueig March 19, 2022 at 3:59 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 3:59 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
lock verb bloquejar March 19, 2022 at 3:59 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 3:59 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
log noun registre September 6, 2022 at 7:12 pm

Meta

Last Modified:
September 6, 2022 at 7:12 pm
By:
leemon
Actions:
logo noun logotip March 22, 2022 at 8:41 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 8:41 am
By:
leemon
Actions:
manage verb gestionar September 1, 2022 at 11:22 am

Meta

Last Modified:
September 1, 2022 at 11:22 am
By:
leemon
Actions:
manager noun gestor, -a September 1, 2022 at 11:23 am

Meta

Last Modified:
September 1, 2022 at 11:23 am
By:
leemon
Actions:
media noun mèdia media library » mediateca March 25, 2022 at 3:51 pm

Meta

Last Modified:
March 25, 2022 at 3:51 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
media library noun mediateca March 22, 2022 at 11:20 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 11:20 am
By:
leemon
Actions:
membership noun afiliació April 11, 2022 at 12:48 pm

Meta

Last Modified:
April 11, 2022 at 12:48 pm
By:
leemon
Actions:
modal noun finestra emergent August 21, 2022 at 8:56 pm

Meta

Last Modified:
August 21, 2022 at 8:56 pm
By:
leemon
Actions:
move to trash verb moure a la paperera July 12, 2022 at 12:34 pm

Meta

Last Modified:
July 12, 2022 at 12:34 pm
By:
leemon
Actions:
multisite noun multilloc June 10, 2022 at 7:53 am

Meta

Last Modified:
June 10, 2022 at 7:53 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
newsletter noun butlletí March 22, 2023 at 8:05 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2023 at 8:05 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
notification noun notificació March 19, 2022 at 3:52 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 3:52 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
off adjective inactiu September 7, 2022 at 7:31 pm

Meta

Last Modified:
September 7, 2022 at 7:31 pm
By:
leemon
Actions:
offset noun desplaçament April 1, 2022 at 1:37 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2022 at 1:37 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
OK interjection d'acord April 19, 2022 at 8:04 pm

Meta

Last Modified:
April 19, 2022 at 8:04 pm
By:
leemon
Actions:
onboarding noun posada en marxa August 24, 2022 at 8:13 am

Meta

Last Modified:
August 24, 2022 at 8:13 am
By:
leemon
Actions:
oops interjection vaja April 26, 2022 at 10:08 am

Meta

Last Modified:
April 26, 2022 at 10:08 am
By:
leemon
Actions:
overlay adjective superposat, -da March 19, 2022 at 7:12 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 7:12 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
overlay verb superposar March 19, 2022 at 7:12 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 7:12 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
overlay noun superposició March 19, 2022 at 7:12 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 7:12 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
overview noun resum April 14, 2022 at 8:50 am

Meta

Last Modified:
April 14, 2022 at 8:50 am
By:
leemon
Actions:
padding noun separació August 1, 2022 at 2:44 pm

Meta

Last Modified:
August 1, 2022 at 2:44 pm
By:
leemon
Actions:
panel noun quadre March 28, 2022 at 7:25 am

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 7:25 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
path noun camí March 19, 2022 at 4:40 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:40 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
permalink noun enllaç permanent August 26, 2022 at 7:13 am

Meta

Last Modified:
August 26, 2022 at 7:13 am
By:
leemon
Actions:
pingback noun retroping April 19, 2022 at 6:25 am

Meta

Last Modified:
April 19, 2022 at 6:25 am
By:
leemon
Actions:
please expression - Es tracta d’una «expressió innecessària» que no traduirem (https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/aspectes-linguistics/) March 19, 2022 at 4:18 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:18 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
plugin noun extensió March 21, 2022 at 9:02 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2022 at 9:02 am
By:
leemon
Actions:
pop-up noun finestra emergent August 15, 2022 at 6:36 am

Meta

Last Modified:
August 15, 2022 at 6:36 am
By:
leemon
Actions:
popup noun finestra emergent August 15, 2022 at 6:36 am

Meta

Last Modified:
August 15, 2022 at 6:36 am
By:
leemon
Actions:
post noun entrada March 22, 2022 at 11:25 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 11:25 am
By:
leemon
Actions:
preview noun previsualització March 19, 2022 at 4:21 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:21 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
preview verb previsualitzar March 19, 2022 at 4:21 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:21 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
previous adjective anterior April 28, 2022 at 7:37 pm

Meta

Last Modified:
April 28, 2022 at 7:37 pm
By:
leemon
Actions:
primary adjective principal April 28, 2022 at 7:42 pm

Meta

Last Modified:
April 28, 2022 at 7:42 pm
By:
leemon
Actions:
privacy noun privadesa March 18, 2022 at 3:28 pm

Meta

Last Modified:
March 18, 2022 at 3:28 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
radio button noun botó d’opció June 12, 2022 at 12:33 pm

Meta

Last Modified:
June 12, 2022 at 12:33 pm
By:
leemon
Actions:
rating noun valoració April 29, 2022 at 2:20 pm

Meta

Last Modified:
April 29, 2022 at 2:20 pm
By:
leemon
Actions:
refactor noun refacció June 10, 2022 at 7:55 am

Meta

Last Modified:
June 10, 2022 at 7:55 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
refactor verb refer June 10, 2022 at 7:55 am

Meta

Last Modified:
June 10, 2022 at 7:55 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
referer noun referent March 18, 2022 at 3:42 pm

Meta

Last Modified:
March 18, 2022 at 3:42 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
referrer noun referent March 18, 2022 at 3:42 pm

Meta

Last Modified:
March 18, 2022 at 3:42 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
refresh verb actualitzar March 19, 2022 at 9:59 am

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 9:59 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
regular adjective normal September 6, 2022 at 11:15 am

Meta

Last Modified:
September 6, 2022 at 11:15 am
By:
leemon
Actions:
remove verb suprimir April 15, 2022 at 6:13 am

Meta

Last Modified:
April 15, 2022 at 6:13 am
By:
leemon
Actions:
rename verb canviar el nom March 18, 2022 at 3:55 pm

Meta

Last Modified:
March 18, 2022 at 3:55 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
replace verb reemplaçar October 18, 2022 at 9:38 pm

Meta

Last Modified:
October 18, 2022 at 9:38 pm
By:
leemon
Actions:
reset verb reinicialitzar March 19, 2022 at 4:30 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:30 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
restore verb restaurar July 12, 2022 at 12:42 pm

Meta

Last Modified:
July 12, 2022 at 12:42 pm
By:
leemon
Actions:
resume verb reprendre August 30, 2022 at 3:54 pm

Meta

Last Modified:
August 30, 2022 at 3:54 pm
By:
leemon
Actions:
retrieve verb recuperar August 20, 2022 at 6:30 pm

Meta

Last Modified:
August 20, 2022 at 6:30 pm
By:
leemon
Actions:
role noun rol March 28, 2022 at 7:56 pm

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 7:56 pm
By:
leemon
Actions:
rotate verb girar April 1, 2022 at 1:37 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2022 at 1:37 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
sanitization noun sanejament June 10, 2022 at 7:57 am

Meta

Last Modified:
June 10, 2022 at 7:57 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
sanitize verb sanejar June 10, 2022 at 7:57 am

Meta

Last Modified:
June 10, 2022 at 7:57 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
save verb desar August 29, 2022 at 1:12 pm

Meta

Last Modified:
August 29, 2022 at 1:12 pm
By:
leemon
Actions:
search noun cerca September 1, 2022 at 7:05 am

Meta

Last Modified:
September 1, 2022 at 7:05 am
By:
leemon
Actions:
search verb cercar September 1, 2022 at 7:05 am

Meta

Last Modified:
September 1, 2022 at 7:05 am
By:
leemon
Actions:
setting noun paràmetre April 11, 2022 at 7:16 am

Meta

Last Modified:
April 11, 2022 at 7:16 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
settings noun configuració May 13, 2022 at 2:42 pm

Meta

Last Modified:
May 13, 2022 at 2:42 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
settings noun paràmetres April 1, 2022 at 12:35 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2022 at 12:35 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
short-code noun codi de substitució March 18, 2022 at 2:43 pm

Meta

Last Modified:
March 18, 2022 at 2:43 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
shortcode noun codi de substitució March 18, 2022 at 2:43 pm

Meta

Last Modified:
March 18, 2022 at 2:43 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
shortcut noun drecera August 15, 2022 at 10:42 am

Meta

Last Modified:
August 15, 2022 at 10:42 am
By:
leemon
Actions:
slug noun àlies March 21, 2022 at 9:03 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2022 at 9:03 am
By:
leemon
Actions:
something is wrong expression s’ha produït un error March 19, 2022 at 4:15 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:15 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
something went wrong expression s’ha produït un error March 19, 2022 at 4:15 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:15 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
sorry expression - Es tracta d’una «expressió innecessària» que no traduirem (https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/aspectes-linguistics/) March 21, 2022 at 8:49 am

Meta

Last Modified:
March 21, 2022 at 8:49 am
By:
leemon
Actions:
spacing noun espaiat April 1, 2022 at 1:39 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2022 at 1:39 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
status noun estat September 16, 2022 at 8:12 am

Meta

Last Modified:
September 16, 2022 at 8:12 am
By:
leemon
Actions:
sticky adjective fixat, -da April 28, 2022 at 7:47 pm

Meta

Last Modified:
April 28, 2022 at 7:47 pm
By:
leemon
Actions:
storage noun emmagatzematge March 19, 2022 at 9:58 am

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 9:58 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
street address noun adreça postal March 23, 2023 at 9:31 am

Meta

Last Modified:
March 23, 2023 at 9:31 am
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
successfully adverb correctament March 22, 2022 at 8:46 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 8:46 am
By:
leemon
Actions:
tagline noun lema March 22, 2022 at 3:16 pm

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 3:16 pm
By:
leemon
Actions:
take over verb prendre el control April 26, 2022 at 6:49 pm

Meta

Last Modified:
April 26, 2022 at 6:49 pm
By:
leemon
Actions:
template part noun secció de plantilla April 21, 2022 at 3:01 pm

Meta

Last Modified:
April 21, 2022 at 3:01 pm
By:
leemon
Actions:
token noun testimoni March 22, 2022 at 1:24 pm

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 1:24 pm
By:
leemon
Actions:
trackback noun retroenllaç April 19, 2022 at 6:25 am

Meta

Last Modified:
April 19, 2022 at 6:25 am
By:
leemon
Actions:
transient noun dada transitòria March 28, 2022 at 11:00 am

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 11:00 am
By:
leemon
Actions:
trash noun paperera July 12, 2022 at 9:35 am

Meta

Last Modified:
July 12, 2022 at 9:35 am
By:
leemon
Actions:
trash verb moure a la paperera July 12, 2022 at 12:34 pm

Meta

Last Modified:
July 12, 2022 at 12:34 pm
By:
leemon
Actions:
try again expression torneu-ho a provar March 19, 2022 at 3:59 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 3:59 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
unable to expression no s'ha pogut October 16, 2022 at 11:01 am

Meta

Last Modified:
October 16, 2022 at 11:01 am
By:
leemon
Actions:
unsubscribe verb cancel·lar la subscripció April 28, 2022 at 8:52 pm

Meta

Last Modified:
April 28, 2022 at 8:52 pm
By:
leemon
Actions:
upsell noun venda dirigida April 19, 2022 at 8:11 pm

Meta

Last Modified:
April 19, 2022 at 8:11 pm
By:
leemon
Actions:
usage noun ús April 1, 2022 at 1:42 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2022 at 1:42 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
use verb utilitzar April 1, 2022 at 12:01 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2022 at 12:01 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
venue noun recinte August 30, 2022 at 6:19 am

Meta

Last Modified:
August 30, 2022 at 6:19 am
By:
leemon
Actions:
viewport noun àrea de visualització May 9, 2022 at 8:03 am

Meta

Last Modified:
May 9, 2022 at 8:03 am
By:
leemon
Actions:
warning noun avís March 28, 2022 at 8:03 pm

Meta

Last Modified:
March 28, 2022 at 8:03 pm
By:
leemon
Actions:
welcome expression us donem la benvinguda March 19, 2022 at 4:26 pm

Meta

Last Modified:
March 19, 2022 at 4:26 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:
widget noun giny March 22, 2022 at 11:17 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 11:17 am
By:
leemon
Actions:
width noun amplada March 22, 2022 at 11:30 am

Meta

Last Modified:
March 22, 2022 at 11:30 am
By:
leemon
Actions:
your adjective - Si no hi ha dubtes de l’objecte de què es parla, no l’utilitzarem. Si convé, primer cal intentar recórrer a estructures amb el verb «tenir» sense haver d’utilitzar el possessiu. (https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/aspectes-linguistics/) April 1, 2022 at 12:12 pm

Meta

Last Modified:
April 1, 2022 at 12:12 pm
By:
David Aguilera (davilera)
Actions:

Export as CSV