New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Bulgarian

Item Part of speech Translation Comments Last Modified
account noun профил October 9, 2015 at 9:05 am

Meta

Last Modified:
October 9, 2015 at 9:05 am
By:
Vladimir Petkov (kldn)
Actions:
alignment noun подравняване November 3, 2019 at 5:46 pm

Meta

Last Modified:
November 3, 2019 at 5:46 pm
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
API Key noun ключ за API April 24, 2016 at 11:47 am

Meta

Last Modified:
April 24, 2016 at 11:47 am
By:
Vladimir Petkov (kldn)
Actions:
aside noun бележка December 4, 2014 at 9:45 pm

Meta

Last Modified:
December 4, 2014 at 9:45 pm
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
attachment noun прикачен файл October 23, 2016 at 2:35 pm

Meta

Last Modified:
October 23, 2016 at 2:35 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
block noun блок В контекста на Гутенберг, елементите ги превеждаме като блокове, вместо раздели, секции или блокчета. November 25, 2018 at 10:06 am

Meta

Last Modified:
November 25, 2018 at 10:06 am
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
block inserter noun лента с блокове September 30, 2021 at 7:05 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2021 at 7:05 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
breadcrumb noun навигационен път/пътека Нито трошички, нито галета ще подскажат на нетехническия потребител, че не е попаднал в „Хензел и Гретел“ :) May 29, 2023 at 8:37 pm

Meta

Last Modified:
May 29, 2023 at 8:37 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
browser noun браузър August 12, 2014 at 10:11 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 10:11 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
category noun категория August 12, 2014 at 9:56 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:56 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
Cheatin' uh expression Шмекеруваме, а Завещание ни е, спрете да го превеждате скучно! September 27, 2022 at 7:09 pm

Meta

Last Modified:
September 27, 2022 at 7:09 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
child theme noun дъщерна тема April 12, 2016 at 12:32 pm

Meta

Last Modified:
April 12, 2016 at 12:32 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
click verb натискане August 12, 2014 at 10:01 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 10:01 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
clipboard noun междинна памет August 6, 2019 at 6:21 pm

Meta

Last Modified:
August 6, 2019 at 6:21 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
custom noun собствен/потребителски August 12, 2014 at 9:57 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:57 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
dashboard noun табло June 20, 2021 at 7:19 pm

Meta

Last Modified:
June 20, 2021 at 7:19 pm
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
database noun база от данни December 6, 2015 at 8:33 pm

Meta

Last Modified:
December 6, 2015 at 8:33 pm
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
deprecated adjective не се използва - не се използва - когато е упоменато от кога (примерно: ... от версия 4.2);
- вече не се използва - когато нямаме конкретно уточнение за времето на спирането на употребата.
April 12, 2016 at 12:46 pm

Meta

Last Modified:
April 12, 2016 at 12:46 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
email noun писмо/имейл В зависимост от контекста email на английски означава електронно писмо, електронна поща и изпращане на писмо по електронна поща. Когато го употребявате като съществително, използвайте писмо, където е възможно, а където не е, транслитерация на български - имейл. August 12, 2014 at 10:07 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 10:07 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
email noun електронна поща Пример: Check your email for a verification link from us.
Превод: Проверете електронната си поща за писмо с връзка за потвърждение от нас.
May 12, 2019 at 9:21 pm

Meta

Last Modified:
May 12, 2019 at 9:21 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
email noun имейл адрес Пример: Type in your email to receive notifications
Превод: Въведете имейл адреса си, за да получавате известия
April 12, 2016 at 11:23 am

Meta

Last Modified:
April 12, 2016 at 11:23 am
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
featured image noun основно изображение April 20, 2015 at 10:20 am

Meta

Last Modified:
April 20, 2015 at 10:20 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
full site editing noun цялостно редактиране на сайт April 28, 2022 at 6:47 am

Meta

Last Modified:
April 28, 2022 at 6:47 am
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
grid noun решетка September 27, 2022 at 6:01 pm

Meta

Last Modified:
September 27, 2022 at 6:01 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
header noun заглавна/горна част August 6, 2019 at 6:14 pm

Meta

Last Modified:
August 6, 2019 at 6:14 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
Header image noun Заглавно изображение August 12, 2014 at 10:02 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 10:02 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
ID noun ID Just because. February 25, 2019 at 8:14 pm

Meta

Last Modified:
February 25, 2019 at 8:14 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
image noun изображение/картинка August 12, 2014 at 10:01 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 10:01 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
import verb импортиране October 22, 2014 at 6:22 pm

Meta

Last Modified:
October 22, 2014 at 6:22 pm
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
layout noun оформление November 3, 2019 at 5:47 pm

Meta

Last Modified:
November 3, 2019 at 5:47 pm
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
link noun връзка August 12, 2014 at 9:54 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:54 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
log noun дневник September 30, 2017 at 1:47 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2017 at 1:47 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
Media Library noun библиотека(та) Понякога е ок да се добави "файловата" отпред. June 8, 2017 at 5:13 pm

Meta

Last Modified:
June 8, 2017 at 5:13 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
Meta noun Мета April 24, 2016 at 12:29 pm

Meta

Last Modified:
April 24, 2016 at 12:29 pm
By:
Vladimir Petkov (kldn)
Actions:
mode noun режим June 20, 2021 at 5:11 pm

Meta

Last Modified:
June 20, 2021 at 5:11 pm
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
namespace noun namespace Пространство от имена повече ще обърка програмист, от колкото да го насочи към контекста на това, което чете. А низове със споменаването на namespace се виждат само от програмисти (из WP API) за момента. April 12, 2016 at 12:31 pm

Meta

Last Modified:
April 12, 2016 at 12:31 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
page noun страница August 12, 2014 at 9:55 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:55 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
pattern noun макет В контекста на блоковия редактор ползваме „макет“, защото „шаблон“ може да влезе в конфликт с „template“. „Модел“ пък не е безопасен термин в дългосрочен план, защото не знаем кога ще цъфне термин „model“ в близкото бъдеще. September 30, 2021 at 5:14 pm

Meta

Last Modified:
September 30, 2021 at 5:14 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
permalink noun постоянна връзка April 24, 2016 at 9:23 am

Meta

Last Modified:
April 24, 2016 at 9:23 am
By:
Marin Atanasov (tyxla)
Actions:
pingback noun pingback Няма адекватно съществително, което да замести оригиналната дума, затова използваме термина в оригиналния му вид. August 12, 2014 at 10:00 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 10:00 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
plugin noun разширение August 12, 2014 at 9:57 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:57 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
Pop Up noun изскачащ прозорец April 24, 2016 at 12:24 pm

Meta

Last Modified:
April 24, 2016 at 12:24 pm
By:
Vladimir Petkov (kldn)
Actions:
post noun публикация August 12, 2014 at 9:55 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:55 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
post type noun тип съдържание April 12, 2016 at 12:17 pm

Meta

Last Modified:
April 12, 2016 at 12:17 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
rating noun оценка June 8, 2017 at 8:57 pm

Meta

Last Modified:
June 8, 2017 at 8:57 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
refresh verb презареждане August 12, 2014 at 10:13 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 10:13 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
RSS feed noun RSS поток June 7, 2017 at 8:15 am

Meta

Last Modified:
June 7, 2017 at 8:15 am
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
save verb записване/запазване August 12, 2014 at 9:58 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:58 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
scheme noun схема в контекта на цветова схема June 20, 2021 at 7:18 pm

Meta

Last Modified:
June 20, 2021 at 7:18 pm
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
screen noun екран August 12, 2014 at 10:03 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 10:03 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
shortcode noun кратък код April 28, 2016 at 7:48 am

Meta

Last Modified:
April 28, 2016 at 7:48 am
By:
Vladimir Petkov (kldn)
Actions:
sidebar noun странична лента April 24, 2016 at 9:12 am

Meta

Last Modified:
April 24, 2016 at 9:12 am
By:
Marin Atanasov (tyxla)
Actions:
slug noun кратко име December 4, 2014 at 6:24 pm

Meta

Last Modified:
December 4, 2014 at 6:24 pm
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
Spam noun спам April 24, 2016 at 11:50 am

Meta

Last Modified:
April 24, 2016 at 11:50 am
By:
Vladimir Petkov (kldn)
Actions:
status noun състояние April 24, 2016 at 7:34 am

Meta

Last Modified:
April 24, 2016 at 7:34 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
Status noun състояние April 24, 2016 at 11:52 am

Meta

Last Modified:
April 24, 2016 at 11:52 am
By:
Vladimir Petkov (kldn)
Actions:
tab noun подпрозорец October 9, 2015 at 8:51 am

Meta

Last Modified:
October 9, 2015 at 8:51 am
By:
Vladimir Petkov (kldn)
Actions:
tag noun етикет August 12, 2014 at 9:56 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:56 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
taxonomy noun таксономия или категоризация December 9, 2019 at 6:32 pm

Meta

Last Modified:
December 9, 2019 at 6:32 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
theme noun тема August 12, 2014 at 9:57 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:57 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
thumbnail noun умалена картинка За бога, спрете с ноктите на палците! February 12, 2018 at 7:10 pm

Meta

Last Modified:
February 12, 2018 at 7:10 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
trackback noun trackback Няма адекватно съществително, което да замести оригиналната дума, затова използваме термина в оригиналния му вид. August 12, 2014 at 10:00 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 10:00 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
trash noun кошче August 12, 2014 at 9:57 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:57 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
Tweak Settings noun фини настройки April 24, 2016 at 12:24 pm

Meta

Last Modified:
April 24, 2016 at 12:24 pm
By:
Vladimir Petkov (kldn)
Actions:
Type noun Вид April 24, 2016 at 4:19 pm

Meta

Last Modified:
April 24, 2016 at 4:19 pm
By:
Vladimir Petkov (kldn)
Actions:
UI noun потребителски интерфейс April 24, 2016 at 10:51 am

Meta

Last Modified:
April 24, 2016 at 10:51 am
By:
Marin Atanasov (tyxla)
Actions:
update verb обновяване August 12, 2014 at 9:59 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:59 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
upgrade verb обновяване, надграждане September 14, 2018 at 7:16 am

Meta

Last Modified:
September 14, 2018 at 7:16 am
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:
URL noun адрес August 12, 2014 at 9:55 am

Meta

Last Modified:
August 12, 2014 at 9:55 am
By:
Petya Raykovska (petya)
Actions:
widget noun джаджа June 8, 2017 at 3:48 pm

Meta

Last Modified:
June 8, 2017 at 3:48 pm
By:
Vladimir Vassilev (vloo)
Actions:

Export as CSV