WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
picu používá funkce vestavěné do WordPress k odesílání e-mailů. Pokud máte nějaké problémy s e-mailem, ujistěte se, že instalace WordPress může odesílat e-maily, např. oznámení o nových komentářích, resetování hesel atd. Pokud tyto nefungují, picu také nemůže odesílat e-maily.
picu uses functions built into WordPress to send emails. If you have any email issues, please make sure your WordPress installation can send emails, eg. notifications for new comments, resetting passwords etc. If those don’t work, picu can’t send out emails either.
picu používá funkce vestavěné do WordPress k odesílání e-mailů. Pokud máte nějaké problémy s e-mailem, ujistěte se, že instalace WordPress může odesílat e-maily, např. oznámení o nových komentářích, resetování hesel atd. Pokud tyto nefungují, picu také nemůže odesílat e-maily.
Source | Added: 2020-05-16 10:29:57
picu uses functions built into WordPress to send emails. If you have any email issues, please make sure your WordPress installation can send emails, eg. notifications for new comments, resetting passwords etc. If those don’t work, picu can’t send out emails either.
picu používá funkce vestavěné do WordPress k odesílání e-mailů. Pokud máte nějaké problémy s e-mailem, ujistěte se, že instalace WordPress může odesílat e-maily, např. oznámení o nových komentářích, resetování hesel atd. Pokud tyto nefungují, picu také nemůže odesílat e-maily.
Source | Added: 2020-05-16 10:29:57