WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.)
picu gjithashtu pastron vendin pas punës së vet: Kur fshini një koleksion, krejt figurat fshihen automatikisht te shërbyesi. (Mund të shihni se si përdorimi diku gjetkë i një figure te sajti do të shndërrohet në problem këtu.)
Source | Added: 2020-03-14 09:52:48
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.)
picu gjithashtu pastron vendin pas punës së vet: Kur fshini një koleksion, krejt figurat fshihen automatikisht te shërbyesi. (Mund të shihni se si përdorimi diku gjetkë i një figure te sajti do të shndërrohet në problem këtu.)
Source | Added: 2020-03-14 09:52:49