WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
picu po sebe takisto poupratuje: Keď vymažete zbierku, všetky fotky sú automaticky vymazané zo servera. (Môžete si teda predstaviť, aký problém by vznikol keby ste fotku použili na inej časti webovej stránky.)
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.)
picu po sebe takisto poupratuje: Keď vymažete zbierku, všetky fotky sú automaticky vymazané zo servera. (Môžete si teda predstaviť, aký problém by vznikol keby ste fotku použili na inej časti webovej stránky.)
Source | Added: 2020-07-10 22:37:25
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.)
picu po sebe takisto poupratuje: Keď vymažete zbierku, všetky fotky sú automaticky vymazané zo servera. (Môžete si teda predstaviť, aký problém by vznikol keby ste fotku použili na inej časti webovej stránky.)
Source | Added: 2020-07-10 19:57:15