WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
picu także sprząta po sobie: Kiedy usuwasz kolekcję, wszystkie obrazki są usuwane z serwera automatycznie. (Dlatego też można zauważyć jak problematyczne byłoby używanie zdjęć z kolekcji w innych miejscach strony.)
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.)
picu także sprząta po sobie: Kiedy usuwasz kolekcję, wszystkie obrazki są usuwane z serwera automatycznie. (Dlatego też można zauważyć jak problematyczne byłoby używanie zdjęć z kolekcji w innych miejscach strony.)
Source | Added: 2020-07-04 06:12:41
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.)
picu także sprząta po sobie: Kiedy usuwasz kolekcję, wszystkie obrazki są usuwane z serwera automatycznie. (Dlatego też można zauważyć jak problematyczne byłoby używanie zdjęć z kolekcji w innych miejscach strony.)
Source | Added: 2020-07-04 06:12:40