New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations.

Original Translation
Zakra là giao diện đa chức năng hiện đại, gọn gàng, nhanh và linh hoạt với nhiều demo (hiện tại đang có hơn 10+ demo và còn nhiều hơn nữa) giúp bạn có được website chuyên nghiệp và thời trang. Xem tất cả demo tại https://zakratheme.com/demos. Phù hợp với nhiều loại hình từ blog cá nhân cho đến cửa hàng trực tuyến sử dụng WooCommerce, website kinh doanh hay giới thiệu sản phẩm riêng lẻ. Hỗ trợ tốt với plugin Elementor hay các công cụ dựng page builder khác. Giao diện này hoạt động trên mọi thiết bị, sử dụng cùng với Gutenberg, thân thiện với SEO, có sẵn tiếng Việt và tương thích nhiều plugin WordPress phổ biến khác.
Zakra is flexible, fast, lightweight and modern multipurpose theme that comes with many starter free sites (currently 10+ free starter sites and more will be added later) that you can use to make your site beautiful and professional. Check all the starter sites at https://zakratheme.com/demos. Suitable for personal blog, portfolio, WooCommerce stores, business websites and niche-based sites (like Cafe, Spa, Charity, Yoga, Wedding, Dentist, Education etc) as well. Works with Elementor plus other major page builders so you can create any layout you want. The theme is responsive, Gutenberg compatible, SEO friendly, translation ready and major WordPress plugins compatible.
Zakra là giao diện đa chức năng hiện đại, gọn gàng, nhanh và linh hoạt với nhiều demo (hiện tại đang có hơn 10+ demo và còn nhiều hơn nữa) giúp bạn có được website chuyên nghiệp và thời trang. Xem tất cả demo tại https://zakratheme.com/demos. Phù hợp với nhiều loại hình từ blog cá nhân cho đến cửa hàng trực tuyến sử dụng WooCommerce, website kinh doanh hay giới thiệu sản phẩm riêng lẻ. Hỗ trợ tốt với plugin Elementor hay các công cụ dựng page builder khác. Giao diện này hoạt động trên mọi thiết bị, sử dụng cùng với Gutenberg, thân thiện với SEO, có sẵn tiếng Việt và tương thích nhiều plugin WordPress phổ biến khác.
Source | Added: 2019-12-25 16:53:18