WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Bo bikarhênerê heyî bike bikarhênerê rêvebir, divê herê pelê serrastkirina bikarhêner û li vir qotiya rayêyê bide bikarhêner nîşan bike, evqas bes e.
You can make an existing user an additional super admin by going to the Edit User profile page and checking the box to grant that privilege.
Bo bikarhênerê heyî bike bikarhênerê rêvebir, divê herê pelê serrastkirina bikarhêner û li vir qotiya rayêyê bide bikarhêner nîşan bike, evqas bes e.
Source | Added: 2020-05-30 07:18:36
You can make an existing user an additional super admin by going to the Edit User profile page and checking the box to grant that privilege.
Bo bikarhênerê heyî bike bikarhênerê rêvebir, divê herê pelê serrastkirina bikarhêner û li vir qotiya rayêyê bide bikarhêner nîşan bike, evqas bes e.
Source | Added: 2020-10-30 18:49:20
You can make an existing user an additional super admin by going to the Edit User profile page and checking the box to grant that privilege.
Bo bikarhênerê heyî bike bikarhênerê rêvebir, divê herê pelê serrastkirina bikarhêner û li vir qotiya rayêyê bide bikarhêner nîşan bike, evqas bes e.
Source | Added: 2020-10-30 18:48:47
You can make an existing user an additional super admin by going to the Edit User profile page and checking the box to grant that privilege.
Bo bikarhênerê heyî bike bikarhênerê rêvebir, divê herê pelê serrastkirina bikarhêner û li vir qotiya rayêyê bide bikarhêner nîşan bike, evqas bes e.
Source | Added: 2020-10-30 18:47:44
You can make an existing user an additional super admin by going to the Edit User profile page and checking the box to grant that privilege.
Bo bikarhênerê heyî bike bikarhênerê rêvebir, divê herê pelê serrastkirina bikarhêner û li vir qotiya rayêyê bide bikarhêner nîşan bike, evqas bes e.
Source | Added: 2020-10-30 18:48:21
You can make an existing user an additional super admin by going to the Edit User profile page and checking the box to grant that privilege.
Bo bikarhênerê heyî bike bikarhênerê rêvebir, divê herê pelê serrastkirina bikarhêner û li vir qotiya rayêyê bide bikarhêner nîşan bike, evqas bes e.
Source | Added: 2020-05-30 07:18:36
You can make an existing user an additional super admin by going to the Edit User profile page and checking the box to grant that privilege.
Bo bikarhênerê heyî bike bikarhênerê rêvebir, divê herê pelê serrastkirina bikarhêner û li vir qotiya rayêyê bide bikarhêner nîşan bike, evqas bes e.
Source | Added: 2020-05-30 07:18:36
You can make an existing user an additional super admin by going to the Edit User profile page and checking the box to grant that privilege.
Bo bikarhênerê heyî bike bikarhênerê rêvebir, divê herê pelê serrastkirina bikarhêner û li vir qotiya rayêyê bide bikarhêner nîşan bike, evqas bes e.
Source | Added: 2020-05-30 07:18:36