New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations.

Original Translation
Możesz ukryć wybrane typy elementów w mapie strony. Ta funkcjonalność jest użyteczna wtedy, gdy chcesz mieć więcej niż jedną mapę strony i każda z nich powinna mieć inny zestaw typów elementów.
You can hide selected element types from the sitemap. This feature is useful when you want to have more than one sitemap and each should have different set of element types.
Możesz ukryć wybrane typy elementów w mapie strony. Ta funkcjonalność jest użyteczna wtedy, gdy chcesz mieć więcej niż jedną mapę strony i każda z nich powinna mieć inny zestaw typów elementów.
Source | Added: 2017-10-13 19:49:51
You can hide selected element types from the sitemap. This feature is useful when you want to have more than one sitemap and each should have different set of element types.
Możesz ukryć wybrane typy elementów w mapie strony. Ta funkcjonalność jest użyteczna wtedy, gdy chcesz mieć więcej niż jedną mapę strony i każda z nich powinna mieć inny zestaw typów elementów.
Source | Added: 2017-10-13 19:49:52