WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

There are 2 different translations. View

Original Translation
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i massehandlinger-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-28 15:01:44
Du kan slette lenkekategorier i masshandlings-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i masshandlings-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-03-26 15:58:33
You can delete Link Categories in the Bulk Action pull-down, but that action does not delete the links within the category. Instead, it moves them to the default Link Category.
Du kan slette lenkekategorier i masshandlings-menyen, men den handlingen sletter ikke lenkene innenfor den kategorien. Lenkene her blir isteden flyttet til standardkategorien for lenker.
Source | Added: 2015-06-27 18:52:35