WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Hindi ka pinapayagang baguhin ang gawaing ito. Pinapayagan lamang ang mga administrator ng proyekto ng grupo at mga tagapamahala ng mga proyekto ng grupo.
You are not allowed to modify this task. Only group project administrators and group projects moderators are allowed.
Hindi ka pinapayagang baguhin ang gawaing ito. Pinapayagan lamang ang mga administrator ng proyekto ng grupo at mga tagapamahala ng mga proyekto ng grupo.
Source | Added: 2018-08-10 12:55:05
You are not allowed to modify this task. Only group project administrators and group projects moderators are allowed.
Hindi ka pinapayagang baguhin ang gawaing ito. Pinapayagan lamang ang mga administrator ng proyekto ng grupo at mga tagapamahala ng mga proyekto ng grupo.
Source | Added: 2018-08-10 12:55:05