WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

There are 2 different translations. View

Original Translation
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-18 10:30:48
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-16 14:49:41
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-16 14:49:41
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-16 14:49:41
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-16 14:49:41
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-16 14:49:41
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-16 14:49:41
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-16 14:49:41
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-16 14:49:41
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-16 14:49:41
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-16 14:49:41
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang saperangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-16 14:49:41
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang sapérangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
WordPress can also attempt to optimize the database. This improves performance in some situations. Repairing and optimizing the database can take a long time and the database will be locked while optimizing.
WordPress ugā bisā ngupāyā ngoptimasi basisdata. Iki ngapiki nang sapérangan kahanan. Ndandani lan ngoptimasi basisdata mbutuhaké wektu suwé lan sakjroning iki basisdata bakal kekunci.
Source | Added: 2017-10-19 21:57:09