WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Gyda saith llawr o bensaernïaeth drawiadol, mae UMoMA yn dangos arddangosfeydd o gelf gyfoes ryngwladol, weithiau ynghyd ag ôl-weithredol hanesyddol celf. Mae materion dirfodol, gwleidyddol ac athronyddol yn gynhenid i'n rhaglen. Fe'ch gwahoddir fel ymwelydd i deithiau tywys, sgyrsiau gan artistiaid, darlithoedd, dangosiadau ffilm a digwyddiadau eraill gyda mynediad am ddim
With seven floors of striking architecture, UMoMA shows exhibitions of international contemporary art, sometimes along with art historical retrospectives. Existential, political, and philosophical issues are intrinsic to our program. As visitor, you are invited to guided tours artist talks, lectures, film screenings, and other events with free admission.
Gyda saith llawr o bensaernïaeth drawiadol, mae UMoMA yn dangos arddangosfeydd o gelf gyfoes ryngwladol, weithiau ynghyd ag ôl-weithredol hanesyddol celf. Mae materion dirfodol, gwleidyddol ac athronyddol yn gynhenid i'n rhaglen. Fe'ch gwahoddir fel ymwelydd i deithiau tywys, sgyrsiau gan artistiaid, darlithoedd, dangosiadau ffilm a digwyddiadau eraill gyda mynediad am ddim
Source | Added: 2020-12-14 11:09:20