New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Aviso! Aínda que podes establecer aquí os axustes de meta robots, toda a web está establecida como nonindex nos axustes de privacidade para toda a web, polo que estes axustes non terán efecto.
Warning: even though you can set the meta robots setting here, the entire site is set to noindex in the sitewide privacy settings, so these settings won't have an effect.
Aviso! Aínda que podes establecer aquí os axustes de meta robots, toda a web está establecida como nonindex nos axustes de privacidade para toda a web, polo que estes axustes non terán efecto.
Source | Added: 2018-09-25 09:50:26
Warning: even though you can set the meta robots setting here, the entire site is set to noindex in the sitewide privacy settings, so these settings won't have an effect.
Aviso! Aínda que podes establecer aquí os axustes de meta robots, toda a web está establecida como nonindex nos axustes de privacidade para toda a web, polo que estes axustes non terán efecto.
Source | Added: 2018-06-06 17:38:10