WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Användaren uppdaterade sina integritetsinställningar. Det här är de nya godkända cookies- och samtyckealternativen:
User updated their privacy preferences. These are the new approved cookies and consent preferences:
Användaren uppdaterade sina integritetsinställningar. Det här är de nya godkända cookies- och samtyckealternativen:
Source | Added: 2018-05-19 14:23:18
User updated their privacy preferences. These are the new approved cookies and consent preferences:
Användaren uppdaterade sina integritetsinställningar. Det här är de nya godkända cookies- och samtyckealternativen:
Source | Added: 2018-05-19 14:23:18