WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Inställningar för användare på profilsidan. Visas om användarna tillåts växla mellan redigerarna.
User settings on the Profile screen. Visible when the users are allowed to switch editors.
Inställningar för användare på profilsidan. Visas om användarna tillåts växla mellan redigerarna.
Source | Added: 2018-12-06 20:37:58
User settings on the Profile screen. Visible when the users are allowed to switch editors.
Inställningar för användare på profilsidan. Visas om användarna tillåts växla mellan redigerarna.
Source | Added: 2018-12-06 20:37:58