WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Kuti ugadzirise mufananidzo unechiremera kupfura mamwe papeji iri, unofanirwa kuvane mvumo wekuisa zvemufananidzo pawebsite.
To edit the featured image, you need permission to upload media.
Kuti ugadzirise mufananidzo unechiremera kupfura mamwe papeji iri, unofanirwa kuvane mvumo wekuisa zvemufananidzo pawebsite.
Source | Added: 2018-11-24 11:48:16
To edit the featured image, you need permission to upload media.
Kuti ugadzirise mufananidzo unechiremera kupfura mamwe papeji iri, unofanirwa kuvane mvumo wekuisa zvemufananidzo pawebsite.
Source | Added: 2018-11-24 11:48:16
To edit the featured image, you need permission to upload media.
Kuti ugadzirise mufananidzo unechiremera kupfura mamwe papeji iri, unofanirwa kuvane mvumo wekuisa zvemufananidzo pawebsite.
Source | Added: 2018-11-24 11:48:16
To edit the featured image, you need permission to upload media.
Kuti ugadzirise mufananidzo unechiremera kupfura mamwe papeji iri, unofanirwa kuvane mvumo wekuisa zvemufananidzo pawebsite.
Source | Added: 2018-11-24 11:48:16
To edit the featured image, you need permission to upload media.
Kuti ugadzirise mufananidzo unechiremera kupfura mamwe papeji iri, unofanirwa kuvane mvumo wekuisa zvemufananidzo pawebsite.
Source | Added: 2018-11-24 11:48:16
To edit the featured image, you need permission to upload media.
Kuti ugadzirise mufananidzo unechiremera kupfura mamwe papeji iri, unofanirwa kuvane mvumo wekuisa zvemufananidzo pawebsite.
Source | Added: 2018-11-24 11:48:16
To edit the featured image, you need permission to upload media.
Kuti ugadzirise mufananidzo unechiremera kupfura mamwe papeji iri, unofanirwa kuvane mvumo wekuisa zvemufananidzo pawebsite.
Source | Added: 2018-11-24 11:48:16
To edit the featured image, you need permission to upload media.
Kuti ugadzirise mufananidzo unechiremera kupfura mamwe papeji iri, unofanirwa kuvane mvumo wekuisa zvemufananidzo pawebsite.
Source | Added: 2018-11-24 11:48:16
To edit the featured image, you need permission to upload media.
Kuti ugadzirise mufananidzo unechiremera kupfura mamwe papeji iri, unofanirwa kuvane mvumo wekuisa zvemufananidzo pawebsite.
Source | Added: 2018-11-24 11:48:16