WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
För att undvika att bli flaggad som spam, måste du bevisa att din e-postadress inte är förfalskad. På en egen domän är det upp till DIG att sätta upp det:
To avoid being flagged as spam, you need to prove your email isn't forged. On a custom domain, its up to YOU to set that up:
För att undvika att bli flaggad som spam, måste du bevisa att din e-postadress inte är förfalskad. På en egen domän är det upp till DIG att sätta upp det:
Source | Added: 2015-10-26 10:12:29
To avoid being flagged as spam, you need to prove your email isn't forged. On a custom domain, its up to YOU to set that up:
För att undvika att bli flaggad som spam, måste du bevisa att din e-postadress inte är förfalskad. På en egen domän är det upp till DIG att sätta upp det:
Source | Added: 2015-10-23 06:20:32