WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

There are 2 different translations. View

Original Translation
Det här är inte bara ett tillägg. Det symboliserar hoppet och entusiasmen hos en hel generation, sammanfattat i två ord, som gjordes odödliga genom Luois Armstrongs sång: Hello, Dolly. När tillägget är aktiverat visas en slumpmässig textrad ur <cite>Hello, Dolly</cite> i övre högra hörnet på varje sida i administrationsdelen.
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Det här är inte bara ett tillägg. Det symboliserar hoppet och entusiasmen hos en hel generation, sammanfattat i två ord, som gjordes odödliga genom Luois Armstrongs sång: Hello, Dolly. När tillägget är aktiverat visas en slumpmässig textrad ur <cite>Hello, Dolly</cite> i övre högra hörnet på varje sida i administrationsdelen.
Source | Added: 2017-09-26 11:34:27
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Det här är inte bara ett tillägg. Det symboliserar hoppet och entusiasmen hos en hel generation, sammanfattat i två ord, som gjordes odödliga genom Luois Armstrongs sång: Hello, Dolly. När tillägget är aktiverat visas en slumpmässig textrad ur <cite>Hello, Dolly</cite> i övre högra hörnet på varje sida i administrationsdelen.
Source | Added: 2017-09-26 11:34:27
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2012-02-23 05:24:02
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2015-03-26 16:32:26
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2015-07-04 19:52:37
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2012-02-23 05:24:02
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2012-02-23 05:24:02
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2012-02-23 05:24:02
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2012-02-23 05:24:02
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2012-02-23 05:24:02
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2012-02-23 05:24:02
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2012-02-23 05:24:02
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2012-02-23 05:24:02
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2012-02-23 05:24:02
This is not just a plugin, it symbolizes the hope and enthusiasm of an entire generation summed up in two words sung most famously by Louis Armstrong: Hello, Dolly. When activated you will randomly see a lyric from <cite>Hello, Dolly</cite> in the upper right of your admin screen on every page.
Detta är inte bara ett tillägg, det symboliserar hopp och entusiasm för en hel generation summerat i två ord, mest känt vokaliserat av Louis Armstrong: Hello, Dolly. När aktiverat så visas slumpvalda delar av texten från <cite>Hello, Dolly</cite> uppe i det högra hörnet av din adminpanel.
Source | Added: 2012-02-23 05:24:02
Skip to toolbar