New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Analyze translation consistency across projects. The result is limited to 500 translations.

All originals have the same translations

Original Translation
Kjo është e paramenduar. 🙂 Donim të ndanim në mënyrë rigoroze figurat që përdorni në një koleksion picu nga figurat që përdorni në sajtin tuaj, duke shmangur kështu përdorimin aksidentalisht të një figure nga një koleksion në një postim blogu ose te portofoli juaj.
This is intentional. 🙂 We wanted to strictly separate the images that you use in a picu collection from the images you use on your website, thereby keeping you from accidentally using an image from a collection in a blog post or in your portfolio.
Kjo është e paramenduar. 🙂 Donim të ndanim në mënyrë rigoroze figurat që përdorni në një koleksion picu nga figurat që përdorni në sajtin tuaj, duke shmangur kështu përdorimin aksidentalisht të një figure nga një koleksion në një postim blogu ose te portofoli juaj.
Source | Added: 2020-03-14 09:52:48
This is intentional. 🙂 We wanted to strictly separate the images that you use in a picu collection from the images you use on your website, thereby keeping you from accidentally using an image from a collection in a blog post or in your portfolio.
Kjo është e paramenduar. 🙂 Donim të ndanim në mënyrë rigoroze figurat që përdorni në një koleksion picu nga figurat që përdorni në sajtin tuaj, duke shmangur kështu përdorimin aksidentalisht të një figure nga një koleksion në një postim blogu ose te portofoli juaj.
Source | Added: 2020-03-14 09:52:49